Biološka analiza miljakovačke_šume_-

1,118 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
521
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biološka analiza miljakovačke_šume_-

 1. 1. Biološka analiza Miljakovačke šume - gustina biocenoze, spratovnost i pokrovnostŠkolski istraživački radza smotru istraživačkih radova u organizaciji škole „Ruđer Bošković“ Ne veruj na reč, uveri se sam! Milena Milovanović VII/5 OŠ ,,Ivo Andrić’’, Beograd Mentor: Dejan Bošković, nastavnik biologije
 2. 2. O Biodiverzitetu Biodiverzitet, tj. biološka raznovrsnost predstavlja sve vrste ovog sveta, ukupno 80.000.000 vrsta. Postoji biodiverzitet gena, vrsta i ekosistema. U ovom radu bavićemo se biodiverzitetom (vrsta) biljnih u Miljakovačkoj šumi. Miljakovačka šuma nalazi se u JZ predgrađu Beograda, i prostire se na teritoriji Rakovice na 85,6 hektara. Njena klima je kao i klima cele Srbije, umereno-kontinentalna. Poboljšava mikro-klimu, pogotovo pod uticajem košave sa Avale. Veoma je bitna za ovaj deo grada jer ga obogaćuje čistim vazduhom. Šuma je listopadna, a najzastupljeniji su: cer, sladun, grab, kesten, hrast i lipa. Pretpostavljamo da ćemo naći biološku raznovrsnost koja će nam potvrditi da naša šuma ima čistu i dovoljno nezagađenu okolinu za reprodukciju i stvaranje kiseonika.
 3. 3. Ideja rada Mi želimo da istražimo biodiverzitet, spratovnost i pokrovnost Miljakovačke šume. Pretpostavljamo da su biodiverzitet, spratovnost i pokrovnost dobro razvijeni.
 4. 4. Materijali i metode Istraživanje smo obavili u šumi, tj. na terenu, i u labaratoriji, i vršili smo ga više dana: Prvi deo projekta je bio terenski rad. Otišli smo u šumu i uzeli fotografije pokrovnosti I spratovnosti i izmerili raznovrsnost biljnih vrsta na 1m². Merenje smo vršili tako što smo polagali drveni ram dimenzija 1x1 metar na proizvoljno odabranu površinu zemljišta, zatim fotografisali i prebrojali biljne vrste na licu mesta i zabeležili podatke. Merna područja (severni I južni deo šume) se nalaze na međusobnoj udaljenosti od 1300-1500 m u pravoj liniji. Pokrovnost smo izračunali tako što smo ištampali fotografiju, izmerili njenu površinu, površinu grana, i oduzeli ih. Spratovnost smo posmatrali prema podeli na zeljaste biljke, žbunje i drveće. Drugi deo smo uradili u biološkom kabinetu, tako što smo uzeli stelju iz šume I mikroskopirali je.
 5. 5. Materijali Koristili smo:- Kompjuter, fotoaparat- Labaratorijski pribor (pipete, epruvete, vodu)- Mikroskop (Miscope) i mikroskopski preparat- Ram za merenje (površine 1m²)- Fleš (USB memorija)
 6. 6. Rezultati merenjaSeverni deo šume
 7. 7. Južni deo šume
 8. 8. Spratovnost i pokrovnost Izmerili smo da od 500 cm² krova šume na fotografiji, 337,13cm² zauzima drveće. To predstavlja 67,426%, u čemu se inače izražava pokrovnost. Miljakovačka šuma ima 3 sprata. Sprat zeljastog bilja, sprat žbunastog bilja i sprat visokog drveća.
 9. 9. Zaključak• U južnom delu šume, najviše vrsta biljaka na 1m² je 10, dok je najmanje 1 vrsta biljke na 1m². U severnom delu šume, najviše vrsta biljaka na 1m² je 9 dok je najmanje 2 vrste biljaka na 1m². Ovi rezultati potvrđuju našu hipotezu, koja kaže da su spratovnost, pokrovnost i biodiverzitet Miljakovačke šume dobro razvijeni. Pošto smo istraživali samo našu šumu, ne možemo da uporedimo podatke sa nekom drugom šumom, ali smo zapazili veliki broj vrsta prilikom merenja. Ipak, trebalo bi da vodimo više računa o okolini.
 10. 10. Neke naše fotografije saterenskog rada...• Merenje gustine biocenoze• Pronašli smo hife i spore gljiva,delove lišća, insekte.
 11. 11. Literatura http//www.natureprotection.org.rs/index.php? option=com_content&view=article&id=109%3A2009-04-20-18-0 0-00&catid=65%3A2009-05-30-21- 43-31&Itemid=196&lang=sr http://ekogea.org/biodiverzitet.html http://wwf.panda.org/how_you_can_help/

×