Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Provincie Brabant Metadataflow Dm22092009

735 views

Published on

Streven is om iedere nacht een procedure te laten lopen die controleert of er een geografische metadatafile gewijzigd is in de Metadatamaster (een database in Oracle). Deze wordt vervolgens weggeschreven naar de Wiki en controleert daar of de metadatafile al bestaat. Zo ja dan wordt de file overschreven. Als blijkt dat het een nieuwe metadata-file is wordt hij toegevoegd aan de Wiki. De files zijn voor wat betreft de trefwoorden ook gekoppeld aan de intraprovinciale thesaurus. Daardoor bereik je ook wat betreft onderwerpsindeling standaardisatie.

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Provincie Brabant Metadataflow Dm22092009

  1. 1. Metadataflow Initiële aanmaak metadata van geo-datasets en geo-services ArcSDE 9.3 <ul><li>Validatieslag </li></ul><ul><li>Geonovum validator </li></ul><ul><li>Andere validators </li></ul>Metadata van geo-datasets en geo-services: ISO valide XML uit een automatisch verlopend proces Geo Metadata Master Geo-metadata in een database met open structuur <ul><li>Beheer van geo metadata </li></ul><ul><li>Horizontale mutaties </li></ul><ul><li>Verticale mutaties </li></ul>Door derde partijen geleverde geo-metadata Legenda: Datamanagement Geo Geo / Datamanagement Overig Ophalen personeelsgegevens: Telegids / SAP File Geodatabase Personel Geodatabase Shapefiles Layers .... Creatie van Geo data (Planproces, dgDialog etc) <ul><li>CSW </li></ul><ul><li>Dublin Core </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>Presentatie en zoeken </li></ul><ul><li>metadata van: </li></ul><ul><li>Geo datasets </li></ul><ul><li>Geo services </li></ul><ul><li>Wiki / Google Box </li></ul>Versie 22 september 2009 OT A Invoer Beheer Uitvoer P ETL Geosticker 3.1 Invoer Oracle forms eXcat NLR GPT 9.3.1 Generieke viewer ArcGIS Desktop Data download <ul><li>Desgewenst doorkoppeling naar: </li></ul><ul><li>Viewer </li></ul><ul><li>Dataviewer </li></ul><ul><li>Generieke Geoviewer </li></ul><ul><li>Download geodata & geo-metadata </li></ul><ul><li>Document Informatie systeem </li></ul><ul><li>Interprovinciaal Georegister </li></ul><ul><li>Nationaal Georegister </li></ul><ul><li>INSPIRE </li></ul>

×