Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Marketing

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Advertisement

Marketing

 1. 1. Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման համակարգ<br />Բիզնեսի ոլորտում մրցակցության կոշտ պայմաններում, <br />երբ յուրաքանչյուր առևտրային սուբյեկտ ձգտում է <br />գրավել կամ պահպանել իր տեղը շուկայում, առաջնային <br />բնույթ է սկսում կրել մրցակիցների նկատմամբ առավելություն ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը: Շուկայի գերհագեցվածության պայմաններում, երբ առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները չունեն խիստ արտահայտված գնային կամ որակական տարբերություններ, կարևոր է դառնում հաճախորդի հետ աշխատանքի անհատականացումը, որն իր ծավալների պատճառով անհնար կդառնա առանց ավտոմատացման:<br />
 2. 2. Այցելուներին վերաբերող տվյալների գրանցում ընդհանուր բազայում<br />և համապատասխան դասակարգում<br />Անկախ բազայի ստեղծում տեղեկատուներից, <br />հեռախոսազանգերի միջոցով, <br />ինտերնետային կայքերից և այլն<br />Անկախ բազայի ստեղծում տեղեկատուներից, <br />հեռախոսազանգերի միջոցով, <br />ինտերնետային կայքերից և այլն<br />1-ին փուլ<br />
 3. 3. Այցելուներին վերաբերող տվյալների գանցում ընդհանուր բազայում<br />և համապատասխան դասակարգում<br />
 4. 4. CRMհամակարգը լուծում է հետևյալ խնդիրները վաճառքի գործակալների համար<br /><ul><li>գնորդներիկամհաճախորդներիհետաշխատանքի պարզեցում
 5. 5. նրանցհետկապվածինֆորմացիայիկառավարում ևնպատակայինկիրառում
 6. 6. հաճախորդների հետ հետադարձ կապի հաստատում
 7. 7. նպատակայինխմբերիձևավորում
 8. 8. ըստ նպատակային խմբերի չափորոշիչների համապատասխան առաջարկի ձևավորում
 9. 9. մարքեթինգային միջոցառումների կազմակերպում
 10. 10. հաշվետվությունների ձևավորում</li></li></ul><li>Նպատակային առաջարկների ձևավորում և մատուցում<br />ըստ պոտենցիալ հաճախորդների խմբերի, <br />հիմնվելով տվյալների բազայի վրա<br />Նպատակային խումբ N1<br />Նպատակային խումբ N3<br />Գովազդային արշավներ<br />Կորպորատիվ շնորհանդեսներ<br />2-րդ փուլ<br />Նպատակային խումբ N2<br />
 11. 11. Գործնական պայմանավորվածությունների ժամանակացույց<br />
 12. 12. Անմիջական աշխատանք հաճախորդների հետ` հիմնվելով մեկ<br />ընդհանուր ինֆորմացիոն բազայի վրա<br />Հետադարձ կապ այցելուների հետ<br />Նոր հաճախորդների ձեռքբերում <br />Բանակցությունների վարում<br />նպատակային խմբերի հետ<br />Զեղչային համակարգերի ձևավորում<br />Ինֆորմացիայի տրամադրում<br />առկա և ակնկալվող այցելուներին<br />3-րդ փուլ<br />
 13. 13. CRMհամակարգը լուծում է հետևյալ խնդիրները վաճառքի մենեջերների համար<br /><ul><li>ստատիստիկայիվարում
 14. 14. մարքեթինգային միջոցառումների ընթացքի վերահսկում և դրանց էֆեքտիվության հաշվարկում
 15. 15. պահանջարկի դուրսբերում
 16. 16. մարքեթինգային ստրատեգիայի մշակում
 17. 17. նոր մասնաճյուղերի էֆեքտիվ դիրքի դուրսբերում
 18. 18. ծախսերի պլանավորում</li></li></ul><li>CRMհամակարգը պարունակում է հեռախոսային սպասարկման կենտրոն<br /><ul><li>ստատիսկտիկ </li></ul>վերլուծություն զանգերի <br />տևողության կամ այլ <br />պարամետրերով<br /><ul><li> սև ցուցակների ստեղծում և անհրաժեշտության դեպքում դրանց արգելափակում կամ վերահասցեագրում
 19. 19. ավտոմատ </li></ul>սահմանափակումներ <br />օգտագործողների <br />համար<br /><ul><li>ավտոմատ քաղաքային </li></ul>և բջջային ելքային զանգեր <br />ինֆորմացիոն բազայից <br /><ul><li> մուտքային զանգերի </li></ul>վերծանում և <br />իդենտիֆիկացում <br />ինֆորմացիոն բազայի <br />տվյալների հետ<br /><ul><li> հեռախոսային </li></ul>խոսակցության <br />ավտոմատ ձայնագրում <br />և կցագրում <br />հաճախորդների <br />ցուցակում<br />
 20. 20. Հաճախորդների<br />Կառավարում<br />Հեռախոսազանգեր<br />Անհատական<br />սպասարկում<br />Նամակների ուղարկում<br />Բազմաֆունկցիոնալ<br />դասակարգում<br />Հաճախորդների <br />ներգրավում<br />Ինտերնետային կապ<br />Վաճառքի մենեջեր<br />Ավտոմատ <br />ուղղորդում<br />Ֆաքսիմիլ կապ<br />Հաճախորդների<br />հաշվետվություններ<br />Առաջադրանքներ<br />Վաճառքի գործակալների աշխատանքի սխեմա<br />Հաշվետվությունների ձևավորում մարքեթինգային ստրատեգիայի մշակման համար<br />Հաշվետվությունների ձևավորում ֆինանսական ստրատեգիայի մշակման համար<br />Բոլորին հայտնի է այս արտահայտությունը` “Ժամանակը փող է”, ինչպես նաև` “Ինֆորմացիան փող է”: CRM-ն այն գործիքն է, որը պետք է խնայի ժամանակը և հավաքի ինֆորմացիա, իսկ այնուհետև` խնայված ժամանակն ու ստացված ինֆորմացիան վերածի փողի<br />

×