Prescripció en cascada

630 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
166
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prescripció en cascada

 1. 1. Prescripció en cascada Aust Presc 2011;34:162-6
 2. 2. • s’est im que el 1 de pacient s de l es a 0% consul t es d’AP han pat it una r eacció adver sa en el s dar r er s 6 mesos poden ser er r or s d’adm inist r ació o r eaccions adver ses ( pel f àr m o per l a ac com binació am al t r es) b• si es confon am un sím om d’una b pt a al t r a m al t ia i es t r act a am un al t r e al b f àr m es pr odueix l a cascada ac,
 3. 3. Què és la prescripció en cascada?
 4. 4. • quan es pr escr iu un f àr m per ac “t r act ar ” una r eacció adver sa causada per un al t r e, pensant er r oniam que ent ha apar egut una nova sit uació cl ínica que cal t r act ar• quan “ant icipem una r eacció adver sa ” (aine +om azol ) epr
 5. 5. un exemple• 1 pr escr ibimun IECA . 2. r eacció adver sa: hipot ensió post ur al . M diagnost iquemver t ígen. al• 3. pr escr ibimuna f enot iazina, p iet il per azina .e.t 4. r eacció adver sa: hipot ensió post ur al , caiguda, f r act ur a de m uc... al
 6. 6. Fàr mac Reacció adver sa Segon f àr mac inh. col inest er asa incont inència ant icol inèr gicvasodil at ador , bet abl oquej ant ,IECA, bol quej ador canal s cal ci, ver t ígen,diur èt ic, AINE, opioide, sedant , f enot iazinaest at ina inest abil it at AINE hiper t ensió ant ihiper t ensiu al · l opur inol , t iazida hiper ur icèm got a ia, col chicina IECA t os ant it ussígen, ant ibiòt icpar oxet ina,hal oper ido t r em or ol l evodopa- car bidopa l digoxina, nit r at , diur èt ic de nansa, IECA, cor t icoide, basques m ocl opr am et ida ant ibiòt ics, AINE, opioide ef ect e l evodopa, ant ipsicòt ics ext r apir am idal ant icol iner gic
 7. 7. Factors associats
 8. 8. • per sones gr ans (ant icol inèr gics, ant ipsicòt ics, BZD hipnòt ics, sedant s) , pol ifar màcia• dones f àr m “d’al t r isc” ( car diovascul ar s, acs AINEs,T , ant ibiòt ics) AO
 9. 9. • r isc m al t a l ’inici del t r act am és ent (75%1m 90%4 m es, esos) r isc m al t si es com a a dosis al t es és enç (m t es r eaccions dosis-dependent s) ol• 1 de pacient s deixen el f àr m i no ens 5% ac ho diuen
 10. 10. Prevenció de la cascada
 11. 11. • com ar el s nous f àr m a dosis baixa i enç acs adequar-l a a l a m a possibl e ínim consider ar l a possibil it at de que cada nou sim om sigui una r eacció adver sa pt a• pr egunt ar per nous sim om quan s’ha iniciat un pt es nou f àr mac• ant icipar infor mació d’ef ect es adver sos• nom pr escr iur e un 2on f par m si no es pot és ac r et ir ar o subst it uir el pr imer
 12. 12. Punts clau
 13. 13. • La pr escr ipció en cascada passa quan pr escr ibimun nou f àr m per “t r act ar ” ac una r eacció adver sa, pensant que es t r act a d’un nou pr océs Per sones gr ans, pol imedicat s, dones i per sones que usen m edicam s “d’al t ent r isc” t enen m r isc és• La pr evenció es basa en pensar-hi i est ar al er t a per r econèixer el s ef ect es adver sos

×