Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudi preliminar de salut. ABS Canet de Mar 2008

679 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estudi preliminar de salut. ABS Canet de Mar 2008

 1. 1. Medicina comunitària a la nostra ABS? ABS Canet de Mar.
 2. 2. Què es la salut comunitària <ul><li>Es promoure la salut d’una comunitat: </li></ul><ul><li>Intervenint sobre els determinants. </li></ul><ul><li>Donant poder als ciutadans. </li></ul><ul><li>Integrant tots els serveis de la comunitat. </li></ul><ul><li>Orientant els serveis de salut envers la millora de la salut </li></ul><ul><li>Treballant amb objectius de millora. </li></ul>
 3. 3. Medicina comunitària. Dimensions de Pathman (1998) <ul><li>Considerar el context dels malalts </li></ul><ul><li>Conèixer i utilitzar els recursos comunitaris a la consulta. </li></ul><ul><li>APOC (atenció primària orientada a la comunitat): intervenció sobre els problemes prioritaris de la comunitat. </li></ul><ul><li>Integració i participació a la comunitat. </li></ul>
 4. 4. Actualització de l’examen preliminar de salut ABS Canet de Mar. Resultats maig 2008
 5. 5. Caracterització de la població (I) <ul><li>Definició de la comunitat. </li></ul><ul><li>La nostra comunitat està definida per la nostra area bàsica de salut, formada pels municipis de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar. </li></ul>
 6. 6. Caracterització de la població (II) <ul><li>Característiques geogràfiques. </li></ul>Sant Iscle de V. 17,70 km 2 Altitud: 129m Canet de Mar 5,6 km 2 Altitud: 15m. Sant Pol de Mar 7,5 km 2 Altitud: 15m Sant Cebrià de V. 15,79 km 2 Altitud: 71m. BARCELONA GIRONA Densitat pob.: 57 h/Km2 Densitat pob.: 2151 h/Km2 Densitat pob.: 595 h/Km2 Densitat pob.: 148 h/Km2
 7. 7. Caracterització de la població (III) <ul><li>Dades mediambientals. </li></ul>
 8. 8. Caracterització de la població (IV) <ul><li>Demografia (1). </li></ul>Pob. Censada Pob. flotant Canet de Mar 13.772 18.000 Sant Pol de Mar 4.388 13.500 Sant Cebrià de Vallalta 3.192 3.392 Sant Iscle de Vallalta 1.166 Total 22.518 Any 2006 PIRÁMIDE TOTAL ABS
 9. 9. Caracterització de la població (V) <ul><li>Demografia (2). </li></ul>(Pob.  65a/Pob15-64a)x100 (Pob.0-14a/Pob15-64a)x100 (Pob 0-14+Po  /Pob15-64)x100 Pob(>65a/pob  14a)x100 Index demogràfics
 10. 10. Caracterització de la població (VI) <ul><li>Demografia (3). </li></ul>Moviments demogràfics Creixement vegetatiu des de 1993
 11. 11. Caracterització de la població (VII) <ul><li>Informació socio-econòmica </li></ul>Nivell d’instrucció Activitats segons sector
 12. 12. Estat de salut de la comunitat. Mortalitat tota la població (causes D73) 3,3(7) 40 2,6 39 10. Resta de tumors malignes 30 2,7 41 9. Resta malalties ap. Digestiu 37 4,1 61 8. Resta de malalties respiratòries 4,8(5) 57 4,1 61 7. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó 5,2(4) 62 5,1 76 6. Bronquitis,emfisema, asma i MPOC 8,8(3) 106 5,2 78 5. Resta malalties del cor 5,6 83 4. Insuficiència cardíaca 4,3(6) 52 6,2 92 3. Demència senil i malaltia d’Alzheimer 9,9(2) 119 10,0 149 2. Malalties isquèmiques de cor 11,7(1) 140 10,5 157 1. Malalties cerebro – vasculars %(Ordre) Nombre %(*) Nombre Causa 1988-1997 1995-2004
 13. 13. Estat de salut de la comunitat. Mortalitat menors 70 a. (causes D73) 2,6 2,6 2,6 8 8 8 10. Limfoma Diabetis Malalties reumàtiques cròniques de cor 4,6(7) 16 3,0 9 9. Malalties cerebrovasculars 3,0 9 8. Resta malalties respiratòries 6,9(3) 24 3,0 9 7. Accidents de trànsit de vehicles a motor 5,1(5) 18 3,3 10 6. Resta de causes externes 3,6 11 5. Cirrosi i altres malalties del fetge 4,9(6) 17 5,0 15 4. Resta malalties del cor 5,4(4) 19 5,3 16 3. Resta de tumors 8,0(2) 28 9,9 30 2. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó 10,3(1) 36 10,3 31 1. Malalties isquèmiques de cor %(Ordre) Nombre %(*) Nombre Causa 1988-1997 1995-2004
 14. 14. Estat de salut de la comunitat. Mortalitat evitable. 7 3 4 Cirrosi 0 0 0 Sobredosi drogues 7 3 4 Accidents per vehicles de motor 1 0 1 Asma 2 2 0 Tumor de coll o cos uterí 1 0 1 Hipertensió i cerebrovasculares 17 1 16 Neoplàsies relacionades amb el tabac 0 0 0 Tètanus 2 0 2 SIDA 1 0 1 Tuberculosi (qualsevol localització) Dones Homes TOTAL SEXE Causa
 15. 15. Estat de salut de la comunitat. Morbilitat: prevalença malalties cròniques. MORBILITAT A PEDIATRIA? 394 188,9 2,29 At. Dom. 108 41,2 1,09 MPOC 62 42,8 0,36 Asma 43 20,3 1,25 Demència 1056 1193,1 6,19 Diabetis m. 104 185,1 0,61 Insuf. cardíaca 2645 3222,5 15,5 HTA 255 252,8 1,50 Fibril·lació aur. 390 407,2 2,29 Cardiopatia isquèmica c. 281 241,5 1,65 Acc. vascular cerebral 78 87,4 0,46 Anèmia Casos detectats Casos esperats Prevalença Diagnòstic
 16. 16. Estat de salut de la comunitat. Atenció de salut.
 17. 17. Estat de salut de la comunitat. Atenció de salut.
 18. 18. Recursos comunitaris <ul><li>Centres d’ensenyament. </li></ul><ul><li>Serveis socials. </li></ul><ul><li>Entitats socials, culturals, educatives i esportives. </li></ul><ul><li>Equipaments culturals, recreatius i esportius. </li></ul><ul><li>Altres serveis (a través de la treballadora social de l’ABS) </li></ul>
 19. 19. Llistat de problemes <ul><li>Mortalitat cardiovascular. </li></ul><ul><li>Malalties relacionades amb el tabac. </li></ul><ul><li>Accidents de trànsit. </li></ul><ul><li>Cirrosi. Consum d’alcohol. </li></ul><ul><li>Població envellida: </li></ul><ul><ul><li>Dependència necessitats de suport/recursos socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Polifarmàcia. </li></ul></ul><ul><li>Problemes de salut a la infància? </li></ul>
 20. 20. Xarxa de centres amb projectes de medicina comunitària Projecte d’intervenció comunitària a Canet de Mar

×