Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fichtner: Komu se (ne)vyplati duchodove sporeni

5,796 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fichtner: Komu se (ne)vyplati duchodove sporeni

 1. 1. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz1II. pilíř – Důchodové spořeníduben 2013Autoři: Mgr. Petr Syrový, Ing. Tomáš TylSchválil: Ing. Vladimír FichtnerAnalýza je připravena pro klienty Fichtner s.r.o.Klienti Fichtner s.r.o.• Mají zpracován finanční plán a drží se ho• Chtějí dosáhnout finanční nezávislosti• Pro dosažení finanční nezávislosti pravidelněinvestují do akciových fondů• Často investují čas a peníze do svého finančního vzděláváníAnalýza obsahuje názory společnosti Fichtner s.r.o., pokud není uveden jiný zdroj.Za každou zprostředkovanou smlouvu může Fichtner s.r.o. nebo osoby s ní spolupracujícíobdržet zprostředkovatelskou odměnu 800 Kč za jednu smlouvu.
 2. 2. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz2SouhrnVstup do II. pilíře našim klientům doporučujeme. Vstup jim (mírně) pomůže přiblížit se finanční nezávislosti.Zároveň je vstup nástrojem diverzifikace zdrojů ve finanční nezávislosti.Doporučujeme vstoupit těm klientům, kteří• mají do důchodu ještě daleko (např. 30 let). Doporučení je bez ohledu na výši příjmů. Vstupdoporučujeme jak zaměstnancům, tak OSVČ, kteří mají nízký vyměřovací základ,• mají do důchodu „jen“ 10 let a zároveň mají příjem nad 20 000 Kč hrubého (nebo odpovídající příjemjako OSVČ).Vstup do II. pilíře nedoporučujeme těm našim klientům, kteří mají do důchodu 10 let a méně a zároveň majínižší příjem než 20 000 Kč hrubého (buď jako zaměstnanci nebo jako OSVČ) – ale klienty s tak nízkými příjmynemáme ☺.Hlavním důvodem, proč doporučujeme II. pilíř jako součástřešení finanční nezávislosti, jsou problémy pilíře I.V rámci I. pilíře dosáhnou naši klienti ztráty• 100 % „investovaných“ prostředků – ti, kteří sedůchodu nedožijí (10 % až 20 % klientů),• 0 % až 100 % ti, kteří se dožijí méně než 100 let,• budou v zisku ti, kdo se dožijí více než 100 let.II. pilíř je možnost, jak alespoň část peněz vyvést z I. pilíře a peníze použít pro svůj vlastní důchod.Díky vstupu do II. pilíře můžeme očekávat cca o 2 000 Kč vyšší důchod (při příjmu 50 000 Kč). Místo příjmu10 800 Kč můžeme počítat s příjmem 12 955 Kč (viz tabulka).Využití II. pilíře je zajímavé pro všechny příjmové kategorie (viz tabulka). Není tedy pravda, že II. pilíř jezajímavý pouze pro nadprůměrné příjmy.Využití II. pilíře skýtá určité nevýhody, které jsou II. pilíři běžněvytýkány. Mezi tyto „nevýhody“ patří:• odvádění dalších 2 % z příjmů,• nemožnost dostat se k penězům před splněním nároků nadůchod.Tyto „nevýhody“ jsou pro nás přijatelné, protože stejně pravidelněodkládáme prostředky na finanční nezávislost – a to výrazně více než 2%.PříjemDůchodpouze I. pilířDůchod I.+II. pilířRozdílměsíčněRozdílcelkem10 000 5 893 Kč 6 012 Kč 119 Kč 21 420 Kč15 000 6 719 Kč 7 006 Kč 287 Kč 51 660 Kč20 000 7 303 Kč 7 907 Kč 604 Kč 108 720 Kč30 000 8 472 Kč 9 590 Kč 1 118 Kč 201 240 Kč40 000 9 640 Kč 11 273 Kč 1 633 Kč 293 940 Kč50 000 10 809 Kč 12 955 Kč 2 146 Kč 386 280 Kč60 000 11 977 Kč 14 637 Kč 2 660 Kč 478 800 Kč80 000 14 314 Kč 18 003 Kč 3 689 Kč 664 020 Kč100 000 16 360 Kč 20 949 Kč 4 589 Kč 826 020 Kč
 3. 3. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz32 %, která odvádíme z příjmů, tak pro naše klienty nejsou „další“ 2 %, ale je to část peněz, kterou již dnespravidelně investujete. Jen tato 2 % budeme posílat do jiných fondů. Díky těmto 2 % máme možnost navýšitpravidelnou investici o další 3 % z příjmu (kterou „ušetříme“ na odvodech).Špatná likvidita, kdy se k prostředkům dostaneme až po splnění podmínek nároku na důchod, nám nevadí,protože v rámci fondů II. pilíře budeme mít cca 11 % z našich úspor na finanční nezávislost. Ostatníprostředky (89 % majetku) použijeme na čerpání renty před odchodem do důchodu.Je možné, že bude II. pilíř nakonec do dvou let zrušen.V tom případě bychom si stihli naspořit do fondů pouzecca 36 000 Kč. Tyto prostředky by se převáděly na nášúčet v rámci III. pilíře. Pravděpodobně bychom i takskončili se ziskem.Doporučujeme použít penzijní společnostiv následujícím pořadí (ale rozdíly jsou dnes minimální,takže pokud preferujete jinou finanční skupinu než my,nebudeme vás dlouho přemlouvat ☺☺☺☺):1. Allianz2. České pojišťovny3. České spořitelny4. ČSOBVarování na závěr: Pozor na IV. pilíře. Často se za nimi skrývá životní pojistka, která je daleko dražší nežstandardní investice!!!Vstup do 2. pilíře vám zprostředkujeme, takže se nebudete muset starat o administrativní stránku celé věci.Bližší informace o tom, jak toto zprostředkování proběhne, od nás obdržíte do 15. května 2013. Do té dobysi, prosím, projděte přiloženou analýzu a napište nám do 10. května 2013 vaše případné dotazy, na kterévám do 15. května odpovíme. Případně již dnes můžete jako reply na tuto analýzu napsat „Mám předběžnězájem.“Analýza obsahuje názory společnosti Fichtner s.r.o., pokud není uveden jiný zdroj. Za každouzprostředkovanou smlouvu může Fichtner s.r.o. nebo osoby s ní spolupracující obdržetzprostředkovatelskou odměnu 800 Kč za jednu smlouvu.Odchod do důchodu cca za 30 letPříjemMajetekza 2 rokyOčekávanýdůchodPoklesdůchoduměsíčněPoklesdůchoducelkem Rozdíl10 000 7 200 5 400 32 Kč 5 832 Kč 1 368 Kč15 000 10 800 6 100 37 Kč 6 588 Kč 4 212 Kč20 000 14 400 6 600 40 Kč 7 128 Kč 7 272 Kč30 000 21 600 7 600 46 Kč 8 208 Kč 13 392 Kč40 000 28 800 8 700 52 Kč 9 396 Kč 19 404 Kč50 000 36 000 9 700 58 Kč 10 476 Kč 25 524 Kč60 000 43 200 10 700 64 Kč 11 556 Kč 31 644 Kč80 000 57 600 12 800 77 Kč 13 824 Kč 43 776 Kč100 000 72 000 14 600 88 Kč 15 768 Kč 56 232 Kč
 4. 4. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz4ObsahSUMMARY......................................................................................................................................................................... 2PRVNÍ PILÍŘ: NEJHORŠÍ MOŽNÁ INVESTICE........................................................................................................ 6VÝNOS, RIZIKO A LIKVIDITA I.PILÍŘE................................................................................................................................. 6I. PILÍŘ JE ZTRÁTOVÝ......................................................................................................................................................... 6Do I. pilíře vložíme 4,65 mil. Kč .................................................................................................................................. 6Dostaneme 2/3 našich vkladů, když jsme optimisté...................................................................................................... 7Museli bychom žít do 100 let........................................................................................................................................ 7Ani průměrný příjem na tom není o moc lépe – musíme se dožít 93 let ....................................................................... 7I. pilíř nic nevydělává................................................................................................................................................... 8I. PILÍŘ JE SILNĚ RIZIKOVÝ................................................................................................................................................. 8I. PILÍŘ JE NAPROSTO NELIKVIDNÍ...................................................................................................................................... 9CO NÁM I. PILÍŘ GARANTUJE ............................................................................................................................................. 9VYHLÍDKY I. PILÍŘE......................................................................................................................................................... 10I. pilíř bude mít problémy kvůli demografii ............................................................................................................... 10Kdo bude platit důchod dnešním třicátníkům?........................................................................................................... 10Průběžný systém je nespravedlivý mezigeneračně ..................................................................................................... 11Co se děje s průběžným pilířem všude kolem?........................................................................................................... 12II. PILÍŘ – ZÁKLADNÍ PARAMETRY........................................................................................................................ 13ZÁKLADNÍ PRINCIPY........................................................................................................................................................ 1325 % do průběžného 3 % sobě + 2 % ze svého.......................................................................................................... 133% sobě, ne do erárního ............................................................................................................................................ 13Méně přispíváme, méně dostaneme............................................................................................................................ 13Investujete podobně jako ve fondech.......................................................................................................................... 14Z naspořených peněz bude důchod............................................................................................................................. 14RIZIKA II. PILÍŘE, O KTERÝCH SE DISKUTUJE ................................................................................................................... 15II. pilíř se bude měnit (to je normální)....................................................................................................................... 15Jestli ho zruší, o peníze nás nepřipraví...................................................................................................................... 15I když se zruší, vyděláme............................................................................................................................................ 15Riziko politického překvapení .................................................................................................................................... 18Riziko, že se nedostaneme k penězům......................................................................................................................... 18Riziko nelikvidity........................................................................................................................................................ 19RIZIKA IV. PILÍŘŮ ........................................................................................................................................................... 19Pojišťovny cítí šanci................................................................................................................................................... 19Pojistné produkty jsou předražené............................................................................................................................. 20II. PILÍŘ MÁ VELICE NÍZKÉ NÁKLADY............................................................................................................................... 20Vstupní poplatky nejsou ............................................................................................................................................. 20Správcovské poplatky jsou minimální ........................................................................................................................ 21Provize jsou minimální............................................................................................................................................... 21VAŠE CESTA K FN S II. PILÍŘEM A BEZ ................................................................................................................. 22DOPAD II. PILÍŘE NA VÁŠ DŮCHOD .................................................................................................................................. 22II. pilíř se mladým vyplatí pro každý příjem .............................................................................................................. 2210 let před důchodem se II. pilíř vyplatí pouze při nadprůměrném příjmu................................................................ 23Podnikatelé budou mít malý důchod z I. pilíře........................................................................................................... 23
 5. 5. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz5OSVČ se hodí II. pilíř................................................................................................................................................. 23Konkrétní situaci si spočtěte sami.............................................................................................................................. 24II. PILÍŘ JAKO SOUČÁST VAŠÍ RENTY................................................................................................................................ 26II. pilíř řeší pouze 10 % renty .................................................................................................................................... 26II. pilíř – pouze malá část celkového řešení............................................................................................................... 27Kdyby fondy v rámci II. pilíře volili špatnou strategii, neovlivní nás to .................................................................... 28CO MÁME UDĚLAT PRO VSTUP? ............................................................................................................................. 29DO KDY SE MUSÍME ROZHODNOUT .................................................................................................................................. 29STRATEGIE – PODLE ČASOVÉHO HORIZONTU................................................................................................................... 29DOPORUČENÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST .............................................................................................................................. 296 penzijních společností ............................................................................................................................................. 29Všechny jsou na startu ............................................................................................................................................... 30Podle čeho volit.......................................................................................................................................................... 30Akciová složka portfolia............................................................................................................................................. 30Velikost fondu a společnosti....................................................................................................................................... 32Doporučená penzijní společnost ................................................................................................................................ 32Penzijní společnost se dá změnit................................................................................................................................ 33
 6. 6. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz6První pilíř: nejhorší možná investicePři diskusích o II. pilíři si musíme být vědomi toho, co tato investice v našem portfoliu nahrazuje. Není to jentak, že bychom II. pilíř používali místo fondů nebo místo penzijního připojištění.II. pilíř má být doplňkem pilíře prvního. Částečně ho má nahradit.Při vstupu do II. pilíře řešíme, jestli:1. zůstaneme (s 3 % mzdy) v prvním nebo2. tato 3 % převedeme jinam.Abychom chápali rozdíly, pojďme se podívat na I. pilíř. Podívejme se na něj optikou investic.Výnos, riziko a likvidita I.pilířeInvestice typicky hodnotíme podle investičního trojúhelníku:• Výnos (kolik investice vynese)• Riziko (jaká podstupuji rizika)• Likvidita (kdy se dostanu k penězům)I. pilíř je ztrátovýVýnosnost investice závisí na tom, kolik do investice vložíme a kolik z ní dostaneme zpět.V prvním pilíři většinou více zaplatíme, než kolik dostaneme vyplaceno na důchodu.Do I. pilíře vložíme 4,65 mil. Kč1• Měsíčně vkládáme do I. pilíře 8 250 Kč.o Výše odvodu je 28 % z hrubého příjmu. Tomu odpovídá platba 14 000 Kč měsíčněo Ne všechny peníze ale tečou na financování I. pilíře. Část peněz se použije na vdovské, sirotčía invalidní důchody. Část peněz se použije na financování náhradní doby (mateřské, nemoc,nezaměstnanost).o Do I. pilíře teče měsíčně 8 250 Kč. To jsou peníze určené na starobní důchody.• Doba spoření = 47 let (odchod do důchodu 67 let, začátek práce cca ve 20 letech)• Celkové vklady = 4,651 mil. Kč2A to ještě není jisté, že vložíme právě tolik. Třeba budeme vkládat daleko více, protože se zvedne sazba neboprotože se bude odcházet do důchodu později.Čísla platí pro průměrný příjem 50 000 Kč3. Všechny vstupní údaje jsou samozřejmě nejisté.1Výpočty jsou jen orientační a jsou velice zjednodušené. Vycházejí z názorů a odhadů společnosti Fichtner s.r.o.2Všechny hodnoty počítáme bez zhodnocení a bez inflace (resp. zhodnocení je pouze o míru inflace).
 7. 7. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz7Dostaneme 2/3 našich vkladů, když jsme optimistéStátní důchod, který je plánován od 67 let, vychází na 17 000 Kč měsíčně. (Pro toho, kdo vydělával 50 000Kč.)Průměrná doba pobírání starobního důchodu je asi 15 let.Od státu na důchodu dostaneme přibližně 3 mil. Kč. To je pouze 66 % toho, co jsme vložili.To všechno ale platí, pokud jsme velcí optimisté. To platí za předpokladu, že• výše důchodu bude i po 32 letech stejná jako dnes,• důchodu se vůbec dožijeme (to se asi 20 % mužům nepodaří),• dožijeme se alespoň průměrného věku (to se asi polovině lidí nepodaří)Pokud budeme počítat s poklesem důchodu (což podle nás nastane), budeme dostávat důchod pouzenecelých 12 000 Kč a od státu tak dostaneme pouze polovinu toho, co jsme mu dali.Museli bychom žít do 100 letAbychom dostali zpět to, co jsme sami vložili, museli bychom se dožít alespoň 100 let.Očekávaný důchod dle dnešních pravidel je 17 000 Kč, ale dá se předpokládat, že během doby bude reálnávýše důchodu klesat. Počítá se s poklesem přibližně o 30 % za 30 let. Proto nemůžeme počítat s důchodem17 000 Kč, ale spíše 11 900 Kč.Průměrný věk dožití se sice bude prodlužovat, ale nepředpokládá se, že by se většina důchodců dožila vícenež 100 let.Když budeme velcí optimisté a budeme doufat, že se důchody nebudou snižovat, stačí nám dožít se jen 90let. Pak dostaneme od státu tolik, kolik jsme zaplatili na důchody. Ani 90 let se většina důchodců nedožije.Ani průměrný příjem na tom není o moc lépe – musíme se dožít 93 letAni při průměrném příjmu na tom nebudeme o moc lépe. Průměrný příjem je asi 25 000 Kč. Budeme tedyplatit polovinu toho, co při příjmu 50 000 Kč. Dostaneme také za to menší důchod.3Průměrného příjmu 50 000 Kč dosáhneme, pokud začneme pracovat ve 23 letech s příjmem 20 000 Kč a do 35 let námpříjem naroste na 56 000 Kč měsíčně. Pro jednoduchost nepočítáme s nezaměstnaností ani s dobou nemoci.
 8. 8. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz8Abychom dostali zpět to, co jsme zaplatili, museli bychom se dožít:• 83 let v případě, že jsme optimisté a nečekáme pokles důchodů• 93 let, pokud jsme realisté a počítáme s poklesem výše důchodůAni 93 let nás nijak zvlášť nenaplňuje optimismem.I. pilíř nic nevyděláváPředchozí výpočty jsme provedli bez jakéhokoli zhodnocení. Počítali jsme pouze s tím, kolik zaplatíme a kolikdostaneme.První pilíř zhodnocuje pouze o růst mezd. Protože se platí 28 % ze mzdy a mzdy rostou.Kapitálové trhy růst mezd překonávají. Pokud nepoužijeme I. pilíř ale II. pilíř, budeme na tom o výnosy lépe.I. pilíř je silně rizikovýU investic (a u II. pilíře) hodnotíme rizika investice. Jaké jsou nejistoty u I. pilíře? Co se může změnit?U I. pilíře se může změnit úplně všechno:• Výše našeho vkladuo Dnes dáváme 28 % ze mzdy. Ale už se mluví o tom, že to asi nebude stačit. Že bude potřebadávat více. Co když se bude dávat třeba 30 %?• Doba „spoření“o Budeme spořit až do doby, kdy půjdeme do důchodu.o Kdy to bude? Dnes to upravuje zákon. Vydrží tento zákon až do doby, než půjdeme dodůchodu?• Výše dávkyo Kolik budeme dostávat?o Dnes si můžeme spočítat, jaký dostaneme důchod, kdybychom šli do důchodu „hned“ (příštírok).o Zároveň se ale mluví o poklesu důchodu. Dle studie CERGE bude důchod klesat cca o 1 %ročně. (V reálné hodnotě) To znamená, že dnešní třicátníci budou mít důchod o 1/3 nižší.o Je studie CERGE pesimistická nebo dokonce optimistická?o Jak se bude důchod počítat? Třeba v těchto dnech dochází ke změně, kdy se doba studiazapočítává pouze těm, kdo studovali do roku 2010. Kdo studoval později, tomu se dobastudia do nároku na důchod nepočítá. Kratší odpracovaná doba = nižší důchod. Nečekají násdalší podobná překvapení?• Doba, po jakou budeme dávku pobírato Budeme ji pobírat od doby, kdy odejdeme do důchodu až do smrtio Kdy odejdeme do důchodu?o Kdy umřeme?
 9. 9. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz9„Investování“ prostřednictvím I. pilíře na důchod přinese:• 100 % ztrátu těm, co se důchodu nedožijí (asi 20 % lidí),• ztrátu 60 % až 100 % těm, co se dožijí podprůměrného věku (asi polovina lidí),• zisk těm, co se dožijí věku vyššího než 100 let.Výpočty platí pro příjem 50 000 Kč měsíčně.I. pilíř je naprosto nelikvidníPod pojmem likvidita si představujeme čas, kdy jsme schopni se k penězům dostat. Například pro stavebníspoření je likvidita 6 let, pokud nechceme přijít o státní podporu. Pokud oželíme státní podporu, je likvidita 3měsíce.Kdy se dostaneme k penězům v rámci I. pilíře?Dostaneme se k nim v okamžiku, kdy splníme zákonné podmínky pro přiznání důchodu. Tyto podmínky sestále mění. Nevíme, kdy se k penězům dostaneme.A co kdybychom chtěli prostředky předčasně? Jakou budeme mít sankci? Předčasně vybrat samozřejměnemůžeme vůbec nic. Dokonce nemáme ani nic nikde naspořeno. Jen máme příslib, že nám budou penízepostupně posílány. Kolik peněz budeme dostávat? Od kdy?Co nám I. pilíř garantujeU smluv jsme zvyklí, že bychom si je měli přečíst. Že bychom měli číst i drobné písmo, abychom věděli, na comáme nárok. Přece co je psáno, to je dáno.Asi bychom nechtěli investovat do produktu, kde žádnou smlouvu nemáme a podmínky se mohou měnit tak,jak bude poskytovatel potřebovat.Pro investici v I. pilíři:• Nemáme smlouvu o výši důchodu, který nám bude vyplácen.• Můžeme se pouze přibližně orientovat podle minulosti. Dala by se parafrázovat věta z investičníhosvěta: „Minulé důchody negarantují důchody budoucí.“• Podmínky se mohou kdykoli měnito může se měnit výše vkladů,o odsouvat doba čerpání,o snižovat libovolně čerpání.
 10. 10. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz10Vyhlídky I. pilířeI. pilíř bude mít problémy kvůli demografiiVyhlídky I. pilíře jsou neradostné kvůli demografii.Nemusíme se trápit přesnými čísly. Úplně stačí podívat se na strom života.Porovnejme, kolik lidí je v produktivním a v důchodovém věku. Grafy ukazují, jak vypadá situace dnes a jakasi bude vypadat za 40 let.V grafu je vyznačen produktivní a poproduktivní věk.Strom života ukazuje jasný nepoměr mezi produktivním a postproduktivním věkem.4Kdo bude platit důchod dnešním třicátníkům?Někdo má námitky proti prognózám do roku 2050. „Kdo ví, co bude za rok, natož za 40 let?“Nemusíme být demografové ani věštci. Demografie totiž už karty na náš důchod z velké části rozdala. Stačí sepodívat, kolik lidí je v jednom ročníku v kategorii:• Důchodce• Produktivní věk• DítěPrůběžný systém doposud fungoval, protože důchodce vždy živily silné populační ročníky, které se narodilyv následující generaci. Dnešním důchodcům platí důchody silné populační ročníky ze 70.let. Protože dětí bylovíce než jejich rodičů, systém mohl fungovat.4Zdroj: Český statistickýúřad
 11. 11. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz11Problém nastává u generace dnešních pracujících. Až půjdou do důchodu, bude do práce nastupovatgenerace dnešních dětí. A to jsou daleko slabší ročníky než generace 70. let.Nevíme přesně, jak se bude měnit poměr populace v kategoriích produktivní a postproduktivní věk. Myslímesi ale, že důchody se budou snižovat nebo se bude odsouvat věk odchodu do důchodu. V obou variantách senám hodí mít naspořené vlastní prostředky.Průběžný systém je nespravedlivý mezigeneračněGenerace dnešních důchodců celý život platila odvody ze své mzdy. Za to dnes dostává „slušný“ důchod.Generace dnešních pracujících platí odvody ze své mzdy a bude dostávat pravděpodobně hodně nízkýdůchod.Průběžný systém je spravedlivý pro minulé (a současné) důchodce. Je spravedlivý díky tomu, že byl zajištěnpříliv nových mladých lidí, protože byla „vysoká“ (normální) porodnost. Jakmile porodnost klesne, klesnepočet lidí a nebude mít kdo do systému přispívat.Generace dnešních pracujících tak má jistotu, že bude platit odvody do I. pilíře, ale pravděpodobně z nějdostane daleko méně peněz, než tam vloží.Dnešní třicátníciplatí dnešnímdůchodcůmDnešní dětibudou platitdůchodtřicátníkům za30 let.
 12. 12. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz12I. pilíř byl spravedlivý mezigeneračně v době, kdy stabilně fungoval (ve 20. století). To ale vlivem demografiepřestává platit.Co se děje s průběžným pilířem všude kolem?Problémy s demografií a s penzí se netýkají pouze České republiky, ale týkají se celého rozvinutého světa.Uvádíme pouze pár příkladů:• Česká republika – nižší valorizace důchodů (původně o inflaci + 1/3 růstu mezd, nyní o 1/3 inflace +1/3 růstu mezd).• Důchody v Německu reálně klesají.o V roce 1983 byl důchod 65 % mzdy, v roce 2009 je to 50 % mzdy.• Problémy s vyplácením penzí má i lokální vláda v Chicagu.• Problémy s vyplácením důchodů na Floridě.• Portugalsko – pokles důchodů o 15 %.• Poklesy důchodů v zemích s finančními problémy: Řecko, Lotyšsko.
 13. 13. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz13II. pilíř – základní parametryNebudeme popisovat parametry do detailu. Zaměříme se pouze na ty, které jsou důležité pro našerozhodování.Základní principy25 % do průběžného 3 % sobě + 2 % ze svéhoZákladním principem je rozdělení našich odvodů:• 25 % se platí dále do průběžného systému a platí se z nich důchody současných důchodců• 3 % se použijí na důchody dnešních pracujících (konkrétně na váš osobní důchod).Tím se má snížit generační nespravedlnost. Generace současných pracujících nebude 100 % závislá na příjmuod pracujících, ale část příjmu bude mít z kapitálového majetku.Dále musíme přidat další 2 % ze své hrubé mzdy.3 % sobě, ne do erárního3 % + 2 %, která platíme, platíme do svého fondu.Prostředky jsou naše, jsou naším majetkem. Leží v důchodovém fondu, ale leží na našem účtu. Penzijníspolečnost (ani jiná společnost) je nevlastní.Případný krach penzijní společnosti neohrožuje majetek ve fondech.Méně přispíváme, méně dostanemePokud se účastníme II. pilíře, méně přispíváme do průběžného systému, proto z průběžného systému takédostaneme vyplacený menší důchod.
 14. 14. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz14Pokles důchodu z I. pilíře je přibližně 0,3 % za každý rok5, který strávíme ve II. pilíři.Příklady:• Do důchodu půjdeme za 10 let, důchod klesne cca o 3 %• Do důchodu půjdeme za 30 let, důchod klesá cca o 10 %Pro přesnější výpočty můžeme použít kalkulačku http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/Investujete podobně jako ve fondechBěhem investice jsou prostředky v důchodových fondech.Můžete si vybrat ze 4 strategií:• Fond státních dluhopisů• Konzervativní• Vyvážený• DynamickýMezi jednotlivými fondy je možné volně přestupovat. Stejně tak je možné měnit penzijní společnost.Pro dlouhodobé investice budeme doporučovat především dynamické strategie.Pokud během investování účastník zemře, prostředky se dědí.Z naspořených peněz bude důchodZ naspořených prostředků se bude čerpat důchod. Jsou dvě (hlavní) možnosti čerpání důchodu:1. Důchod na doživotí2. Důchod na dobu určitou (20 let)5Jedná se o dohad, který vychází z důchodové kalkulačky na stránkách MPSV.
 15. 15. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz15V rámci I. pilíře máme jednu jedinou možnost a to je důchod na doživotí. To pro někoho znamená, že budedůchod pobírat třeba také jen rok. Máme tak pocit nespravedlnosti, kdy jsme celý život platili a nic (nic moc)za to nemáme.Volbou, jak budeme chtít čerpat důchod v rámci II. pilíře, můžeme udělat až těsně před odchodem dodůchodu. Podle své aktuální situace.Umíme si představit situace, kdy budeme chtít čerpat doživotní důchod i situace, kdy budeme chtít čerpatdůchod na dobu 20 let.Rizika II. pilíře, o kterých se diskutujeII. pilíř se bude měnit (to je normální)II. pilíř, stejně jako první pilíř i jako ostatní produkty, se bude měnit. Jen netušíme, jak se bude měnit. Jeproto těžké budoucí změny jakkoli předpovídat. Třeba na Slovensku se několikrát změnil. Často se měnil i„tam a zpět“ podle politické situace. (Povolení dynamických investic, zakázání dynamických investic,povolení…).Jestli ho zruší, o peníze nás (s velkou pravděpodobností) nepřipravíČSSD říká, že II. pilíř zruší nebo alespoň výrazně změní. K tomu, aby mohla II. pilíř zrušit, potřebuje:1. vyhrát volby,2. sestavit vládu,3. dostat zrušení II. pilíře do programového prohlášení vlády.Nedokážeme odhadnout, jestli se bude II. pilíř rušit nebo nikoli. Tento požadavek řadíme do kategoriepolitických slibů, kterých jsme více slyšeli, než viděli jejich plnění6.ČSSD ale říká, že nechce účastníky II. pilíře připravit o jejich prostředky. Znamená to tedy, že vstupem do II.pilíře neriskujeme vlastní prostředky. Z hlediska investičního zde není riziko ztráty7(alespoň dle slibůpolitických stran.)I když se zruší, (pravděpodobně) vydělámePokud by se II. pilíř rušil, pak politici nabízí následující scénář8:6Srovnejme se 4 roky starými sliby Jiřího Paroubka. Také sliboval a jak to nakonec dopadlo.7Zde vycházíme pouze ze slibu, že cílem ČSSD je, aby klienti nepřišli o úspory. Je zde samozřejmě riziko nedodrženítohoto slibu.8Tento scénář není jediný a je možné, že přijdou s jinými změnami, které nyní nedokážeme odhadnout a analyzovat.
 16. 16. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz16• Přestanou se posílat nové prostředky do II. pilíře.• Fondy v rámci II. pilíře se zruší a prostředky se převedou doo III. pilíře nebo,o hotově účastníkům.• Protože jsme se účastnili (například 2 roky) II. pilíře, budeme mít nižší starobní důchod z I. pilíře.Připusťme, že se II. pilíř bude rušit po 2 letech (k červnu 2015) – tedy 1 rok po volbách.Kolik bychom měli v II. pilíři naspořeno? Měli bychom naspořeno 60 000 Kč9:• Z toho 36 000 Kč je díky převodu 3 % ze mzdy.• Dalších 24 000 Kč je díky našim vlastním 2 %, která dáváme navíc.Protože jsme se účastnili 2 roky II. pilíře, klesne nám starobní důchod o 0,6 %. Očekávaný důchod je kolem12 000 Kč10, pokles důchodu tak bude 72 Kč měsíčně. To za celých 15 let pobírání starobního důchoduznamená, že se ošidíme o 13 000 Kč. Na odvodech od státu, které jsme si převedli na svůj účet, jsme ušetřili36 000 Kč. Tyto prostředky se budou do našeho odchodu do důchodu dále zhodnocovat.Z toho plyne, že i v případě zrušení a převedení prostředků do III. pilíře nebo v hotovosti, je účast ve II. pilířizajímavá.9Počítáno pro mzdu 50 000 Kč10Vycházíme z kalkulačky MPSV (viz její nastavení v dalších kapitolách).
 17. 17. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz17Pro koho (dle příjmu) by byla účast ve II. pilíři zajímavá i v případě zrušení za 2 roky?Odchod do důchodu cca za 10 letPříjemMajetekza 2 rokyOčekávanýdůchodPoklesdůchoduměsíčněPoklesdůchoducelkem Rozdíl10 000 7 200 7 540 45 Kč 8 143 Kč 943 Kč-15 000 10 800 8 600 52 Kč 9 288 Kč 1 512 Kč20 000 14 400 9 300 56 Kč 10 044 Kč 4 356 Kč30 000 21 600 10 700 64 Kč 11 556 Kč 10 044 Kč40 000 28 800 12 200 73 Kč 13 176 Kč 15 624 Kč50 000 36 000 13 700 82 Kč 14 796 Kč 21 204 Kč60 000 43 200 15 100 91 Kč 16 308 Kč 26 892 Kč80 000 57 600 18 000 108 Kč 19 440 Kč 38 160 Kč100 000 72 000 20 500 123 Kč 22 140 Kč 49 860 KčZdroj: vlastní výpočty Fichtner s.r.o.11Příjem – průměrný hrubý příjemMajetek za 2 roky – kolik budeme mít za 2 roky v důchodovém fondu (počítáme pouze s opt outem 3 %)Očekávaný důchod – počítáme s variantou, kdy reálná výše důchodu klesáPokles důchodu měsíčně – o kolik se sníží měsíční důchod, pokud se budeme 2 roky účastnit II. pilířePokles důchodu celkem – o kolik celkem dostaneme na důchodu z I. pilíře méněRozdíl – kolik vyvedeme mínus o kolik dostaneme méněTabulka ukazuje, že účast ve II. pilíři je zajímavá pro všechny příjmové skupiny s výjimkou příjmu 10 000 Kč améně (hranice je asi 12 000 Kč).Pro všechny s příjmem nad 15 000 Kč se podaří více prostředků dostat opt outem na svůj účet, než kolik bude„penalizace“ ve formě snížení penze.11vycházíme z výše uvedených předpokladů, že by se II. pilíř rušil po 2 letech a že by klienti nepřicházeli o úspory
 18. 18. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz18Jak vypadá situace pro toho, kdo má do penze ještě 30 let?Odchod do důchodu cca za 30 letPříjemMajetekza 2 rokyOčekávanýdůchodPoklesdůchoduměsíčněPoklesdůchoducelkem Rozdíl10 000 7 200 5 400 32 Kč 5 832 Kč 1 368 Kč15 000 10 800 6 100 37 Kč 6 588 Kč 4 212 Kč20 000 14 400 6 600 40 Kč 7 128 Kč 7 272 Kč30 000 21 600 7 600 46 Kč 8 208 Kč 13 392 Kč40 000 28 800 8 700 52 Kč 9 396 Kč 19 404 Kč50 000 36 000 9 700 58 Kč 10 476 Kč 25 524 Kč60 000 43 200 10 700 64 Kč 11 556 Kč 31 644 Kč80 000 57 600 12 800 77 Kč 13 824 Kč 43 776 Kč100 000 72 000 14 600 88 Kč 15 768 Kč 56 232 KčZdroj: vlastní výpočty Fichtner s.r.o.12Pokud máme do penze 30 let a více, je účast ve II. pilíři zajímavá vždy. Pokud máme do penze 30 let,počítáme s poklesem penze vlivem demografie cca o 30 %. Pokles o 0,6 % (za 2 roky ve II. pilíři) je tak menší.K tabulkám je třeba dodat, že uvedený rozdíl je v dnešní hodnotě peněz. Než se bude odcházet do důchodu,uplyne hodně času, kdy by se mohly prostředky zhodnotit.A co když se nebude II. pilíř rušit za 2 roky, ale za 4 roky?Tak budou závěry stejné jako pro rušení za 2 roky. Jen všechno bude „krát dvě“:• opt outem vyvedeme dvojnásobek,• „penalizace“ v důchodu bude dvojnásobná,• rozdíl (úspora) bude dvojnásobný.Pro člověka s příjmem 50 000 Kč, který má 30 let do penze, bude rozdíl 51 000 Kč.Riziko politického překvapeníPolitická rozhodnutí se nedají předvídat. Vždy existuje riziko nějaké politické „pomsty“. Na majetek semohou uvalit různé daně, které defacto povedou ke ztrátě majetku.Podobné úvahy nemůžeme vyloučit. Nemůžeme s nimi ani nijak přesně kalkulovat.Riziko, že se nedostaneme k penězůmPro vyplacení prostředků z II. pilíře je potřeba splnit stejné podmínky jako pro pilíř I:• splnit důchodový věk,• splnit potřebnou dobu pojištění 35 let.12vycházíme z výše uvedených předpokladů, že by se II. pilíř rušil po 2 letech a že by klienti nepřicházeli o úspory
 19. 19. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz19Nevidíme jako velké riziko toho, že bychom nesplnili podmínku 35 odpracovaných let. Tato podmínka jestejná pro I. a II. pilíř. Kdyby totiž byl problém pro mnoho lidí, aby splnili tuto podmínku, měli by ohroženhlavně důchod z I. pilíře.Kdybychom náhodou měli problém se splněním této podmínky, pak si můžeme pomoci:• předdůchodem – použitelné pro 5 let před důchodem,• doplacením minimálního důchodového pojištění (1890 Kč měsíčně).Teoreticky se podmínka 35 let pojištění může týkat rentiérů, kteří si splní finanční nezávislost a přestanoupracovat a tím pádem přestanou platit důchodové pojištění. Takto se ale chová pouze cca 2 % rentiérů. Cca98 % rentiérů stejně dále pracuje (i když nemusí).Riziko nelikvidityProstředky jsou ve II. pilíři zamčeny až do doby, než splníme podmínky na starobní důchod. Prostředky ve II.pilíři jsou tak velice nelikvidní.Nelikvidita je ale kompenzována dalšími prostředky, které si odkládáme na finanční nezávislost.Pokud bychom neměli cíl finanční nezávislost a prostředky ve II. pilíři by byly naše jediné, pak by to pro násmohlo znamenat problém. Tento pohled mají většinou i ti, co poukazují na nevýhodu II. pilíře.Rizika IV. pilířůPojišťovny cítí šanciPod pojmem 4. pilíř začínají prodávat své produkty životní pojišťovny.Pojišťovny využívají nálady, která panuje na trhu. Využívají nedůvěry v II. pilíř, využívají parametrů, které jsouve II. pilíři kritizovány.Klientům často vadí, že• nemají jistotu, kolik bude naspořeno,• nedostanou se k penězům dříve než v důchodu.Pojišťovny jim nabízejí produkt, který má garance a kde se dostaneme k penězům dříve.
 20. 20. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz20Pojistné produkty jsou předraženéJiž několikrát jsme psali o tom, že pojišťovny jsou pro spoření na důchod velice drahé. To platí i nyní.Produkty, které pojišťovny nabízejí, jsou několikanásobně dražší než produkty v rámci II. pilíře.Kolik budeme mít naspořeno v jednotlivých produktech, ukazuje následující tabulka13: (Produkty se lišív nákladech)ParametryDůchodové spoření(2. pilíř), bez daňové úsporyBěžné důchodovépojištění, se započtenímdaňové úsporyNízkonákladové důchodovépojištění, se započtením daňovéúsporyNaspořenáčástka 1 212 219 Kč 866 847 Kč 1 013 059 KčRozdíl mezi II. pilířem a běžným důchodovým pojištěním je 346 000 Kč.II. pilíř má velice nízké nákladyVstupní poplatky nejsouII. pilíř má v porovnání s ostatními produkty velice nízké náklady.Při využití II. pilíře budete platit 2 % z hrubé mzdy. To je například 1000 Kč měsíčně14.Z investovaných 1000 Kč měsíčně neplatíme žádné vstupní poplatky. Pokud pošleme 1000 Kč, za celých 1000Kč se nakoupí důchodové jednotky15.Na trhu je zvykem, že se platí počáteční poplatky za vstup do produktů. Investice v rámci II. pilíře patří spíšemezi výjimky.Pokud bychom investovali prostřednictvím:• otevřených podílových fondů, zaplatíme vstupní poplatky 3 % až 5 % z investované částky.o Nebo nám bude nabídnuto předplacení poplatků například na 30 let a bude nás to státpřibližně 12 000 Kč.• investičního životního pojištění, zaplatíme počáteční náklady 195 % ročního pojistného. Zaplatímeskoro 24 000 Kč (vklady za první dva roky jsou náklady, hodnota účtu za 2 roky je nula!).• III. pilíře (doplňkového penzijního spoření), budou počáteční náklady také nulové.13http://www.penize.cz/duchody/248219-duchodove-pojisteni-pozor-co-vlastne-kupujete!14Pro příjem 50 000 Kč15Důchodové jednotky jsou obdobou podílových listů, které známe z OPF
 21. 21. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz21Správcovské poplatky jsou minimálníI pravidelné náklady za správu majetku jsou v rámci II. pilíře velice nízké.Zde zaplatíme podle toho, jakou strategii využíváme:• 0,3 % - důchodový fond státních dluhopisů• 0,4 % - konzervativní důchodový fond• 0,5 % - vyvážený důchodový fond• 0,6 % - dynamický důchodový fondDále se platí 10 % ze zisku.Pro dynamickou strategii očekáváme průměrnou úplatu za obhospodařování 1,15 % p.a., tato částka jesložena z:• 0,6 % p.a. jako fixní úplata plus,• 0,55 % p.a. jako úplata za zisk (počítáme s konzervativním odhadem výnosu 5,5 % p.a.).Jen pro srovnání:• náklady OPF dynamických a akciových jsou 1,5 % až 2,5 %,• náklady u životních pojistek jsou například 2,5 % ročně plus 360 Kč až 600 Kč ročně.Provize jsou minimálníJak známo, počáteční náklady jsou určeny na výplatu provizí. Je tedy jasné, že se z hlediska provizí„poradcům“ nejvíce vyplatí investiční životní pojištění, kde hned na začátku zaplatíme 24 000 Kč.Pravidelná investice s předplaceným vstupním poplatkem může na provizi vyplatit 12 000 Kč.Provize v rámci II. pilíře je limitována zákonem a je stanovena na cca 800 Kč16.Právě nízké provize jsou jedním z důvodů, proč je II. pilíř u prodejců pojistek neoblíbený. Je pro někonkurencí. Pokud umístí klientovi peníze do II. pilíře, mají z nich minimální provizi. Pokud tyto prostředkyumístí do životní pojistky, mají z toho provizi třeba dvacetinásobnou.16Maximální odměna je ve výši 3,5 % z průměrné mzdy v národním hospodářství.
 22. 22. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz22Vaše cesta k FN s II. pilířem a bezVýpočty jsou platné pro klienty Fichtner s.r.o. Při výpočtu vycházíme ze situace průměrného klienta.Dopad II. pilíře na váš důchodII. pilíř se mladým vyplatí pro každý příjemJaký se dá očekávat důchod v rámci I. nebo v rámci II. pilíře je v následující tabulce17(pro spoření 30 let):V rámci II. pilíře počítáme s rentou pouze z opt outu – tedy ze 3 %. (Do II. pilíře by navíc směřovala další 2 %,která by znamenala vyšší důchod)PříjemDůchodpouze I. pilířDůchod I.+II. pilířRozdílměsíčněRozdílcelkem10 000 5 893 Kč 6 012 Kč 119 Kč 21 420 Kč15 000 6 719 Kč 7 006 Kč 287 Kč 51 660 Kč20 000 7 303 Kč 7 907 Kč 604 Kč 108 720 Kč30 000 8 472 Kč 9 590 Kč 1 118 Kč 201 240 Kč40 000 9 640 Kč 11 273 Kč 1 633 Kč 293 940 Kč50 000 10 809 Kč 12 955 Kč 2 146 Kč 386 280 Kč60 000 11 977 Kč 14 637 Kč 2 660 Kč 478 800 Kč80 000 14 314 Kč 18 003 Kč 3 689 Kč 664 020 Kč100 000 16 360 Kč 20 949 Kč 4 589 Kč 826 020 KčDůchod pouze I. pilíř – očekávaný důchod v rámci I. pilíře (když počítáme s poklesem důchodu)Důchod I. + II. pilíř – důchod z I. pilíře plus důchod díky odvodu 3 % ze mzdyRozdíl měsíčně – o kolik se bude lišit důchod (měsíčně)Rozdíl celkem – o kolik více dostaneme z II. pilíře, pokud budeme důchod pobírat průměrně 15 letTabulka ukazuje kladný rozdíl pro každý příjem. To znamená, že 3 % ve II. pilíři nám přinesou vyšší důchodnež 3 % ponechaná v pilíři prvním.Protože je kladný rozdíl i při příjmu 10 000 Kč měsíčně, budou kladného rozdílu dosahovat i OSVČ, kteří majímalý příjem a tím pádem i malé odvody.17Počítáno na kalkulačce MPSV pro dobu spoření ve II. pilíři 30 let (věk klienta 37 let), zhodnocení 5,5 % (velmikonzervativní odhad pro dynamickou strategii).
 23. 23. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz2310 let před důchodem se II. pilíř vyplatí pouze při nadprůměrném příjmu10 let před důchodem se II. pilíř vyplatí z hlediska očekávaných výnosů pouze v případě, že mámenadprůměrný příjem. V případě podprůměrného příjmu jsou rozdíly minimální.Výsledky jsou v tabulce18:PříjemDůchodpouze I. pilířDůchod I.+II. pilířRozdílměsíčněRozdílcelkem10 000 7 805 Kč 7 708 Kč -97 Kč -17 460 Kč15 000 8 880 Kč 8 819 Kč -61 Kč -10 980 Kč20 000 9 642 Kč 9 631 Kč -11 Kč -1 980 Kč30 000 11 165 Kč 11 252 Kč 87 Kč 15 660 Kč40 000 12 688 Kč 12 875 Kč 187 Kč 33 660 Kč50 000 14 211 Kč 14 496 Kč 285 Kč 51 300 Kč60 000 15 734 Kč 16 118 Kč 384 Kč 69 120 Kč80 000 18 780 Kč 19 362 Kč 582 Kč 104 760 Kč100 000 21 446 Kč 22 202 Kč 756 Kč 136 080 KčDůchod pouze I. pilíř – očekávaný důchod v rámci I. pilíře (když počítáme s poklesem důchodu)Důchod I. + II. pilíř – důchod z I. pilíře plus důchod díky odvodu 3 % ze mzdyRozdíl měsíčně – o kolik se bude lišit důchod (měsíčně)Rozdíl celkem – o kolik více dostaneme z II. pilíře, pokud budeme důchod pobírat průměrně 15 letPro nadprůměrné příjmy je II. pilíř zajímavý i ve věku těsně před důchodem.Podnikatelé budou mít malý důchod z I. pilířePokud OSVČ využívají daňové paušály a pokud se jim daří snižovat odvody do I. pilíře na minimum, pak musípočítat s tím, že z I. pilíře budou mít velice malý důchod.O to důležitější pro ně bude pravidelné investování vlastních prostředků. Bez vlastních prostředků by jimreálně hrozila chudoba v důchodu.OSVČ se hodí II. pilířOSVČ jsou z hlediska II. pilíře v podobné pozici jako zaměstnanci:• neodvedou 3 % z vyměřovacího základu státu, ale do svého fondu,• přidají 2 % ze svého.18Protože se jedná o kratší investiční horizont, počítáme s vyváženým fondem a s průměrným zhodnocením 3,5 % (to je1,5 % nad inflaci). Opět se jedná o velice konzervativní odhad. K výpočtům použita kalkulačka MPSV.
 24. 24. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz24Vstoupení nebo nevstoupení do II. pilíře se jim vyplatí, stejně jako zaměstnancům. Jen si do kalkulačky musízadávat takový příjem, který odpovídá jejich odvodům. Záleží na tom, jaký mají vyměřovací základ.Pokud se jim daří odvody snižovat na minimum a mají nízký vyměřovací základ, je pro ně využití II. pilířestejně zajímavé jako pro zaměstnance s nízkou mzdou.Pro zaměstnance nám vyšlo, že se jim účast ve II. pilíři vyplatí, pokud:• mají daleko do důchodu (alespoň 30 let) nebo• mají do důchodu krátce (např. 10 let), ale zároveň mají příjem vyšší než 20 000 Kč měsíčně.Doporučení o využití II. pilíře samozřejmě souvisí s tím, že platba do II. pilíře není jediná platba na finančnínezávislost. Počítáme s tím, že renta se bude skládat z více zdrojů, mimo jiné z II. pilíře.Konkrétní situaci si spočtěte samiPro výpočty použijte kalkulačku, která je umístěna na stránkách http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/.Při výpočtu použijte následující zásady:• Průměrný příjem – zadávejte průměrný příjem, jaký předpokládáte od teď až do důchodu.o Ženy na mateřské / rodičovské zadávejte svůj typický příjem, ne aktuální výši.o Podnikatelé zadávejte typický příjem, nikoli příjem za poslední rok (pokud nejste optimistéz hlediska účtování nákladů a paušálů, počítejte raději s nižšími náklady, vyšší příjmy).• Počítejte s poklesem penze z I. pilíře – zaškrtněte „ANO“. Předpokládat, že penze budou stále nadnešní úrovni je velice optimistické.• Zhodnocení dle horizontu:o Nad 10 let výnos 5,5 % p.a. – dynamická strategieo 5 – 10 let výnos 3,5 % p.a. – vyvážená strategieo Do 5 let výnos 2,5 % p.a. – konzervativní strategieVýnosy, které navrhujeme, jsme odhadli na základě strategie fondů a na základě odhadu jejich nákladů.Jedná se o:• Průměrné výnosy, kterých podobné strategie v minulosti dosahovaly,• Nominální výnosy – kalkulačka počítá s inflací 2 % p.a.,• Pesimistické odhady (výnosy jsou spíše podceněny), protože neznáme budoucí náklady fondů. Protojsme raději odhadli náklady fondů na horní hranici.
 25. 25. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz25Jak interpretovat výsledky z kalkulačky:Porovnáváme, jak bychom dopadli, kdybychom dávali:• 3 % ze mzdy do I. pilíře – „Důchod při účasti pouze v I. pilíři“• 3 % ze mzdy dáváme do II. pilíře – „Důchod při účasti i ve druhém pilíři“Do porovnání nepočítáme naše další 2 %, protože je jasné, že o tato 2 % budeme mít vyšší důchod (když sivíce spoříme).
 26. 26. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz26II. pilíř jako součást vaší rentyII. pilíř řeší pouze 10 % renty19Naši klienti plánují dosažení finanční nezávislosti v průměru od věku 52 let a počítají s rentou 40 000 Kčměsíčně.II. pilíř jim v tom může pomoci, ale nijak výrazně. Renta z II. pilíře je čerpána:• až od věku 67 let (důchodového věku),• ve výši asi 16 000 Kč měsíčně20.Část renty, která se čerpá před odchodem do důchodu, musí být pokryta pouze vlastním kapitálem.Důchodové produkty jsou v tomto případě nepoužitelné (ještě nebude nárok na dávky.)Vlastní kapitál se dále používá v důchodovém věku, protože I. a II. pilíř nepokryjí celou rentu.19Výpočty jsou orientační, platí pro průměrného klienta Fichtner s.r.o.20Platí pro rodinu, kde jsou příjmy 50 000 Kč plus 30 000 Kč měsíčně. Počítáno s věkem 34 let. Výpočty provedeny nakalkulačce MPSV, zhodnocení 5,5 % p.a.
 27. 27. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz27II. pilíř – pouze malá část celkového řešeníRenta bude kryta z:• Vlastního kapitálu• I. pilíře• II. pilířeNejvětší zastoupení v tomto mixu má Vlastní kapitál. II. pilíř se na financování renty podílí cca 10 %21.Malý podíl II. pilíře na čerpání renty znamená:1. II. pilíř nás nezachráníAbychom měli dostatečnou rentu, potřebujeme dávat vlastní prostředky stranou. To je cestak úspěchu. II. pilíř nám může trochu pomoci, ale nezachrání nás.2. Nelikvidita prostředků ve II. pilíři nám příliš nevadíProstředky v rámci II. pilíře jsou nelikvidní. Nebude nám to překážet, protože budeme čerpatprostředky na rentu i z jiných zdrojů. Prostředky ve II. pilíři přijdou na řadu v okamžiku, kdy splnímepodmínky na čerpání renty.21Výpočty jsou provedeny pro průměrného klienta Fichtner s.r.o.
 28. 28. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz28Kdyby fondy v rámci II. pilíře volili špatnou strategii, neovlivní nás toNevíme, jak budou investovat fondy v rámci II. pilíře. Zatím na trhu působí pouze 6 penzijních společností,které nabízejí II. pilíř. Budeme tedy mít malý výběr fondů. Může se stát, že tyto fondy budou investovatnapříklad pouze do akciového emerging markets nebo zvolí pro akciové investice pouze střední a východníEvropu.Toto riziko však nepředstavuje nebezpečí pro naší finanční nezávislost.Fondy v rámci II. pilíře představují pouze cca 10 % z našich úspor pro čerpání renty. Zbývajících 90 % úspormůžeme investovat libovolně.V rámci II. pilíře můžeme investice směřovat:1. Třeba i do střední a východní Evropy a ostatní investice budeme směřovat na rozvinuté trhy.2. Do dluhopisů a akciové strategie pokryjeme pomocí standardních otevřených podílových fondů.
 29. 29. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz29Co máme udělat pro vstup?Do kdy se musíme rozhodnout• Do 30.6.2013, pokud nám je nad 35 let (jsme ročník 1977 a starší).• Do konce kalendářního roku, kdy dovršíme věk 35 let (kdo je ročník 1978, musí se rozhodnout dokonce letošního roku, kdo je ročník 1979, do konce roku 2014…).To vše platí, pokud máme příjem a pokud pracujeme.Kdo nemá příjem (například ženy na mateřské / rodičovské) se musí rozhodnout do 6 měsíců od doby, kdybude mít příjem (nastoupí do práce).Strategie – podle časového horizontuDoporučujeme volit investiční strategie podle časového horizontu, který máme do odchodu do důchodu(nikoli do odchodu do FN)22.• Dynamická strategie – pro dobu investice (dobu před důchodem) 10 let a více• Vyvážená strategie – pro dobu před důchodem 5 let až 10 let• Konzervativní strategie – pro dobu 5 a méně let před důchodemDoporučená penzijní společnost236 penzijních společnostíNa trhu působí následující penzijní společnosti, které mají možnost nabízet důchodové fondy v rámci II.pilíře:• Allianz penzijní společnost• Penzijní společnost České pojišťovny• Penzijní společnost České spořitelny• ČSOB Penzijní společnost• KB Penzijní společnost (Komerční banka)• Raiffeisen penzijní společnost22Dále doporučujeme individuální nastavení celého portfolia v rámci celého finančního plánu, aby investiční strategiebyla v souladu s pohledem klienta na riziko.23Při doporučení penzijní společnosti vycházíme z informací, které se mohou každou chvíli měnit.
 30. 30. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz30Všechny jsou na startuNabídka jednotlivých penzijních společností bude velice podobná, protože je z velké části definovánazákonem.Všechny penzijní společnosti jsou na stejné startovní čáře. Žádná penzijní společnost nemá použitelnouhistorii. Historie, která se vztahuje k penzijnímu připojištění, je z hlediska II. pilíře nepoužitelná, protože sejedná o jiný finanční produkt.V současné době (30.4.2013) nejsou známa portfolia jednotlivých fondů. Resp. portfolia fondů jsouzainvestována zatím pouze na spořicích účtech, protože objem majetku v těchto fondech je velice malý.Podle čeho volitMůžeme vybírat penzijní společnosti podle:1. Složení portfolia2. Velikosti (fondu a velikosti správce)3. Nákladů4. Minulých výnosůProtože náklady a minulé výnosy nejsou známy, nemůžeme tato kritéria použít pro rozhodování.Akciová složka portfoliaPenzijní společnosti zatím nemají portfolio, které by se dalo ukázat. Musíme se tedy orientovat podle slibůpenzijních společností, jak chtějí akciovou složku portfolia vést.Budeme preferovat takové portfolio, které směřuje akciovou složku do celého světa a které tak lépediverzifikuje. Nebudeme chtít takové portfolio, které směřuje většinu svého majetku pouze do střední avýchodní Evropy.Region střední a východní Evropy je velice malý na umístění našich investic. Tento region navíc pokrývámev rámci akciového portfolia inteligentního investora a dáváme mu takový podíl, jaký mu náleží podle tržníkapitalizace.
 31. 31. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz31Globálně diverzifikovaná akciová portfolia budou mít24:• Penzijní společnost České pojišťovny - Majetek Fondu nebude koncentrován do určitého odvětvínárodního hospodářství nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu.Fond nesleduje žádný benchmark.• Penzijní společnost ČS – benchmark – celosvětový akciový trh• ČSOB penzijní společnost – Statut (Fond nehodlá koncentrovat své investice do vybrané oblastinárodního hospodářství nebo do určitého zeměpisného regionu.)• Allianz – Statut fondu: Dynamický důchodový fond nekoncentruje své investice v určitémhospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv.Penzijní společnosti, které mohou s větší pravděpodobností investovat v regionu střední a východní Evropy:• Raiffeisen penzijní společnost – Ve statutu dynamického fondu se praví: „Důchodový fondkoncentruje své akciové investice v rámci celého světa a v zemích střední a východní Evropy“• KB – penzijní společnost - Klíčové informace o fondu: „Fond smí a může v rámci investiční politikypreferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to zdůvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika“.24Zatím vycházíme pouze ze statutů, kde není regionální omezení. Nemáme ale jistotu, že penzijní společnost budeopravdu investovat globálně.
 32. 32. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz32Velikost fondu a společnostiPodle velikosti fondu je těžké volit, když penzijní společnosti mají za sebou první 3 měsíce činnosti. Zatímnejvíce klientů má penzijní společnost České pojišťovny. Tento její náskok ale za pár měsíců platit nemusí.Podle nákladů a podle minulých výnosů hodnotit nemůžeme, protože všechny jsou zatím na startu.Zdroj: http://www.penize.cz/duchodove-sporeni/252206-duchodove-a-doplnkove-penzijni-sporeni-reformni-novinky-zatim-netahnouZatím výrazně nejmenší jsou ČSOB penzijní společnost a Allianz penzijní společnost.Doporučená penzijní společnostFiltrem portfolia procházejí 4 penzijní společnosti.Podle velikosti fondu se nemůžeme rozhodovat. Můžeme se rozhodovat podle velikosti a důvěryhodnostisprávce. Proto doporučujeme penzijní společnosti v následujícím pořadí:Doporučujeme použít penzijní společnosti v následujícím pořadí (ale rozdíly jsou dnes minimální, takžepokud preferujete jinou finanční skupinu než my, nebudeme vás dlouho přemlouvat ☺☺☺☺):1. Allianz2. České pojišťovny3. České spořitelny4. ČSOB
 33. 33. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877,www.Fichtner.cz33Penzijní společnost se dá změnitVýběr penzijních společností byl proveden na základě velmi čerstvých informací, které se v průběhu časubudou měnit. Proto se dá předpokládat, že výběr penzijní společnosti se bude měnit.Mezi penzijními společnostmi se dá přestupovat. Přestup je zadarmo, pokud se uskuteční po 5 letech (apozději). Pokud bychom chtěli přestoupit dříve, může chtít penzijní společnost poplatek za přestupv maximální výši 800 Kč.Na počátku bude v důchodových fondech jen malý objem majetku. Do fondu bude přitékat 5 % z hrubéhopříjmu. To je při mzdě 50 000 Kč měsíčně:• 30 000 Kč za rok• 150 000 Kč za 5 letPřestup mezi penzijními společnostmi doporučíme až za 5 let. To je doba, kdy:• Ve fondech bude už 150 000 Kč.• Fondy za sebou budou mít nějakou historii, podle které bude možné se rozhodovat.Vstup do 2. pilíře vám zprostředkujeme, takže se nebudete muset starat o administrativní stránku celé věci.Bližší informace o tom, jak toto zprostředkování proběhne, od nás obdržíte do 15. května 2013. Do té dobysi, prosím, projděte přiloženou analýzu a napište nám do 10. května 2013 vaše případné dotazy, na kterévám do 15. května odpovíme. Případně již dnes můžete jako reply na tuto analýzu napsat „Mám předběžnězájem.“

×