Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imperialismen –europas och européernas roll i världen

 • Login to see the comments

Imperialismen –europas och européernas roll i världen

 1. 1. Imperialismen – Europas och Européernas roll i världen 1870-1914 Kolonialism är när ett rike erövrar och tar kontroll över ett annat land eller område för handel Imperialismen är erövringen från slutet av 1800-talet som strävade efter världsherravälde och politisk dominans
 2. 2. Industriella revolutionen i Europa gav förutsättningarna <ul><li>Befolkningsökningen i Europa 1750 (140 milj/19%) 1850 (266 milj/23%) 1900 (401 milj/25%) </li></ul><ul><li>Fabriker/industriell tillverkning massproducering, krävde massor av råvaror och marknader </li></ul><ul><li>Transportmöjligheter/kontakt järnvägar, telegrafer, ångfartyg </li></ul><ul><li>Vapnens utveckling detta möjliggjorde massproducerade vapen och transport av massor av soldater </li></ul>
 3. 3. Vad drev Européerna? <ul><li>Status bland de andra nationerna i Europa </li></ul><ul><li>Mer makt till en nation betydde mindre makt till en annan nation </li></ul>
 4. 4. Ekonomi –råvaror och marknader <ul><li>Européerna behövde råvaror till sina industrier, </li></ul><ul><ul><li>Naturrikedomar som guld, silver mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantager av olika slag, bomull, sockerrör, te </li></ul></ul><ul><li>Européerna behövde även marknader för att sälja sina färdiga varor </li></ul>
 5. 5. - Ena de nybildade nationerna - Rasistiska motiv <ul><li>En gemensam fiende kunde ena de ganska nybildade nationerna i Europa </li></ul><ul><li>Vetenskapliga förklaringar där socialdarwinismen användes som motiv ”de mest lämpade överlever” det är bäst för människoarten </li></ul>
 6. 6. ” Den vite mannens börda” Civilisera dem <ul><li>Utanför Europa ansågs inte människorna ha någon riktig religion </li></ul><ul><li>De talade inget riktigt språk </li></ul><ul><li>Kanske inte kunde läsa eller skriva </li></ul><ul><li>Deras levnadsvanor med kläder mm var inte på lika ”hög nivå” som Europas </li></ul><ul><li>Därför var det Européernas plikt att ”civilisera” dem </li></ul>
 7. 7. Afrika erövras <ul><li>Innan 1885 fanns det europeiska handelsstationer längs med Afrikas kuster, men sedan gick det mycket fort och våldsamt till. </li></ul><ul><li>1884-85 träffades ledarna från Europa, USA och Osmanska riket för att göra upp regler för erövringen av Afrika så att det inte blev krig mellan länderna. Inga Afrikaner var inbjudna (Berlinkonferensen) </li></ul>
 8. 8. Hur erövringen av Afrika gick till <ul><li>Missionärer kom för att kristna och civilisera Afrikanerna </li></ul><ul><li>Upptäcktsresande kom för att upptäcka, bli rika, få makt, spänning mm </li></ul><ul><li>Europeiska ledare uppmuntrade detta för att få kolonier, råvaror och status </li></ul><ul><li>Våldsamt synen på afrikaner som lägre stående, oförståelse för deras kultur och synen på Européerna som överlägsna samt överlägsna vapen… </li></ul>
 9. 9. Livingstone och Stanley Känd missionär och upptäcktsresande journalist <ul><li>Livingstone ”försvann” i Afrika när han arbetade som missionär </li></ul><ul><li>Journalisten Stanley fick i uppdrag av en amerikansk tidning att hitta honom </li></ul><ul><li>Sökandet utvecklades till en följetong i tidningen där Stanley var hjälten som till slut hittade Livingstone </li></ul><ul><li>” Dr. Livingstone I presume” </li></ul><ul><li>Hela världen kunde följa äventyret och Stanley fick senare i uppdrag att erövra Kongo åt kung Leopold från Belgien </li></ul>
 10. 10. Kongofristaten <ul><li>Leopold försökte få en bild av att han ville arbeta för att minska slaveriet och hjälpa afrikaner, på Berlinkonferensen blev Kongo hans privata egendom </li></ul><ul><li>Gummi och elfenben var råvarorna som togs från Kongo </li></ul><ul><li>Befolkningen i Kongo halverades pga de grymma metoderna under slutet av 1800-talet… </li></ul><ul><li>Till slut nådde grymheterna världen och Belgien tog över kontrollen över Kongo </li></ul>
 11. 11. Alla ville ha en bit av Afrika och det blev konflikter mellan Europas länder <ul><li>Fashodaaffären när Frankrike och Storbritannien möttes 1898 </li></ul><ul><li>Slutade fredligt </li></ul>
 12. 12. Britternas imperium 1914 <ul><li>Britterna ”vann” de hade starkast industri, starkast flotta och erövrade systematiskt delar från 1600-talet och framåt </li></ul><ul><li>Indien ”Juvelen i kronan”, var först styrt av Ostindiska kompaniet, ett handelskompani, men efter Sepoy-upproret (1857) gick Storbritannien in och erövrade hela området </li></ul><ul><li>Råbomull till Englands industrier, te mm </li></ul><ul><li>Britterna har ansetts bidragit med mycket gott också med utvecklad infrastruktur, utbildning mm </li></ul>
 13. 13. Kina, det alla ville åt <ul><li>Kina hade porslin, silke, te, kryddor mm, vilket Européerna ville åt, men Kina var inte intresserad av annat än silver </li></ul><ul><li>Till slut kom man på att de ville ha opium vilket odlades i Bengalen (engelsk koloni). </li></ul><ul><li>1842 och 1857 var det Opium krig då Kineserna försökte hindra importen och smugglingen av opium </li></ul><ul><li>Det slutade med att några delar erövrades, som tex fem städer längs kusten, europeiska handelsmän fick bosätta sig i Kina under egna lagar och landet öppnades för fri handel. </li></ul><ul><li>Alla länder fick nu handla med Kina medan Europeiska och amerikanska fartyg patrullerade utanför kusten (kanonbåtsdiplomati) </li></ul>
 14. 14. Japan <ul><li>Inte heller Japan ville första ha kontakt med utomstående </li></ul><ul><li>1853-54 användes amerikansk kanonbåtsdiplomati för att öppna Japan för handel </li></ul><ul><li>Japan öppnades och sände ut japaner i världen för att lära sig industri, teknik mm </li></ul><ul><li>Under slutet av 1800-talet var även Japan med och tävlade om kolonier i världen </li></ul>
 15. 15. Följder av imperialismen <ul><li>Handelsmönster kolonierna blev leverantörer av råvaror </li></ul><ul><li>Globalisering kontakten mellan länder i hela världen ökade </li></ul><ul><li>Europeisk kultur och religion spred sig </li></ul><ul><li>Europeiska språk blev världsspråk </li></ul><ul><li>…… </li></ul>

×