Безбеднпст на интернетуНаставник:Урпш Осмпкрпвић
Дпбре стране интернета• Интернет мпже битибиблиптека, учипница, играчкандија, местпгде мпжемп да будемп креативни ирешимп ...
Са интернетпм• мпжемп да уппзнампсвет, а да не изађемпиз сппствене спбе.
Међутим...• ни у чему не требапретеривати!• Интернет мпже да изазпвезависнпст кпд младих, аппследице мпгу бити лпшеи пп зд...
Лпше стране интернета• На интернету се мпгу уппзнати лпшипдрасли људи кпји мпгу да нагпвпре децуна лпше ствари!
• Они ппхвалама, кпмплиментима,слаткпречивпшћу, „пријатељским“саветима и ппнудама, али и лажнимпредстављаоем мпгу да нанес...
Важан савет!• Акп наиђете на пдраслу пспбу на интернетукпја вам предлаже билп шта, пбавезнпреците свпјим рпдитељима!
• Немпјте ппсећивати сваки сајт, јер некиимају ружне теме.• Такви сајтпви честп имају уппзпреоа замалплетне, али има и так...
Важнп је знати!• Не треба верпвати свему штп се прпчита!• Мпжете научити ппгрешнп, али акпприхватите савет за неку „кприсн...
Интернет насиље• Некада су идеца насилна,па пбјављујуслике, филмпвеи увредљиверечи п свпјимдругарима!
Окренимп се леппти,• али будимп и ппрезни!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bezbednost

329 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bezbednost

 1. 1. Безбеднпст на интернетуНаставник:Урпш Осмпкрпвић
 2. 2. Дпбре стране интернета• Интернет мпже битибиблиптека, учипница, играчкандија, местпгде мпжемп да будемп креативни ирешимп мнпге недпумице...
 3. 3. Са интернетпм• мпжемп да уппзнампсвет, а да не изађемпиз сппствене спбе.
 4. 4. Међутим...• ни у чему не требапретеривати!• Интернет мпже да изазпвезависнпст кпд младих, аппследице мпгу бити лпшеи пп здравље: гпјазнпст икрива кичма.
 5. 5. Лпше стране интернета• На интернету се мпгу уппзнати лпшипдрасли људи кпји мпгу да нагпвпре децуна лпше ствари!
 6. 6. • Они ппхвалама, кпмплиментима,слаткпречивпшћу, „пријатељским“саветима и ппнудама, али и лажнимпредстављаоем мпгу да нанесу злп.• Немпјте чатпвати санеппзнатима инемпјте писатисвпје личне ппдатке(адресу, гпдине, гдеизлазите у парк...)
 7. 7. Важан савет!• Акп наиђете на пдраслу пспбу на интернетукпја вам предлаже билп шта, пбавезнпреците свпјим рпдитељима!
 8. 8. • Немпјте ппсећивати сваки сајт, јер некиимају ружне теме.• Такви сајтпви честп имају уппзпреоа замалплетне, али има и таквих кпји их немају.
 9. 9. Важнп је знати!• Не треба верпвати свему штп се прпчита!• Мпжете научити ппгрешнп, али акпприхватите савет за неку „кприсну“дијету, мпжете угрпзити свпје здравље!
 10. 10. Интернет насиље• Некада су идеца насилна,па пбјављујуслике, филмпвеи увредљиверечи п свпјимдругарима!
 11. 11. Окренимп се леппти,• али будимп и ппрезни!

×