Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

öZel c++ dersi̇ şi̇şli̇

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

öZel c++ dersi̇ şi̇şli̇

 1. 1. ÖZEL C++ DERSİ ŞİŞLİC++ Özel Ders: yazılım alanında çok önemli bir yere sahip olan nesneye dayalı programlama modellerine hakimolmanızı amaçlamaktadır. Sahip olduğunuz temel C dili bilgisine ekleyeceğiniz nesneye dayalı programlama yetisi algoritma problemlerinde çokdaha pratik yöntemler geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır. C++ Özel Dersi ile nesne tabanlı programlanın mantığını ve C dilinde sınıf ve obje kavramlarının kullanımlarınıöğreneceksiniz. C diline ait özgü işaretçi yapısı ile objeleri çok daha esnek bir şekilde kullanabilmeyi öğrenecekC++ Özel Dersi süresince göreceğiniz bu yöntemler sizi yazılım dünyasında ayrıcalıklı bir yere taşıyacak Gerek işdünyasında gerçekleştirilen yazılımlarda gerekse de İnternet üzerinden yapacağınız araştırmalarda Nesne kavramınınne kadar önemli olduğunu alacağınız bu C++ Özel Dersi ile daha net farkedeceksiniz.C++ Özel Ders - EğitmenlerimizBilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübelieğitmenlerdir.Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyimotive eden, başarılı eğitmenlerdir.C++ Özel Ders - Eğitim YeriEğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda yapılır.C++ Özel Ders - Eğitim ŞekliEğitimlerimizi, gruplara katılarak veya özel ders olarak alabilirsiniz.C++ Özel Ders - Eğitim ZamanıGrup eğitimlerimizde; haftalık olarak belirlenen sürelerde eğitim yapılır.Özel eğitimlerimizde; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz.C++ Özel Ders İçeriğiC++ Özel Ders - Giriş- Nesneye dayalı programlama mantığı- Neden ihtiyaç var
 2. 2. - Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliğiC++ Özel Ders - C++a Genel Bakış* Yeni Derleme Direktifleri* Konsol I/O* Operatorler* Standart Kütüphaneler* Veri Kontrol YetenekleriC++ Özel Ders - Data Yönetimi* Yeni Tanımlama Özellikleri* İlk Değerler ve Atama* Emum Tipleri* Bool Tipi* Sabit Saklama* Sabit depolama Alanına Pointer* Sabit Pointerler* Referanslar* Sabit Referans Parametreleri* Volatile Veri* Global VeriC++ Özel Ders - Fonksiyonlar* Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme* Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri* Fonksiyon Overloading* Fonksiyon Overloading problemleri* İsim Çözümlemesi* Promotionlar ve Dönüştürmeler* Value olarak Çağırma* Reference Deklere Etmek* Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek* Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek* Sabit Parametre Tipleri* Varsayılan İlk değerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers* Varsayılan Parametreler Sağlamak* İnline FonksiyonlarC++ Özel Ders - Objeler Yaratmak ve Kullanmak* Otomatik Objeler yaratmak* Dinamik Objeler yaratmak* Obje Metodlarını Çağırmak* Yapıcılar* Üye Sabitlerin İlk değerlerini Atamak* Liste Sentaksıyla İlk değerler* Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi* Yıkıcılar* Blok ve Fonksiyon Kapsam* Dosya ve Global Kapsam* Class Kapsam* Kapsam Çözümleme Operatörü ::* Objeleri Arguman Olarak kullanma* Fonksiyonlardan Obje Döndürmek* Sabit Metodlar* Önlemeli İlişkilerC++ Özel Ders - Dinamik Bellek Yönetimi* Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı* Static, Otomatik ve Heap Bellek* Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak* Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek
 3. 3. C++ Özel Ders - Obje Yaratmayı Kontrol Etmek* Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar* Otomatik Kopya Yapıcılar* Dönüştürme(Conversion) YapıcılarıC++ Özel Ders - Miras Alma* Miras Alma ve Tekrar Kullanma* Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?* Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı* Miras Alma: Bakım ve Revizyon* Public, Private ve Protected Üyeler* Türetilmş Classların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.* Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak* Public Miras Alma Sentaksı* Yaygın Pointerlerin Kullanımı* Yapıcılar ve Başlatma* Miras Alınan Kopya Yapıcılar* Yıkıcılar ve Miras Alma* Public, Protected, Private Miras AlmaC++ Özel Ders - Stream İşleme I/O* Streamler ve iostream Kütüphanesi* Built-in Stream Objeleri* Stream İşleyicileri* Stream Fonksiyonları* Giriş Çıkış Operatörleri* Karakter Girdi* String Streamler* Formatlanmış I/O* Dosya Stream I/O* Stream Operatorleri Overload etmek* Kalıcı ObjelerC++ Özel Ders - Obje Kavramının Tanımı* Obje Programlama Paradigması* Object-Orientated Programlama Tanımlamaları* Bilgi Saklama ve Encapsulation* Interface ve Kodun Ayrılması* Classlar ve Class Örnekleri(Instances)* Overloaded Objeler ve PolymorphismC++ Özel Ders - Şablonlar* Şablon Classların Amacı* Şabonlarda Sabitler* Şablonlar ve Miras Alma* Konteyner Classlar* Kütüphanelerin KullanımıC++ Özel Ders - C++da Stringler* Karakter Stringler* String Classı* String Operatörleri* String Classının Üye FonksiyonlarıC++ Özel Ders - Exceptionlar
 4. 4. * Exception Tipleri* Exceptionlara Tuzak Kurmak ve Yakalamak* Exception Tetiklemek* Bellek Tahsis Hatalarını İşlemekC++ Özel Ders - C++ Program Yapısı* C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek* C ve C++ Projelerini Entegre Etmek* C++da C KullanmakC++ Özel Ders - C++ Projelerinde Güvenilirlilik* Fonksiyon Prototipleri* Strong Tip Kontrolü* Sabit Tipler* C++ Erişim Kontrol TeknikleriC++ Özel Ders - C++da Polymorfizm* Polymorphism Tanımı* Overridden Fonksiyonların Çağrılması* Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)* Overridden Fonksiyonlara Erişim* Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama* Virtual Yıkıcılar* Abstract Base Classlar ve Pure Virtual FonksiyonlarC++ Özel Ders - Çoklu Miras Alma* Çoklu Ana Classtan Türetme* Ana Class Belirsizliği* Virtual Miras Alma* Virtual Ana Classlar* Virtual Ana Class BilgisiC++ Özel Ders - Classları Tanımlamak ve Deklere Etmek* Class Componentleri* Class Yapısı* Class Deklere Etme Sentaksı* Üye Veri* Gömülmüş Operasyonlar* Yapıcılar ve Başlatma* Başlatma mı? Atama mı?* Class Tip Üyeleri* Üye Fonksiyonlar ve Erişim* İnline Üye Fonksiyonlar* Friend Fonksiyonlar* Static Üyeler* Friend Classa AccessC++ Özel Ders - Operator Overloade Etmek* Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezavantajları* Üye Operator Sentaks ve Örnekleri* Class Atama operatörleri* Class Eşitlik Operatörü* Üye Olmayan Operatör Overloading* Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar* Operator Öncelik Dereceleri* this Pointeri* Atama Operatörünü Overload etmek* Overloading Uyarıları
 5. 5. C++ Özel Ders - STL Kütüphanesi* STL Konteynırı* Konteynır Classlarında Kullanılan Parametreler* Vector Classı* STL Algoritmaları* Kütüphane KullanımıC++ Özel Ders - Örnek Uygulama* Örnek Proje Uygulaması I* Örnek Proje Uygulaması I Devam* Örnek Proje Uygulaması I BitirmeC++ Özel Ders - Örnek Uygulama* Örnek Proje Uygulaması II* Örnek Proje Uygulaması II Devam* Örnek Proje Uygulaması II Bitirme ÜNİVERSİTE ÖZEL DERS • MATEMATİK ÖZEL DERS • CALCULUS ÖZEL DERS • GEOMETRİ ÖZEL DERS • LINEER CEBİR ÖZEL DERS • OLASILIK ÖZEL DERS • DİFERANSİYEL ÖZEL DERS • İSTATİSTİK ÖZEL DERS • FİZİK ÖZEL DERS • PROGRAMLAMA ÖZEL DERS • EKONOMİ ÖZEL DERS • FİNANS ÖZEL DERS • ELEKTRONİK ÖZEL DERS • BİLGİSAYAR ÖZEL DERS • MAKİNA ÖZEL DERS • ELEKTRİK ÖZEL DERS YABANCI DİL ÖZEL DERS İNGİLİZCE ÖZEL DERS • HAZIRLIK ATLAMA ÖZEL DERS • TOEFL ÖZEL DERS • IELTS ÖZEL DERS • ÜDS ÖZEL DERS • KPDS ÖZEL DERS • TOEIC ÖZEL DERS • GRE ÖZEL DERS • GMAT ÖZEL DERS • SAT ÖZEL DERS • İŞ İNGİLİZCESİ ÖZEL DERS • KONUŞMA İNGİLİZCESİ ÖZEL DERS • SEYAHAT İNGİLİZCESİ ÖZEL DERS • ELEMENTARY ÖZEL DERS • PRE INTERMEDIATE ÖZEL DERS • INTERMEDIATE ÖZEL DERS • UPPER INTERMEDIATE ÖZEL DERS • ADVANCED ÖZEL DERS • KURUMSAL İNGİLİZCE ÖZEL DERS • ALMANCA ÖZEL DERS • FRANSIZCA ÖZEL DERS • ÇİNCE ÖZEL DERS • RUSÇA ÖZEL DERS • ARAPÇA ÖZEL DERS
 6. 6. • İTALYANCA ÖZEL DERS• İSPANYOLCA ÖZEL DERS• TÜRKÇE ÖZEL DERSSINAV ÖZEL DERS• YGS ÖZEL DERS• ALES ÖZEL DERS• DGS ÖZEL DERS• KPDS ÖZEL DERS• KPSS ÖZEL DERS• LES ÖZEL DERS• SMMM ÖZEL DERS• SPK ÖZEL DERS• TUS ÖZEL DERS• YDS ÖZEL DERS• YÖS ÖZEL DERS• MATEMATİK ÖZEL DERS• GEOMETRİ ÖZEL DERS• FİZİK ÖZEL DERS• KİMYA ÖZEL DERS• BİYOLOJİ ÖZEL DERS• TÜRKÇE ÖZEL DERS• TARİH ÖZEL DERS• COĞRAFYA ÖZEL DERSBİLGİSAYAR ÖZEL DERS• JAVA ÖZEL DERS• ANDROİD ÖZEL DERS• İPHONE UYGULAMA GELİŞTİRME ÖZEL DERS• VİSUAL BASİC ÖZEL DERS• .NET ÖZEL DERS• ASP .NET ÖZEL DERS• PYTHON ÖZEL DERS• PHP ÖZEL DERS• ASP ÖZEL DERS• SQL ÖZEL DERS• ORACLE ÖZEL DERS• HTML ve İNTERNET ÖZEL DERS• AUTOCAD ÖZEL DERS• 3DS MAX ÖZEL DERS• SOLİDWORKS ÖZEL DERS• CATİA ÖZEL DERS• PHOTOSHOP ÖZEL DERS• DELPHİ ÖZEL DERS• C ÖZEL DERS• C++ ÖZEL DERS• EXCEL ÖZEL DERSÖDEV - PROJE - TEZ• ÖDEV YARDIM• TEZ YARDIM• PROJE YARDIMGELİŞİM• EĞİTİM KOÇLUĞU• HIZLI OKUMA ÖZEL DERS ÖZEL C++ DERSİ ŞİŞLİ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

206

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×