Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation dynamics gamification martin högenberg

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation dynamics gamification martin högenberg

 1. 1. En hållbar framtid, idagMartin HögenbergFölj mig http://twitter.com/hogenberg
 2. 2. Vår värld 140 miljarder 9,3 ton el2011 7 ton fossil 60 miljarder © Logica Business Consulting 2011. All rights reserved 2050 No. 2
 3. 3. Drivkrafter förmiljöarbete, finns detsådana?
 4. 4. Från Grön IT tillinnovativalösningar somminskar kostnaderoch differentierar
 5. 5. ÄlskarIntresserad Bör Tvingad
 6. 6. Pratar du jobb vidmiddagsbordet?
 7. 7. Därför kommerdu fortsättaprata jobb vidmiddagsbordet
 8. 8. 50 % av allainnovationsprocesser kommervara ”gamified”vid 2015!
 9. 9. Gamification i bilar Honda Insight Nissan Leaf Toyota Prius Ford Focus
 10. 10. © Logica Business Consulting 2011. All rights reserved No. 11
 11. 11. © Logica Business Consulting 2011. All rights reserved No. 12
 12. 12. © Logica Business Consulting 2011. All rights reserved No. 13
 13. 13. Vad gör att vissa företag har koll på miljöpåverkan ochkan utveckla nya tjänster inom området? KPI Källdata Bränsle Auto Rapportering Beräk ningar Energi Analysera Import Vatten Manuell BI Avfall Effektivisera Mobile Web Resor Interaktion med slutanvändare CSR© Logica Business Consulting 2011. All rights reserved
 14. 14. Innovationsworkshop- Första steget mot nya tjänster inom hållbarthet Innovationsworkshop 1 • Bakgrund • Målsättning Innovationsworkshop 2 • ”Brainstorming” • Logica presenterar konceptalternativ • Vision • Koncepten diskuteras • Konkretisering • Visualisering Koncept 3 • Business Case • Koncept • Målsättning & Konceptstrategi© Logica Business Consulting 2011. All rights reserved
 15. 15. #Tack Martin Högenberg | Practice Leader Sustainability Business Consulting | Logica Sweden T: +46 31 733 13 13 | M: +46 706 09 29 13 martin.hogenberg@logica.com| www.logica.se Följ mig http://twitter.com/hogenberg

×