Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ozonski omotac

 • Login to see the comments

Ozonski omotac

 1. 1. OŠ TE C E NJ E OZONS K OG OMOTA Č A ➲ SLOJEVI U ATMOSFERI
 2. 2. MOLEKUL OZONA ➲ Ozon je sastavljen od tri atoma.Prvi od njih naziva se O preostla dva se nazivaju O2,i zajedno čine O3.
 3. 3. OZON ➲ Ozon je nestabilan Molekul kiseonika, (O3).Sastavljen od tri atoma.Koji u nižim slojevima atmosfere zagađuje.
 4. 4. STRATOSFERA ➲ U gornjim slojevima atmosfere(15-40km) ozon prirodno nastaje pod dejstvom ultraljubičastog zračenja. ➲ Ozon štiti biosferu na Zemlji od negativnog delovalja ultraljubičastog zračenja koji dolazi iz svemira.
 5. 5. OZONSKI OMOTAC ➲ U stratosferi,20-30 kilometara iznad površine Zemlje, nagomilani ozon formira sloj koji se naziva ozonski omotač.
 6. 6. OŠTEĆENJE OZONSKOG OMOTAČA ➲ 1985 godine primećena su prva oštećenja ozonskog omotača na južnom polu iznad Antartika.Stanjen ozonski omotač je prouzrokovao povećano zračenje ultraljubičastog zraka-ozonske rupe
 7. 7. K A K O NA S TA J UOŠ TE Ć E NJ AOZONS K OGOMOTA Č A ?
 8. 8. Na s t a j u ...
 9. 9. HLORFLUORUGLJOVODONICI ➲ CFCs su nezapaljiva, vrlo stabilna netoksična jedinjenja koja se masovno koriste u industriji.
 10. 10. DA L I S E C F C sK OR I S T E UI NDUS T R I J IS P RE J E V A?
 11. 11. DA KORISTE SE!!!
 12. 12. SPREJ ➲S PREJ ZAGADJU JE OZONS KI OMOTA č .
 13. 13. FREON ➲ Isto kao i sprej i freon je nepoželjan u atmosferi zato sto ispušta hlor.On oduzima jedan atom kiseonika.
 14. 14. P I T A NJ A 1-ŠT A JE OZ ON ? 2-K A K O SE ST V A R A OZ ON SK I OM OT A Č?3-K OJA JE U L OGA OZ ON SK OG OM OT A ČA U OD N OSU N A Z I V I SV E T ? 4-ŠT A SU OZ ON SK E R U P E ? 5-ŠT A SU C F C JE D I N JE N JA ? 6-GD E SE K OR I ST E C F C JE D I N JE N JA ?7-D A L I JE U L T R A L JU B I ČA ST O Z R A ČE N JE D OB R O I L I L OŠE Z A ST R A T OSF E R U I Z A ŠT O?

×