Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicació durant l'embaràs

1,165 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medicació durant l'embaràs

 1. 1. http://www.msps.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/CompletoVol35n4.pdf
 2. 2. <ul><li>Etapa especial amb freqüent ús de fàrmacs.
 3. 3. Canvis fisiològics i farmacocinètics que poden alterar la eficàcia i seguretat.
 4. 4. Els fàrmacs, en travessar la barrera placentària poden interferir en el desenvolupament embrionari </li></ul>
 5. 6. Riscos potencials : classificació del risc. <ul><li>Incidència de malformacions congènites : 2-5% dels embarassos. Principal causa: genètica. Els fàrmacs son responsables del 5% de malformacions.
 6. 7. Fàrmac teratògen: es el que administrat durant el període embrionari o fetal, pot produir una alteració funcional o morfològica a l'embrió, fetus o al nen nascut.
 7. 8. Fàrmac+dosi/temps+fetus sensible+període </li></ul>
 8. 9. Període de gestació i conseqüències teratogèniques <ul><li>Implantació (primeres 2 setmanes): període del tot o res.
 9. 10. Organogènesis (2a a 10a setmanes ): període de major risc.
 10. 11. Desenvolupament (posterior a la 10a. setmana). </li></ul>
 11. 13. Recomanacions generals (I) <ul><li>Reavaluar els fàrmacs consumits anteriors a l'embaràs.
 12. 14. Considerar a una dona en edat fèrtil com embarassada potencial en el moment de prescriure un fàrmac.
 13. 15. Prescriure només els fàrmacs absolutament necessaris
 14. 16. Restringir de forma rigorosa la prescripció de fàrmacs durant el primer trimestre de gestació.
 15. 17. Utilitzar fàrmacs amb experiència constatada sobre la seva seguretat. O l'alternativa farmacològica de menys risc potencial. </li></ul>
 16. 18. Recomanacions generals (II) <ul><li>Evitar la utilització de nous fàrmacs amb menys experiència sobre la seva seguretat
 17. 19. Utilitzar la menor dosis eficaç i durant la menor durada possible
 18. 20. Evitar, sempre que sigui possible, la polimedicació
 19. 21. Informar sobre els perills de la automedicació en aquestes etapes
 20. 22. Vigilar l'aparició de possibles complicacions quan es prescrigui un fàrmac. </li></ul>
 21. 23. Trastorns freqüents durant l'embaràs <ul><li>Digestius: Nàusees i vòmits, pirosi o dispèpsia, restrenyiment.
 22. 24. Infeccions, febre i/o dolor.
 23. 25. Trastorns estat d'ànim
 24. 26. HTA, diabetis, asma, patologia al·lèrgica
 25. 27. Administració de vacunes </li></ul>
 26. 28. Nàusees i/o vòmits <ul><li>Tractament no farmacològic: ajust dietètic i repòs postprandial.
 27. 29. Primera opció farmacològica: doxilamina + piridoxina (Cariban ® )
 28. 30. Altres alternatives: metoclopramida, dimenhidrat (Biodramina ®) i meclozina (Chiclida ®) </li></ul>
 29. 31. Pirosi i/o dispèpsia <ul><li>Mesures higiènico – dietètiques.
 30. 32. Primera alternativa: antiàcids, tot i que el tractament no ha de ser continuu i s'ha d'evitar els primers mesos.
 31. 33. Alternativa: anti-H2 (d'elecció en front als inhibidors de la bomba H+. </li></ul>
 32. 34. Restrenyiment <ul><li>Freqüent als últims mesos. Empitjora amb els suplements de ferro.
 33. 35. Mesures hiènico – dietètiques.
 34. 36. Primera elecció: laxants formadors de “bolo”: plàntago o metilcelulosa.
 35. 37. No es recomana: oli de ricí, ènemes salins ènemes parfínics (amb sabons) o estimulants de la motilitat intestinal. </li></ul>
 36. 38. Febre i/o dolor <ul><li>Primera elecció: PARACETAMOL (evitar tractaments llargs i/o dosis altes).
 37. 39. AAS: desaconsellat.
 38. 40. AINES + metamizol: informació limitada: us restringit.
 39. 41. Opiacis: es poden fer servir els dos primers trimestres, contraindicats al 3r trimestre.
 40. 42. Triptanes: informació limitada: us restringit. </li></ul>
 41. 43. Patologia infecciosa <ul><li>Respiratòria: tractament simptomàtic.
 42. 44. ITU: amoxi/clav mínim 7 dies. També s'ha de tractar la bacteriuria asimptomàtica.
 43. 45. Penicil·lines i cefalosporines: grups amb més experiència d'ús.
 44. 46. Macròlids: no fer servir eritro en forma estolat.
 45. 47. Desaconsellats: aminoglucòsids, tetraciclines i fluorquinolones. </li></ul>
 46. 48. Trastorns de l'estat d'ànim <ul><li>Benzodiacepines: ús restringit. S'aconsella el diazepam per ser el de major experiència.
 47. 49. Antidepressius: ISRS, ús restringit especialment durant el 1r trim. I a les setmanes prèvies al part.
 48. 50. Desaconsellats els tricícliques i els IMAO. </li></ul>
 49. 51. Hipertensió arterial. <ul><li>Fàrmac d'elecció : metildopa (Aldomet ® 250, 500 ) , alternativa: hidralazina (Hydrapres ® 25, 50).
 50. 52. Desaconsellat l'us de diürètics.
 51. 53. Contraindicats: calcioantagonistes, IECA i ARA-II, especialment en el 2n i 3r trim. </li></ul>
 52. 54. Diabetis mellitus <ul><li>Tractament dietètic.
 53. 55. Tractament d'elecció: insulina.
 54. 56. No recomanat : sulfonilurees ( contraindicat a la seva fitxa ), metformina, glitazones, o meglitinides. </li></ul>
 55. 57. Asma bronquial <ul><li>Asma: inhaladors igual que fora de l'embaràs.
 56. 58. Antihistamínics: s'han d'evitar en el primer trimestre. Posteriorment valorar cada cas. </li></ul>
 57. 59. Administració de vacunes <ul><li>Vacunes inactivades: Es desaconsella la vacunació en el primer trimestre.
 58. 60. Vacunes atenuades (triple vírica): contraindicades durant l'embaràs (evitar embaràs en els 3 mesos posteriors a l'administració)
 59. 61. Antigripal: si el període epidemiològic coincideix amb els 2 últims trim. o el període puerperal.
 60. 62. Td: igual a fora de l'embaràs
 61. 63. Immunoglobulines: ús segur. </li></ul>

×