интервју са морском звездом

1,919 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,568
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

интервју са морском звездом

 1. 1. Интервју са морскомИнтервју са морскомзвездомзвездомКристина Маринковић VI6
 2. 2. • Све звезде суСве звезде судобиле назив подобиле назив позвездама.звездама.• По чему су звездеПо чему су звездедобиле назив?добиле назив?
 3. 3. • Наша величина јеНаша величина јеотприлике од 1отприлике од 1cmcm пападо 1до 1mm......• Колико су великеКолико су великеморске звезде?морске звезде?
 4. 4. • Како ви морскеКако ви морскезвезде дишете,звезде дишете,излучујете, како вамизлучујете, како вамје развијен крвоток ије развијен крвоток икакав вам је нервникакав вам је нервнисистем?систем?• Ми дишемо прекоМи дишемо прекошкрга и коже,шкрга и коже,излучујемо прекоизлучујемо прекокоже, крвоток нам јекоже, крвоток нам јеслабо развијен, ислабо развијен, инервни систем намнервни систем намје врпчаст.је врпчаст.
 5. 5. Ми смо најчешћеМи смо најчешћепетокраке звездепетокраке звездеали постоје и онеали постоје и онекоје имају чак 40које имају чак 40кракова...кракова...Колико кракова могуКолико кракова могуда имају морскеда имају морскезвезде?звезде?
 6. 6. • Чиме се хранеЧиме се хранеморске звезде?морске звезде?• Ми се хранимоМи се хранимодругимдругимбодљокошцима,бодљокошцима,мекушцима, црвимамекушцима, црвимаи рибама, а ии рибама, а илешинама, варенјелешинама, варенјепочиње ван телапочиње ван телатако сто избацујемотако сто избацујеможелудац.желудац.
 7. 7. • Ловимо плен такоЛовимо плен такошто га обавијемошто га обавијемонашим крацима и нанашим крацима и нањека приљубимоњека приљубимоуста, и онда узуста, и онда узпомоћ желудцапомоћ желудцаусисамо жртву.усисамо жртву.• Како ловите плен?Како ловите плен?
 8. 8. • Размножавамо сеРазмножавамо сеполно, и јајаполно, и јајаизбацујемо у воду,избацујемо у воду,из јаја се излежуиз јаја се излежуларве које неколарве које нековреме пливају.време пливају.• Како сеКако серазмножавате?размножавате?
 9. 9. • Да, пошто смо миДа, пошто смо минеким животинјаманеким животинјамахрана, па када насхрана, па када наспоједу нама изрестепоједу нама изрестенови крак.нови крак.• Да ли ви можете даДа ли ви можете дарегенеришете својерегенеришете својетело?тело?
 10. 10. • Чиме се крећете, иЧиме се крећете, ида ли сте брзе?да ли сте брзе?• Крећемо се нашимКрећемо се нашимпијавкамапијавкама(ножицама), врло(ножицама), врлосмо споре.смо споре.
 11. 11. • Неке врсте живе узНеке врсте живе узводу а неке и уводу а неке и удубинама, да, некедубинама, да, некеврсте могу да буди иврсте могу да буди инеколико сати ваннеколико сати ванводе.воде.• Где ви живите, и даГде ви живите, и дали можете да будетели можете да будетедуго ван воде?дуго ван воде?
 12. 12. • Да често смоДа често смоупадљиве и имаупадљиве и имашарених звезда, ашарених звезда, анеке су и без бојне...неке су и без бојне...• Да ли стеДа ли стеупадљивих боја, иупадљивих боја, ида ли сте шерене?да ли сте шерене?
 13. 13. Кристина Маринковић VI6

×