Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trusted cloud sininen meteoriitti - 13.1.2016

Office 365 tietoturva, esittäjänä Aki Siponen Microsoftilta.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Trusted cloud sininen meteoriitti - 13.1.2016

 1. 1. EU-mallilausekkeet Jatkuva asiakastietojen suojan parantaminen
 2. 2. Office 365:n osapalveluiden vaatimustenmukaisuus Asiakkaat pystyvät kehikon avulla helpommin suhteuttamaan vaatimukset ja palveluiden hyödyt http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=615657 Asiakas pääsee tutkimaan auditointi- ja turvallisuusdokumentaatiota https://trustportal.office.com Office 365 vaatimustenmukaisuuskehikko
 3. 3. A B C D Luokan palvelut täyttävät vaatimukset Microsoftin sitoumus turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan Microsoftin sitoumus turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan Microsoftin sitoumus turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan Microsoftin sitoumus turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan Kansainvälisten standardien vaatimukset Kansainvälisten ja alueellisten standardien vaatimukset Kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten standardien vaatimukset Miten palvelut ovat käyttäjien käytettävissä Asiakkaan ylläpitäjä hallitsee ovatko palvelut käytettävissä Asiakkaan ylläpitäjä hallitsee ovatko palvelut käytettävissä Oletuksena palvelut voivat olla käytettävissä Oletuksena palvelut ovat käytettävissä Vaatimukset voivat siirtyä D  C  B  A Palvelut voivat siirtyä A  B  C  D
 4. 4. Office 365 compliance framework A Microsoft Cloud Services Privacy and Security commitments B Microsoft Cloud Services Verified with International standards and terms C Microsoft Office 365 Services Verified with International & Regional standards and terms D Microsoft Cloud Services Verified with International, Regional and Industry-specific standards Strong privacy and security commitments • No data mining for advertising • No voluntary disclosure to Law Enforcement Agencies Strong privacy and security commitments ISO 27001 ISO 27018 EU Model Clauses (EUMC) Strong privacy and security commitments ISO 27001 ISO 27018 EU Model Clauses (EUMC) HIPAA Business Associate Agreement SOC 1 & 2 Strong Privacy and Security Commitments ISO 27001 ISO27018 EU Model Clauses (EUMC) HIPAA Business Associate Agreement SOC 1 & SOC 2 FedRAMP, IRS 1075, UK Official (IL2) HITRUST Contractual commitment to meet US and EU data residency requirements Admin control to enable or disable services in this category Admin control to enable or disable services in this category Services in this category may be enabled by default Services in this category are enabled by default Power BI Outlook Mobile for iOS & Android Sunrise for iOS & Android Microsoft Dynamics CRM Online Azure Rights Management Office 365 Video Microsoft Intune Yammer Office 365 for Enterprise, Education and Government plans that include: Exchange Online SharePoint Online OneDrive for Business Skype for Business Project Online Azure Active Directory Multi-factor Authentication Exchange Online Protection Access Online Office 365 ProPlus+ +Applies to only service components. In general if the Applications run on the customer’s side, they are dependent on the customers’ environment and the customer has the control to allow the use or not. Unique special requirements for environments like GCC, Gallatin, dedicated environments and national clouds are kept separate due to unique requirements. Commitments in the framework applies to the multi-tenant cloud.
 5. 5. https://blogs.office.com/2015/11/20/eu-model-clauses-and-hipaa-baa-update-now-available-for-all-yammer-customers/
 6. 6. Käyttäjä päättää sijainnin ottaessaan yksittäisen palvelun käyttöön Kaikki GA-palvelut saatavissa kaikilla alueilla Preview-palveluissa alueellinen saatavuus voi olla rajoitettua Azure Trust Center https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust- center/services/
 7. 7. EU:n mallilausekkeet Compute Virtual Machines  Cloud Services  Batch  Web & Mobile App Service :: Web Apps  Mobile Services  Notification Hubs  Data & Storage SQL Database  Storage  Analytics HDInsight  Networking Virtual Network  Traffic Manager  ExpressRoute  EU:n mallilausekkeet Media & CDN Media Services  Hybrid Integration BizTalk Services  Service Bus  Backup  Site Recovery  Identity & Access Management Azure Active Directory  Multi-Factor Authentication  Management Scheduler  Azure Management portal 
 8. 8. Luotettavan pilven periaatteet 15 Yksityisyyden- suoja & hallinta Tietoja käsitellään vain asiakkaan hyväksymällä tavalla. Turvallisuus Tietojen eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus on turvattu Vaatimusten- mukaisuus Suunniteltu täyttämään asiakkaalle asetetut vaatimukset Läpinäkyvyys Tiedot tallennus ja käsittely tehdään läpinäkyvästi Luottamuksesi arvoinen sitoumus “ Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme tietoja. Ilmoitamme yritys- ja julkishallinnon asiakkaillemme, jos saamme heidän tietojaan koskevia tietopyyntöjä ja vastustamme oikeudessa yrityksiä estää ilmoittaminen asiakkaille.” - Brad Smith, President
 9. 9. Mitä Microsoft tekee: • Datakeskustemme fyysinen turvallisuus toteutetaan nykyaikaisin välinein ja menetelmin. • 24x7 IR-tiimi pienentää uhkia ja torjuu hyökkäyksiä. • Tiedot liikkuvat aina salattuna. • Tiedot suojataan tallennuksessa useilla palveluihin rakennetuilla ratkaisuilla ja asiakkaalla on mahdollisuus käyttää lisäksi valinnaisia salaus- ja suojausratkaisuja. Asiakkaalla on oikeus odottaa, että: • Tiedot turvattaisiin alan parhaiden teknologioiden ja prosessien avulla. • Tiedot kuljetettaisiin ja tallennettaisiin salattuina. Investoinnit tietoturvallisuuteen shared under NDA only
 10. 10. Yksityisyyden suojaaminen Mitä Microsoft tekee: • Tiedot säilytetään asiakkaan määrittelemällä alueella. • Tietoja ei käytetä markkinointiin, mainontaan tai kaupallisesti. • Tietoja luovutetaan muille vain asiakkaan luvalla tai lain niin vaatiessa. • Asiakkaalla on käytössään valikoima työkaluja tietojen kokoamiseen ja siirtoon. • Tiedot poistetaan kokonaan180 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä. shared under NDA only Asiakkaalla on oikeus odottaa, että: • Tietoja käsiteltäisiin vain asiakkaan haluamalla tavalla eikä jaettaisi muille ilman asiakkaan suostumusta. • Tietoihin olisi aina pääsy, ne voisi halutessaan poistaa tai ottaa mukaansa lopettaessaan palvelun käytön.
 11. 11. Läpinäkyvyys Oltava läpinäkyvä tiedon sijainnista ja käsittelystä Hallinta Asiakkaille on tarjottava keinot ja päätösvalta tietojen hallinnasta Kommunikaatio Ilmoitettava asiakkaille henkilötietoja koskevista tietoturva- loukkauksista Riippumaton arviointi Vaatimusten- mukaisuuden arvioinnin tulokset saatettava asiakkaiden tietoon Suostumus Tietoja ei saa käyttää tietoja markkinointiin ja mainontaan, paitsi käyttäjän suostumuksella Vastuullisuus Ilmoitettava asiakkaille etukäteen tietojen poistamista ja palauttamista koskevat toimintatavat
 12. 12. Vaatimustenmukaisuuden täyttäminen Mitä Microsoft tekee: • Olemme ensimmäisenä ottamassa käyttöön uusimmat tietoturvallisuuden ja yksityisyydensuojan standardit kuten ISO 27018. • Palvelumme auditoidaan säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi. • Autamme asiakkaitamme täyttämään heille asetetut vaatimukset Asiakkaalla on oikeus odottaa, että: • Tiedot tallennettaisiin ja niitä hallittaisiin lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti noudattaen keskeisiä kansainvälisiä standardeja. • Palveluiden vaatimustenmukaisuutta osoittavat todistukset saa halutessaan nähtäviksi. shared under NDA only
 13. 13. Asiakkaalla on oikeus odottaa, että: • Pilvipalvelun tuottaja kuvaa selkeästi ja ymmärrettävästi, miten asiakkaan tietoja käytetään, hallitaan ja suojataan. • Pilvipalvelun tuottajan kertoo millä tavoin asiakkaan tietoja koskevien viranomaisten tietopyyntöjen osalta toimitaan. Läpinäkyvyyden säilyttäminen • Tarjoamme asiakkaalle ymmärrettävällä kielellä selkeät ehdot siitä, mitä teemme – ja mitä emme tee – asiakkaan tiedoilla. • Kun vastaamme viranomaisten tietopyyntöihin, puolustamme asiakkaan oikeuksia ja yksityisyydensuojaa sekä varmistamme tietopyyntöjen lainmukaisuuden. • Kerromme jokaisen palvelun osalta, missä tietoja tallennetaan ja käsitellään. shared under NDA only Mitä Microsoft tekee:
 14. 14. Yrityskäyttöön rakennettu
 15. 15. Hybridipilven tuki Yksityinen pilvi Yhdenmukaista ja yhdistä omat konesalit MICROSOFTIN RATKAISUT Julkinen pilvi Skaalautuvuus, ketteryys ja pienemmät kustannukset MICROSOFTIN RATKAISUT Hybridi pilvi Siirrä vähemmän sensitiiviset tiedot MICROSOFTIN RATKAISUT Yhdenmukaiset alustat ja työkalut | yksi hallintakonsoli Siirry pilvipalveluihin omaan tahtiin shared under NDA only
 16. 16. Avoin ja joustava infrastruktuuri Alustat tiedon tallennukseen, sovelluskehitykseen ja laitteet valintasi mukaan Yhdenmukainen käyttökokemus kaikilla laitteilla Tukee Windows-, iOS- ja Android-laitteita Kaikki tiedot, kaiken kokoisena, kaikkialla Tallenna, käytä, yhdistä ja analysoi rakenteista ja ei-rakenteista data omista konesaleista ja pilvestä. Laajennettava sovelluskehitysalusta Suunnittele, kehitä, testaa, ota käyttöön ja hallitse erilaisissa ympäristöissä ja eri päätelaitteilla toimivia sovelluksia Joustava infrastruktuuri Käytä, hallitse ja seuraa epäyhtenäistä IT-ympäristöä Microsoft Luotettava pilven infrastruktuuri shared under NDA only
 17. 17. Luotettava palvelutuotanto 99.9% saatavuus Takeena palvelutasosopimus Alhainen hiilijalanjälki Monistettu ja joustava rakenne Vikasietoinen ja eriytetty Maantieteellinen hajauttaminen nopeuttaa toipumista häiriöistä Palvelutaso toteutetaan ohjelmiston joustavuudella, eikä monistamalla laitteistoja Palvelutason alituksista korvaus asiakkaalle Luotettava ja joustava palveluiden tuotanto shared under NDA only
 18. 18. Globaali konesaliverkosto 100+ konesalia yli 40 maassa shared under NDA only EUROPE AUSTRIA EUROPE FINLAND
 19. 19. Edelläkävijä shared under NDA only
 20. 20. Edelläkävijyys pilviekosysteemissä Teemme yhteistyötä standardisointijärjestöjen ja viranomaisten kanssa edistääksemme standardeihin perustuvaa lähestymistapaa vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Edistämme yhdessä muiden johtavien teknologiayhtiöiden kanssa uudistuksia valtioiden tietoverkkoseurannan käytäntöihin. Kumppanoidumme teollisuuden ja viranomaisten kanssa vastataksemme trendeihin ja kehittyviin standardeihin sekä poistaaksemme digitaalista markkinaa uhkaavat tekijät. shared under NDA only
 21. 21. S I TO U T U M I N E N | LU OT TA M U S | U S KOT TAV U U S Sitoudumme asiakkaan luottamuksen arvoisiin periaatteisiin Luottamuksen arvoista ylivertaisuutta Kokenut digitaalisen pilvimaailman puolustaja shared under NDA only
 22. 22. http://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/default.aspx https://trustportal.office.com http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/transparencyhub/ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2014/20140402_microsoft.pdf
 23. 23. aki.siponen@microsoft.com

×