Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markkinoinnin analytiikka

1,117 views

Published on

Petri Mertasen esitys Zeelandin aamiaisseminaarissa markkinoinnin analytiikasta. #zsome

Published in: Business
  • Be the first to comment

Markkinoinnin analytiikka

  1. 1. URL appearing during the TV ad: 60,0 % Unique URL with those ads which included th URL: 8,7 %Source: http://www.mertanen.info/2009/03/tv-advertising-and-web-analytics-study.html
  2. 2. 70,00%60,00%50,00%40,00% Mail Phone Internet30,00%20,00%10,00%0,00%
  3. 3. Markkinoinnin mittaamisen ja analysoinnin haasteet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Yrityksen johto ei ymmärrä asiaa eikä tue sitä riittävästi 69 % Mittaamisen tavoitteet eivät ole riittävän selkeästi määriteltyjä 67 % Mittaamiseen ei löydy aikaa tai muita henkilöresursseja 67 % Käytössä ei ole selkeitä metodeja 52 % Organisaatiossa ei ole riittävästi osaamista 43 %Markkinoinnin laaja-alaisuus tekee mittaamisesta liian monimutkaista 33 % Yhteistyökumppani ei ole hyvä tai sopivaa kumppania ei löydy 17 % Analytiikan järjestelmät eivät ole riittävän hyviä 14 % Prosenttia vastaajista (n = 49)
  4. 4. Vinkkejä markkinoinnin analytiikkaan 1. Pidä markkinoinnin/myynnin/ylimmän johdon workshop tai kick-off 2. Määrittele selkeät tavoitteet ja avainmittarit 3. Integroi järjestelmät (tai data) 4. Mittaa ja analysoi säännöllisesti lopputuloksia 5. Testaa ja kokeile jatkuvasti uutta 6. Ulkoista osa tekemisestä oikealle kumppanille
  5. 5. zeeland tarjoaamarkkinoinnin analytiikkapalveluja ainutlaatuisella hinoittelumallilla”asiakkaan harkinnan mukaan” 31.3.2012 saakka.
  6. 6. Measuring, analyzing, optimizing andchanging marketing to make results. Petri Mertanen Senior Designer Marketing Analytics Mobile: +358 400 792 616 Email: petri.mertanen@zeeland.fi www: http://zeeland.fi @mertanen

×