Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook, 7 september 2013 för ERA Fastighetsmäklare

446 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Facebook, 7 september 2013 för ERA Fastighetsmäklare

  1. 1. ATT ADMINISTRERA EN FACEBOOKSIDA
  2. 2. Facebook • Nästan 5 miljoner svenska användare • Viktigt: relationer • Skiljer mellan privatpersoner och företag • Användare ”prenumererar” på flöden genom att gilla • Man kan nå ut till många
  3. 3. Skapa innehåll som engagerar • Korta texter är att föredra • Ställ frågor för att få reaktioner • Människa inte maskin • Humor • Nyhetsvärde • (Lite kontroversiellt) • Häng med – ex. #throwbackthursday
  4. 4. Vad visas i flödet? • ”EdgeRank” eller facebookalgorytmen • Inlägg viktas efter – Affinity – Weight – Time decay Affinity Hur aktiv är relationen? Om person A interagerar mycket med person B, kommer person B:s uppdateringar att visas mer i A:s flöde. Det samma gäller sidor. Weight 1. Bilder och video 2. Länkar 3. Bara text Time decay Inlägg föråldras. Ju äldre ett inlägg blir, desto mindre nyhetsvärde har det. Med hänsyn till hur ofta användaren loggar in – inlägg föråldras långsammare för den som bara är inne 1 gång i veckan Nyare funktioner premieras Den senaste förändringen: Högkvalitativt innehåll premieras – det lönar sig inte att be om likes eller bara dela roliga bilder.
  5. 5. Nog med torrsim
  6. 6. Tävlingar på Facebook • Regeländring i slutet av augusti • Du ska förklara att tävlingen inte har något med Facebook att göra. • Du får administrera en tävling antingen på din egen sida eller som en applikation. • Du måste ha regler tillgängliga och generellt följa landets lagar. • Du får använda likes som en form av röstningsfunktion, både på din vägg och i en applikation. • Du får inte kräva att folk delar saker till sin egen sida/vägg för att delta i tävlingen. • Du får inte kräva att deltagare delar saker till sina vänners sidor för att delta i tävlingen. • Det är oklart om man får avkräva att tävlande gillar sidan. Fördel med tävlingar i egen applikation är att man kan fangate’a. • Länk till regler: https://www.facebook.com/page_guidelin es.php • Lotteriinspektionen: http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Frag or--Svar/Lotterier/ ”Gilla och dela” är fortfarande inte ok!
  7. 7. Några praktiska tips Troll • Ha en tydlig policy och sätt gränser • ”Det här är inte ok” Skapa en publiceringskalender • T.ex. en exceltabell • Planera inlägg i förväg • Tidsinställ gärna, men glöm inte att gå in och svara på frågor
  8. 8. Hör gärna av dig! Hanna Metsis hanna.metsis@gmail.com metsis.se 0707577718

×