τὰ χρώματα

2,318 views

Published on

5 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
331
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
5
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τὰ χρώματα

 1. 1. Τὰ Χρώματα
 2. 2. λευκός, -ή, -όν <ul><li>leucemia, leucocito, leucodermia </li></ul>
 3. 3. ξανθός , ή, όν
 4. 4. κροκώδης, -ες
 5. 5. ῥόδινος, -η, -ον
 6. 6. ἐρυθρός, -ά, -όν <ul><li>eritrocito, eritrófago </li></ul>
 7. 7. πυρρός, -ά, -όν <ul><li>pirrol, pirrolina </li></ul>
 8. 8. ἁλουργής, -ές
 9. 9. πορφυροῦς, ᾶ, οῦν porfiria, porfirina, croporpofirina
 10. 10. χλωρός, όν <ul><li>cloro, clorofila </li></ul>
 11. 11. κύανεος, α, ον <ul><li>cianosis, cianótico, cianúro </li></ul>
 12. 12. ὄρφνινος, -η, -ον
 13. 13. πολιός, -ά, -όν <ul><li>poliomielitis, poliovirus, polioencefalitis </li></ul>
 14. 14. μέλας,-αινα,-αν <ul><li>melanoma, melancolía, melanina </li></ul>
 15. 15. Τί χρῶμα ἐστίν;
 16. 16. ἡ χιών λεύκη ἐστιν. Τί χρῶμα ἐστιν; ἡ χιών, όνος λευκός, -ή, -όν
 17. 17. Τί χρῶμα ἐστιν; ξανθός , ή, όν τὸ ἄνθος ξανθόν ἐστιν. τὸ ἄνθος, ους crisantemo
 18. 18. ὁ οὐρανός κροκώδης ἐστίν. Τί χρῶμα ἐστιν; ὁ οὐρανός, ου κροκώδης, -ες uranología
 19. 19. Τί χρῶμα ἐστιν; ἡ καρδία ῥόδινη ἐστίν ῥόδινος, -η, -ον ἡ καρδία, ας cardiología, endocarditis, electrocardiograma
 20. 20. τὸ μῆλον ἐρυθρόν ἐστιν Τί χρῶμα ἐστίν; ἐρυθρός, -ά, -όν τὸ μῆλον, ου
 21. 21. ἡ σταφυλή, ῆς αἱ σταφυλαὶ ἁλουργές εἰσιν. Τί χρῶμα ἐστιν; ἁλουργής, -ές estafilococo
 22. 22. τὸ ἱμάτιον πορφυροῦν ἐστιν Τί χρῶμα ἐστιν; τό ἱμάτιον, ου πορφυροῦς, ᾶ, οῦν
 23. 23. Τί χρῶμα ἐστιν; χλωρός, όν τὸ φύλλον, ου τὰ φύλλα χλωρά ἐστιν áfilo, dífilo, filófago
 24. 24. ἡ θάλασσα κύανεα ἐστίν Τί χρῶμα ἐστιν; κύανεος, α, ον ἡ θάλασσα, ης talasocracia, talasoterapia
 25. 25. ὁ λίθος, ου οἱ λίθοι πολιοί εἰσιν Τί χρῶμα ἐστιν; πολιός, -ά, -όν litografía, paleolítico, neolítico, litófago, urolito
 26. 26. τὸ ξύλον, -ου τὸ ξύλον ὄρφνινον ἐστίν. Τί χρῶμα ἐστιν; ὄρφνινος, -η, -ον Xilófono, xilófago, xilocarpo
 27. 27. ὁ ἄνθραξ, ακος ὁ ἄνθραξ μέλας ἐστίν. Τί χρῶμα ἐστιν; μέλας,-αινα,-αν ántrax
 28. 28. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ/τῆς…;
 29. 29. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ δένδρου ἐστιν; λευκόν Τὸ δένδρον, ου Rododendro, dendrografía, dendrología
 30. 30. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ ἡλίου ἐστιν; ξανθόν ὁ ἥλιος, ου heliocentrismo, heliobacterias, heliófilo
 31. 31. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ ὄρνιθος ἐστίν; κροκώδες ὁ ὄρνις, ὄρνιθος ornitorrinco, ornitología, ornitosis
 32. 32. Ποῖον τὸ χρῶμα τῆς τριχός ἐστιν; ῥόδινον ἡ θρίξ, τριχός triquinosis, tricotilomanía, tricología
 33. 33. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ ἰχθύος ἐστιν; ἁλουργές ὁ ἰχθύς, -ος Ictiólogo, ictiosauro, ictiófago
 34. 34. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ χλαμύδος ἐστιν; πορφυροῦν ἡ χλαμύς, -δος clamidospora
 35. 35. Ποῖον τὸ χρῶμα τῶν κερασῶν ἐστιν; ἐρυθρόν ὁ κερασός, -ου cereza
 36. 36. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ βατράχου ἐστίν; χλωρόν ὁ βάτραχος, ου batracios, batraciológico
 37. 37. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐστιν; κύανεον ὁ ὀφθαλμός, οῦ oftalmólogo, oftalmometría, oftalmia
 38. 38. Ποῖον τὸ χρῶμα τῆς σφαῖρας ἐστιν; ὄρφνινον ἡ σφαῖρα, ας esfera, hemisferio, litosfera, esferocito
 39. 39. Ποῖον τὸ χρῶμα τῶν νεφῶν ἐστιν; πολιόν ὁ νέφος, -ους nefología, nefelibata
 40. 40. Ποῖον τὸ χρῶμα τοῦ κυνός ἐστιν; μέλαν ὁ κύων, κυνός cinología

×