Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

1,269 views

Published on

Ghid cultural si istoric al municipiului Ramnicu Valcea

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

 1. 1. 2013
 2. 2. Bun venit în Râmnicu Vâlcea! Orice comunitate funcţionează precum o familie, iar oricare oraş este aidoma unei case. Membrii comunităţii sunt uniţi – la fel ca membrii unei familii – de o istorie comună, de un prezent pe care şi l-au construit cu muncă asiduă şi de un viitor pe care şi-l închipuie pentru copiii lor. Locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea nu fac excepţie. Ne mândrim cu momentele glorioase din istoria noastră: Râmnicul a fost oraş domnesc începând de la domnitorul Mircea cel Bătrân, căruia îi datorăm prima atestare documentară în anul 1388. Apoi, pe vremea voievodului iubitor de cultură Constantin Brâncoveanu, oraşul a început să-şi construiască renumele de ”capitală a tiparului românesc”, iar în epoca modernă, de aici, de la Râmnic, a plecat în lume cântecul ”Deşteaptăte, române!”, actualul Imn al României. Lucrăm împreună pentru un prezent care oscilează benefic între dezvoltare urbană şi performanţă culturală, între tehnologii moderne şi tradiţii pitoreşti, între confort şi spirit. Şi avem tot timpul în minte un viitor în care copiii noştri se vor simţi acasă într-un oraş – centru al unei zone metropolitane excepţional de frumoase şi atractive, un oraş cu un puternic caracter turistic şi animat de evenimente de anvergură. Iar Râmnicul - casa noastră – este locul cel mai potrivit în care tradiţiile venite din istoria milenară se întâlnesc fericit cu tendinţele viitorului. La fel ca într-o casă de gospodari, ne îngrijim să facem din acest oraş un loc în care locuitorii săi să se simtă confortabil şi în siguranţă. Proiectele noastre vizează domenii dintre cele mai variate, de la modernizarea şi extinderea reţelei stradale, până la crearea de noi zone verzi, de la finalizarea reabilitării reţelelor de utilităţi, până la realizarea unui sistem de transport în comun fiabil, modern şi eficient, de la construirea unor facilităţi de agrement de nivel cel puţin regional, până la protejarea mediului înconjurător şi ecologie. La români se spune despre o casă frumoasă că ”se învârte după soare”; noi spunem că Râmnicul nostru este într-atât de frumos încât soarele se învârte după el. Acestea fiind spuse, noi, comunitatea locală, vă deschidem larg uşa de la intrarea în Râmnicu Vâlcea - casa noastră, pentru a afla singuri că toate cele pe care vi le-am spus sunt adevărate. Vă mulţumim că ne-aţi călcat pragul, că ne-aţi onorat cu vizita voastră şi vă invităm să vă bucuraţi de toate lucrurile frumoase pe care le avem de oferit. Ori de veţi sta o zi, ori de veţi vrea, poate, să rămâneţi alături de noi, gândurile noastre bune vă vor însoţi mereu şi pretutindeni. Fiţi bineveniţi în Râmnicu Vâlcea! Emilian Frâncu, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea www.primariavl.ro 5
 3. 3. Welcome to Râmnicu Vâlcea! Any community lives like a family and any town is like a home. The community members are united - very much like the family members - by a common history, by a present built up with hard work and by a future they envisage for their own children. The inhabitants of the Municipality of Râmnicu Vâlcea are not an exception. We are proud of the glorious moments of our history: Râmnicu was a princely town starting with Mircea the Old’s rule, thanks to whom we have the first documentary attestation in 1388. Then, during the rule of the culture loving Constantin Brâncoveanu, the place started gaining its reputation as “the capital of the Romanian typography”, and finally, in the modern epoch, it was here that the song ”Wake up Romanian”, the current national anthem started from. We are working together for a present that is advantageously swinging between urban development and cultural performance, between modern technologies and picturesque traditions, between comfort and spirit. And we always bear in mind a future when our children will feel like at home in this town-the center of an exceptional metropolitan zone, a place with a strong touristic feature, animated by major events. And Râmnicu - our home, is the most suitable place where the traditions coming from our millenary history are happily meeting the future tendencies. Quite similarly to a wise householder, we see to it that we can do such a place out of this town, that its inhabitants 6 www.primariavl.ro should feel safe and comfortable. Our projects cover most various domains, from the modernization of the street network, to the opening of a new green zone, from completing the rehabilitation of the utility networks, to the creation of a functional common transportation system, modern and efficient, from the building of recreation facilities, at least of a regional level, to the protection of environment and ecology. The Romanians say that a beautiful house is ”moving around, after the sun” and we say that Râmnic is so beautiful that the sun is moving around it. With these words, we, the local community, are widely opening for you the entrance door to Râmnicu Vâlcea-our home, to let you convince by yourselves, that everything we have told you is true. Thank you for having passed our threshold, for having visited us and we invite you to enjoy all the beautiful things we have offered to you. No matter if you spend here one day, or if, eventually, you may want to stay with us, our good thoughts will always be with you. Welcome to Ramnicu Valcea! Emilian Frâncu, Municipality Mayor Râmnicu Vâlcea
 4. 4. Despre Râmnicu Vâlcea About Ramnicu Valcea
 5. 5. Municipiul Râmnicu Vâlcea, reşedinţa judeţului Vâlcea, este situat în zona centrală a judeţului, la 180 km de Bucureşti (DN 7, E 81), 118 km de Craiova (DN 64), 100 km de Sibiu (DN 7, E 81), 130 km de Târgu Jiu (DN 67), 60 km de Piteşti (DN 7, E 81). The municipality of Ramnicu Valcea, the capital town of Valcea county, is located in the central area of the county, 180 km far from Bucharest (DN7, E81), 118 km far from Craiova (DN 64), 100 km far from Sibiu (DN7, E81), 130 km far from Târgu Jiu (DN67), 60 km far from Pitesti (DN7, E81). Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea Town Hall of Ramnicu Valcea Municipality www.primariavl.ro 9
 6. 6. Municipiul Râmnicu Vâlcea se află în zona colinară a Carpaţilor Meridionali, la o altitudine medie de 250 m, pe malul drept al râului Olt, la confluenţa acestuia cu râul Olăneşti şi este traversat de meridianul de 24°22'21" E şi de paralela 45°07' N. Municipiul Râmnicu Vâlcea se întinde pe o suprafaţă de 8.952 ha, din care cca. 5.000 ha intravilan. Populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea este de aproximativ 92.000 locuitori. Un oraş plin de viaţă A lively town 10 www.primariavl.ro The municipality of Ramnicu Valcea spreads in the hilly area of the Meridional Carpathians, at an average altitude of 250 m, on the right bank of River Olt, at its confluence with River Olanesti and is crossed by the 24°22'21" E meridian and the 45°07' N parallel. The municipality of Ramnicu Valcea spreads over a surface area of 8,952 ha, out of which approx. 5,000 ha are inside the town area. The population of the municipality is about 92,000 inhabitants.
 7. 7. Istoric History
 8. 8. Râmnicul - Cetate domnească Ramnic - a Ruler's City Datorită poziţiei sale geografice, Râmnicul s-a aflat pe ruta de acces a armatelor romane conduse de Traian în cel de-al doilea război între Imperiul Roman şi Dacia (105 - 106 d.Chr.). Principala arteră de circulaţie de azi - Calea lui Traian - se suprapune, în bună parte, anticei "Via Traianus" pe care au trecut oştile romane. Atunci a fost construit şi castrul roman de la Buridava (astăzi Stolniceni - localitate componentă a Municipiului), care şi-a luat numele de la mult mai vechea cetate dacă, ale cărei vestigii sunt localizate în comuna Ocniţa şi care a fost menţionată în scrierile geografului grec Ptolemeu (sec. II d.Chr.). Imagini din războaiele daco-romane din anii 101-102 şi 105-106 d.Chr. sunt prezentate pe Columna lui Traian din Roma, ridicată de împăratul roman în anul 113 d.Chr., în amintirea victoriilor sale. Due to its geographic position, Ramnic was on the access route of Roman armies led by Traian in the second war between the Roman Empire and Dacia (105106 AD). The main present traffic artery “Calea lui Traian” is mostly overlapped with the former “Via Traianus” where the Roman armies had passed. At that time, the Roman camp from Buridava had also been built (today Stolniceni a locality which is part of Ramnicu Valcea municipality), which derived its name from the much older Dacian fortification whose vestiges are located in Ocnita village and which was mentioned in the writings of the Greek geographer Ptolemeu (2nd century, AD). “Traian's Column” in Rome depicts some sequences of the battles fought by Dacians and Romans in the years 101-102 and 105-106, a monument built by the Roman emperor in the year 113 AD in the memory of its victories. Vestigii arheologice descoperite la Buridava Archaeological artifacts discovered at Buridava www.primariavl.ro 13
 9. 9. Domnitorului Mircea cel Batrân (1386 - 1418), sub a cărui conducere Ţara Românească (Valahia) cunoaşte cea mai mare întindere teritorială în Evul Mediu, i se datorează prima atestare documentară a Râmnicului, întrun hrisov emis la 20 mai 1388, la Mânăstirea Cozia. Mircea cel Bătrân, frescă la Mânăstirea Cozia Mircea cel Bătrân, fresco at Cozia Monastery 14 www.primariavl.ro Mircea cel Batran (Mircea the Elder), the King who lived between 1386 and 1418, under the rule of which Tara Romaneasca (Wallachia) had seen its largest territorial enlargement from the Middle Age, signed the first documentary certification in a charter issued on May 20, 1388 at Cozia Monastery.
 10. 10. În timpul domnitorului Radu cel Mare (1495 - 1508), ia naştere cea de-a doua episcopie a Ţării Româneşti - Episcopia Râmnicului Noul Severin, în 1504. Episcopia a fost înfiinţată ca o continuatoare a Mitropoliei Severinului, datând din 1370. Under the rule of Radu cel Mare (Radu the Great) (1495-1508), the second bishopric from Wallachia had emerged in 1504 Ramnic Bishopric, New Severin. The bishopric had been set up as a continuance of the Severin Mitropoly, dating back in 1370. Arhiepiscopia Râmnicului Ramnic Archiepiscopate Voievodul Pătraşcu cel Bun (1554 - 1557) pune la Râmnic bazele târgului săptamânal - care la început se ţinea lângă zidul oraşului, reunind negustorii din Sibiu, Braşov sau Buda cu cei turci, greci sau armeni - şi începe în 1557 construcţia Bisericii Sfânta Parascheva. Această zidire va fi finalizată 30 de ani mai târziu de fiul său, viitorul voievod Mihai Viteazul (1558 - 1601), primul domnitor român al tuturor celor trei provincii româneşti. The ruler Patrascu the Kind (1554 -1557) sets the basics of the weekly trade fair in Ramnic which was first held nearby the town walls, gathering trademen from Sibiu, Brasov or Buda with the Turkish, Greek or Armenian ones; he starts in 1557 building the Saint Parascheva Church. This edifice will be completed 30 years later by his son, the future ruler Michael the Brave (1558-1601), the first Romanian ruler of all the three Romanian provinces. www.primariavl.ro 15
 11. 11. Râmnicul este oraş domnesc şi pentru Matei Basarab (1632 - 1654), care aduce aici prima moară de hârtie din Ţara Românească. Tot el înfiinţează tipografia de la Mânăstirea Govora, la care, în 1640, s-a tipărit "Pravila de la Govora" - cea mai veche culegere de legi tipărită în Ţara Românească. Tradiţia tipografică de la Râmnic i-a adus oraşului numele de ”capitală a tiparului românesc”. Ramnic is a ruling town also for Matei Basarab (1632-1654), who brings here the first paper mill in Wallachia. He is the founder of the printing house from Govora Monastery, in 1640 “The Laws from Govora” being printed here, as the oldest gathering of laws printed locally. The printing tradition in Ramnic gave the town the name of “capital of the Romanian printing”. Pravila de la Govora The Laws from Govora Ierarhul Antim Ivireanul Antim Ivireanul, the hierarch 16 Activitatea tipografică se va intensifica în vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu (16881714), un alt voievod legat de aceste locuri. El îl aduce în ţară, prin 1689-1690, pe Antim Ivireanul (1650-1716), care este ales în 1705 Episcop al Vâlcii. În această calitate, Antim tipăreşte www.primariavl.ro The printing activity will become more intense in the time of the king Constantin Brancoveanu (1688-1714), another ruler with connections to these places. He is the one who brings into the country, around 1689-1690 Antim Ivireanul (1650-1716) who is elected as Bishop of Valcea in 1705. In this
 12. 12. mai multe cărţi la Mânăstirea Govora şi înfiinţează o tipografie la Râmnic. Oraşul devine astfel, în secolul al XVIII-lea, unul dintre cele mai mari centre tipografice ale Ţării Româneşti. Astăzi, Antim Ivireanul este patronul spiritual al Municipiului Râmnicu Vâlcea. La 29 iulie 1848, râmnicenii, adunaţi pe locul actualului Parc Zăvoi, intonează, pentru prima dată într-un cadru oficial, cântecul "Deşteaptă-te, române!", imnul de stat al României. Tonul l-a dat Anton Pann (1794 - 1854), poet, compozitor şi profesor de muzică, aflat pe atunci în oraş, care a adaptat o melodie proprie pe versurile poeziei "Un răsunet" a poetului şi revoluţionarului braşovean Andrei Mureşanu. Sărbătoarea Imnului Naţional la Râmnic The National Anthem Festival in Ramnic position, Antim prints several books in Govora Monastery and sets up a printing house in Ramnic. Thus, the town becomes in the XVIII century, one of the largest printing centers in Wallachia. Today, Antim Ivireanul is the spiritual leader of Ramnicu Valcea municipality. On July 29, 1848, the people in Ramnic, gathered on the site of the present Zavoi Park, play in, for the first time in official circumstances, the song “Awaken thee, Romanian!”, the current national anthem of Romania. The tone was given by Anton Pann (1794-1854), a poet, composer and music teacher, who was living in town at the time and who adapted one of its own tunes to the lyrics of a poem written by the poet and revolutionary Andrei Muresanu. www.primariavl.ro 17
 13. 13. Râmnicul de Odinioară The Old Ramnic Râmnicul începutului de secol trecut era un târg de provincie, populat în majoritate de târgoveţi, cu clădiri frumoase şi străzi bine întreţinute. Lumea de atunci, demult apusă, îndeamnă încă la visare prin imagini de epocă din vechea urbe de pe malul Oltului. Marele istoric Nicolae Iorga scria despre Râmnicul începutului de veac XX: ”un juvaer de orăşel”, ”una din cele mai curate aşezări urbane din toată România”, unde ”nu-s maidanuri, nici bordeie, ci case curate”,”autorităţile au clădiri de gust”, iar ”arborii cresc din belşug aici ca şi în luncă”. Imagini din vechiul Râmnic - Piaţa Traian Pictures from the old Ramnic - Traian Square 18 www.primariavl.ro The Ramnic, as seen in the beginning of the last century, was nothing but a provincial fair, populated mainly by trademen, with beautiful buildings and wellmaintained streets. The world at that time, long bygone, still prompts to dreaming, picturing the age of an old city, from the bank of Olt River. The great historian Nicolae Iorga wrote at the beginning of the twentieth century about Râmnic: ”a town like a jewel”, ”one of the cleanest urban settlements in all of Romania”, where “there are not weed-grown spaces, no huts, but clean houses”, where ”the official buildings are beautiful” and ”the trees are growing in abundance here, like in a meadow”.
 14. 14. Imagini din vechiul Râmnic - Hotel “Splendid” Pictures from the old Ramnic - “Splendid” Hotel Imagini din vechiul Râmnic - Hala oraşului Pictures from the old Ramnic - The Town’s Indoor Market www.primariavl.ro 19
 15. 15. Imagini din vechiul Râmnic Poşta Veche Pictures from the old Ramnic The Old Post Office Imagini din vechiul Râmnic - Terasa Pictures from the old Ramnic - The Terrace 20 www.primariavl.ro
 16. 16. Moştenirea Culturală The Cultural Heritage
 17. 17. Un Oraş al Credinţei A Town of Faith Râmnicu Vâlcea se poate lăuda cu un mare număr de lăcaşe de cult - monumente istorice cuprinse în patrimoniul naţional. De la schituri izolate, până la biserici impunătoare, mergând prin toate stilurile arhitectonice ale vremurilor, Râmnicul prezintă o adevarată panoramă a arhitecturii religioase valahe. Ramnicu Valcea can boast about an impressive number of sanctums historical monuments included in the national patrimony. From isolated hermitages to impressive churches, with architectonic styles from all ages, Ramnic provides a true panorama of the Wallachia religious architecture. Schitul Cetăţuia, frescă Cetatuia Hermitege, a fresco La intrarea dinspre Nord în oraş se află Schitul Cetăţuia, construit, în 1525, de către Radu de la Afumaţi pe locul unei mai vechi biserici datând din secolul al XV-lea. Domnitorul ctitor este asasinat de boieri potrivnici politicii de independenţă faţă de Imperiul Otoman, chiar în incinta bisericii schitului, 4 ani mai târziu. Frescele interioare, care datează din anul 1853, aparţin pictorului Gheorghe Tattarescu, autor şi al altor picturi în bisericile oraşului. At the northern entrance of the town stands Cetatuia Hermitage, built in 1525 by Radu from Afumati on the site of an older church dating back in the XV century. The founding ruler was assassinated by boyars, who were against the policy of independence from the Turkish Empire, on the very premises of the hermitage church, 4 years later. The inner frescos dating from 1853 belong to the painter Gheorghe Tattarescu. www.primariavl.ro 23
 18. 18. Episcopia Râmnicului a luat fiinţă între anii 1503 - 1504 o dată cu reînfiinţarea Episcopiei Râmnicului, Noului Severin, în timpul domnitorului Radu cel Mare. Actuala biserică a fost ridicată pe temelia alteia mai vechi, datând din anii 1576 1586. Construcţia edificiului s-a derulat între anii 1851 şi 1856, sub domnia lui Barbu Ştirbei şi sub conducerea Episcopului Calinic, ale căror portrete se află în pronaos. Pictura murală în ulei, realizată în stilul Renaşterii, aparţine marelui artist al secolului al XIX-lea, Gheorghe Tattarescu. Arhiepiscopia Râmnicului în sărbătoare Festivities at Ramnic Archiepiscopate 24 www.primariavl.ro Ramnic Bishopric was founded between 1503 and 1504, together with the revival of the New Severin Ramnic Bishopric, in the time of Radu the Great. The present church was built on the foundations of an older one, dating between 1576 and 1586. The construction of the edifice was carried out between 1851 and 1856, under the rule of Barbu Stirbei and Calinic, the Bishop, whose portraits are found in the nave. The wall oil paintings, performed in Renaissance style, belong to the great artist of the XIX century, Gheorghe Tattarescu.
 19. 19. “Biserica Toţi Sfinţii” a fost zidită între anii 1762 - 1764. La 20 iunie 1848, râmnicenii s-au strâns în număr mare la această biserică şi au sfinţit steagurile revoluţiei paşoptiste. O lună mai târziu, râmnicenii se strângeau pe locul actualului Parc Zăvoi, unde intonau pentru prima oară într-un cadru oficial cântecul "Deşteaptăte, române!", imnul de astăzi al României. Biserica Toţi Sfinţii The Church of All Saints The Church of All Saints was built between 1762 and 1764. On June 20, 1848, the people in Ramnic gathered in large numbers at this church and consecrated the flags of the Revolution. One month later, the people in Ramnic gathered on the site of the present Zavoi Park where they played in, for the first time in official circumstances, the song “Awaken thee, Romanian!”, the current national anthem of Romania. www.primariavl.ro 25
 20. 20. Cu o construcţie începută în anul 1557, Biserica Cuvioasa Parascheva este cea mai veche zidire bisericească din Râmnicu Vâlcea, conservată aşa cum a fost concepută iniţial. With a construction started in 1557, the Church of Saint Parascheva is the oldest church preserved in Ramnicu Valcea, as it was conceived from the beginning. Biserica Sfânta Parascheva The Church of Saint Parascheva 26 www.primariavl.ro
 21. 21. O altă construcţie religioasă veche este Biserica Sfântul Dumitru. Nu se cunoaşte exact data la care a fost ridicată. Conform unei tradiţii, biserica ar fi fost înainte capelă a unei comunităţi franciscane. După unele documente, biserica a fost rezidită între 1783 - 1784, iar actuala construcţie datează din anul 1815. O foarte veche construcţie bisericească este Biserica Buna Vestire, cu o datare din vremea lui Mircea Vodă (1386 - 1418) sau Mircea Ciobanul (1545 - 1552). Another old religious construction is the Church of Saint Dumitru. The exact date of its erection is not known. According to a tradition, the church would have been a former chapel of a Franciscan community. According to some documents, the church had been rebuilt in the period 1783-1784, and the current construction dates in 1815. A very old building is the Church of “Holy Annunciation”, dating back in the time of Mircea the Elder (1386-1418) or Mircea the Sheperd (1545-1552). Biserica Buna Vestire The Church of ”Holy Annunciation” www.primariavl.ro 27
 22. 22. Biserica Catolică Sfântul Anton a fost construită între anii 1723 - 1724 ca urmare a prezenţei la Râmnic, încă din secolele XIV - XV, a unei comunităţi mari de saşi. Saint Anton Catholic Church was built between 1723 and 1724 as a result of the presence of a large community of German people in Ramnic from the XIV-XV centuries. Biserica Catolică Sfântul Anton Saint Anton Catholic Curch Lângă Piaţa Centrală a oraşului se află Biserica Sfântul Gheorghe, a cărei construcţie iniţială datează dinainte de anul 1636 şi care a fost reparată în anul 1681 şi refăcută între 1737 - 1738. Biserica este rezidită din temelii între 1857 1860. 28 Schitul Inăteşti, construit în 1751, este un exemplar superb de arhitectură românească. Construcţia este, în prezent, înglobată în complexul Seminarului "Sfântul Nicolae". www.primariavl.ro Nearby the Central Market of the town, there is Saint George Church, whose initial construction dates before 1636 and which had been repaired in 1681 and restored between 1737 and 1738. The church was rebuilt from the foundations in the period 1857-1860. Inatesti Hermitage, built in 1751, is a superb example of Romanian architecture. Currently, the construction is part of the complex of the Theological School “Saint Nicholas”.
 23. 23. La ieşirea din oraş spre Sud se găseşte Schitul Troianu. Biserica datând din secolul al XVIII-lea şi casa stăreţiei au fost refăcute în anii 1840-1842. În vara şi toamna anului 1848, aici s-a aflat comandamentul armatei revoluţionare conduse de generalul Gheorghe Magheru. Alte biserici cu arhitectură deosebită au fost construite în ultimele două decenii în oraş: Biserica Sfinţii Petru şi Pavel, Catedrala din Ostroveni sau biserica greco-catolică Sfânta Rita. Tot aici, în premieră naţională, s-a pus piatra de temelie la un lăcaş de cult cu hramul Sfântului Antim Ivireanul, Patronul spiritual al Râmnicului. At the entrance to the town from the south you can find Troianu Hermitage. The church dating from the XVIII century and the abbacy have been rebuilt in 1840-1842. In the summer and autumn of 1848, this was the headquarters of the revolutionary army led by the general Gheorghe Magheru. Schitul Troianu Troianu Hermitage Other churches, with special architecture, were built in the last two decades in the city: The Church of Saints Peter and Paul, The Ostroveni Cathedral or The GreekCatholic Church Saint Rita. Also here, as a national premiere, the cornerstone was laid for a church dedicated to St Antim Ivireanul, the spiritual patron of Ramnicu Valcea. www.primariavl.ro 29
 24. 24. Parcuri Şi Statui Parks and Statues Râmnicu Vâlcea a fost cunoscut în prima jumătate a secolului al XX-lea drept "oraşul pensionarilor". A contribuit la această denumire liniştea acestor locuri, împrejurimile deosebite şi străzile largi, pline de verdeaţă, care îmbiau la promenadă. Sistematizarea urbană desfăşurată în timpul regimului comunist a schimbat radical înfăţişarea oraşului. Au fost distruse nenumărate case vechi, adevărate monumente de arhitectură, iar locul acestora a fost luat de ansambluri de blocuri. Cu toate acestea, ceva din farmecul vechiului Râmnic a rămas, îndeosebi în ceea ce priveşte bulevardele largi din centru, mărginite de arbori, parcurile oraşului şi vechile statui. 30 www.primariavl.ro Ramnicu Valcea was known in the first half of the XX century as a town suitable for retired people. This designation was accounted for by the stillness of the place, the exceptional surroundings and the wide streets, filled with green areas prompting for a walk. The urban systematization developed during the communist regime had radically changed the look of the town. Quite a large number of antique houses had been broken down, genuine architectural monuments, their place being taken by blocks of flats. However, some charm of the old Ramnic still persisted, induced especially by the wide open boulevards in the centre, bordered by trees, the town parks and the old statues. Liniştea parcului The peace of the park
 25. 25. Parcul Zăvoi Statuia domnitorului Ştirbei Zavoi Park Statue of Stirbei King Parcul Zăvoi este unul din cele mai vechi parcuri din ţară organizate ca atare, datând din anul 1850. În parc, printre copacii seculari, se află Lacul Zăvoi, un restaurant, precum şi sediul Teatrului Municipal Ariel. La intrarea în parc se găseşte Monumentul domnitorului Barbu Ştirbei, operă a profesorului Constantin Mihăilescu din anul 1920. Tot în parc se află şi "Fântâna Zavoi Park is one of the oldest parks in the country, dating back from 1850. Besides the secular trees, the park hosts Zavoi Lake, a restaurant, as well as the premises of the Municipality Theatre “Ariel”. At the entrance to the park, you can see the Monument of the ruler Barbu Stirbei, a piece of art comissioned by Professor Constantin Mihailescu in 1920. The park also houses “Turbatu’s Well”, built by C. www.primariavl.ro 31
 26. 26. 32 lui Turbatu", construită de C. Măldărescu, zis "Turbatu" în 1844, centrul adunării revoluţionare de la 29 iulie 1848 când, pentru prima dată într-un cadru oficial, a fost intonat actualul imn de stat al României, "Deşteaptă-te, române!". www.primariavl.ro Parcul Zăvoi - lacul Zavoi Park - the lake Maldarescu in 1844, the focal point of the revolutionary gathering from July 29, 1848 when, for the first time in official circumstances, the current Romanian anthem, “Awaken thee, Romanian!” was sung.
 27. 27. În centrul oraşului se află Parcul Mircea cel Batrân. Intrarea principală este străjuită din 1970 de statuia domnitorului Mircea cel Batrân, operă a sculptorului Ion Irimescu. În parc se găseşte Casa Socoteanu, ridicată în sec. al XVIII-lea, imobil reprezentativ pentru zona Olteniei de Nord, actual Palat al Copiilor şi fost sediu al primăriei municipiului. In the centre of the town there is Mircea the Elder Park. Since 1970, the main entrance has been guarded by the statue of the ruler, a work of art comissioned by the sculptor Ion Irimescu. The park hosts Socoteanu House, built in the XVIII century, a representative building from area of North Oltenia, currently the Children's Palace and former residence of the municipality’s Town Hall. Statuia domnitorului Mircea cel Bătrân Statue of King Mircea the Elder www.primariavl.ro 33
 28. 28. Monumentul Independenţei a fost dezvelit la data de 17 mai 1915, este opera sculptorului I. Iordănescu şi cinsteşte eroii vâlceni căzuţi în Războiul de Independenţă, precum şi pe soldaţii şi ofiţerii morţi în timpul campaniei balcanice din 1913. The Monument of Independence had been uncovered on May 17, 1915 as the work of the sculptor I. Iordanescu, being built in the honor of the local heroes who sacrificed their lives in the War of Independence, as well as for the soldiers and officers dead during the Balkan campaign in 1913. 34 www.primariavl.ro Monumentul Independenţei Monument of Independence
 29. 29. Muzeele Oraşului Town’s Museums Spiritualitatea veche a oraşului este ilustrată de o serie de instituţii muzeale, ce definesc deopotrivă istoria acestor locuri, tradiţiile, creaţia artistică şi personalităţile ce au trecut pe aici. The old spirituality of Ramnic is illustrated by a series of museums which define altogether the history of these places, local traditions and the artistic creations of personalities passing by. Muzeul de Istorie The History Museum Muzeul de Istorie se găseşte într-un imobil reprezentativ datând de la sfârşitul secolului al XIXlea. Colecţiile permanente sunt dispuse cronologic, iar instituţia găzduieşte numeroase alte manifestări. The History Museum is located in a representative building, dating back in the end of the XIX century. The permanent collections are presented chronologically and the institution houses numerous other events. www.primariavl.ro 35
 30. 30. Muzeul de Artă se află într-un splendid imobil din 1940, cu o arhitectură ce reuneşte elemente stilistice romanice, gotice, renascentiste, creând o impresie generală de vilă italiană, accentuată de existenţa grădinii interioare, terasată, cu portic şi acoperiş din olane. Muzeul de Artă The Art Museum 36 www.primariavl.ro The Art Museum is found in a splendid building from 1940, with an architecture interconnecting Romanic, Gothic and Renaissance elements, giving the overall impression of an Italian villa, highlighted by the existence of the inner garden, built on terraces, with porch and tile roof.
 31. 31. Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni este conturat sub forma unui sat muzeu întins pe o suprafaţă de 8 hectare, ce oferă imaginea funcţională a unei aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile sale social-culturale. Arta populară este ilustrată şi prin prezentarea ei în decorarea interioarelor locuinţelor, în cadrul atelierelor meşteşugăreşti, prin piesele textile sau de ceramică, din lemn, metal, de iconografie şi mobilier popular. The Village Museum from Bujoreni takes the form of a museum village spreading over a surface area of 8 ha, providing the functional picture of a traditional rural settlement, with all its social and cultural institutions. The popular art is also illustrated by its display in the decors of the houses interiors, within the popular craft shops, by the textiles or ceramic, wooden, metal pieces, by iconography and popular furniture. Muzeul Satului The Village Museum www.primariavl.ro 37
 32. 32. Imobilul care adăposteşte Casa Memorială Anton Pann este un monument de arhitectură urbană, construit la jumătatea secolului al XVIII-lea, având foişor şi pivniţă. Expoziţia de aici punctează peregrinările pe meleagurile Vâlcii din anii 1826-1828, 18361840 ale lui Anton Pann, „dascăl de musichie” la şcoala organizată pe lângă Episcopia Râmnicului. The building housing the Memorial House Anton Pann is an urban architecture monument built at the half of the XVIII century, having a pavilion and a basement. The exhibition displayed here points out Anton Pann's pilgrimages on the lands of Valcea, undertaken in 1826-1828, 1836-1840, “a musician master” at the school organized within the Bishopric of Ramnic. Moment artistic în pridvorul Casei Memoriale Anton Pann An artistic moment on the porch of Anton Pann Memorial House 38 www.primariavl.ro
 33. 33. Cultura Vie Living Culture Cultura Râmnicului nu s-a refugiat doar în muzeele oraşului. Ea trăieşte în mod cotidian sub diferite forme de expresie. Evenimentele culturale râmnicene sunt create de instituţii care şi-au câştigat reputaţia în manifestări de excepţie din ţară sau de peste hotare. În Râmnicu Vâlcea activează două instituţii teatrale: mai vechiul Teatru de Stat Anton Pann şi mai tânărul Teatru Municipal Ariel. Ambele prezintă în stagiune spectacole dintre cele mai diverse. Teatrul Municipal Ariel îşi desfăşoară activitatea într-un sediu complet renovat amplasat The culture of Ramnic did not take sole refugee in the town's museums. It leads its daily life under various forms of expression. The cultural events in Ramnic are developed by institutions which have earned their fame in exceptional events in the country and abroad. Spectacol la Teatrul Municipal Ariel Performance at Municipal Theatre Ariel Two theatre institutions are operational in Ramnicu Valcea: the older State Theatre Anton Pann and the younger Municipal Theatre Ariel. Both present most diverse performances during their season. The Municipal Theatre Ariel develops its activity in a completely renovated head residence located www.primariavl.ro 39
 34. 34. în inima Parcului Zăvoi, dar actorii săi pot fi întâlniţi şi pe stradă, în spectacole de animaţie ocazionate de diferite manifestări publice. Ambele instituţii teatrale sunt prezenţe obişnuite în cadrul festivalurilor interne şi internaţionale, la care au fost laureate cu numeroase distincţii. in the heart of Zavoi Park, and you can see its actors in traffic, performing in street shows with the occasion of various public events. Both theatre institutions are regularly attending national and international festivals, receiving numerous awards. Spectacol la Teatrul Anton Pann Performace at Anton Pann Theatre Filarmonica ”Ion Dumitrescu” în concert ”Ion Dumitrescu” Philarmonics in concert 40 Muzica clasică este reprezentată de Filarmonica "Ion Dumitrescu", instituţie muzicală profesionistă, ale cărei concerte sunt găzduite într-o sală proprie, cu o acustică deosebită şi cu o capacitate de 400 de locuri. www.primariavl.ro The classical music is represented by “Ion Dumitrescu” Philharmonics, a professional musical institution, whose representatives are housed in their own hall, with exceptional acoustics and a capacity of 400 seats.
 35. 35. În Râmnic activează o filială a Uniunii Artiştilor Plastici, care expune în mod constant lucrările proprii şi ale partenerilor din ţară şi de peste hotare în cadrul Galeriilor de Artă din centrul oraşului fiind implicată în proiecte culturale dintre cele mai diverse, de la expoziţii tematice până la happening-uri şi restaurări de monumente arhitectonice. Oraşul este gazda mai multor tabere de creaţie, soldate cu lucrări de artă plastică, din care unele împodobesc spaţiile sau instituţiile publice. Chiar sediul primăriei este, de multe ori, gazda unor expoziţii de grup cu lucrări rezultate în urma acestor întâlniri ale artiştilor râmniceni sau din afara ţării. There is an operational Union of Plastic Artists in Ramnic, exhibiting constantly its own works and those of its partners from the country and abroad within the Art Galleries from the centre of the town, being involved in most diverse cultural projects, from thematic exhibitions to happenings and restoration works of architectonic monuments. The town hosts several creation camps, generating plastic art works, some of which decorating the spaces or public institutions. The Town Hall has been, several times, the host of some group exhibitions culminating in works following these meetings of artists from Ramnic or abroad. Expoziţie la Galeriile de Artă Exhibition at the Art Gallery www.primariavl.ro 41
 36. 36. În ceea ce priveşte cartea, Râmnicul are, de câţiva ani, un nou sediu pentru biblioteca publică pe măsura renumelui de "capitală a tiparului românesc" atribuit oraşului de istoricul Nicolae Iorga. Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" este o construcţie modernă şi funcţională, având drept particularitate un vitraliu aparţinând unui artist plastic râmnicean, care o individualizează în rândul bibliotecilor de acest fel din ţară. Alături de colecţiile de carte, Biblioteca găzduieşte manifestări artistice dintre cele mai variate: conferinţe, lansări de carte, expoziţii etc. As regards books, Ramnic has been provided, in the past years, with a central residence for the public library, appropriate for the designation of “capital of the Romanian printing”, given to the town by the historian Nicolae Iorga. The County Library “Antim Ivireanul” is a modern and functional facility, with the characteristic of a stained glass credited to a famous plastic artist from Ramnic, which makes it particular among the libraries of this type in the country. Alongside book collections, the Library hosts a most diverse range of artistic events: conferences, book releases, exhibitions etc. Eveniment cultural dedicat lui Spiru Haret, fondatorul şcolii moderne româneşti Cultural event dedicated to Spiru Haret, the founder of the modern Romanian School system 42 www.primariavl.ro
 37. 37. Timp Liber Leasure
 38. 38. Distracţie în Aer Liber Open Air Entertainment Pentru cei ce doresc să petreacă câteva ore în aer liber, destinaţia cea mai potrivită este zona de Sud a oraşului, unde se află un ansamblu format din Grădina Zoologică, Baza de Agrement Ştrand Ostroveni şi Complexul Turistic Ostroveni. Bazinele cu apă sărată de la Ştrandul Ostroveni sunt cunoscute în toată ţara pentru calităţile lor curative, iar în vecinătate se află un lac pe care se For those who wish to spend a few hours in the open air, the most appropriate destination is the southern part of the town where gathers a Zoo Park, the “Ostroveni Leisure and Pool Centre” and a Tourist Complex. The salty water pools from the “Ostroveni” Pool Centre are renowned all over the country for their curative qualities, nearby being a lake suitable for practicing nautical sports. Grădina Zoologică The Zoo Ştrandul Ostroveni “Ostroveni” Pool Centre www.primariavl.ro 45
 39. 39. pot practica sporturi nautice. Un alt punct de interes estival este piscina în aer liber de la Casa Tineretului, cu un bazin de înot ce va fi pe placul amatorilor acestui sport. În sezonul rece, o vizită la Malul Alb, unde se pot practica sporturi de iarnă în preajma unui foc de tabără, poate fi cu adevărat reconfortantă. Another point of summer attraction is the outdoor pool from the Youth Club, with facilities appreciated by youngsters. In cold season, a visit at the White Bank, where winter sports can be played around camp fires, is truly grateful. Plimbare cu bicicleta Bike riding Foc de tabără la Malul Alb Camp fire at Malul Alb 46 www.primariavl.ro
 40. 40. Restaurante, baruri, cazare Restaurants, bars, accommodation Cel ce optează pentru această variantă poate merge fie la unul din restaurantele cu specific românesc - unde alegerea între ciorba de burtă, mititei, sarmale sau tochituri olteneşti este una cu adevarat dificilă fie la un restaurant cu specific internaţional. Alături de restaurante, un mare număr de baruri şi cluburi satisfac cererea de petrecere a timpului liber în condiţii deosebite. Atmosferă ospitalieră Hospitable atmosphere Oferta de cazare este pe toate gusturile: de la hoteluri în centrul oraşului, la pensiuni sau campinguri în zonele mai liniştite. The one who chooses this alternative can eat either in one of the traditional Romanian restaurants, where the choice between Romanian tripe soup, minced meat rolls, meat rolls in sauerkraut leaves or Oltenian meat stew is truly difficult, or in an international restaurant. Alongside the restaurants, a resonable number of bars and clubs meet the demand for entertainment in exceptional conditions. Spaţii de cazare pentru toate gusturile Accommodation for all tastes The accommodation available is for all tastes: from hotels in the centre of the town, to boarding houses or camping sites in more quiet areas. www.primariavl.ro 47
 41. 41. Cumpărături Shopping Cei pasionaţi de shopping pot petrece multe ore în multitudinea de magazine din Râmnic. Fie că vizitează River Plazza Mall sau Complexul Comercial Winmarkt, fie că dă o raită prin supermarket-urile oraşului, el va fi întâmpinat, de fiecare dată, de un personal amabil, profesionist, gata să satisfacă toate solicitările clienţilor. River Plazza Mall River Plazza Mall 48 www.primariavl.ro Those who are fond of shopping can spend hours in the array of shops from Ramnic. The shopper, either visiting River Plaza Mall or the Commercial Complex Winmarkt, or taking a tour around the supermarkets in the town, will be welcome, every time, by a nice, professional staff who is ready to meet all customers' requests.
 42. 42. Viaţa Sportivă Sports Life Râmnicu Vâlcea are o viaţă sportivă deosebit de intensă. Meciurile de fotbal ale echipei Clubului Sportiv Municipal se desfăşoară pe un stadion modern, care adună în tribune, la fiecare etapă jucată acasă, sute şi mii de suporteri. Municipalitatea a investit masiv în ultimii ani în acest domeniu. Ca principal acţionar al Clubului Sportiv Municipal, Primăria a modernizat Stadionul din Zăvoi şi are în continuare planuri de dezvoltare a acestei baze sportive. Ramnicu Valcea has a particularly intense sports life. The soccer games of the team from the Municipal Sports Club are played in a modern arena, gathering hundreds and thousands of fans in the tribunes with the occasion of every game played home. The municipality has made massive investments in the past years in this field. As a main shareholder of the Municipal Sports Club, the Town Hall has modernized the Stadium from Zavoi and foresees further developments for this sports facility. Stadionul Zăvoi Zavoi Stadium www.primariavl.ro 49
 43. 43. Faze fierbinţi pe teren Hot shots on the field Tot de oraş îşi leagă numele şi echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Oltchim, campioană naţională, cu multiple participări în faza finală a Champions League şi deţinătoare a multor trofee europene şi internaţionale. The town is also connected to the fame by the female handball team from the Sports Club Oltchim, a national champion, with multiple participations in the final stage of Champions League and holder of several European and international prizes. Handbalistele de la Oltchim sărbătoresc victoria Handball players from Oltchim celebrating victory 50 www.primariavl.ro
 44. 44. Meciurile de acasă ale handbalistelor de la Oltchim, ca şi numeroase alte competiţii naţionale sau internaţionale, sunt găzduite de Sala Sporturilor, o structură sportivă modernă, la standarde europene. The games played at home by the handball players from Oltchim, as well as numerous other national or international competitions, are hosted by the Sports Hall, a modern sports facility, built at high standards. Sala Sporturilor ”Traian” “Traian” Sports Hall Bază sportivă în cartier Sport facility in the neighborhood www.primariavl.ro 51
 45. 45. În Râmnicu Vâlcea există şi alte baze sportive în care iubitorii mişcării pot practica cele mai diverse sporturi. Sunt de amintit sălile de sport ale mai multor licee şi colegii din oraş, sau terenurile de tenis, baschet, volei şi handbal de la baza sportivă ”1 Mai” sau de la Ştrandul Ostroveni. Meci în nocturnă Floodlit Match 52 www.primariavl.ro In Ramnicu Valcea there are also other sports facilities where those fond of movement can practice various sports. Are included here the sport halls from several high schools and colleges in town or the tennis courts, basketball, volleyball and handball fields from the sports centre “1 Mai” or from Ostroveni Pool Centre.
 46. 46. Dezvoltare. Parteneriat Development. Partnership
 47. 47. Dezvoltare Edilitară Town Development Râmnicu Vâlcea este în centrul Zonei Metropolitane cu acelaşi nume, care numără o populaţie de peste 155.00 de locuitori. Dezvoltarea integrată a întregii zone şi stabilirea unor politici coerente de evoluţie sunt principalele direcţii de acţiune ale acestei structuri. Ramnicu Valcea is the center of the Metropolitan Area with the same name, which has a population of over 155.00 inhabitants. Integrated development of all areas and the establish of a coherent policy development are the main strands of this structure. Scuarul Revoluţiei The Revolution Square www.primariavl.ro 55
 48. 48. Procesul de modernizare recentă a municipiului a dus la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în toate zonele municipiului. Investiţii importante sunt în derulare în domeniile reabilitării şi modernizării reţelei de iluminat public şi a celei de distribuţie a energiei termice. Administraţia locală a municipiului acordă o atenţie deosebită zonelor verzi, care depăşesc 150 de hectare, în dorinţa de a asigura un aer cât mai curat pentru locuitorii oraşului. În fiecare an, toamna şi primăvara, în municipiu au loc campanii de plantare de arbori şi flori la care participă elevi şi organizaţii non-guvernamentale. 56 www.primariavl.ro The recent modernization of the city resulted in extension of water supply and sanitation in all areas of the city. Significant investments are underway in the areas of rehabilitation and modernization of public lighting network and the distribution of heat. Local municipality pays special attention to green areas - that exceed 150 hectares – and the main desire is to ensure clean air as city inhabitants. Every year, in fall and in spring, the town held tree and flowers planting campaigns in which many students and NGOs are involved. Un oraş verde A green town
 49. 49. În municipiu funcţionează 33 de unităţi şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, 16 licee şi 4 universităţi. The municipality has 33 operational education units for the pre-school, primary and secondary education, 16 high schools and 4 universities. Universitatea ”Spiru Haret” “Spiru Haret” University Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” ”Constantin Brâncoveanu” University Sănătatea râmnicenilor este asigurată de 2 spitale în sectorul public, 3 farmacii publice, 43 de farmacii private, 131 cabinete medicale private şi 128 de cabinete stomatologice. The health of the people in Ramnic is ensured by 2 hospitals in the public sector, 3 public pharmacies, 43 private pharmacies, 131 private medical offices and 128 dental offices. www.primariavl.ro 57
 50. 50. Economia Economy Cele mai reprezentate ramuri industriale din Râmnicu Vâlcea sunt: • industria chimică (aici sunt produse peste 70 de produse diferite, printre care: soda caustică şi praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonaţi, pesticide); • exploatarea şi prelucrarea lemnului, incluzând şi producţia de mobilă; • industria constructoare de maşini - produce echipamente pentru industria petrochimică, producătoare de autovehicule, elemente hidraulice; The most represented branches in the industrial sector from Ramnicu Valcea are: • the chemical industry (producing over 70 various products, among which: caustic soda and ash, PVC, insecticides, alcohols, polycarbonates, pesticides); • the exploitation and processing of wood, including the production of furniture; • the machines manufacturing industry producing equipments for the oil-chemical industry, the industry manufacturing road vehicles, hydraulic elements; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI – Râmnicu Vâlcea National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies - ICSI Ramnicu Valcea 58 www.primariavl.ro
 51. 51. • industria energetică - utilizează potenţialul energetic al Oltului; • industria uşoară, prin fabrici producătoare de încălţăminte şi îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, textile şi materiale neţesute etc.; • industria alimentară este reprezentată de fabrici de conserve din legume şi fructe, de produse lactate, de panificaţie, băuturi răcoritoare şi alcoolice. • the energetic industry using the potential of Olt river; • the light industry by plants producing leather and substitute leather footwear and clothes, textiles and unwoven materials etc.; • the food industry is represented by plants producing vegetable and fruit cans, dairy products, bakery products, as well as refreshments and alcoholic drinks. Amenajări hidrotehnice pe râul Olt Hydro-technical facilities on the Olt River www.primariavl.ro 59
 52. 52. Oportunităţi Opportunities Râmnicu Vâlcea oferă investitorilor mai multe facilităţi pentru dezvoltarea unor afaceri în zonă. La Râmnicu Vâlcea funcţionează mai multe centre de afaceri care pun la dispoziţia celor interesaţi spaţii pentru birouri sau pentru conferinţe şi simpozioane. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea Flandra Valcea Business Centre 60 www.primariavl.ro Ramnicu Valcea offers to its investors several facilities for the development of businesses in the area. Ramnicu Valcea has several business centers available for to those interested in spaces for offices and conferences.
 53. 53. Nu în ultimul rând, în municipiu activează o puternică filială a Camerei de Comerţ şi Industrie, care pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile de afaceri şi pentru construirea unor parteneriate durabile. Camera de Comerţ şi Industrie colaborează frecvent cu administraţia locală a municipiului, unul din rezultatele acestei colaborări fiind Şcoala de Afaceri din Râmnic. Last but not least, there is a powerful branch of the National Chamber of Commerce and Industry in the municipality, which provides those who are interested with all the business support and information for developing sustainable partnerships. The Chamber of Commerce and Industry frequently cooperates with the local administration of the municipality, one of the results of this cooperation being the Business School in Ramnicu Valcea. Şcoala de afaceri Business School Municipalitatea Râmnicu Vâlcea este deschisă colaborării cu toţi investitorii ce doresc să deschidă în oraş unităţi de producţie. În acest sens, conducerea Primăriei municipiului are în proiect o serie de extinderi de reţele de căi de comunicaţii şi de utilităţi pentru terenuri ce pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi să investească în economia locală. Ramnicu Valcea municipality is open to cooperation with all investors who want to start production facilities in the city. The Municipality is planning a series of extensions of communications and utilities networks for lands that may be available for those interested in investing in local economy. www.primariavl.ro 61
 54. 54. Protecţia mediului Environment Protection Administraţia locală a municipiului a acordat o atenţie specială protecţiei mediului înconjurător şi mai multe programe de amploare au îmbunătăţit substanţial acest domeniu în ultimii ani. Ca urmare a unei consistente finanţări nerambursabile din fonduri europene, în baza unui Program ISPA, Râmnicu Vâlcea este unul din puţinele oraşe din România care are o rampă de deşeuri ecologică, investiţie realizată în paralel cu închiderea fostei rampe de deşeuri şi transformarea ei în zonă verde. Municipiul a fost şi beneficiarul unui alt proiect ISPA referitor la alimentarea cu apă şi canalizare, în cadrul căruia s-a realizat şi reabilitarea completă a Staţiei de tratare a apelor reziduale, o investiţie care a redus semnificativ poluarea râului Olt. 62 www.primariavl.ro The local administration gave special attention to environment protection and several largescale programmes significantly improved this sector in the past years. Due to a substantial grant from the European Union through the ISPA Programme, Râmnicu Vâlcea is one of the fewest towns in Romania that has an ecological landfill, an investment made in parallel with the closure of the old landfill and its transformation into a green area. The municipality was also the beneficiary of another ISPA Project for water supply and sewerage system under which the full rehabilitation of the Wastewater Treatment Plant was achieved, an investment that significantly reduced the pollution of the Olt river. Management eficient al deşeurilor Efficient waste manangement
 55. 55. Proiect finanţat din fonduri europene EU funds financed project Alte proiecte de la nivelul municipiului vizează reducerea poluării şi protecţia mediului înconjurător. Printre acestea se numără reabilitarea şi extinderea parcurilor oraşului şi a spaţiilor verzi, modernizarea transportului local de călători, crearea de piste pentru biciclişti, fără a omite acţiuni de conştientizare a cetăţenilor faţă de impactul pe care fiecare îl are asupra mediului prin implicarea în evenimente de amploare cum ar fi ”Ora Pământului”, “Ziua Mediului”, “Săptămâna Mobilităţii Europene” etc. Other municipality’s projects aim to reduce the pollution and protect the environment. These include the rehabilitation and extension of the town’s parks and green areas, modernization of the local passenger transport, creation of bicycle lanes, without missing the citizens raising awareness actions about the impact that everyone has upon the environment through their involvement in major events such as: „Earth Hour”, „Environment Day”, „European Mobility Week”, etc. Transport modern de călători Modern public transportation www.primariavl.ro 63
 56. 56. Oamenii oraşului The People Municipalitatea Râmnicu Vâlcea a avut şi are permanent în atenţie cetăţeanul obişnuit, beneficiarul final al tuturor programelor derulate la nivelul administraţiei publice locale. Fie că vorbim de investiţiile masive făcute în toate unităţile de învăţământ din oraş destinate elevilor, fie de crearea de spaţii atractive de petrecere a timpului liber de către tineri sau de programele destinate vârstnicilor (între care se cuvin menţionată construirea de către Primăria municipiului a unui Centru rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a, la cele mai actuale standarde europene, sau realizarea mai multor cluburi pentru pensionari), fiecare cetăţean al oraşului este la fel de important. 64 www.primariavl.ro The Municipality of Ramnicu Valcea has always focused on ordinary people, the final beneficiaries of all the programmes carried out at the local public administration level. Even if we talk about the huge investments made in all the town’s education institutions or about the attractive leisure spaces created for youth or the programmes destined to the elderly (among which it is worth mentioning the municipality’s construction of a Residential Center for the Seniors at the most recent European standars or the setup of several clubs for retired people), each citizen is of equal importance. Un oraş prietenos pentru tineri... A friendly town for young people...
 57. 57. ... şi pentru vârstnici ... and for seniors Reacţia acestora se poate măsura şi prin activa societate civilă din Râmnicu Vâlcea, care derulează constant proiecte cu finanţare externă, fie în colaborare cu alte organizaţii non-guvernamentale, fie alături de administraţia locală. Dar Râmnicu Vâlcea se poate mândri şi cu o serie de personalităţi care, născute pe aceste meleaguri, au devenit cunoscute dincolo de graniţele oraşului şi, unele, chiar mai departe de hotarele ţării. În ”Capitala tiparului românesc” s-a născut Nicolae Manolescu, critic şi istoric literar român, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, membru corespondent al Academiei Române şi ambasador al României la UNESCO. La Râmnic a văzut lumina zilei şi Constantin Mateescu, romancier autor a aproape 40 de cărţi (o parte din Their reaction may be quantified through the active civil society of Râmnicu Vâlcea that constantly carries out external financed projects, either in cooperation with other non-governmental organizations or with the local administration. Ramnicu Valcea can boast with a series of personalities born in this region who became known outside the town’s borders, and some of them even far from the country’s bounderies. Nicolae Manolescu, a Romanian critic of literature and historian, president of the Romanian Writers’ Association, correspondent member of the Romanian Academy and ambassador of Romania to UNESCO was born in the ”Capital of the Romanian tipography”. In Râmnic saw the daylight Constantin Mateescu, a novelist, author of www.primariavl.ro 65
 58. 58. acestea dedicate oraşului de odinioară) şi, în acelaşi timp, prin Jurnalul său, un lucid analist al vieţii de zi cu zi de sub dictatura comunistă. Gabriel Liiceanu, filozof şi scriitor, directorul prestigioasei Edituri Humanitas, este un alt râmnicean cu care oraşul are toate motivele să se mândrească. Schimbând domeniul de activitate, trebuie amintit că în Râmnicu Vâlcea s-a născut şi Dem Rădulescu, unul din cei mai mari actori de comedie români, afirmat în egală măsură în teatru, film şi televiziune, simultan cu o prodigioasă activitate didactică la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” din Bucureşti. Iar în domeniul muzicii este de menţionat numele compozitorului Horia Moculescu, creator al unor şlagăre româneşti care au marcat generaţii de melomani. 66 www.primariavl.ro almost 40 books (some of them dedicated to the old town) and, at the same time, through its Journal, a lucid analyst of the daily life under communist totalitarianism. Gabriel Liiceanu, a philosopher and writer, manager of the famous Humanitas Printing House, is another citizen of Râmnic of whom the town may be proud. Changing the field of activity, it must be mentioned that Ramnicu Valcea was the native town of Dem Rădulescu, one of the greatest Romanian comedy actors, who also became known in theatre, film and television, in parallel with a prodigious teaching career at the ”I.L. Caragiale” National University of Theatre and Film Arts of Bucharest. In the music sector it is worth mentioning the name of another personality born in Ramnic, namely the composer Horia Moculescu, author of some Romanian hits that influenced generations of music lovers.
 59. 59. Cooperare internaţională International cooperation Râmnicu Vâlcea a fost în permanenţă deschis spre cooperarea la nivel internaţional. Încă din anii în care România se afla în proces de aderare la Uniunea Europeană, Râmnicu Vâlcea a fost recunoscut ca singurul oraş din România angajat pe drumul integrării în UE. Municipiului i-au mai fost recunoscute meritele în diverse alte competiţii internaţionale, cum ar fi cele de management urban, dezvoltare durabilă, exemplu de bune practici etc. În acest context, la Râmnicu Vâlcea s-au aplicat diferite programe de finanţare, cele mai multe cu participarea Uniunii Europene, dintre care cele mai importante sunt cele de reabilitare a managementului deşeurilor şi a alimentării cu apă, canalizării şi staţiei de epurare. Ramnicu Valcea has permanently been open to cooperation at international level. Since the years when Romania has been in the process of accession to the European Union, Ramnicu Valcea has been renowned as the only town in Romania on the road towards the integration into the EU. Some other credits have been granted to the municipality in various other international competitions such as those related to urban management, sustainable development, examples of good practice etc. In this context, there have been various financing programmes implemented in Ramnicu Valcea, most of them with the European Union participation, the most important of which being the programmes of rehabilitation and waste management and water supply, sewerage and wastewater treatment plant. Recunoaşterea dezvoltării durabile Acknowledgement of the sustainable development www.primariavl.ro 67
 60. 60. Fidel principiului că schimburile de experienţă sunt benefice pentru dezvoltarea unei comunităţi, municipiul Râmnicu Vâlcea este înfrăţit sau în curs de finalizare a documentelor de înfrăţire cu mai multe administraţii locale din străinătate. Printre ele se numără Straubing (Germania), Kromeritz (Cehia), Krusevac (Serbia), Sparta şi Salamina (Grecia) sau Aydin (Turcia). 68 www.primariavl.ro Abiding by the principle that the experience exchanges are beneficial for the development of a community, the municipality of Ramnicu Valcea is twinned or on the verge of completing a twinning process with several local administrations from abroad. These include Straubing (Germany), Kromeritz (Check Republic), Krusevac (Serbia), Sparta and Salamina (Greece) or Aydin (Turkey). Întâlnire cu delegaţi din străinatate Meeting with foreign delegates
 61. 61. Trasee În Împrejurimi Routes in the neighboring areas
 62. 62. Râmnicu Vâlcea - Ocnele Mari Oraş situat la 12 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN67, apoi ramificaţie dreapta, pe str. Alexandru Ioan Cuza). Principalele atracţii turistice în zonă sunt Salina Ocnele Mari, deschisă în anul 2009, şi ştrandurile cu apă sărată şi nămol sapropelic. Salina Ocnele Mari este amenajată la o adâncime de 225 de metri sub nivelul mării. Aceasta are o biserică (cea mai mare biserică subterană din România), un muzeu, un restaurant, magazine de suveniruri, baruri, terenuri de fotbal, de baschet, de tenis, mese de biliard, locuri de joacă pentru copii etc. În Salina Ocnele Mari pot fi tratate o serie de afecţiuni grave printre care se numără astmul bronşic, infecţiile respiratorii, sinuzitele, insuficienţa respiratorie, diverse tipuri de alergii, nevroza, stările de oboseală cronică ş.a Town situated 12 km away from Ramnicu Valcea (on 67 National Road, then junction to the right on Alexandru Ioan Cuza Street). The main tourist attractions in the area are the salt mine of Ocnele Mari opened in 2009, and the swimming pools with salt water and saprogenic mud. The salt mine of Ocnele Mari is situated at 225 m depth beneath the sea level. The park has a church (the largest underground church in Romania), a museum, a restaurant, souvenir shops, bars, football fields, basketball, tennis courts, a pool table, and children playgrounds, etc. A series of serious diseases can be cured in the salt mine of Ocnele Mari, including asthma, respiratory infections, sinusitis, respiratory failure, various types of allergies, neurosis, chronic fatigue, etc. Biserica din salină The Church from the salt mine www.primariavl.ro 71
 63. 63. Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti Oraş - staţiune balneo-climaterică permanentă, aflată la 18 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 64A), aflat pe râul Olăneşti (afluent al Oltului), la o altitudine de 430-475 m. Izvoarele sunt cunoscute încă din secolul al XVIII-lea, iar apele minerale au fost medaliate în 1873, la Expoziţia internaţională de la Viena, cu medalia de aur. Atracţii turistice principale: biserica de lemn datând din 1746, Biserica Sf. Nicolae (1718). Izvorul 24 Spring 24 72 www.primariavl.ro Town - permanent spa, situated 18 km far from Ramnicu Valcea (on DN 64A), on the river Olanesti (branch of Olt River), at an altitude of 430475 m. The springs are known since the XVIII century and the mineral waters have been awarded the gold medal in 1873 at the International Exhibition in Vienna. Main tourist attractions: the wood church dating back in 1746, Saint Nicholas Church (1718).
 64. 64. Râmnicu Vâlcea - Călimăneşti Staţiune turistică balneoclimaterică permanentă, aflată la 18 km distanţă de Râmnicu Vâlcea (pe DN 7). În 1869, Napoleon al III-lea, împăratul Franţei, a urmat o cură cu apă minerală de la Călimaneşti. În 1893, apa minerală de la Călimăneşti-Căciulata a obţinut medalia de aur la Expoziţia internaţională de la Bruxelles. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Cozia, construită în anii 1387-1388 de domnitorul Mircea cel Batrân (care este înmormântat în incinta bisericii); biserica din Ostrov, ridicată între anii 1518 - 1522 de domnitorul Neagoe Basarab; Mânăstirea Turnu, cu biserica datând din 1676. Permanent tourist spa located 18 km far from Ramnicu Valcea (on DN 7). In 1869, Napoleon the IIIrd, Emperor of France, was on a cure with mineral water from Calimanesti. In 1893, the mineral water from Calimanesti-Caciulata has obtained the gold medal at the International Exhibition in Brussels. Main tourist attractions: Cozia Monastery, built in the years 13871388 by the ruler Mircea the Elder (who is buried within the church); the Ostrov Church, built between 1518 and 1522 by the ruler Neagoe Basarab; Turnu Monastery, with the church dating from 1676. Ştrand - Călimăneşti Swimming Pool - Calimanesti www.primariavl.ro 73
 65. 65. Râmnicu Vâlcea - Băile Govora Staţiune balneo - climaterică permanentă, aflată la 20 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 67), cu izvoare bogate în clor, sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure externe) şi în magneziu, calciu, puţin sulf (pentru cure interne), izvoare cunoscute şi utilizate încă din 1866. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Govora, ridicată în secolele XIV şi XV; aici a fost tipărită Permanent spa resort located 20 km far from Ramnicu Valcea (on DN 67), with springs rich in chlorine, sodium, iodine, bromine, sulphur (for external cures) and magnesium, calcium, little sulphur (for internal cures), springs which have been used and known since 1866. Main tourist attractions: Govora Monastery built in the XIV and XV centuries; this is the place where in în 1640 Pravila de la Govora - cea mai veche culegere de legi tipărită în Ţara Românească. Mânăstirea Dintr-un Lemn, construită în 1635-1636 - conform legendei, mânăstirea a fost construită din lemnul unui stejar uriaş în care a fost descoperită, în secolul al XVIlea, o icoană a Maicii Domnului. 1640 was printed the Book of Laws from Govora - the oldest gathering of laws printed in Wallachia. One Wood Monastery, built in 16351636 - according to the legend, the monastery was built from the wood of a single huge oak tree where, in the XVI century, an icon of the Holy Mary was discovered. Hotel Palas Palas Hotel 74 www.primariavl.ro
 66. 66. Râmnicu Vâlcea - Horezu Oraş aflat la 43 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 67), renumit centru tradiţional de olărit. Aici se ţine, în fiecare an, în perioada verii, Festivalul ceramicii "Cocoşul de Hurez", care face apel la unul din motivele cele mai folosite în ceramica din zonă. Ceramica este prezentă atât în cadrul magazinelor specializate, cât şi la atelierele proprii ale ceramiştilor horezeni. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Horezu, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, din anul 1690, monument înscris în patrimoniul UNESCO, reprezentativ pentru stilul arhitectonic brâncovenesc. Mânăstirea Bistriţa - ridicată în anii 1492 - 1494. Mânăstirea Arnota - ctitorie a domnitorului Matei Basarab din anul 1634. Town, 43 km far from Ramnicu Valcea (on DN 67), renowned traditional pottery centre. Every year, this town hosts in summertime, the Pottery Festival “Cocosul de Hurez”, which recurs to one of the most frequent pottery motives in the area. Pottery is present both in specialised shops as well as in the potter's own shops from Horezu. Main tourist attractions: Horezu Monastery, a building built under the rule of Constantin Brancoveanu in the year 1690, a monument inscribed in the UNESCO patrimony, Mânăstirea Horezu, patrimoniu UNESCO Horezu Monastery, UNESCO heritage representative for the architectonic style of Brancoveanu. Bistrita Monastery built in the years 14921494. Arnota Monastery built under the rule of Matei Basarab in the year 1634. Ceramică de Horezu Horezu pottery www.primariavl.ro 75
 67. 67. Râmnicu Vâlcea - Voineasa - Vidra Complex de staţiuni de odihnă şi tratament, aflată la 60 km NV de municipiul Râmnicu Vâlcea (pe DN 7 si DN 7A), amplasat la capătul sudic al munţilor Lotru (Carpaţii Meridionali), pe valea râului Lotru (afluent al Oltului). La Vidra s-a deschis din iarna anului 2012 cel mai modern şi mai nou domeniu schiabil din România. Atracţii turistice principale: Rezervaţia Latoriţa, lacul artificial Vidra. A leisure and treatment complex resort, located 60 NW far from the municipality of Ramnicu Valcea (on DN 7 and DN 7A), located at the southern end of Lotru Mountains (Meridional Carpathians), on the valley of Lotru River (a branch of Olt River). At Vidra was opened, in the winter of 2012, the most modern and newest ski area in Romania. Main tourist attractions: Latorita reservation, the artificial lake Vidra. Staţiunea Voineasa Voineasa Resort Pârtii de ski la Vidra Ski slopes at Vidra 76 www.primariavl.ro
 68. 68. Calendarul manifestărilor Calendar of Events
 69. 69. Calendarul manifestărilor • ianuarie – ”Serbările Zăpezii” la Malul Alb • 1-8 martie – manifestări dedicate Mărţişorului şi Zilei Femeii • martie - Târgul Apicol ”Oltenia” • sărbătoarea Floriilor - Procesiunea de Florii • 1 mai – Petrecere Câmpenească la Malul Alb • mai, a doua jumătate a lunii – Festivalul Naţional de Muzică Cultă ”Tinere Talente” • 20 mai – Ziua Râmnicului • 1 – 2 iunie – manifestări dedicate Zilei Copilului şi Zilei Tineretului • 29 iulie – Ziua Imnului Naţional; Festivalul Internaţional de Teatrul ”Ariel Inter Fest”; Festivalul de Film Românesc ”CineVil”; Târgul Meşterilor Populari • august – Festivalul ”Constelaţii Rock” • 27 septembrie – prăznuirea Sfîntului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râmnicului • octombrie, primul week-end din lună – Ziua Recoltei • noiembrie – Festivalul Naţional de Satiră şi Umor ”Povestea Vorbei” • 30 noiembrie – prăznuirea Sfântului Andrei, ocrotitorul României • 1 decembrie – Ziua Naţională a României • decembrie – manifestări dedicate Crăciunului • 31 decembrie – 1 ianuarie – Revelion în centrul oraşului” Ziua Recoltei Harvest Day Ziua Imnului Naţional National Anthem Day www.primariavl.ro 79
 70. 70. Calendar of Events • January – ”Snow Festival” at Malul Alb • March 1 to 8 – events dedicate to the first day of March (”Mărţişor”) and to the Women’s Day • March - ”Oltenia” Honey Fair • The Palm Sunday • May 1 – Open Air Party at Malul Alb • May, the second half – Classical Music National Festival “Young Talents” • May 20 mai – Ramnic’s Day • June 1 to 2 iunie – events dedicated to Children’s Day and to Youth’s Day • 29 iulie – National Anthem Day, ”Ariel Inter fest” International Theatre Festival, ”CineVil” Romanian Film Festival, Craftsmen Fair • August – ”Rock Constellations” Festival • September 27 – The celebration of the Holy Hierarch Antim Ivireanul, the patron saint of Ramnicu Valcea • October, first week-end – The Harvest Day • November – National Festival of Satire and Humor ”Talking Story” • November 30 – Feast of St. Andrew, the spiritual patron of Romania • December 1 – The National Day • Decembrie – events dedicated to Christmas celebration • December 31 to January 1 – New Year’ Eve Open Air Party Procesiune religioasă pe străzile oraşului Religious procession on the city streets 80 www.primariavl.ro Crăciun la Râmnicu Vâlcea Christmas at Ramnicu Valcea
 71. 71. Hărți Maps
 72. 72. Harta Municipiului Râmnicu Vâlcea Ramnicu Valcea City Map 82 www.primariavl.ro
 73. 73. www.primariavl.ro 83
 74. 74. Harta Judeţului Vâlcea Valcea County Map 84 www.primariavl.ro
 75. 75. Album Foto Photo album
 76. 76. Parcul Mircea cel Bătrân Mircea the Elder Park
 77. 77. Muzeul Satului Vâlcean Valcea County Village Museum
 78. 78. Arhepiscopia Râmnicului Ramnic Archiepiscopate
 79. 79. Sărbători de iarnă Winter Holydays
 80. 80. Parcul Zăvoi noaptea Zavoi Park by night Panorama Municipiului The Town Panorama
 81. 81. Râul Olăneşti Olanesti River
 82. 82. Teatrul “Anton Pann” “Anton Pann” Theatre
 83. 83. Parcul Zăvoi iarna Winter in Zavoi Park Vitraliul Bibliotecii Judeţene The County Library Stained Glass Window
 84. 84. Scuarul Revoluţiei The Revolution Square Artificii deasupra Râmnicului Fireworks above Ramnic
 85. 85. Parcul Zăvoi toamna Zavoi Park on Fall
 86. 86. Fântâna - monument “Deşteaptă-te, române!” The National Anthem Fountain Bulevardul Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Boulevard
 87. 87. Primăria Municipiului The Town Hall
 88. 88. Monument de arhitectură veche Old Architecture Monument
 89. 89. Serbare de Ziua Europei Children celebrating Europe Day
 90. 90. Colegiul Naţional “Al. Lahovari” “Al. Lahovari” National College “Casa Căsătoriilor” Civil Service Weddings House
 91. 91. Foişorul din Parcul Zăvoi The Turret Zavoi Park
 92. 92. Artă modernă în centrul oraşului Modern Art Downtown
 93. 93. Vedere din centru Downtown view Arhitectură tradiţională Traditional Architecture
 94. 94. Fanfara copiilor în concert The Children’s Brass Band in concert Spectacol la Teatrul “Ariel” “Ariel” Theatre Performance
 95. 95. Sărbătoarea Imnului Naţional National Anthem Celebration O seară liniştită în centrul oraşului A quiet evening in the center of the town
 96. 96. Adrese Utile Usefull Contacts
 97. 97. Administraţie / Administration • TelVerde / Toll-free number +40-800-809809 • Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea / Ramnicu Valcea City Hall str. General Praporgescu nr. 14, tel. +40-250-731016, www.primariavl.ro • Direcţia de Protecţie Socială / Social Protection Department str. Matei Basarab bl. 113, parter, tel. +40-250-740161, www.primariavl.ro • Centrul de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism ”Mara” / ”Mara” Therapeutic Service Center for Autistic Children str. Copăcelu nr. 182, tel. +40-250-773383, www.primariavl.ro • Consiliul Judeţean Vâlcea / Valcea County Council str. General Praporgescu nr.1 , tel. +40-250-732901, www.cjvalcea.ro • Prefectura Vâlcea / Prefecture of Valcea bd. Tudor Vladimirescu nr.1, tel. +40-250731168, www.prefecturavalcea.ro • Arhiepiscopia Râmnicului / Archiepiscopate of Ramnic str. Episcopiei nr. 1, tel. +40-250-731170, +40-250-738821, www.arhiram.ro • Inspectoratul Judeţean de Poliţie / County Police Department Calea lui Traian nr. 95, tel. +40-250-703012, +40-250-703013, vl.politiaromana.ro/ • Biroul Siguranţă Rutieră / Road Safety Office str. Râureni nr. 146, tel. +40-250-703213 • Poliţia Locală / Local Police Department Calea lui Traian nr. 94, tel. dispecerat +40-250-711403, www.primariavl.ro • Spitalul Judeţean de Urgenţă / County Emergency Hospital Calea lui Traian nr. 201, tel. +40-250-746501, +40-250-743703, www.sjv.ro • Societăţi Comerciale / Companies Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea / Chamber of Commerce and Industry Valcea str. Regina Maria nr. 7, tel. +40-250-733449, www.ccivl.ro • Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea / Trade Register Office of Valcea str. Carol I nr. 17, tel. +40-250-734556, www.onrc.ro • SC Apavil SA str. Carol I, nr. 3-5, tel. +40-250-738921, 0250-820010 (Dispecerat), www.apavil. ro • SC ETA SA str. Depozitelor, nr. 5, tel. +40-250-732548, www.eta-bus.ro • CET Govora str. Industriilor nr.1, tel. +40-250-733601, www.cetgovora.ro www.primariavl.ro 111
 98. 98. • SC Distrigaz Sud SA - Reţele Râmnicu Vâlcea / Ramnicu Valcea Networks str. Banu Măracine nr. 44 A, tel. +40-250-928, +40-800-877778, www.distrigazsud-retele.ro • CEZ România - Regionala Râmnicu Vâlcea / Regional subsidiary of Ramnicu Valcea str. Ştirbei Vodă nr. 7, tel. +40-251-929, www.cez.ro • Oficiul Judeţean de Poştă Vâlcea / Post Office of Valcea County bd. Tudor Vladimirescu nr. 6, tel. +40-250-734808, www.posta-romana.ro • Protecţia Consumatorului - Comisariatul judeţean Vâlcea / Consumers Protection –Commissariat of Valcea County Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, tel. +40-250-747120, www.opc.ro Hoteluri / Hotels • Hotel Alutus Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 2, tel. +40-250-732390, www.alutus-capela.ro • Hotel Castel str. General Praporgescu nr. 5, tel. +40-250-730003, www.hotel-castel.ro • Hotel Gemina str. Colonel Bădescu nr.20, tel. +40-250-735101, www.hotelgemina.ro • Grand Hotel Sofianu str. Ştirbei Vodă, intrarea în Parcul Zăvoi, tel. +40-350-431697, www.hotelsofianu.ro • Hotel Maria str. Antim Ivireanul nr. 48, tel. +40-250-713603, www.hotelmaria.ro • Hotel Miraj al. Castanilor nr. 3C, tel. +40-305-800701, www.mirajhotel.ro • Boutique Hotel Simfonia str. George Enescu nr. 42 – 44, tel. +40-350-800800, www.hotelsimfonia.ro Restaurante / Restaurants 112 • Restaurant Academia del Gusto str. Regina Maria nr. 19 • Restaurant Ariel Scuarul Mircea cel Bătrân • Restaurant Casa Vâlceană str. Carol I nr. 8 • Restaurant Gallo Nerro str. Căpitan Negoescu nr. 2-4 • Restaurant Hanul Haiducilor Calea lui Traian nr. 209 • Restaurant Old City Garden www.primariavl.ro
 99. 99. Calea lui Traian nr. 120 • Restaurant Paradis str. Schitul Troianu nr. 7 • Restaurant Queen splaiul Mircea Vodă nr. 2 • Restaurant Zăvoi Parcul Zăvoi Cultură, sport, agreement / Culture, sports, leisure • Teatrul Municipal ”Ariel” / Ariel Municipal Theatre str. Ştirbei Vodă nr. 11 (Parcul Zăvoi), tel. +40-350-803575, www.arieltheatre.ro • Teatrul de Stat ”Anton Pann” / Anton Pann State Theatre bd. Tudor Vladimirescu nr. 23, tel. +40-250-737320, www.pann.ro • Filarmonica ”Ion Dumitrescu” / Ion Dumitrescu Philharmonic Calea lui Traian, nr. 138B, tel. +40-250-732965, +40-350-803036, www.filarmonica-valcea.ro • Muzeul Judeţean de Istorie / County History Museum Calea lui Traian nr. 143, tel. +40-250-738121, www.muzee-valcea.ro • Muzeul de Artă / Arts Museum str. Carol I nr. 25, tel. +40-250-738121, www.muzee-valcea.ro • Galeriile de Artă ”Artex” / Artex Arts Gallery Calea lui Traian nr. 114, bloc L centru, parter, tel. +40-350-805981, www.uapvalcea.ro • Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul” / Antim Ivireanul Library of Valcea County str. Carol I nr. 26, tel. +40-250-739221, www.bjai.ro • Cinematograful ”Ostroveni” / Ostroveni Cinema bd. Tineretului nr. 2A, tel. +40-350-427500, www.cinemaostroveni.ro • Casa de Cultură a Sindicatelor / The Unions Cultural Center bd. Tudor Vladimirescu nr. 25, tel. +40-250-738620 • Sala Sporturilor ”Traian” / Traian Sports Hall bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, tel. +40-250-734314 • Club Sportiv ”Oltchim” Râmnicu Vâlcea / Oltchim Sports Club of Ramnicu Valcea str. Uzinei nr. 1, tel. +40-250-730755, www.csoltchim.com • Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea / Municipal Sports Club of Ramnicu Valcea spl. Independenţei nr. 13 (Stadion Zăvoi), tel. +40-250-739038, www.csmrmvl.ro • Ştrand Ostroveni / Ostroveni Swimming Pool str. Ostroveni nr. 168, tel. +40-736-336584, www.pieteprest.ro • Grădina Zoologică / The Zoo str. Ostroveni nr. 95, tel. +40-736-336579, www.zoovalcea.ro www.primariavl.ro 113
 100. 100. Cuprins “Bine aţi venit!” Emilian Frîncu, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea Despre Râmnicu Vâlcea Istoric Râmnicul - cetate domnească Râmnicul de odinioară Moştenirea culturală Un oraş al credinţei Parcuri şi statui Muzeele oraşului Cultura vie Timp liber Distracţie în aer liber Restaurante, baruri, cazare Cumpărături Viaţa sportivă Dezvoltare. Parteneriat Dezvoltare edilitară Economia Oportunităţi Protecţia mediului Oamenii oraşului Cooperare internaţională Trasee în împrejurimi Râmnicu Vâlcea - Ocnele Mari Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti Râmnicu Vâlcea - Călimăneşti Râmnicu Vâlcea - Băile Govora Râmnicu Vâlcea - Horezu Râmnicu Vâlcea - Voineasa - Vidra Calendarul manifestărilor Hărţi Album foto Adrese utile 5 7 11 13 18 21 23 30 35 39 43 45 47 48 49 53 55 58 60 62 64 67 69 71 72 73 74 75 76 77 81 85 110
 101. 101. Summary “Welcome!” Emilian Frîncu, Mayor of Ramnicu Valcea City 6 About Ramnicu Valcea 7 History 11 Ramnic - A Ruler’s City 13 The Old Ramnic 18 The Cultural Heritage 21 A Town of Faith 23 Parks and Statues 30 Towns’s Museums 35 Living Culture 39 Leisure 43 Open Air Entertainment 45 Restaurants, bars, accommodation 47 Shopping 48 Sports Life 49 Development. Partnership 53 Town Development 55 Economy 58 Oportunities 60 Environmental Protection 62 The People of the Town 64 International cooperation 67 Routes in the neighboring area 69 Ramnicu Valcea - Ocnele Mari 71 Ramnicu Valcea - Baile Olanesti 72 Ramnicu Valcea - Calimanesti 73 Ramnicu Valcea - Baile Govora 74 Ramnicu Valcea - Horezu 75 Ramnicu Valcea - Voineasa - Vidra 76 Calendar of Events 77 Maps 81 Photo Album 85 Usefull Contacts 110
 102. 102. Ghid editat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea Strada General Praporgescu nr. 14 tel. +40-250-731020, +40-250-731016 fax +40-250-731843 http://www.primariavl.ro e-mail: primaria@primariavl.ro Guide edited by Ramnicu Valcea Town Hall 14 General Praporgescu Street tel: +40-250-731020, +40-250-731016 fax +40-250-731843 http://www.primariavl.ro www.primariavl.ro Text / Text Daniel Ionescu Tehnoredactare / Desktop publishing Grafician Cezarina Tomulescu - SC CONPHYS SRL Foto / Photo Paul Balanca Traducere / Translation Mariana Pop Traducere ”Bun venit în Râmnicu Vâlcea!”/ ”Welcome to Ramnicu Valcea” translation” prof. Radu Alexandrescu Tipărit / Printing

×