Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huibert Jan Lekkerkerk I D S W Metainfo

1,442 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huibert Jan Lekkerkerk I D S W Metainfo

 1. 1. Verleiden verplicht! Samenwerken aan de informatiecyclus Platform Metainfo 20 november 2007 te Amsterdam door Huibert-Jan Lekkerker k
 2. 2. Inhoud <ul><li>Verplichten? </li></ul><ul><ul><li>Waterbeheer in Nederland </li></ul></ul><ul><ul><li>IDsW </li></ul></ul><ul><li>Verleiden? </li></ul><ul><ul><li>Standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces </li></ul></ul><ul><li>Verleiden verplicht! </li></ul>
 3. 3. Neerslag Landgebruik Topografie Bodem Recreatie Visserij Vervuiling Zuiveringen Het watersysteem en onze wereld Industrie Bossen Landschap Rivieren Wonen Klimaat Uitputting natuurlijke bronnen
 4. 4. Waterbeheer in Nederland <ul><li>3 Ministeries (V&W; VROM; LNV) </li></ul><ul><ul><li>Beleid </li></ul></ul><ul><li>12 Provinc ies </li></ul><ul><ul><li>Grondwater </li></ul></ul><ul><li>10 Regionale directies RWS </li></ul><ul><ul><li>Hoogwaterbescherming </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdwatersysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Water transport </li></ul></ul><ul><li>27 Waterschappen </li></ul><ul><ul><li>Hoogwaterbescherming </li></ul></ul><ul><ul><li>Secundair watersysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Waterzuivering </li></ul></ul><ul><li>10 Drinkwaterbedrijven </li></ul><ul><ul><li>Drinkwaterproductie </li></ul></ul><ul><li>443 Gemeenten </li></ul><ul><ul><li>Riolering </li></ul></ul><ul><ul><li>Stedelijk water </li></ul></ul>
 5. 5. Informatieketen in het waterbeheer waterschappen gemeenten Rijk provincies vóór 2000
 6. 6. Informatieketen in het waterbeheer waterschap gemeente Rijk provincie na 2000 gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente provincie provincie provincie Brussel
 7. 7. Europ a - INSPIRE GI standardization needs a European vertical reference system Differences between the European reference system and national height datum in Europe (cm) <ul><li>Europese Richtlijn INSPIRE </li></ul><ul><li>IN frastructure for SP atial I nfo R mation in E urope … </li></ul><ul><li>Een initiatief voor een: </li></ul><ul><li>Europese Geo-Informatie Infrastructrur (GII) voor de … </li></ul><ul><li>uitwisseling van (milieu) data … </li></ul><ul><li>tussen overheden … </li></ul><ul><li>met een ruimtelijke component. </li></ul>
 8. 8. Standaardisatie Verplichten?! <ul><li>1997: Convenant informatievoorziening water </li></ul><ul><ul><li>Zelf opgelegde verplichting door waterbeheerders om samen te werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaardisatie onderdeel convenant </li></ul></ul><ul><li>2007: Europese Richtlijn INSPIRE </li></ul><ul><ul><li>Uitwerking in nationale wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplichting tot standaardisatie (meta) data </li></ul></ul><ul><ul><li>Water = onderdeel INSPIRE </li></ul></ul><ul><li>> 2003 IDsW opgericht via convenant 1998 </li></ul>
 9. 9. Standaarden Water: <ul><li>InformatieDesk standaarden Water </li></ul><ul><li>Convenant partners: </li></ul><ul><li>Missie: effectieve informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders </li></ul>
 10. 10. Levensduur ‘systemen’ <ul><li>Hardware 3 – 5 jaar </li></ul><ul><li>Software 4 – 8 jaar </li></ul><ul><li>Data 50 – 100 jaar </li></ul><ul><li>Ofwel: </li></ul><ul><ul><li>-> Continuiteit moet worden gezocht in de data </li></ul></ul><ul><ul><li>-> Data wordt gevonden met metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>-> Continuiteit (meta)data garanderen door standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>-> Behoefte gebruikers en leveranciers verandert </li></ul></ul><ul><ul><li>-> Zorgen voor continuiteit van standaardisatie </li></ul></ul>
 11. 11. Verleiden tot standaardisatie?! <ul><li>Data & bestuurders: </li></ul><ul><ul><li>Beslissingen op basis van trend data </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppelen van informatie in managementsystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>-> behoefte aan standaardisatie is groot </li></ul></ul><ul><li>Data & werkvloer </li></ul><ul><ul><li>Data inwinning en software ontwikkeling op werkvloer </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaardisatie kost geld / tijd op korte termijn </li></ul></ul><ul><ul><li>-> Noodzaak in eigen werkproces is klein </li></ul></ul><ul><li>Convenant gesloten door bestuurders; uitvoering door ‘werkvloer’ </li></ul><ul><li>Werkvloer verleiden met toegevoegde waarde! </li></ul>
 12. 12. Aquo standaard <ul><li>De Aquo standaard bestaat uit: </li></ul>gratis: www.idsw.nl update december 2007 Leidraad monitoring Verwerking InformatieModel WAter (IMWA2007) UitwisselModel Aquo–m (UM Aquo 2007) KRW-formats -> UM Aquo – krw OpenMI Uitwisseling Logisch Model Aquo (LM Aquo) Opslag Aquo-lex Aquo-domeintabellen Definitie
 13. 13. Verleiden werkt als... <ul><li>de kwaliteit van de standaard staat als een huis </li></ul><ul><ul><li>inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>techniek </li></ul></ul><ul><li>het beheer van de standaard betrouwbaar is </li></ul><ul><li>de producten toegankelijk zijn </li></ul><ul><li>er voldoende draagvlak is,…en vice versa </li></ul><ul><li>de standaard zich richt op het “probleemgebied” </li></ul>
 14. 14. IDsW organisatie op hoofdlijnen
 15. 15. organisatie strategie informatie strategie sturende processen planning en control financieel behoefte management contract management gebruikers beheer functionaliteiten beheer informatie coördinatie wijzigingenbeheer implementatie Stuurgroep regiegroep IDsW servicedesk IDsW programma bureau gebruikers Gebruikers Leveranciers signaleren (1) toetsen (4) 2. prioriteren 3. uitwerken 1. behoeften vanuit strategie (lange termijn) 1. behoeften uit de gebruikspraktijk (korte termijn) IDsW stuurgroep (partners) Beleid gebruikers BiSL inrichting IDsW Organisatie
 16. 16. Inrichting Wijzigingsbeheer
 17. 17. Verleiden verplicht! <ul><li>Standaard moet ontstaan uit een behoefte </li></ul><ul><ul><li>Bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkvloer </li></ul></ul><ul><li>Gebruikers moeten ‘verleid’ worden </li></ul><ul><ul><li>Goed beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansluiting bij werkproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximale inspraak gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimale inspanning gebruikers </li></ul></ul><ul><li>De beheerder heeft daarmee verplichtingen! </li></ul><ul><li>Verplichten kan invoering standaard helpen </li></ul><ul><li>Een goed beheer is noodzakelijk; </li></ul><ul><li>anders wordt een standaard van een lust een last! </li></ul>
 18. 18. Vragen?

×