Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Npdx

859 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Npdx

 1. 1. Tuan Tran, Digital Product Lab, Dongguk University, Seoul, KOREA K.I.S.S – Keep It Simple, Stupid! Presentation at MTA 2013: Thiết kế, Phát triển & Chiến lược Sản phẩm Product Design, Development & Strategy Dated: July, 2013; version 1.00 M DESIGN A MES Lab. Company www.meslab.vn | www.meslab.org
 2. 2. TỔNG QUAN Slide: 2 your progress bar in this presentation www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com TỔNG QUAN
 3. 3. Slide: 3 Tổng quanyour progress bar in this presentation Vài ví dụ về Sản phẩm Galaxy S4 (Samsung), iPhone (Apple) Windows, Office (Microsoft) CNC machines (Haas) Cutting tools (Sandvik) Hotel services (Hilton) Furniture (IKEA) SolidWorks (Dassault)SolidWorks (Dassault) NPD113 (MES Lab.) Lego Robotics (VietCAD) GStarCAD (Vihoth) And many more… www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 4. 4. Slide: 4 Tổng quanyour progress bar in this presentation Có gì giống nhau? Nấu ăn tối Xây dựng một mô hình kinh doanh Viết 1 phần mềm ứng dụng Phát triển 1 cái TiviPhát triển 1 cái Tivi www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 5. 5. Slide: 5 Tổng quanyour progress bar in this presentation Quan điểm về Sản phẩm Các công ty đều hoạt động với cốt lõi là sản phẩm Sản phẩm = vật lý (máy, đồ dùng, dụng cụ), phần mềm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, tổ chức (MES Lab.) Mọi Sản phẩm đều trải qua quá trình phát triển giống nhau về cơ bản, có vòng đời (ý tưởng => sản phẩm => nghỉ hưu => tiêu hủy/táibản, có vòng đời (ý tưởng => sản phẩm => nghỉ hưu => tiêu hủy/tái chế) www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 6. 6. Slide: 6 your progress bar in this presentation Vậy, sản phẩm rất quan trọng, để làm sản phẩm? Design Thinking: Tư duy hướng tới sáng tạo, cải tiến mọi thứ Design Techniques: Các kỹ thuật cần trang bị Design Experience: Kinh nghiệm, tích lũy Tổng quan www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 7. 7. Slide: 7 Tổng quanyour progress bar in this presentation Ai liên quan đến Thiết kế, Phát triển Sản phẩm Kỹ sư thiết kế, of course. Có ích gì cho họ? Sinh viên kỹ thuật: Định hình tư duy, cách làm việc Nhà quản lý. Để làm gì? Chủ doanh nghiệp => Chiến lược sản phẩm.Chủ doanh nghiệp => Chiến lược sản phẩm. Công ty thương mại phân phối sản phẩm thì có cần hiểu về phát triển/chiến lược sản phẩm không? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 8. 8. Slide: 8 Tổng quanyour progress bar in this presentation Doanh nghiệp làm gì? Xem thị trường cần gì Thiết kế, Phát triển Sản phẩm đáp ứng nhu cầu Hoặc: Nhập và phân phối sản phẩm đáp ứng nhu cầu Cần bộ phận nào? Thiết kế, Marketing, Sản xuất => 3 bộ phậnCần bộ phận nào? Thiết kế, Marketing, Sản xuất => 3 bộ phận CORE của Thiết kế/Phát triển/Chiến lược Sản phẩm www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 9. 9. Slide: 9 Tổng quanyour progress bar in this presentation Định nghĩa về Thiết kế & Phát triển Sản phẩm “Tập hợp các hoạt động bắt đầu bằng việc nhận thức cơ hội thị trường dành cho sản phẩm, kết thúc bằng việc sản xuất, bán và phân phối sản phẩm” (Ulrich, K. T.) www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 10. 10. Slide: 10 Tổng quanyour progress bar in this presentation Sản phẩm tốt và không tốt Tốt Không Tốt Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật Đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật Hoạt động ổn định Lúc hoạt động lúc không Đáp ứng yêu cầu về chi phí Chi phí sản xuất đắt hơn dự kiến Không/Ít yêu cầu sửa chữa Phải sửa thường xuyên An toàn cho người dùng Đôi khi nguy hiểm cho người dùng Phù hợp với đạo đức xã hội Có vấn đề về đạo đức phát sinh Nguồn: Horenstein M., Design Concepts for Engineers www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 11. 11. Slide: 11 Tổng quanyour progress bar in this presentation Sản phẩm tốt và không tốt www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 12. 12. Slide: 12 Tổng quanyour progress bar in this presentation Đánh giá dự án sản phẩm? Chất lượng Sản phẩm như thế nào? Chi phí sản xuất ra sao? Thời gian phát triển? Nhanh? Chậm chân? Chi phí phát triển?Chi phí phát triển? Khả năng kế thừa, phát triển trong tương lai? Phát triển Sản phẩm có phải R&D không? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 13. 13. Slide: 13 Tổng quanyour progress bar in this presentation Ai tham gia dự án sản phẩm? Marketing: Họ làm gì? Thiết kế: Tất nhiên Sản xuất (Xưởng): Tại sao lại cần họ? Các chuyên môn khác: Kỹ sư Cơ, điện, vật liệu, chuyên viên tàiCác chuyên môn khác: Kỹ sư Cơ, điện, vật liệu, chuyên viên tài chính, luật, thẩm mỹ, tâm lý,… Trong công ty và người ngoài (Core & Extended) www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 14. 14. Slide: 14 Tổng quanyour progress bar in this presentation Vài số liệu trong thực tế www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 15. 15. Slide: 15 Tổng quanyour progress bar in this presentation Thách thức, khó khăn khi làm sản phẩm Thỏa hiệp, trade-offs: Không có “tất cả cùng tốt” Biến động: Công nghệ, đối thủ, thị hiếu người dùng, vĩ mô Sự tỉ mỉ: Việc chọn thiết kế của 1 con ốc trong PC có quan trọng không? Áp lực thời gian: Chạy đua cùng đối thủ, ra quyết định nhanh, thiếu thông tin Đầu tư lớn, rủi ro cao www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 16. 16. DESIGN & DEVELOPMENT PROCESS Slide: 16 your progress bar in this presentation DESIGN & DEVELOPMENT PROCESS Quá trình Thiết kế & Phát triển www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 17. 17. Slide: 17 Quá trình Phát triểnyour progress bar in this presentation Tại sao Doanh nghiệp nên theo Quy trình? Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng ~ nhờ có các “checkpoint” Coordination: Sự phối hợp hoạt động ~ thông qua việc gán nhiệm vụ cụ thể cho từng người hoặc từng nhóm trong đội ngũ phát triển ~ nắm được Planning: Lên kế hoạch ~ Kiểm soát tiến độ tổng thể thông quaPlanning: Lên kế hoạch ~ Kiểm soát tiến độ tổng thể thông qua các bước Management: Quản lý ~ Quá trình là thước đo hiệu quả của dự án TKSP ~ Nhà quản lý so sánh Quá trình với thực tế đang diễn ra. Improvement: Cải thiện ~ Quá trình TKSP được lập hồ sơ đầy đủ sẽ giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả các dự án tương lai. www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 18. 18. Slide: 18 Quá trình Phát triểnyour progress bar in this presentation Quy trình Thiết kế, Phát triển Tổng quát www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 19. 19. Slide: 19 Quá trình Phát triểnyour progress bar in this presentation Quy trình Thiết kế, Phát triển Tổng quát www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 20. 20. your progress bar in this lesson STEP -1: OPPORTUNITIES – IDEAS Slide: 20 STEP -1: OPPORTUNITIES – IDEAS Cơ hội – Ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 21. 21. Slide: 21 Xác định Cơ hộiyour progress bar in this presentation Bắt đầu từ Cơ hội thị trường Thị trường cần gì? – Nhu cầu Công ty có gì? – Giải pháp Chân trời cơ hội www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 22. 22. Slide: 22 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Phát triển ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 23. 23. Slide: 23 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Sàng lọc ý tưởng: Tập trung nguồn lực!!! www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 24. 24. Slide: 24 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Sàng lọc ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 25. 25. Slide: 25 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Sàng lọc ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 26. 26. Slide: 26 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Sàng lọc ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 27. 27. Slide: 27 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Sàng lọc ý tưởng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 28. 28. Slide: 28 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Nên có nhiều ý tưởng điên rồ, tại sao? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 29. 29. Slide: 29 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Nguồn ý tưởng từ đâu ra? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 30. 30. Slide: 30 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Làm thế nào để có nhiều ý tưởng tốt? Có thật nhiều ý tưởng Gạn lọc các nguồn sinh ý tưởng cẩn thận hơn Có nhiều ý tưởng dị biệt – Bên trên Ý tưởng xuất phát từ đam mê cá nhânÝ tưởng xuất phát từ đam mê cá nhân Quan sát người dùng Soi lỗi sản phẩm, ghi chép, đánh dấu Còn cách nào nữa? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 31. 31. Slide: 31 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Làm thế nào để có nhiều ý tưởng tốt? Ý tưởng từ đam mê của bản thân www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 32. 32. Slide: 32 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Đánh giá ý tưởng tốt - VRIN Không phải ý tưởng nào cũng là ý tưởng hay Valuable: Giúp công ty tốt hơn đối thủ, giảm thiểu điểm yếu của công ty Rare: Hiếm Inimitable: Không dễ bắt chướcInimitable: Không dễ bắt chước Nonsubstitutable: Không dễ thay thế (bằng SP khác) www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 33. 33. Slide: 33 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Bầu chọn ý tưởng bằng cách nào? Multi voting: Họp nhóm + một số khách hàng có liên quan => đánh giá, bỏ phiếu Web-based voting: Dùng web Ưu nhược điểm từng phương pháp? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 34. 34. Slide: 34 Phát triển Ý tưởngyour progress bar in this presentation Có ý tưởng cuối cùng rồi? Đã làm luôn được chưa? Ý tưởng trải qua lần kiểm tra cuối RWW – Real-Win-Worth it www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 35. 35. STEP 0: PRODUCT PLANNING Slide: 35 your progress bar in this presentation STEP 0: PRODUCT PLANNING Kế hoạch Sản phẩm www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 36. 36. Slide: 36 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Vị trí của bước này www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 37. 37. Slide: 37 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Tại sao phải làm kế hoạch? Để chắc rằng công ty có thể làm được Để phân bổ nguồn lực cho các dự án hợp lý Để bố trí nhân sự tham gia các khâu Mission Statement: Khách hàng là ai? Công nghệ nào cần đưa vào?Mission Statement: Khách hàng là ai? Công nghệ nào cần đưa vào? Các dòng sản phẩm? Mục tiêu tài chính?... www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 38. 38. Slide: 38 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Một số ví dụ liên quan đến kế hoạch www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 39. 39. Slide: 39 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Một số ví dụ liên quan đến kế hoạch www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 40. 40. Slide: 40 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Một số ví dụ liên quan đến kế hoạch www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 41. 41. Slide: 41 Lên kế hoạch Sản phẩmyour progress bar in this presentation Một số ví dụ liên quan đến kế hoạch www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 42. 42. STEP 1: CONCEPT DEVELOPMENT Slide: 42 your progress bar in this presentation STEP 1: CONCEPT DEVELOPMENT Phát triển Concept www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 43. 43. Slide: 43 Phát triển mẫu Conceptyour progress bar in this presentation Phát triển mẫu concept Khảo sát nhu cầu của người dùng: User Needs Dịch nhu cầu => thông số kỹ thuật Tạo mẫu concept (10 – 20) => Lựa chọn mẫu tối ưu (Kỹ thuật nào?) Thử mẫu, tradeoff (cost model – technical model) => fix thông sốThử mẫu, tradeoff (cost model – technical model) => fix thông số www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 44. 44. Slide: 44 Phát triển mẫu Conceptyour progress bar in this presentation Nhu cầu khách hàng www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 45. 45. Slide: 45 Phát triển mẫu Conceptyour progress bar in this presentation Thông số sản phẩm www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 46. 46. Slide: 46 Phát triển mẫu Conceptyour progress bar in this presentation Mẫu Concepts www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 47. 47. STEP 2: SYSTEM DESIGN Slide: 47 your progress bar in this presentation STEP 2: SYSTEM DESIGN Thiết kế Cấp độ Hệ thống www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 48. 48. Slide: 48 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Thiết kế hệ thống Sản phẩm gồm các mô đun nào? Kết nối, giao tiếp với nhau ra sao? Kiến trúc Sản phẩm Lắp ráp sản phẩm sau này? Dây chuyền sản xuất cần gì? Layout hình học của sản phẩmLayout hình học của sản phẩm www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 49. 49. Slide: 49 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Kiến trúc Hệ thống www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 50. 50. Slide: 50 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Kiến trúc Hệ thống www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 51. 51. Slide: 51 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Kiến trúc Hệ thống www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 52. 52. Slide: 52 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Lắp ráp, Customization www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 53. 53. Slide: 53 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Variations www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 54. 54. Slide: 54 Thiết kế Cấp độ Hệ thốngyour progress bar in this presentation Các bộ phận làm gì? www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 55. 55. STEP 3: DETAIL DESIGN Slide: 55 your progress bar in this presentation STEP 3: DETAIL DESIGN Thiết kế Chi tiết www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 56. 56. Slide: 56 Thiết kế Chi tiếtyour progress bar in this presentation Các hoạt động thiết kế Tính toán cơ điện, vật liệu,…thiết kế bền, DfX,… Kích thước, dung sai, bản vẽ chi tiết, bản vẽ chế tạo,… Kế hoạch sản xuất, giá thành sản xuất, hệ thống sản xuất www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 57. 57. STEP 4: TESTING – REFINEMENT Slide: 57 your progress bar in this presentation STEP 4: TESTING – REFINEMENT Thử nghiệm – Tinh chỉnh www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 58. 58. Slide: 58 Thử nghiệm và tinh chỉnhyour progress bar in this presentation Các hoạt động Tạo mẫu (Prototype) Mẫu alpha, mẫu beta, thử nghiệm trong design team (alpha) và với khách hàng (beta – dùng hệ thống sản xuất đã thiết kế) Tinh chỉnh để tối ưu sản phẩm www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 59. 59. STEP: PRODUCTION RAMP-UP Slide: 59 your progress bar in this presentation STEP: PRODUCTION RAMP-UP Sản xuất thử www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 60. 60. Slide: 60 Sản xuất thửyour progress bar in this presentation Các hoạt động Test hệ thống sản xuất Đào tạo nhân công sản xuất Phát hiện thêm lỗi, nếu có Ramp – up => launch => post launchRamp – up => launch => post launch www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 61. 61. Slide: 61 your progress bar in this presentation www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com
 62. 62. THANK YOU Slide: 62 your progress bar in this presentation THANK YOU www.meslab.vn | www.meslab.org | Email: meslab.org@gmail.com

×