Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUALITAT DE LA EVIDÈNCIA I FORÇA DE LES RECOMANACIONS: SISTEMA GRADE
<ul><li>Resum dels articles BMJ traduïts al castellà: </li></ul><ul><li>Sèrie VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA I F...
Principis de la MBE <ul><li>Jerarquia de les evidències que ens confereix una major confiança per fer millors decisions c...
Guies clíniques <ul><li>L'anàlisi de l'evidència generalment es realitza per grups d'experts que elaboren guies clínique...
Escala de recomanacions Canadian Task Force
Escala de recomanacions U.S. Task Force
Escala de recomanacions SIGN ( Scottish Intercollegiate Guidelines Network)
ICS Guia colesterol i risc coronari
Escala de recomanacions: American Family Phisician
<ul><li>Per tal d'unificar la gradació de l'evidència es va crear, al 2000, el Grading of Recommendations Assessment, Deve...
Recomanacions GRADE <ul><li>La qualitat de l'evidència : ve donada pel tipus d'estudis on es sustenta. </li></ul><ul><li>...
Qualitat de la evidència <ul><li>El sistema GRADE la classifica quatre nivells: </li></ul><ul><li>Alta qualitat : és molt...
Avaluació de la qualitat de la evidència <ul><li>Pregunta clara: PICO (pacients, intervenció, comparació i variable de i...
Limitacions que poden reduir la qualitat de l'evidència <ul><li>Limitacions de l’estudi.  </li></ul><ul><li>Manca de co...
Factors que augmenten la qualitat de l'evidència <ul><li>Estudis observacionals metodològicament potents que ofereixen c...
Factors clau que determinen la força d’una recomanació <ul><li>Equilibri entre efectes desitjables i adversos Com més gra...
Valoració de la FORÇA de la recomanació. <ul><li>Grade utilitza una escala binaria: </li></ul><ul><li>Recomanació FORTA <...
Implicacions d’una recomanació FORTA <ul><li>Per als pacients : en la seva situació, la majoria voldria que s'implementen ...
Implicacions d’una recomanació FEBLE <ul><li>Per als pacients : en la seva situació, la majoria voldria que s'implementen ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grade

588 views

Published on

Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
Resum de la publicació Medicina Clinica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grade

 1. 1. QUALITAT DE LA EVIDÈNCIA I FORÇA DE LES RECOMANACIONS: SISTEMA GRADE
 2. 2. <ul><li>Resum dels articles BMJ traduïts al castellà: </li></ul><ul><li>Sèrie VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA I FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES GRADE: </li></ul><ul><li>BMJ (Ed Esp) 2008; 2(8):443-464 </li></ul>
 3. 3. Principis de la MBE <ul><li>Jerarquia de les evidències que ens confereix una major confiança per fer millors decisions clíniques i ens prevé dels biaixos i errors arbitraris. </li></ul><ul><li>Per prendre decisions clíniques es necessària la integració del coneixement clínic i dels resultats de la recerca , tenint en compte les circumstàncies dels pacients, els seus valors i preferències. </li></ul>
 4. 4. Guies clíniques <ul><li>L'anàlisi de l'evidència generalment es realitza per grups d'experts que elaboren guies clíniques. </li></ul><ul><li>Els experts avaluen de manera diferent la qualitat de l'evidència i la força de les recomanacions: </li></ul><ul><li>Es fan servir sistemes molt heterogenis que creen confusió en els clínics que els utilitzen. </li></ul>
 5. 5. Escala de recomanacions Canadian Task Force
 6. 6. Escala de recomanacions U.S. Task Force
 7. 7. Escala de recomanacions SIGN ( Scottish Intercollegiate Guidelines Network)
 8. 8. ICS Guia colesterol i risc coronari
 9. 9. Escala de recomanacions: American Family Phisician
 10. 10. <ul><li>Per tal d'unificar la gradació de l'evidència es va crear, al 2000, el Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Working </li></ul><ul><li>http://www.gradeworkinggroup.org/ </li></ul><ul><li>http://www.gradeworkinggroup.org/_ES/index.htm </li></ul>
 11. 11. Recomanacions GRADE <ul><li>La qualitat de l'evidència : ve donada pel tipus d'estudis on es sustenta. </li></ul><ul><li>La força de la recomanació : les directrius i les recomanacions han d'indicar: </li></ul><ul><ul><li>si l'evidència és de gran qualitat i els efectes favorables superen clarament als adversos, o </li></ul></ul><ul><ul><li>si hi ha un equilibri proper o dubtós </li></ul></ul>
 12. 12. Qualitat de la evidència <ul><li>El sistema GRADE la classifica quatre nivells: </li></ul><ul><li>Alta qualitat : és molt improbable que les investigacions addicionals modifiquin la certesa del càlcul de l'efecte. </li></ul><ul><li>Qualitat moderada : probablement, les investigacions addicionals poden modificar el càlcul de l'efecte. </li></ul><ul><li>Baixa qualitat : molt probablement, les investigacions addicionals modificaran el càlcul de l'efecte. </li></ul><ul><li>Molt baixa qualitat : qualsevol càlcul de l'efecte és molt dubtós. </li></ul>
 13. 13. Avaluació de la qualitat de la evidència <ul><li>Pregunta clara: PICO (pacients, intervenció, comparació i variable de interès) </li></ul><ul><li>Variable rellevant : escala del 9 a l’1: </li></ul><ul><ul><li>(7-9): gran importància (morbi-mortalitat) </li></ul></ul><ul><ul><li>(4-6): variables importants però no decisives. </li></ul></ul><ul><ul><li>(1-3): variables poc rellevants </li></ul></ul><ul><li>Considerar el context d’aplicació </li></ul><ul><li>Disseny de l’estudi : els assajos aleatoritzats constitueixen evidències d'alta qualitat, i els estudis observacionals evidències baixa qualitat. </li></ul>
 14. 14. Limitacions que poden reduir la qualitat de l'evidència <ul><li>Limitacions de l’estudi. </li></ul><ul><li>Manca de coherència en els resultats </li></ul><ul><li>Caràcter indirecte de les evidències </li></ul><ul><li>Imprecisió </li></ul><ul><li>Biaix de publicació </li></ul>
 15. 15. Factors que augmenten la qualitat de l'evidència <ul><li>Estudis observacionals metodològicament potents que ofereixen càlculs amplis o molt amplis i homogenis de la magnitud de l'efecte d'un tractament, </li></ul><ul><li>Com més gran és la magnitud de l'efecte, més potent és l'evidència. </li></ul><ul><li>L'existència d'un gradient dosi-resposta o d'una situació en què tots els biaixos versemblants disminuïssin la magnitud de l'efecte també augmentaria la qualitat de l'evidència. </li></ul>
 16. 16. Factors clau que determinen la força d’una recomanació <ul><li>Equilibri entre efectes desitjables i adversos Com més gran és la diferència entre els efectes desitjables i indesitjables, major és la probabilitat que estigui justificada una recomanació forta. </li></ul><ul><li>Qualitat de l'evidència Com més gran és la qualitat de l'evidència, major és la probabilitat que es justifiqui una recomanació forta. </li></ul><ul><li>Valors i preferències Com més varien els valors i preferències, o major és la incertesa respecte a ells, major és la probabilitat que estigui justificada una recomanació feble. </li></ul><ul><li>Costos (assignació de recursos) Com més grans són els costos d'una intervenció, menor és la probabilitat que estigui justificada una recomanació forta. </li></ul>
 17. 17. Valoració de la FORÇA de la recomanació. <ul><li>Grade utilitza una escala binaria: </li></ul><ul><li>Recomanació FORTA </li></ul><ul><li>Recomanació FEBLE </li></ul>
 18. 18. Implicacions d’una recomanació FORTA <ul><li>Per als pacients : en la seva situació, la majoria voldria que s'implementen les accions recomanades i només una petita proporció no estaria d'acord amb això. </li></ul><ul><li>Per als metges : la major part dels pacients ha de rebre els procediments recomanats. </li></ul><ul><li>Per als responsables d'elaborar les normes : en la majoria de les situacions, la recomanació pot adoptar com a norma. </li></ul>
 19. 19. Implicacions d’una recomanació FEBLE <ul><li>Per als pacients : en la seva situació, la majoria voldria que s'implementen les accions recomanades, però alguns les rebutjarien. </li></ul><ul><li>Per als metges: han de reconèixer que cada pacient requereix una elecció diferent i que han d'ajudar el pacient a prendre una decisió sobre el tractament tenint en compte els seus valors i les seves preferències. </li></ul><ul><li>Per als responsables d'elaborar normatives : aquestes requeriran un debat detallat i la participació de la major part dels interessats.. </li></ul>

×