SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills


            REFRAKTER ERGİTME OCAĞI
   (T.CANPOLAT -Proje Taahüt Departmanı-CVS Makine İnşaat San. Ve Tic.A.Ş.)

    CVS Makine, kurulduğu 1998 yılında itibaren yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere demir çelik
sektörüne hizmet vermektedir. CVS Makine, Türkiye’ nin en önemli üretim alanlarından biri olan
Dilovası Organize Sanayi bölgesinde bulunan 40.000 m2’ lik kapalı,45.000 m2’ lık açık alanı ile,
kendisine ait fabrikasında faliyet göstermektedir. Sürekli artan tecrübesi ve iyi eğitimli işgücü
sayesinde, CVS uzun süreli başarısı için insan faktörüne ve sürekli kendini geliştirmenin önemine
inanmaktadır. CVS Uzak doğudan, Kuzey Amerika’ ya kadar tüm dünya çapında, demir çelik sektörüne
yedek parça üretiminin yanında, komple sistemler ve anahtar teslim tesis tasarım ve kurulumunu
yapmaktadır. Ayıca mevcut tesis ve ekipmanların yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Güçlü mühendislik geçmişi, üretim prosesinin
her aşamasında hayati rol oynayıp, kendisini dünya kalite standartlarında üretim yaptığını göstermiş
ve ISO9001-2000 ve EN729-2 sertifikaları ile belgelendirilmiştir.

Su soğutmalı panellerden, komple elektrik ark ocaklarına, potalardan komple pota ocağına, tandişten
komple sürekli döküm makinelerine, atık gaz borularından komple toz toplama sistemlerine kadar ve
mühendislikten anahtar teslim tesis kurulumuna kadar geniş bir hizmet alanına sahiptir. CVS Avrupa
standartlarında ekonomik olarak uygun çözümler önermektedir. Dizaynımız olan ocaklar, yüksek
elektrik enerji kullanımına olanak vermekte olup ilave karbon ve oksijen enjekte sistemi sayesinde
yüksek kimyasal enerjisi sağlanabilmektedir. CVS Makine olarak, yurt içi ve yurt dışında, 12 ton ile
200 ton sıvı çelik kapasiteli 50’den fazla Ark Ocağı dizayn ve montajı yapılarak başarılı şekilde devreye
alınmıştır.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde demir çelik endüstrisinde son zamanlardaki büyümeden dolayı
maliyetler ve rekabet hızla artmaktadır. Cvs Makine bu sebeplerden dolayı kendini sürekli
yenilemekte ve teknolojiler geliştirmektedir. Bunlardan birkaçı:

1)Tek şarj elektrik ark ocağı: Bu teknolojide ergitmeyi durdurmadan sürekli hurda şarjı yapabilen
yeni konsept elektrik ark ocağı dizayn ve imal edilerek, seri üretim şartlarında denemektir.
Geliştirilecek ocak ergitme sırasında şarj için durup üst kapağı açmayacağından ergitme süresi ve
enerji kaybı açısından yüksek verimli olmaktadır.

2)EAO kapı ağzı lans manipülatörü: Ark Ocağında kimyasal enerji kullanımını artırmaya yönelik
olarak kullanılan Kapı Ağzı Lensi, sadece yurtdışında imal edilmektedir. Amaç ekipmanı Türkiye’de
üreterek, kendi dizaynlarımızda kendi ürünümüzü kullanmaktır

3)Pota acil karıştırma sistemi: Pota Ocağı ve Vakum Prosesinde Pota Gaz konisinde yaşanacak
problemlerde üretime ara verilmesi yerine üstten lans ile karıştırma sistemi kullanılmasıdır. Söz
konusu sistem Türkiye’de üretilmeyip, yurtdışında sadece 5 firma tarafından sağlanmaktadır.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21            P a g e | 1 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills

4)Yeni brülör dizaynı: Brülör yerleşimini çelik seviyesine yaklaştırarak ocakta kullanılan kimyasal
enerji verimliliğini artırmak dolayısıyla üretkenliği artırmak ve elektrik sarfiyatını azaltmaktır.

5)Ark ocağı yeni kapak kaldırma dizaynı: Bakım ve İşletme kolaylığı düşünülerek Ark Ocağı Kapak
Kaldırma Dizaynı değiştirilmiştir.

6)Sürekli DRI beslemeli yeni tip EAO: Ark ocaklarında hurda yerine alternatif malzeme olan Sünger
Demir (Direct Reduced Iron – DRI) kullanımını mümkün kılmak ve kapaktan sürekli DRI besleme
sistemi sayesinde enerji sarfiyatını düşürmek ve dökümden döküme geçen süreyi azaltmaktır.

7)Hurda pres ve makası: Hurda yoğunluğunun giderek düşmesi nedeniyle mevcut ocaklarda yaşanan
üretkenlik ve verimlilik kaybını ortadan kaldırmak için hurdanın belirli prosesten geçirilmesi
gündemdedir. Yurtdışında imal edilen hurda makaslarına ilave hurda presi eklenerek hurda
manipülasyonunun daha verimli gerçekleştirecek yeni makas imal edebilmek amaçlanmaktadır.

8)Refrakter Ergitme Ocağı:

Bu yeni üretim teknolojisi ile Elektrik Ark Ocağı teknolojisi kullanarak,ergitilmiş manyezit, manyezit
alümina spinel, oksikrom ve demirce zengin manyezit üretimini amaçlamaktadır. Bugün dünyada
üretilen refrakter malzemelerin 70%’i demir çelik endüstrisinde tüketilmektedir. Çimento ve kireç
endüstrisinde 7%, seramik endüstrisi 6%, cam endüstrisi % 3 ile 4 ve % 4 civarında bir miktarda ise
petrol endüstrisinde kullanılmaktadır. Günümüzde dünyada ve ülkemizde demir çelik endüstrisinde
son zamanlardaki büyüme göz önüne alındığında refrakter üretimi büyük önem kazanmaktadır.
            Şekil 1: Refrakter Ergitme Ocağı Genel Görünüşü
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21            P a g e | 2 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                         İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills

  1) Manyezit- Alümina Spinel

Manyezit alümina sipinel en dayanıklı refrakter birleşimlerden biri olup kimyasal formülü MgAl2O4 ‘
dir. Alümina ve spinelin( MgAl2O4 ) yüksek ergime sıcaklıkları, kimyasal ataklara karşı yüksek dirençleri
ve çok iyi mekanik özelliklerinden dolayı refrakterlik ve yapısal uygulamaları bulunmaktadır.

Spinel yapı kristallografik olarak özel bir yapıyı temsil etmektedir. Bazı oksitler ( MgAl2O4 ) gibi spinel
yapısında olup AB2O4 genel formülüyle gösterilirler. Burada A, +2 değerlikli metal iyonu, B ise +3
değerlikli metal iyonudur. Spinel yapı sekiz alt hücreden oluşan bir birim hücreye sahiptir. Spinel
hücresinde alt hücrelerin her biri bir MgO*Al2O3 molekülünden ibarettir. Spinel yapıda oksijen iyonları
YMK kafesini oluştururlar ve toplam 32 tane oksijen iyonu bulunmaktadır.Spinelin Özellikleri

Spinel kristalleri izometrik sistem içersinde olup, genel olarak kristal yapısı sekizgen olup ikiz yapılıdır.
Sertlik derecesi 8 olup yoğunlukları 3.5-4.1 arasındadır ve renksizdirler
                 Tablo 1: Spinel’in Özellikleri
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21              P a g e | 3 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills
                 Şekil 2: Spinel’in Kristal Yapısı
Spinel Üretimi

Spinel üretimi, farklı özelliklerde olan iki farklı oksidin reaksiyonu olarak tanımlanır.Proses olarak, bu
reaksiyonlar termodinamik olarak tanımlanmaktadır. Elektrik ark ocağı ile ergitme prosesi sıvı
malzemelerin sıkı bir şekilde karışımını ve dolayısıyla malzemeler arasındaki difüsyon ile sabit bir yapı
sağlamaktadır.

Elektrik ark ocaklarında, katı malzemeler ( MgO and Al2O3 ), düşük iletkenliklerine bağlı olarak ergitme
yapılmaktadır. İletkenliği sağlamak amacıyla elektrotlar arasına grafit parçalar ilave edilerek ergitme.
Ark teknolojisi ile ısıtma işlemi daha basittir, çünkü ne malzemenin doğal yapısına nede malzemenin
özelliklerine bağlı değildir ve proses sadece ısı transferine göre yönetilir.

Aşağıda gösterilen MgOAl2O3 faz diagramına spinelin kimyasal bileşimi 28,2 % MgO ve göre 71,8 %
Al2O3’ den meydana gelmektedir ve ergime sıcaklığı 2135 ˚C’ dır. Ark ocağı prosesinde üretim için
mümkün oldukça kullanılan hammaddeler alümina ve yüksek saflıkta kalsine manyezittir.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21             P a g e | 4 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills
                   Şekil 3: Spinel’in Faz DiyagramıSpinel’in Uygulama Alanları

Spinel Manyezit alüminanın ana uygulama yerleri Basik Oksijen ocakları, İkincil metalurjide kullanılan
potalarda, çimento sanayiinde kullanılan döner fırınların orta bölgelerinde ve cam sanayiinde
kullanılmaktadırlar.  2) OKSİKROM

Kromun, refrakter malzeme üretiminde kullanımı, metalurjik uygulmalarında önem açısından ikinci
sırayı almaktadır. Bugün dünyada toplam krom cevheri tüketiminin 15% refrakter endüstrisinde
tarafından yapılmaktadır. Refrakter endüstrisinde kullanılmaya uygun tipik krom cevheri analizi %
38-48 arasında Cr2O3, %12-24 arasında Al2O3, %14-24 arasında Fe2O3, % 14-18 arasında MgO ve %
10’ dan daha az oranda SiO2 içermektedir.

Kromitin, refrakter endüstrisinde kullanımının en büyük faydası yüksek ergime sıcaklığına sahip
olmasından dolayı 2,180 °C (3,960 °F),refrakter malzemede termal genleşmeleri azaltmaktadır.
Kimyasal olarak nötr bir yapı ve yüksek korozyon direnci sağlar. Kromite termal şok ve cürüfa karşı
direnci arttırmakla beraber yapıya sabit hacim kazandırarak mekanik direnci arttırır. Demir oksit ile
teması sonucu katı bir çözelti oluşturur ( Farklı minerallerin birbiri içersinde çözünerek homojen
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21           P a g e | 5 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                        İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for Minimills

kristal faz oluşmaktadır ), demir oksit ile beraber süreklilik arttırılır ve refrakteri genleşme artar, buda
yapıda parçalanmalara sebep olur. Bunu engellemek amacıyla manyezit ilavesi yapılır.

Krom içerikli refrakter malzemeler döner fırınlarda, ikinci metalurji izabe ocaklarında, döküm kumu
olarak ve cam ergitme ocaklarında kullanılmaktadırlar. Bazı uygulamalarda oksikrom’a alternatif
olarak manyezit alümina spinel, spinel tane sınırlı manyezit ve yüksek alüminalı refrakterler krom
ilaveli refrakter malzemenin yerini almıştır. Fakat bu malzemeler her zaman performans ve fiyat
olarak istenileni karşılamamaktadır.

Krom bazlı refrakterler, % 100 oranında, daha iyi refrakterlik ve mekanik dayanım özelliği
kazandırmak için bazı oksitler ( manyezit gibi )ile kromitin birleşiminden oluşan tuğlalardır. Cr2O3,
sentetik tane yapılı halde MgCr2O4 ve Cr2O3 olarak veya ilave malzeme olarak yüksek miktarda
refrakter üretiminde kullanılmaktadır.  3) DEMİRCE ZENGİN MANYEZİT

Manyezit doğada genelde magnezyumun ( Mg ), magnezyum karbonat birleşimi olarak bulunmakta
ve magnezyum oksitin başlıca hammaddesidir dolayısıyla ergimiş ( fused ) manyezitinde. Manyezit
genelde iki farklı fiziksel şekilde bulunmaktadır, bunlar; makrokristalin ve kripto kristalin dir. Kripto
kristalin genelde daha yüksek saflığa sahiptir fakat doğada fazla bulunmamaktadır.Manyezit
üretiminde, ana etkenler ocak boyutları ve enerji tüketimidir. Elektrik tüketimi ton başına 3500- 4000
kwh arasında değişmektedir.
             Şekil 4: Refrakter Ergitme Ocağı Genel Yerleşim Planı


Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21             P a g e | 6 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for MinimillsÇALIŞMA PRENSİBİ

Slanted elektrot tipli, Elektrik ark ocağında, elektrotlar arasında oluşturulan ark bölgesine, malzeme
beslenerek ergitme işlemi gerçekleştirilir. Ergitme işlemi araba üzerinde bulunan refrakter
hammaddesinin bulunduğu malzeme kalıpları içersinde yapılır. Üretime başlama safhasında kalıp
tabanında 35-40 cm yükseklikte yastık malzemesi ile doldurulur. Yüksek akım sistemi vasıtasıyla
elektrot kolları üzerindeki iletken bakır tüpler vasıtasıyla akım grafit malzemeden oluşan elektrotlara
taşınır.

Elektrotlar özellikle refrakter üretiminde kullanılan farklı bir tasarıma sahip olup; dikey eksen de 5 ile
8 derecede arasında birbirlerine doğru eğimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımın amacı;
refraktert malzemenin iletkenliğinin çok düşük olması nedeniyle, elektrotların arasında oluşan ark
sonrası ortaya çıkan, ısı enerjisi vasıtasıyla ergitme işleminin gerçekleştirilmesidir. Ergitmeyi
hızlandırma amacıyla, elektrotların arasına gelecek şekilde ham malzeme üzerine, grafit malzeme
ilavesi yapılır ki; bu sayede elektrik akımının malzemeye daha verimli iletimi sağlanır. Elektrot kol ve
kolon hareketleri tamamen hidrolik hareketlerle sağlanıp, otomasyon sistemine bağlı olarak
çalışmaktadır.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21             P a g e | 7 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
CVS MAKİNA
                                       İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.theMill for MinimillsKaynaklar:

1) Alumina Spinel Composite Material (1969). United States Patent Office.

2) Cemail Aksel, Brian Rand, Frank L. Riley, Paul D.(2001). Mechanical properties of magnesia-spinel
composites. Warren Journal of the European Ceramic Society.

3) Cemail Aksel, Paul D. Warren, Frank L. Riley (2003). Magnesia–spinel microcomposites. Journal of
the European Ceramic Society

4) Üstünbaş S.,İnel İ.,Albayrak M. (1997). Refrakterin Parlayan Yıldızı: Spinel .Endüstriyel
Hammaddeler Sempozyumu,106-108

5) Yazıcı O., Yılmaz S. (2009). Production and Characterization of Alumina/MgAl2O4 - Spinel by Sol-
Gel Method. Science-Technology, 27, 126-130.


6) http://www.galleries.com/minerals/oxides/spinel/spinel.htm

7) http://www.e-reful.com/products/pr_pic_852.html

8) http://www.ktrefractories.com/FusedSpinel.htm
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21           P a g e | 8 of 8
Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr

More Related Content

Similar to CVS MAKİNA-REFRAKTER ERGİTME OCAĞI TEKNOLOJİSİ

Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...
Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...
Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...Ünal SANDAL
 
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017Bunyamin Halac
 
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunum
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunumDüzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunum
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunumAyşe ARSLAN
 
Efor Endüstriyel Tanıtım Sunumu
Efor Endüstriyel Tanıtım SunumuEfor Endüstriyel Tanıtım Sunumu
Efor Endüstriyel Tanıtım Sunumueforendustriyel
 
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)Halil Deveci
 
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpük
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpükAlümi̇nyum esasli kompozi̇t köpük
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpükİbrahim TOPRAK
 
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük Ayırıcılar
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük AyırıcılarFederal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük Ayırıcılar
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük AyırıcılarMehmet Emin Korkmaz
 
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - Raporu
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - RaporuKatı Atık Bertaraf Çetelesi - Raporu
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - RaporuUgur Gunes
 
Muğla katı atık deponi
Muğla katı atık deponiMuğla katı atık deponi
Muğla katı atık deponiB35 Yapı
 
GES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumu
GES İl Özel İdare Yatırımcı SunumuGES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumu
GES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumumtahca
 
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASIMAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASIFotovoltaik Enerji
 
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTX
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTXKubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTX
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTXErsu2
 
My enerji ges tanıtımı
My enerji ges tanıtımıMy enerji ges tanıtımı
My enerji ges tanıtımıMYENERJ
 
çImento üretiminde sürdürülebilirlik
çImento üretiminde sürdürülebilirlikçImento üretiminde sürdürülebilirlik
çImento üretiminde sürdürülebilirlikYasin Engin
 
Iztek A.S. tanıtım sunumu
Iztek A.S. tanıtım sunumuIztek A.S. tanıtım sunumu
Iztek A.S. tanıtım sunumuKaan Ozdogan
 
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesiSirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesialarkocarrier
 

Similar to CVS MAKİNA-REFRAKTER ERGİTME OCAĞI TEKNOLOJİSİ (20)

Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...
Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...
Li̇tyum i̇yon pi̇ller i̇çi̇n spi̇nel yapili LiMn2O4 katot malzemesi̇ni̇n sol ...
 
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017
Sıcak Daldırma Galvaniz Sunumu 10/2017
 
Açık devre soğutma kulesi cooling towers open type
Açık devre soğutma kulesi cooling towers open typeAçık devre soğutma kulesi cooling towers open type
Açık devre soğutma kulesi cooling towers open type
 
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunum
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunumDüzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunum
Düzenlenmiş son grup sirketler tanıtım & aty sunum
 
Efor Endüstriyel Tanıtım Sunumu
Efor Endüstriyel Tanıtım SunumuEfor Endüstriyel Tanıtım Sunumu
Efor Endüstriyel Tanıtım Sunumu
 
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)
3-Fazlı Kafes Rotorlu Asenkron Motor Tasarımı(Bitirme Tezi)
 
Staj sunum
Staj sunumStaj sunum
Staj sunum
 
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpük
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpükAlümi̇nyum esasli kompozi̇t köpük
Alümi̇nyum esasli kompozi̇t köpük
 
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük Ayırıcılar
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük AyırıcılarFederal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük Ayırıcılar
Federal Elektrik - Sigortalı, Sigortasız ve Enversör Tip Yük Ayırıcılar
 
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - Raporu
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - RaporuKatı Atık Bertaraf Çetelesi - Raporu
Katı Atık Bertaraf Çetelesi - Raporu
 
Muğla katı atık deponi
Muğla katı atık deponiMuğla katı atık deponi
Muğla katı atık deponi
 
GES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumu
GES İl Özel İdare Yatırımcı SunumuGES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumu
GES İl Özel İdare Yatırımcı Sunumu
 
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASIMAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
MAXSOLAR ENERGY SAN. TİC. A.Ş FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTX
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTXKubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTX
Kubbe & Tonoz Sunum-2022-TR.PPTX
 
My enerji ges tanıtımı
My enerji ges tanıtımıMy enerji ges tanıtımı
My enerji ges tanıtımı
 
çImento üretiminde sürdürülebilirlik
çImento üretiminde sürdürülebilirlikçImento üretiminde sürdürülebilirlik
çImento üretiminde sürdürülebilirlik
 
Iztek A.S. tanıtım sunumu
Iztek A.S. tanıtım sunumuIztek A.S. tanıtım sunumu
Iztek A.S. tanıtım sunumu
 
Albayrak yedek parça renault servisi istanbul
Albayrak yedek parça renault servisi istanbulAlbayrak yedek parça renault servisi istanbul
Albayrak yedek parça renault servisi istanbul
 
Su soğutma kulesi kapalı devre Ctp Mühendislik
Su soğutma kulesi kapalı devre Ctp MühendislikSu soğutma kulesi kapalı devre Ctp Mühendislik
Su soğutma kulesi kapalı devre Ctp Mühendislik
 
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesiSirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
 

More from metudgn

Scrap handling systems
Scrap handling systemsScrap handling systems
Scrap handling systemsmetudgn
 
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGY
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGYCCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGY
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGYmetudgn
 
Energy optimization at EAF
Energy optimization at EAFEnergy optimization at EAF
Energy optimization at EAFmetudgn
 
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY metudgn
 
New generation in pre heating technology
New generation in pre heating technologyNew generation in pre heating technology
New generation in pre heating technologymetudgn
 
Cvs dss ftp_project description
Cvs dss ftp_project descriptionCvs dss ftp_project description
Cvs dss ftp_project descriptionmetudgn
 
Lf mechanical design_presentation
Lf mechanical design_presentationLf mechanical design_presentation
Lf mechanical design_presentationmetudgn
 
Cvs_general_presentation
Cvs_general_presentationCvs_general_presentation
Cvs_general_presentationmetudgn
 
Vd Presentation Cvs
Vd Presentation CvsVd Presentation Cvs
Vd Presentation Cvsmetudgn
 
Cvs Presentation
Cvs PresentationCvs Presentation
Cvs Presentationmetudgn
 
Eaf Makale
Eaf MakaleEaf Makale
Eaf Makalemetudgn
 
Comparison Between Imf Eaf
Comparison Between Imf EafComparison Between Imf Eaf
Comparison Between Imf Eafmetudgn
 
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINA
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINANEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINA
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINAmetudgn
 
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINA
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINASTEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINA
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINAmetudgn
 
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...metudgn
 
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINA
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINALADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINA
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINAmetudgn
 

More from metudgn (16)

Scrap handling systems
Scrap handling systemsScrap handling systems
Scrap handling systems
 
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGY
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGYCCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGY
CCM TECHNOLOGY OF CVS TECHNOLOGY
 
Energy optimization at EAF
Energy optimization at EAFEnergy optimization at EAF
Energy optimization at EAF
 
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY
NEW GENERATION IN PRE-HEATING TECHNOLOGY
 
New generation in pre heating technology
New generation in pre heating technologyNew generation in pre heating technology
New generation in pre heating technology
 
Cvs dss ftp_project description
Cvs dss ftp_project descriptionCvs dss ftp_project description
Cvs dss ftp_project description
 
Lf mechanical design_presentation
Lf mechanical design_presentationLf mechanical design_presentation
Lf mechanical design_presentation
 
Cvs_general_presentation
Cvs_general_presentationCvs_general_presentation
Cvs_general_presentation
 
Vd Presentation Cvs
Vd Presentation CvsVd Presentation Cvs
Vd Presentation Cvs
 
Cvs Presentation
Cvs PresentationCvs Presentation
Cvs Presentation
 
Eaf Makale
Eaf MakaleEaf Makale
Eaf Makale
 
Comparison Between Imf Eaf
Comparison Between Imf EafComparison Between Imf Eaf
Comparison Between Imf Eaf
 
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINA
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINANEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINA
NEW INNOVATIONS IN ARC FURNACE TECHNOLOGY BY CVS MAKINA
 
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINA
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINASTEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINA
STEELMAKING TECHNOLOGIES AND NEW INNOVATIONS IN MELTSHOPS - CVS MAKINA
 
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...
NEW TECHNOLOGIES IN ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACES (LF) BY CVS...
 
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINA
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINALADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINA
LADLE FURNACE AND SECONDARY METALLURGY TRAINING PREPARED BY CVS MAKINA
 

CVS MAKİNA-REFRAKTER ERGİTME OCAĞI TEKNOLOJİSİ

 • 1. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills REFRAKTER ERGİTME OCAĞI (T.CANPOLAT -Proje Taahüt Departmanı-CVS Makine İnşaat San. Ve Tic.A.Ş.) CVS Makine, kurulduğu 1998 yılında itibaren yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere demir çelik sektörüne hizmet vermektedir. CVS Makine, Türkiye’ nin en önemli üretim alanlarından biri olan Dilovası Organize Sanayi bölgesinde bulunan 40.000 m2’ lik kapalı,45.000 m2’ lık açık alanı ile, kendisine ait fabrikasında faliyet göstermektedir. Sürekli artan tecrübesi ve iyi eğitimli işgücü sayesinde, CVS uzun süreli başarısı için insan faktörüne ve sürekli kendini geliştirmenin önemine inanmaktadır. CVS Uzak doğudan, Kuzey Amerika’ ya kadar tüm dünya çapında, demir çelik sektörüne yedek parça üretiminin yanında, komple sistemler ve anahtar teslim tesis tasarım ve kurulumunu yapmaktadır. Ayıca mevcut tesis ve ekipmanların yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Güçlü mühendislik geçmişi, üretim prosesinin her aşamasında hayati rol oynayıp, kendisini dünya kalite standartlarında üretim yaptığını göstermiş ve ISO9001-2000 ve EN729-2 sertifikaları ile belgelendirilmiştir. Su soğutmalı panellerden, komple elektrik ark ocaklarına, potalardan komple pota ocağına, tandişten komple sürekli döküm makinelerine, atık gaz borularından komple toz toplama sistemlerine kadar ve mühendislikten anahtar teslim tesis kurulumuna kadar geniş bir hizmet alanına sahiptir. CVS Avrupa standartlarında ekonomik olarak uygun çözümler önermektedir. Dizaynımız olan ocaklar, yüksek elektrik enerji kullanımına olanak vermekte olup ilave karbon ve oksijen enjekte sistemi sayesinde yüksek kimyasal enerjisi sağlanabilmektedir. CVS Makine olarak, yurt içi ve yurt dışında, 12 ton ile 200 ton sıvı çelik kapasiteli 50’den fazla Ark Ocağı dizayn ve montajı yapılarak başarılı şekilde devreye alınmıştır. Günümüzde dünyada ve ülkemizde demir çelik endüstrisinde son zamanlardaki büyümeden dolayı maliyetler ve rekabet hızla artmaktadır. Cvs Makine bu sebeplerden dolayı kendini sürekli yenilemekte ve teknolojiler geliştirmektedir. Bunlardan birkaçı: 1)Tek şarj elektrik ark ocağı: Bu teknolojide ergitmeyi durdurmadan sürekli hurda şarjı yapabilen yeni konsept elektrik ark ocağı dizayn ve imal edilerek, seri üretim şartlarında denemektir. Geliştirilecek ocak ergitme sırasında şarj için durup üst kapağı açmayacağından ergitme süresi ve enerji kaybı açısından yüksek verimli olmaktadır. 2)EAO kapı ağzı lans manipülatörü: Ark Ocağında kimyasal enerji kullanımını artırmaya yönelik olarak kullanılan Kapı Ağzı Lensi, sadece yurtdışında imal edilmektedir. Amaç ekipmanı Türkiye’de üreterek, kendi dizaynlarımızda kendi ürünümüzü kullanmaktır 3)Pota acil karıştırma sistemi: Pota Ocağı ve Vakum Prosesinde Pota Gaz konisinde yaşanacak problemlerde üretime ara verilmesi yerine üstten lans ile karıştırma sistemi kullanılmasıdır. Söz konusu sistem Türkiye’de üretilmeyip, yurtdışında sadece 5 firma tarafından sağlanmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 1 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 2. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills 4)Yeni brülör dizaynı: Brülör yerleşimini çelik seviyesine yaklaştırarak ocakta kullanılan kimyasal enerji verimliliğini artırmak dolayısıyla üretkenliği artırmak ve elektrik sarfiyatını azaltmaktır. 5)Ark ocağı yeni kapak kaldırma dizaynı: Bakım ve İşletme kolaylığı düşünülerek Ark Ocağı Kapak Kaldırma Dizaynı değiştirilmiştir. 6)Sürekli DRI beslemeli yeni tip EAO: Ark ocaklarında hurda yerine alternatif malzeme olan Sünger Demir (Direct Reduced Iron – DRI) kullanımını mümkün kılmak ve kapaktan sürekli DRI besleme sistemi sayesinde enerji sarfiyatını düşürmek ve dökümden döküme geçen süreyi azaltmaktır. 7)Hurda pres ve makası: Hurda yoğunluğunun giderek düşmesi nedeniyle mevcut ocaklarda yaşanan üretkenlik ve verimlilik kaybını ortadan kaldırmak için hurdanın belirli prosesten geçirilmesi gündemdedir. Yurtdışında imal edilen hurda makaslarına ilave hurda presi eklenerek hurda manipülasyonunun daha verimli gerçekleştirecek yeni makas imal edebilmek amaçlanmaktadır. 8)Refrakter Ergitme Ocağı: Bu yeni üretim teknolojisi ile Elektrik Ark Ocağı teknolojisi kullanarak,ergitilmiş manyezit, manyezit alümina spinel, oksikrom ve demirce zengin manyezit üretimini amaçlamaktadır. Bugün dünyada üretilen refrakter malzemelerin 70%’i demir çelik endüstrisinde tüketilmektedir. Çimento ve kireç endüstrisinde 7%, seramik endüstrisi 6%, cam endüstrisi % 3 ile 4 ve % 4 civarında bir miktarda ise petrol endüstrisinde kullanılmaktadır. Günümüzde dünyada ve ülkemizde demir çelik endüstrisinde son zamanlardaki büyüme göz önüne alındığında refrakter üretimi büyük önem kazanmaktadır. Şekil 1: Refrakter Ergitme Ocağı Genel Görünüşü Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 2 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 3. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills 1) Manyezit- Alümina Spinel Manyezit alümina sipinel en dayanıklı refrakter birleşimlerden biri olup kimyasal formülü MgAl2O4 ‘ dir. Alümina ve spinelin( MgAl2O4 ) yüksek ergime sıcaklıkları, kimyasal ataklara karşı yüksek dirençleri ve çok iyi mekanik özelliklerinden dolayı refrakterlik ve yapısal uygulamaları bulunmaktadır. Spinel yapı kristallografik olarak özel bir yapıyı temsil etmektedir. Bazı oksitler ( MgAl2O4 ) gibi spinel yapısında olup AB2O4 genel formülüyle gösterilirler. Burada A, +2 değerlikli metal iyonu, B ise +3 değerlikli metal iyonudur. Spinel yapı sekiz alt hücreden oluşan bir birim hücreye sahiptir. Spinel hücresinde alt hücrelerin her biri bir MgO*Al2O3 molekülünden ibarettir. Spinel yapıda oksijen iyonları YMK kafesini oluştururlar ve toplam 32 tane oksijen iyonu bulunmaktadır. Spinelin Özellikleri Spinel kristalleri izometrik sistem içersinde olup, genel olarak kristal yapısı sekizgen olup ikiz yapılıdır. Sertlik derecesi 8 olup yoğunlukları 3.5-4.1 arasındadır ve renksizdirler Tablo 1: Spinel’in Özellikleri Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 3 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 4. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills Şekil 2: Spinel’in Kristal Yapısı Spinel Üretimi Spinel üretimi, farklı özelliklerde olan iki farklı oksidin reaksiyonu olarak tanımlanır.Proses olarak, bu reaksiyonlar termodinamik olarak tanımlanmaktadır. Elektrik ark ocağı ile ergitme prosesi sıvı malzemelerin sıkı bir şekilde karışımını ve dolayısıyla malzemeler arasındaki difüsyon ile sabit bir yapı sağlamaktadır. Elektrik ark ocaklarında, katı malzemeler ( MgO and Al2O3 ), düşük iletkenliklerine bağlı olarak ergitme yapılmaktadır. İletkenliği sağlamak amacıyla elektrotlar arasına grafit parçalar ilave edilerek ergitme. Ark teknolojisi ile ısıtma işlemi daha basittir, çünkü ne malzemenin doğal yapısına nede malzemenin özelliklerine bağlı değildir ve proses sadece ısı transferine göre yönetilir. Aşağıda gösterilen MgOAl2O3 faz diagramına spinelin kimyasal bileşimi 28,2 % MgO ve göre 71,8 % Al2O3’ den meydana gelmektedir ve ergime sıcaklığı 2135 ˚C’ dır. Ark ocağı prosesinde üretim için mümkün oldukça kullanılan hammaddeler alümina ve yüksek saflıkta kalsine manyezittir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 4 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 5. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills Şekil 3: Spinel’in Faz Diyagramı Spinel’in Uygulama Alanları Spinel Manyezit alüminanın ana uygulama yerleri Basik Oksijen ocakları, İkincil metalurjide kullanılan potalarda, çimento sanayiinde kullanılan döner fırınların orta bölgelerinde ve cam sanayiinde kullanılmaktadırlar. 2) OKSİKROM Kromun, refrakter malzeme üretiminde kullanımı, metalurjik uygulmalarında önem açısından ikinci sırayı almaktadır. Bugün dünyada toplam krom cevheri tüketiminin 15% refrakter endüstrisinde tarafından yapılmaktadır. Refrakter endüstrisinde kullanılmaya uygun tipik krom cevheri analizi % 38-48 arasında Cr2O3, %12-24 arasında Al2O3, %14-24 arasında Fe2O3, % 14-18 arasında MgO ve % 10’ dan daha az oranda SiO2 içermektedir. Kromitin, refrakter endüstrisinde kullanımının en büyük faydası yüksek ergime sıcaklığına sahip olmasından dolayı 2,180 °C (3,960 °F),refrakter malzemede termal genleşmeleri azaltmaktadır. Kimyasal olarak nötr bir yapı ve yüksek korozyon direnci sağlar. Kromite termal şok ve cürüfa karşı direnci arttırmakla beraber yapıya sabit hacim kazandırarak mekanik direnci arttırır. Demir oksit ile teması sonucu katı bir çözelti oluşturur ( Farklı minerallerin birbiri içersinde çözünerek homojen Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 5 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 6. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills kristal faz oluşmaktadır ), demir oksit ile beraber süreklilik arttırılır ve refrakteri genleşme artar, buda yapıda parçalanmalara sebep olur. Bunu engellemek amacıyla manyezit ilavesi yapılır. Krom içerikli refrakter malzemeler döner fırınlarda, ikinci metalurji izabe ocaklarında, döküm kumu olarak ve cam ergitme ocaklarında kullanılmaktadırlar. Bazı uygulamalarda oksikrom’a alternatif olarak manyezit alümina spinel, spinel tane sınırlı manyezit ve yüksek alüminalı refrakterler krom ilaveli refrakter malzemenin yerini almıştır. Fakat bu malzemeler her zaman performans ve fiyat olarak istenileni karşılamamaktadır. Krom bazlı refrakterler, % 100 oranında, daha iyi refrakterlik ve mekanik dayanım özelliği kazandırmak için bazı oksitler ( manyezit gibi )ile kromitin birleşiminden oluşan tuğlalardır. Cr2O3, sentetik tane yapılı halde MgCr2O4 ve Cr2O3 olarak veya ilave malzeme olarak yüksek miktarda refrakter üretiminde kullanılmaktadır. 3) DEMİRCE ZENGİN MANYEZİT Manyezit doğada genelde magnezyumun ( Mg ), magnezyum karbonat birleşimi olarak bulunmakta ve magnezyum oksitin başlıca hammaddesidir dolayısıyla ergimiş ( fused ) manyezitinde. Manyezit genelde iki farklı fiziksel şekilde bulunmaktadır, bunlar; makrokristalin ve kripto kristalin dir. Kripto kristalin genelde daha yüksek saflığa sahiptir fakat doğada fazla bulunmamaktadır.Manyezit üretiminde, ana etkenler ocak boyutları ve enerji tüketimidir. Elektrik tüketimi ton başına 3500- 4000 kwh arasında değişmektedir. Şekil 4: Refrakter Ergitme Ocağı Genel Yerleşim Planı Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 6 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 7. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills ÇALIŞMA PRENSİBİ Slanted elektrot tipli, Elektrik ark ocağında, elektrotlar arasında oluşturulan ark bölgesine, malzeme beslenerek ergitme işlemi gerçekleştirilir. Ergitme işlemi araba üzerinde bulunan refrakter hammaddesinin bulunduğu malzeme kalıpları içersinde yapılır. Üretime başlama safhasında kalıp tabanında 35-40 cm yükseklikte yastık malzemesi ile doldurulur. Yüksek akım sistemi vasıtasıyla elektrot kolları üzerindeki iletken bakır tüpler vasıtasıyla akım grafit malzemeden oluşan elektrotlara taşınır. Elektrotlar özellikle refrakter üretiminde kullanılan farklı bir tasarıma sahip olup; dikey eksen de 5 ile 8 derecede arasında birbirlerine doğru eğimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımın amacı; refraktert malzemenin iletkenliğinin çok düşük olması nedeniyle, elektrotların arasında oluşan ark sonrası ortaya çıkan, ısı enerjisi vasıtasıyla ergitme işleminin gerçekleştirilmesidir. Ergitmeyi hızlandırma amacıyla, elektrotların arasına gelecek şekilde ham malzeme üzerine, grafit malzeme ilavesi yapılır ki; bu sayede elektrik akımının malzemeye daha verimli iletimi sağlanır. Elektrot kol ve kolon hareketleri tamamen hidrolik hareketlerle sağlanıp, otomasyon sistemine bağlı olarak çalışmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 7 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr
 • 8. CVS MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. theMill for Minimills Kaynaklar: 1) Alumina Spinel Composite Material (1969). United States Patent Office. 2) Cemail Aksel, Brian Rand, Frank L. Riley, Paul D.(2001). Mechanical properties of magnesia-spinel composites. Warren Journal of the European Ceramic Society. 3) Cemail Aksel, Paul D. Warren, Frank L. Riley (2003). Magnesia–spinel microcomposites. Journal of the European Ceramic Society 4) Üstünbaş S.,İnel İ.,Albayrak M. (1997). Refrakterin Parlayan Yıldızı: Spinel .Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,106-108 5) Yazıcı O., Yılmaz S. (2009). Production and Characterization of Alumina/MgAl2O4 - Spinel by Sol- Gel Method. Science-Technology, 27, 126-130. 6) http://www.galleries.com/minerals/oxides/spinel/spinel.htm 7) http://www.e-reful.com/products/pr_pic_852.html 8) http://www.ktrefractories.com/FusedSpinel.htm Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy Cad. No:21 P a g e | 8 of 8 Gebze 41400 Kocaeli / TÜRKİYE Tel. +90 262 759 1505 Fax. +90 262 759 1880 info@cvs.com.tr www.cvs.com.tr