Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hans Waalwijk Archiveren Workflow N E20822

3,140 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Hans Waalwijk Archiveren Workflow N E20822

 1. 1. Archiveren ingebed in work-flow: de NEN 2082 Hans Waalwijk 1 Verplichten? Verleiden!
 2. 2. NEN 2082 2 Verplichten? Verleiden!
 3. 3. MetaMap 3 Verplichten? Verleiden!
 4. 4. Brondocumenten voor NEN 2082 • ReMANO = Software specificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 • Kernmodel = Functionaliteiten Kernmodel InterLab met specificaties voor DM, RM, WfM-systemen. 4 Verplichten? Verleiden!
 5. 5. MetaMap ReMANO ISO 9000; en andere NEN-ISO NEN-ISO kwaliteitsnormen of 15489-2 15489-1 modellen Archief- recht Pittsburgh Functionele eisen RM Best British practice Metadata Columbia model Dublin ReMANO MoReq Core ISAD ISAAR INTER PARES DoD 5015-2 STD DOMEA (1997 / 2002) Konzept 5 Verplichten? Verleiden!
 6. 6. MetaMap ReMANO Kernmodel-1 ISO 9000; en andere NEN-ISO NEN-ISO kwaliteitsnormen of 15489-2 15489-1 modellen Archief- recht Pittsburgh Functionele eisen RM Best British practice Metadata Columbia model Dublin ReMANO MoReq Core Kernmodel 1 Gebruikers ISAD eisen ISAAR INTER PARES DoD 5015-2 STD DOMEA (1997 / 2002) Konzept 6 Verplichten? Verleiden!
 7. 7. MetaMap NEN 2082 ISO 9000; en andere NEN-ISO NEN-ISO kwaliteitsnormen of 15489-2 15489-1 modellen Archief- recht Pittsburgh Functionele eisen RM Best British practice Metadata Columbia model Dublin ReMANO MoReq Core Gebruikers Kern ISAD eisen model ISAAR INTER PARES NEN-ISO 23081:2006 DoD 5015-2 STD DOMEA (1997 / 2002) Konzept ISO/IEC NEN 17799:2005 2082 7ISO 14721:2003 Verplichten? Verleiden!
 8. 8. Waarom? Daarom! • Behoefte standaard RM-functionaliteiten in programmatuur • Geen behoefte standaard voor RM-software (RMA / RMS) • Gevolg van inbedden van RM- functionaliteiten in bedrijfsapplicaties • En dus … archiveren ingebed in work-flow 8 Verplichten? Verleiden!
 9. 9. Specificaties voor RM-software vs RM-functionaliteiten in programmatuur Specs voor software Specs voor functionaliteiten • Eisen aan werking software • Eisen aan wijze inbedden functionaliteiten in programmatuur • Incl. niet-RM-functies • Excl. niet-RM-functies • Specifieke doelapplicatie • Specifieke doelapplicatie • Bedrijfsapplicatie met geïncorporeerde doelfunctionaliteiten 9 Verplichten? Verleiden!
 10. 10. NEN 2082 doelstelling 1. minimumset van functionele specificaties om RM met behulp van geautomatiseerde informatiesystemen te ondersteunen 2. validatie-instrument waarmee organisaties kunnen controleren in hoeverre applicaties voldoen 3. hulpmiddel voor certificering en audit van applicaties op functionaliteit van informatie- en archiefmanagement. 10 Verplichten? Verleiden!
 11. 11. NEN 2082 doelgroep 1. Functionarissen verantwoordelijk voor RM • binnen de informatievoorziening van een organisatie, • organisaties van het openbaar archiefwezen • andere organisaties die RM vormgeven (ttp’s). 2. Leveranciers van software 3. IT-specialisten. 4. Auditors en archiefinspecteurs 11 Verplichten? Verleiden!
 12. 12. NEN 2082 richt zich op 1. Samenbrengen RMA-gebruikers en RMA- ontwikkelaars; 2. Ontwikkelen instrument gegevensuitwisseling • verschillende systemen van • verschillende gebruikers; 3. Standaardiseren specificaties voor RM functionaliteiten in bedrijfsapplicaties; 4. In kaart brengen RM-functionaliteiten binnen Nederlandse context voor Nederlandse organisaties 12 Verplichten? Verleiden!
 13. 13. Inhoud NEN 2082 • Inleidende hoofdstukken – Reikwijdte – Normatieve verwijzingen – Termen en definities • Appendices – Concordantie NEN 2082 en ISO 15489 – Concordantie ISO 15489 en NEN 2082 – Vergelijking NEN 2082 en ReMANO 2004 / Kernmodel • 154 eisen voor functionaliteiten van informatie- en archiefmanagement in programmatuur 13 Verplichten? Verleiden!
 14. 14. 154 eisen – Identificeren • Opnemen – Registreren – Vastleggen metadata • Ordenen, klasseren – Presenteren, en beschrijven – Oproepen en exporteren • Beheren, onderhouden en volgen • Beschikbaarstellen • Selecteren en – Vernietigen verwijderen • Documenteren – Autorisaties • Beheren instrumenten – Classificatieschema’s en sjablonen – Selectie-instrumenten – Gecontroleerde woordenlijsten 14 Verplichten? Verleiden!
 15. 15. ReMANO MoReq vs Kernmodel DoD 5015.2-STD NEN 2082 • Beheer van digitale • Digitaal beheer van archiefstukken archiefstukken • Archiefstukken • Hoofdzakelijk digitaal ongeacht de vorm archief • Nederlandse context • Context EU / VS (best practice en wet- en (geen specifieke best regelgeving) practice of wet- en regelgeving) 15 Verplichten? Verleiden!
 16. 16. ISO-ICA-EU Termen en begrippen ISO 5127 Kwaliteitsmanagement NEN-ISO 15489-1 DoD 5015-2 STD ISO 9000serie Metadata Beleid en MoReq ISO 23 081 verantwoordelijkheden OAIS NEN 2082 Eisen aan ISO 14721 archiefmanagement ISAD Informatiebeveiliging Ontwerp en ISO 17799 implementatie ISAAR archiefsysteem Specifieke normen: Document types ISO/NP 29845 Processen en ISAF Info-uitwisseling ISO 2709 Documentanalyse ISO 5963 controles van Beheer documentatie ISO/IEC TR 9294 archiefmanagement Papier / schrijfmaterialen ISO 9706, ISO 11108, ISO 11798 Opslag ISO 11799 Metatdatsets ISO 15836 Werkprocesanalyse ISO/DIS/TR 26122 16 Verplichten? Verleiden!
 17. 17. Liefde op het eerste gezicht! • Verplichten? • Verleiden? • Verleidelijk om te verplichten! • Verplicht verleiden! 17 Verplichten? Verleiden!

×