Diners Club a
elektronický obchod
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
2
Agenda
1. Predstavenie Diners Club
2. Akceptácia a ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
3
1. Discover a Diners Club International
 Discover ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
4
1. Discover a Diners Club International
 Discover ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
5
1. Diners Club International a interoperabilita
Po ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
6
1. Predstavenie Diners Club International
 Diners ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
7
1. Predstavenie Diners Club International
Globálna ...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
8
1. Predstavenie Diners Club International
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
9
2. Akceptácia a acquiring
 Globálna
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
10
2. Akceptácia a acquiring
 Slovenská a eská repub...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
11
3. Bezpe nos platieb a 3D secureč ť
 24/7 monitor...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
12
4. Marketing – klient Diners Club
 Kvalifikácia ž...
© 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary
13
5. Marketing – eComm a podpora predaj
eLounge – no...
akujem za pozornosĎ ť.
Peter Nová ikč
Senior Manager – eCommerce dept. SK / CZ
+421 905 400 240
peter.novacik@dinersclub.sk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DINERS CLUB CZ/SK: Diners Club a elektronický obchod

557 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DINERS CLUB CZ/SK: Diners Club a elektronický obchod

 1. 1. Diners Club a elektronický obchod
 2. 2. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 2 Agenda 1. Predstavenie Diners Club 2. Akceptácia a acquiring 3. Bezpe nos platieb a 3D Secureč ť 4. Marketing - klient Diners Club 5. Marketing – eCommerce, marketing a podpora predaja 1. eLounge – servisná a informa ná platforma ur ená pre držite ov karietč č ľ 2. strategické spolupráce / internetové vouchre
 3. 3. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 3 1. Discover a Diners Club International  Discover Financial Services  Diners Club International  Prvá kartová spolo nos na svete, zakladate F. McNamara „vynašiel“ kreditnú kartuč ť ľ  Karta Diners Club bola použitá pri platbe ako prvá kreditná karta na území esko-SlovenskaČ  Diners Club Slovakia  Diners Club CS  Fúzia spolo ností Diners Club Czech a Diners Club Slovakia: Q2/2010č  Vznik nového subjektu Diners Club CS – zastrešujúceho slovenský aj eský trhč  Po et vydaných kariet pre oba trhy: ca. 25 000č
 4. 4. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 4 1. Discover a Diners Club International  Discover Financial Services  Spojenie s DFS: 2008, Interoperabilita DC vs DFS: 2009  Nové globálne výhody pre držite ov kariet:ľ ~ Vä šia akceptácia kariet DCč ~ Airport Angel – viac ako 450 letiskových salónikov ~ Carey Int. – exkluzívny limousine servis 60 krajín / 550 miest ~ Diners Club Privileges ~ globálny Reward Program ~ REGUS Business centrá – 1100 po celom svete ~ a alšie...ď
 5. 5. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 5 1. Diners Club International a interoperabilita Po et globálne vydaných kariet:č DISCOVER/DC: ca. 60 Mil. Kariet Kórea – BC Card: ca. 40 Mil kariet China Union: ca. 1,02 miliardy kariet
 6. 6. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 6 1. Predstavenie Diners Club International  Diners Club CS, s. r. o., je dcérskou spolo nos ou jednej z najúspešnejších franchiseč ť Diners Club International – Diners Club Austria. 100 % vlastníkom spolo nosti je Diners Club CEE Holding AG.  č  Od vstupu spolo nosti Diners Club CS na slovenský trh, po et majite ov súkromných ič č ľ firemných kreditných kariet stále narastá.  Spolo nos získala dva krátč ť medzinárodné ocenenie Najlepšia franchise v združení Diners Club EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) a certifikáty Secure Issuer a Secure Aquirer.  Našou primárnou snahou je, poskytova nadštandardný servis uspokojujúci aj túť najnáro nejšiu klientelu. V prípade našich kariet –č NAJMÄ bonitnú klientelu a top management.  Akceptácia kreditných kariet Diners Club, môže by aj vašou vizitkou výnimo nosti.ť č
 7. 7. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 7 1. Predstavenie Diners Club International Globálna zna ka Diners Club Internationalč 1. rebranding zna ky:č 2. rebranding kariet 7
 8. 8. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 8 1. Predstavenie Diners Club International
 9. 9. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 9 2. Akceptácia a acquiring  Globálna
 10. 10. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 10 2. Akceptácia a acquiring  Slovenská a eská republikaČ ~ Primárne je akceptácia a acquiring zabezpe ovaná prostredníctvom bánkč ~ Sekundárne prostredníctvom 3rd party procesorov, kde hlavnými hrá mi sú First Data, Globalč Payments a Euronet ~ Postupný príchod alších procesorov – vyššia konkurencia na trhu, lepšie podmienky preď obchodníkov ~ Akceptácia kariet na internete: – Celkovo: 100% pokrytie nemá žiadna kart. Asociácia – Karty Diners Club: pokrytie trhu ca. 35% pokrytie s uvedením brandu ca. 10% - Problémy s akceptáciou: vysoké % náklady za zrealizovanú txn konzervatívne správanie obchodníkov a klientov obavy zo zneužitia karty
 11. 11. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 11 3. Bezpe nos platieb a 3D secureč ť  24/7 monitoring a vyhodnocovanie platieb ~ vlastné centrum monitoringu s 24/7 službou ~ automatická analýza platieb na základe prednastavených limitov ~ manuálna analýza podozrivých platieb a aktívna notifikácia klientov  3D Secure technológia pre online už aj pre Diners Club Karty ~ Licencovanie 3D secure protokolu ~ Vytvorenie DC platformy PROTECTBUY ur enej na ochranu držite ač ľ ~ Uvedenie do prevádzky Q1/2012 (predpoklad)  Chargeback platby ~ Každá sporná transakcia je pred dokázaním jej spornosti vyplácaná obchodníkovi a kreditovaná klientovi v prípade kariet vydaných DC CS, ktoré predstavujú viac ako 2/3 kartového portfólia DC CS.
 12. 12. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 12 4. Marketing – klient Diners Club  Kvalifikácia žiadate a o kreditnú kartuľ ~ Štandardné overovanie identity klienta – pod a zákonaľ ~ Interný systém skóringu klienta – hodnotenie bonity ~ Korporátne programy – vyššie uvedené rieši DC v spolupráci s partnerom ~ Špeciálne kartové programy reflektujúce na požiadavky konkrétnej cie . skupinyľ  Profil klienta ~ Cie ová skupina: Top management, business cestujúci, IT zdatný manageri, golfistiľ ~ Vek: 25 - 50 ~ Charakteristika: prevažne vysokoškolsky vzdelaný, udia senzitívny na lifestyle životľ ~ Príjem: od 1500 EUR netto a viac (priemer je ca. 2500 EUR) ~ Spending: priemerne 2,5 – 3x vä ší ako pri ostatných kreditných kartáchč
 13. 13. © 2009 Diners Club International Ltd. - Confidential and Proprietary 13 5. Marketing – eComm a podpora predaj eLounge – nový predajný kanál pre Diners Club „e-shoppers“  Výber a podpora obchodníkov ~ Interný rating obchodníkov na kvalifikáciu do elounge.sk – sledované parametre: – sortiment – dostupnos a dodržiavanie obchodných podmienok, reklama ných podmienokť č – dostupnos call centra / operátorov na telefóneť – spokojnos klientov – ak sú takéto dáta k dispozíciiť  Špecifické nástroje ur ené na podporu predajač : ~ Cenový porovnáva pre relevantných obchodníkovč ~ Sekcia – Top produkty ~ Exkluzívne prezenta né nástroje on-site ur ené pre obchodníkovč č – Kategória Top Merchant / generovaná na báze ob úbenostiľ – Bannerová prezentácia – Kategória Top produkty – ur ené iba pre obchodníkov kt. majú s DinersClub spoluprácuč ~ Sekcia: Internetové spolupráce ur ená pre obchodníkov kt. vedia ponúknu unikátnu z avu ač ť ľ exkluzívnu spoluprácu pre DC držite ov (uplat ovaný princíp exkluzívnosti)ľ ň
 14. 14. akujem za pozornosĎ ť. Peter Nová ikč Senior Manager – eCommerce dept. SK / CZ +421 905 400 240 peter.novacik@dinersclub.sk

×