Lect1b

1,595 views

Published on

  • Be the first to comment

Lect1b

  1. 1. K.I.S.S – Keep It Simple, Stupid! New Product Design & Development Thiết kế & Phát triển Sản phẩm Course code: NPD113 | Instructor: Tuan TranLecture #1b:Quá trình Thiết kế & Cấu trúc Doanh nghiệpThe Product Design Process & Organization StructureDated: April, 2013; version 1.00 MES Lab. Design Firm Engineering & Design Campus www.meslab.vn | www.meslab.org
  2. 2. Slide: 2 your progress bar in this lesson NỘI DUNG CHÍNH Main Contentswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  3. 3. Slide: 3 your progress bar in this lesson Nội dung bài học này Nội dung bài giảng 1. Quá trình Thiết kế Sản phẩm Tổng quát 2. Phát triển mẫu Concept: Front – End Process 3. Quá trình Thiết kế các chủng loại sản phẩm khác nhau 4. Một số loại hình Quy trình Thiết kế Sản phẩm 5. Cấu trúc Doanh nghiệp cho Dự án Thiết kế Sản phẩm 6. Case Study: Công ty Tyco 7. Ghi chú & Tham khảowww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  4. 4. Slide: 4 your progress bar in this lesson QUÁ TRÌNH TKSP TỔNG QUÁT Generic Product Design Processwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  5. 5. Slide: 5 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Scenario – Tình huống Tyco International: Công ty sản xuất Sensor và Control (điều khiển) Sản phẩm điển hình: Wireless Security Alarm System Control Panel Ban lãnh đạo muốn có 1 quy trình TKSP chung (Generic Product Design Process) cho tất cả các chủng loại Quy trình này cần có khả năng cạnh tranh (compete) với các đối thủ Tyco Wireless Security Alarm System Control Panel. Source: Tycowww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  6. 6. Slide: 6 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Scenario – Tình huống Một số khó khăn (challenges) Tyco gặp phải: Hoạt động TKSP chủ yếu mà mỗi dự án (project) đều có là gì? Để quản lý dự án TKSP, cần có những “milestone” và “review gate” nào? Liệu có một quy trình chuẩn (standard process) nào áp dụng cho tất cả các chủng loại SP không? Các chuyên gia ở các bộ phận khác nhau đóng vai trò ra sao trong quá trình TKSP? Công ty có cần phải chia thành các nhóm theo các dự án hoặc theo các chức năng kỹ thuật, kinh doanh? Bài giảng này sẽ giúp trả lời những câu hỏi trênwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  7. 7. Slide: 7 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Quá trình TKSP Quá trình (Process): chuỗi các bước biến đổi đầu vào thành đầu ra Quá trình TKSP (Product Design Process): chuỗi (sequence) các bước hay hoạt động (activities) mà doanh nghiệp áp dụng để nhận thức (conceive), thiết kế (design) và thương mại hóa (commercialize) sản phẩm. Với mỗi công ty & với mỗi sản phẩm, Quá trình TKSP có thể khác nhau đôi chút.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  8. 8. Slide: 8 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Tại sao cần có “Quá trình TKSP” Doanh nghiệp cần có Quá trình TKSP vì những lý do sau: Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng ~ nhờ có các “checkpoint” Coordination: Sự phối hợp hoạt động ~ thông qua việc gán nhiệm vụ cụ thể cho từng người hoặc từng nhóm trong đội ngũ phát triển ~ nắm được Planning: Lên kế hoạch ~ Kiểm soát tiến độ tổng thể thông qua các bước Management: Quản lý ~ Quá trình là thước đo hiệu quả của dự án TKSP ~ Nhà quản lý so sánh Quá trình với thực tế đang diễn ra. Improvement: Cải thiện ~ Quá trình TKSP được lập hồ sơ đầy đủ sẽ giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả các dự án tương lai.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  9. 9. Slide: 9 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Quá trình TKSP tổng quát Hiểu về Quá trình này các cách khác nhau “Bộ lọc”: Nhiều ý tưởng, mẫu ban đầu => lọc dần => mẫu cuối “Xử lý thông tin”: Đầu vào (Mục tiêu, cơ hội, công nghệ, nền tảng, nhà xưởng,…) => Đầu ra (Sản phẩm). “Quản lý rủi ro”: Các bước đầu => nhiều rủi ro. Các bước sau => rủi ro được giảm thiểu dần. Hoàn thành sản phẩm => rủi ro = MIN. Hình trang bên mô tả hoạt động của các chức năng chính trong quá trình TKSP (các chức năng phụ không được thể hiện)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  10. 10. Slide: 10 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quátwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  11. 11. Slide: 11 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quátwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  12. 12. Slide: 12 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 0: Planning Diễn ra trước khi Dự án thực sự bắt đầu (khả thi (feasible) hay không?, có tiến hành hay không?) Nhận định cơ hội (opportunities): Dựa trên khả năng công nghệ (technology), mục tiêu thị trường (market targets) Đầu ra => Mission Statement => Bản “Nhiệm vụ” => thị trường mục tiêu (khách hàng là ai?), business goals, các giả thiết (assumptions), các ràng buộc (constraints) Các bài học liên quan: “Xác định Cơ hội” ~ Opportunity Identification “Lên kế hoạch Sản phẩm” ~ Product Planningwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  13. 13. Slide: 13 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 0: Planningwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  14. 14. Slide: 14 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 1: Concept Development Bước này xác định Nhu cầu khách hàng (Market Needs) (thị trường – Market Needs) Tạo ra nhiều mẫu Concept khác nhau và đánh giá (assess, evaluate) các mẫu đó => chọn mẫu tối ưu (best, optimized) để phát triển tiếp (further development). Concept: Sự mô tả về hình dáng (form), chức năng (function), và các đặc trưng (features) của sản phẩm Các mẫu concept đều có kèm theo thông số kỹ thuật (Specifications), hạch toán kinh tế (giá thành – economic assessment) & so sánh (benchmark) với các mẫu cạnh tranh Đây là bước quan trọng của TKSPwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  15. 15. Slide: 15 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 1: Concept Developmentwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  16. 16. Slide: 16 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 2: System Level Design Thiết kế ở cấp độ Hệ thống (mức tổng thể) – system level Xác định Kiến trúc sản phẩm (Product Architecture), các bộ phận chính (key components), các cụm chi tiết (subsystems). Thiết kế sơ bộ các bộ phận chính Xác định sơ bộ hệ thống sản xuất (production system) & phương án lắp ráp (assembly) sản phẩm. Đầu ra: Layout hình học (Geometrical Layout) của sản phẩm, thông số chức năng (functional specifications) của các bộ phận, sơ đồ lắp ráp sản phẩm. Bài học liên quan: Kiến trúc Sản phẩm ~ Product Architecturewww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  17. 17. Slide: 17 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 2: System Level Designwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  18. 18. Slide: 18 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 3: Detail Design Thiết kế ở cấp độ Chi tiết (mức chi tiết) – detail level Xác định thông số hoàn chỉnh: Hình học (Geometry), vật liệu (materials), dung sai (tolerance),…của tất cả các chi tiết (elements) trong sản phẩm. Xác định chi tiết nào cần đặt mua (purchase) từ nhà cung cấp (provider). Kế hoạch sản xuất (Production Plan) + máy, công cụ dùng cho sản xuất? Đầu ra: Control Documentation ~ bản vẽ chế tạo, kế hoạch chi tiết về sản xuất sản phẩm. 3 yếu tố quan trọng trong bước này: lựa chọn vật liệu (marterial selection), giá thành sản xuất (production cost) và thiết kế (đảm bảo độ) bền (robust design). Các bài học liên quan: Thiết kế cho Môi trường (DfE), Thiết kế cho Chế tạo (DfM) và Thiết kế bền.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  19. 19. Slide: 19 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 3: Detail Designwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  20. 20. Slide: 20 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 4: Testing & Refinement Thử nghiệm và Tinh chỉnh Tạo ra và đánh giá nhiều phiên bản (versions) khác nhau của SP – trước khi sản xuất (preproduction) Phiên bản Alpha: Tạo sản phẩm dự kiến, cùng thông số hình học, vật liệu, nhưng có thể dùng cách chế tạo khác. Được test để xem sản phẩm có hoạt động đúng như thiết kế hay không, và có thỏa mãn yêu cầu khách hàng hay không. Phiên bản Beta: Giống mẫu Alpha, nhưng sử dụng quy trình sản xuất đề ra (trừ lắp ráp). Mẫu beta được thử nghiệm trong đội ngũ thiết kế (như Alpha) + thử nghiệm thực tế bởi khách hàng. Mục đích của mẫu Beta là để đánh giá performance & độ tin cậy (realiability) của sản phẩm => có thay đổi trong thiết kế (design changes), nếu cần. Các bài học liên quan: Tạo mẫu ~ Prototypingwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  21. 21. Slide: 21 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 4: Testing & Refinementwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  22. 22. Slide: 22 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 5: Production Ramp-up Tiền – sản xuất Sản phẩm được tạo ra bằng dây chuyền sản xuất đã đề ra (proposed production system). Mục đích: Đào tạo cho kỹ sư, công nhân sản xuất, phát hiện các vấn đề trong dây chuyền sản xuất. Sản phẩm có thể được đánh giá bởi đội ngũ thiết kế & một số khách hàng nhất định => phát hiện lỗi, nếu có. Sản phẩm Ramp-up => launch (quảng bá, công bố,…) => post launch review => sản xuất hàng loạt (mass production) & phân phối (delivery). Post launch review: Đánh giá dự án trên khía cạnh kinh tế & kỹ thuật => phục vụ công tác nâng cao hiệu quả cho các dự án sau.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  23. 23. Slide: 23 your progress bar in this lesson Quá trình Thiết kế Tổng quát Bước 5: Production Ramp-upwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  24. 24. Slide: 24 your progress bar in this lesson PHÁT TRIỂN MẪU CONCEPT Concept Developmentwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  25. 25. Slide: 25 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Tổng quan về Phát triển mẫu Concept Bước rất quan trọng trong TKSP Yêu cầu nhiều nhân lực, yêu cầu hợp tác (coordinate) toàn diện Front – End Process: Nhiều hoạt động riêng lẻ, trùng lẫn (overlap), đôi khi lặp lại (iteration)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  26. 26. Slide: 26 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Identify Customer Needs Xác định nhu cầu khác hàng (là người mà SP nhắm đến) Mục đích: Hiểu được nhu cầu khách hàng => truyền đạt (communicate) đến toàn đội ngũ phát triển (design team). Nhu cầu (Needs) được phân cấp theo hình nhánh (hierachy) theo mức độ quan trọng (importance). Mức độ quan trọng được gán trọng số (weighted)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  27. 27. Slide: 27 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Establish Target Specifications Thiết lập các thông số của sản phẩm Mô tả chính xác sản phẩm cần hoạt động như thế nào, có tính năng gì “Dịch” (Translate), chuyển đổi (convert) các nhu cầu khách hàng => thuật ngữ kỹ thuật (technical terms) Xác định các thông số ban đầu (initial specifications) => tinh chỉnh sau Mỗi thông số có một thước đo (metric), một giá trị biên (marginal value) và một giá trị lý tưởng (ideal value)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  28. 28. Slide: 28 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Benchmark Competitive Products Đánh giá các sản phẩm cạnh tranh (competitive products) Kết quả đánh giá => thiết lập/củng cố/xác thực (validate) thông số kỹ thuật của SP đang phát triển Đây là yếu tố quan trọng để sản phẩm đảm bảo có tính cạnh tranh (competitiveness) trong phân khúc khách hàng (customer segment) đã chọn. Ví dụ minh họa?www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  29. 29. Slide: 29 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Generate Concept Tạo mẫu Concept Tất cả các mẫu concept khả dĩ (possible concepts) External Search + Creative Problem Solving (Internal) => solutions Thông thường, khoảng 10 – 20 concepts được tạo ra. Mẫu concept có bản vẽ (phác, chi tiết) hoặc mẫu vật lý có kèm theo mô tả tóm tắt (brief description).www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  30. 30. Slide: 30 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Select Concept Lựa chọn mẫu Concept Tất cả các mẫu concept đã tạo => phân tích kỹ (Analyze) So sánh, loại trừ dần => chọn (hoặc kết hợp) => mẫu tối ưu Quá trình này xảy ra “lặp” nhiều lần Có thể phát sinh mẫu concept mới (generation) khi nghiên cứu các mẫu có sẵn. Hoặc chỉnh sửa (Refinement) mẫu concept đã có (tiếp thu ưu điểm mẫu khác, khắc phục nhược điểm)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  31. 31. Slide: 31 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Test Concept Thử nghiệm mẫu Concept Các (hoặc 1) mẫu Concet được thử nghiệm để xem có đáp ứng (satisfy, meet) yêu cầu khách hàng hay không. Đánh giá tiềm năng (potential) của sản phẩm trên thị trường (sơ bộ) Xem có bị bỏ sót chi tiết hay tính năng nào không Nếu quá thấp so với yêu cầu khách hàng => dự án có thể hủy (terminated), làm lại từ đầu Cuối bước này => thiết lập các thông số kỹ thuậtwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  32. 32. Slide: 32 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Set Final Specifications Thiết lập Thông số kỹ thuật (cuối cùng) Xem xét lại các thông số đã thiết lập sơ bộ trước đây. Các mục tiêu/thông số có thể được điều chỉnh (adjust) trên cơ sở xem xét các “thỏa hiệp” – tradeoffs – ví dụ: tính năng vs. giá thành Tất cả các thông số đều phải được định lượng (quantified) và có thang đo cụ thể. Không dùng thông số định tính.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  33. 33. Slide: 33 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Plan Project Lên kế hoạch Dự án Tạo schedule chi tiết cho Dự án TKSP Đưa ra các chiến lược để giảm thiểu (minimize) thời gian Xác định tất cả các nguồn lực (resources) cần để hoàn thành dự ánwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  34. 34. Slide: 34 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Economic Analysis Phân tích Kinh tế Xây dựng mô hình kinh tế (Economic Model) của Sản phẩm Dùng mô hình trên để giải quyết vấn đề tradeoff giữa phát triển sản phẩm & chi phí sản xuất (production cost) Mô hình này được đưa ra và được hoàn thiện/tinh chỉnh dần theo tiến độ (progress) dự án.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  35. 35. Slide: 35 your progress bar in this lesson Phát triển mẫu Concept Modeling and Prototyping Tạo hình, tạo mẫu Early “proof-of-concepts” “Form-only” models to show customers Spreadsheetswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  36. 36. Slide: 36 your progress bar in this lesson CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM Types of Productswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  37. 37. Slide: 37 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Quá trình TKSP với các chủng loại sản phẩm Với mỗi sản phẩm khác nhau => quy trình TKSP sẽ thay đổi cho phù hợp Quá trình đã đề cập: Market Pull Còn có nhiều loại sản phẩm khác Technology Push Products Platform Products Process Intensive Products Customized Products High Risks Products Quick Build Products Complex Systemswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  38. 38. Slide: 38 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Market Pull Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Tổng quát Đội ngũ thiết kế bắt Quá trình bao gồm Dụng cụ thể thao (Market – Pull) đầu với cơ hội thị Planning, Concept Đồ gỗ trường và lựa chọn Development, System Đồ nội thất công nghệ thích hợp Level Design, Detail Các loại dụng cụ để thỏa mãn nhu cầu Design, Testing and cầm tay khách hàng Refinement, Production Ramp – up Áp dụng Quy trình TKSP tổng quátwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  39. 39. Slide: 39 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Technology Push Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Technology Push Đội ngũ thiết kế có Bước Planning sẽ có iPhone (2007) Products một công nghệ mới và thêm phần “khớp” Thiết bị điện toán họ tìm một thị trường công nghệ và thị đám mây phù hợp để đưa vào trường. Phần Concept sản phẩm với công Development được nghệ mới. mặc định có công nghệ mới được áp dụng.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  40. 40. Slide: 40 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Platform Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Platform Products Sản phẩm mới sẽ được Bước Concept Điện tử tiêu dùng xây dựng trên nền Developemt sẽ có giả iPhone tảng công nghệ đã có sử là nền tảng công Máy tính (Được kế thừa từ các nghệ đã được chứng Máy in sản phẩm đã phát thực (qua các sản triển trước đó) phẩm trước)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  41. 41. Slide: 41 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Process Intensive Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Process Intensive Đặc tính của sản phẩm Hoặc là hệ thống/dây Snack Products được qui định bởi quá chuyển sản xuất đã có Ngũ cốc ăn sáng trình sản xuất (phụ sẵn hoặc phải thiết kế Hóa chất thuộc chặt chẽ vào quá hệ thống này từ đầu Bán dẫn trình sản xuất) (ngay khi bắt đầu TKSP)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  42. 42. Slide: 42 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Customized Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Customized Sản phẩm mới là phiên Sự giống nhau giữa các Pin (battery) Products bản “custom” của một dự án (cũ và mới) tạo Container sản phẩm đã có. điều kiện cho công ty Motors có quá trình TKSP có Switches độ cấu trúc cao (chặt chẽ)www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  43. 43. Slide: 43 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm High Risk Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ High Risk Rủi ro & nguy cơ thất Rủi ro cần được xác Dược phẩm Products bại cao do các bất định định sớm và theo dõi Các hệ thống không về kỹ thuật hoặc về thị trong suốt quá trình gian, vũ trụ trường TKSP. Các hoạt động phân tích, thử nghiệm cần tiến hành càng sớm càng tốt.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  44. 44. Slide: 44 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm High Risk Products Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Quick Build Khả năng tạo hình & Các bước Detail Design Phần mềm Products tạo mẫu nhanh cho và Testing diễn ra Điện thoại di động phép quá trình “thiết nhiều lần lặp lại cho kế - dựng – thử đến khi hoàn thành nghiệm” diễn ra rất sản phẩm hoặc hết nhanh chóng & nhiều thời gian cho phép. lần.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  45. 45. Slide: 45 your progress bar in this lesson Các chủng loại Sản phẩm Complex Systems Quá trình Mô tả Đặc điểm Sản phẩm ví dụ Complex Systems – Hệ thống phức hợp Các hệ thống con được Máy bay Hệ thống phức cần được bóc tách phát triển bởi các đội Động cơ phản lực hợp thành nhiều hệ thống ngũ khác nhau làm Ô tô con & các components việc song song. Sau đó (bộ phận) là công tác tích hợp và kiểm tra tương thích hệ thống.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  46. 46. Slide: 46 your progress bar in this lesson MỘT SỐ LOẠI QUY TRÌNH TKSP Types of Product Design Processeswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  47. 47. Slide: 47 your progress bar in this lesson Một số loại Quy trình TKSP Generic Process Dành cho các sản phẩm Market Pull Products Technology Push Products Platform Products Process Intensive Products Customized Products High Risks Productswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  48. 48. Slide: 48 your progress bar in this lesson Một số loại Quy trình TKSP Spiral Process Dành cho các sản phẩm Quick Build Productswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  49. 49. Slide: 49 your progress bar in this lesson Một số loại Quy trình TKSP Complex Process Dành cho các sản phẩm Complex Systemswww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  50. 50. Slide: 50 your progress bar in this lesson CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Organization Structurewww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  51. 51. Slide: 51 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Tại sao? Để dự án hoạt động hiệu quả (effective) => cần tổ chức team tương ứng Tổ chức Team (gồm nhiều nhân sự từ nhiều phòng ban – department) phải được tối ưu cho quá trình TKSP Phần này thảo luận một vài loại cấu trúc & hướng dẫn cách lựa chọnwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  52. 52. Slide: 52 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc = Link giữa các Cá nhân Các Designers/Developers riêng lẻ liên kết thành các nhóm Liên kết có thể ở dạng formal hoặc informal, gồm các loại sau: Reporting Relationships: Cấp trên và cấp dưới Financial Arrangements: Các cá nhân được liên kết vì cùng trong một thực thể tài chính, ví dụ: Phòng kinh doanh trong công ty Physical Layout: Các cá nhân liên kết vì cùng dùng chung văn phòng, cùng tầng, cùng tòa nhà, cùng công trường,…Đây thường là liên kết informal Một designer có thể có nhiều kiểu liên kết cùng lúc, ví dụ Reporting Relationship với người A, Physical Layout với người B,… Liên kết tốt = có thể đánh giá hiệu quả, nguồn kinh phí, định vị tốt các nguồn lực của doanh nghiệp.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  53. 53. Slide: 53 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Bất kể kiểu “liên kết” => các cá nhân có thể được phân loại theo chức năng và dự án mà họ tham gia Các chức năng truyền thống (function – trong doanh nghiệp) của doanh nghiệp TKSP gồm marketing, design và manufacturing. Có thể chia nhỏ hơn: Nghiên cứu thị trường (Market research, hoạch định chiến lược thị trường, phân tích kết cấu, thiết kế công nghiệp, nghiên cứu yếu tố con người, phát triển quy trình thiết kế, điều phối hoạt động. Bất kể chức năng nào => các cá nhân sẽ áp dụng chuyên môn của họ vào các dự án cụ thể. Một cá nhân từ 1 bộ phận chức năng có thể tham gia nhiều project và nhiều cá nhân từ các bộ phận chức năng khác nhau có thể tham gia cùng 1 project => overlap.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  54. 54. Slide: 54 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Functional Organizations Liên kết chủ yếu giữa các cá nhân trong cùng bộ phận chức năng, ví dụ: phòng marketing, phòng design. Các cá nhân này có thể tham gia nhiều dự án khác nhau nhưng không có liên kết chặt chẽ với những người ở bộ phân khác cùng tham gia dự án. Cá nhân báo cáo lên “trưởng phòng” Ví dụ, công ty nào thuộc loại này?www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  55. 55. Slide: 55 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Project Organizations Liên kết chủ yếu giữa những người cùng làm một dự án, dù chuyên môn khác nhau. Các cá nhân tham gia dự án từ các phòng ban khác nhau. Có thể hay gặp ở các công ty khởi nghiệp hay liên danh, hoặc nhóm đặc biệt để làm ra các sản phẩm đột phá (tiger team, iPhone team ~~) Thường làm việc cùng 1 chỗ (tập trung) Cá nhân báo cáo lên “trưởng dự án” Ví dụ cho loại hình này là Công ty nào hay dự án nào?www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  56. 56. Slide: 56 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Functional Organization & Project Organizationwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  57. 57. Slide: 57 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Matrix Organizations (Lightweight & Heavyweight) Matrix Organizations = hybrid (lai) giữa Functional và Projects – hai loại đã nêu Các cá nhân liên kết với nhau cả vì cùng bộ phận lẫn cùng dự án. Cá nhân báo cáo lên “trưởng phòng” và “trưởng dự án” Thực tế xảy ra trường hợp một trong 2 “Sếp” sẽ “lấn át”, “bao sân” hơn người còn lại :D Heavyweight Project Organizations: Liên kết dự án mạnh hơn Lightweight Project Organizations: Liên kết bộ phận phòng ban mạnh hơnwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  58. 58. Slide: 58 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Cấu trúc dựa trên Chức năng hoặc/và Dự án Lightweight Project Organization & Heavyweight Project Organizationwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  59. 59. Slide: 59 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Chọn Cấu trúc phù hợp Việc chọn cấu trúc nào phụ thuộc vào việc tiêu chí nào doanh nghiệp muốn đạt được qua dự án. Functional Organization: Chuyên môn hóa sâu đối với các phòng ban Project Organization: Phối hợp nhanh & hiệu quả giữa các cá nhân chuyên môn khác nhau nhưng cùng dự án Matrix Organization: Có các đặc điểm kết hợp của 2 loại trên.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  60. 60. Slide: 60 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Chọn Cấu trúc phù hợp Các câu hỏi sẽ góp phần sáng tỏ việc chọn cấu trúc nào cho phù hợp. “Cross – functional integration” – phối hợp liên phòng ban – quan trọng như thế nào? Nếu rất quan trọng => Project Organization. Ví dụ? “Cutting – edge functional expertise” – chuyên môn (hẹp) cao đòi hỏi như thế nào? Nếu rất quan trọng => Functional Organization. Ví dụ về các chuyên gia khí động lực học ở Boeing & Airbus. Nhu cầu nhân sự từ các phòng ban cho dự án là full time hay chỉ part time? Ví dụ, nhiều dự án cần dùng KS kiểu dáng, mỗi dự án chỉ 1 chút => tách riêng bộ phận kiểu dáng (Functional), còn lại hoạt động theo Project. Tốc độ phát triển sản phẩm muốn nhanh hay chậm? Nếu muốn nhanh, nên tổ chức theo Project Organization vì cấu trúc này cho phép xử lý thông tin nhanh, gọn hơn, chỉnh sửa nhanh hơn,…Ví dụ: Điện tử tiêu dùng Hai loại cơ bản: Functional và Project, mỗi loại có ưu khuyết riêng.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  61. 61. Slide: 61 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSPwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  62. 62. Slide: 62 your progress bar in this lesson Cấu trúc Doanh nghiệp cho TKSP Đội ngũ TKSP dạng Phân tán (distrubuted) Truyền thống: Đội TKSP ngồi cùng 1 chỗ Internet, truyền thông hiện đại: Có thể phân tán nhiều nơi (quy mô có thể đến mức toàn cầu). Ví dụ? Lợi ích của đội ngũ TKSP phân tán: Có thông tin về thị trường địa phương (nơi có “chi nhánh”) Tận dụng được ưu thế công nghệ của mỗi chỗ Tận dụng xưởng sản xuất & nhà cung cấp tại chỗ Tiết kiệm chi phí với các nơi có chi phí rẻ (Ấn Độ) Outsource cũng là 1 hình thức phân tán (tăng khả năng) Nhược điểm: Liên kết giữa các nơi xa nhau yếu => thiết kế lặp nhiều, phối hợp hạn chế, nhất là với công ty mới. Nhiều tập đoàn lớn, có kinh nghiệm => đã thành công với mô hình này.www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  63. 63. Slide: 63 your progress bar in this lesson CASE STUDY: TYCO INTERNATIONAL Bài học tình huống: Tycowww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  64. 64. Slide: 64 your progress bar in this lesson Bài học tình huống: Tyco International Quá trình Thiết kế Sản phẩm Nhớ lại phần Scenario đầu bài Tyco là công ty có sản phẩm dạng Market – Pull => Generic Process Quy trình riêng phù hợp với Tyco như sau:www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  65. 65. Slide: 65 your progress bar in this lesson Bài học tình huống: Tyco Internationalwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  66. 66. Slide: 66 your progress bar in this lesson Bài học tình huống: Tyco International Cấu trúc Doanh nghiệp – Tyco Các chức năng chính tại Tyco: Engineering, Manufacturing, Marketing, Sales, Purchasing, Quality Assurance, Finance, Legal, Project Management. Mỗi chức năng có một “trưởng phòng” báo cáo lên Giám đốc. Tuy nhiên, các dự án TKSP được quản lý bởi Project Managers. Nguồn lực cho mỗi dự án lấy từ các phòng ban. Tyco chọn Project Manager hiểu rõ dự án và biết cách huy động nhân lực từ các phòng ban chuyên môn => vừa nhanh vừa đảm bảo chuyên môn hóa sâu => nâng cao hiệu quả dự án TKSP. Những năm gần đây, Tyco mở thêm các engineering center ở Ấn Độ, Trung Quốc => hỗ trợ công tác TKSP trên toàn cầu => distributed. Chúng ta thấy được cấu trúc Doanh nghiệp cũng rất linh hoạt ~~www.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com
  67. 67. Slide: 67 your progress bar in this lesson THANK YOUwww.meslab.vn | www.meslab.org | MES Lab. Design Firm | MES Lab. Campus | NPD113 | Email: meslab.org@gmail.com

×