Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İdrarda Mikroskobik Analiz

10,391 views

Published on

Biyokimya

 • Be the first to comment

İdrarda Mikroskobik Analiz

 1. 1. BİYOKİMYA İdrarda Mikroskobik İncelemede Bulunan Maddeler Ve Görünümleri İrem KOÇYİĞİT
 2. 2. SANTRİFÜJ HAZIRLAMA GEREKLİ MALZEMELER  İdrar toplama kabı  Eldiven ; Latex veya plastik eldivenler  Deney tüpü ; 10-12 ml’lik cam tüpler  Lam-lamel ; 76x26 mm lamlar ve 18x18 mm lameller  Santrifüj ; Laboratuar örnek kapasitesine uygun rotora sahip ve 400-450 g döndürebilen santrifüj  Mikroskop ; Faz kontrast olması idealdir. Ayrıca eğitim için çift okulerli tercih edilebilir 
 3. 3. İDRARIN SANTRİFÜJ EDİLMESİ      Konik santrifüj tüpleri tercih edilir. Santrifüj işleminde kullanılacak idrarın hacmi 4 ml ile 14 ml arasında değişebilir. Konik santrifüj tüpüne idrar alınarak denge terazisinde dengelenir. Santrifüje karşılıklı olarak yerleştirilen tüpler 2500 veya 3000 devirde 3-5 dakika santrifüj edilir. Santrifüj yapılan idrar çalkalanmadan çıkarılır ve üst kısımdaki idrar tek seferde lavaboya dökülür. Daha sonra baget yardımıyla sediment karıştırılarak lam üzerine 1-2 damlası alınır üzerine lamel kapatılır ve böylece mikroskobik incelemeye hazır hale gelir.
 4. 4.  Konik Santrifüj Tüpü
 5. 5.  Santrifüj Cihazı
 6. 6. İDRAR SEDİMENTİNDE BULUNABİLEN ŞEKİLLİ ELEMANLAR  1- Hücreler  Kan Hücreleri Lökositler  Eritrositler  Epitel Hücreleri  Renal Tubul epitel hücreleri  Transitional epitel Hücreleri  Squamoz epitel hücreleri 
 7. 7.  2- Kristaller  Normal İdrar Kristalleri Amorf ürat  Ürik asit  Kalsiyum okzalat  Amorf fosfat  Kalsiyum fosfat  Triple fosfat  Kalsiyum karbonat  Amonyum ürat   Patolojik İdrar Kristalleri Bilirubin kristalleri  Kolesterol kristalleri  Lösin kristalleri  Tirozin kristalleri  Sülfa kristalleri  Sistin kristalleri  Hippurik asit kristalleri 
 8. 8.  3- Silindir Hücreleri (Cast)  Granüllü Silindirler Epitel silindirleri  Lökosit silindirleri  Eritrosit silindirleri   Granülsüz Silindirler Hiyalin silindiri  Balmumu hücresi    Bu hücreler dışında ipliksi şekilde mukus da görülür. Bazende canlı veya cansız sperm hücreleriyle dışardan bulaşmış yabancı cisimlerde bulunabilir.
 9. 9. KAN HÜCRELERİ  Lökosit  Fazlalığı : Lökositoz   Eksikliği : Lökopeni   Lösemilerde, miyokart enfarktüsünde, gebeliklerde, aşırı sigara tüketiminde, lokal enfeksiyonlarda lökosit artar. Tifo, paratifo,miliyer tüberküloz, Brucella hastalığı, bazı virüs hastalıkları, aplastik anemide lökosit sayısı azalır. Eritrosit  Fazlalığı : Hematüri   Böbrek taşları, böbrek-mesane-idrar yollarında tümör, böbrekmesane-idrar yolları enfeksiyonunda eritrosit artar. Eksikliği : Demir Eksikliği Anemisi
 10. 10. ERİTROSİT
 11. 11. LÖKOSİT
 12. 12. EPİTEL HÜCRELERİ  Transitional epitel hücreleri
 13. 13.  Squamoz Epitel Hücreleri
 14. 14. NORMAL İDRAR KRİSTALLERİ  Ürik Asit
 15. 15.  Kalsiyum Okzalat
 16. 16.  Amorf Fosfat
 17. 17.  Kalsiyum Fosfat
 18. 18.  Triple Fosfat
 19. 19. PATOLOJİK İDRAR KRİSTALLERİ Hippurik Asit Kristalleri  Sistin Kristalleri  Sülfa Kristalleri  Tirozin Kristalleri  Lösin Kristalleri  Kolesterol Kristalleri  Fazlalığında : Hiperlidemi  Eksikliğinde : (hocaya sorr)   Bilirubin Kristalleri Fazlalığında : (hocaya sorr))  Eksikliğinde : Sarılık Hiperbilirubinemi 
 20. 20.  Bilirubin Kristali
 21. 21.  Kolesterol Kristali
 22. 22.  Sistin Kristali
 23. 23. GRANÜLLÜ SİLİNDİRLER  Epitel Silindirleri
 24. 24.  Lökosit Silindirleri
 25. 25.  Eritrosit Silindirleri
 26. 26. KAYNAKÇA Biyokimya Ders Kitabı  http://hastane.deu.edu.tr/merkezlab/dokuman/ismia /  http://www.biyologlar.com/index.php?option=com_k unena&func=view&catid=85&id=2303&Itemid=0  http://tip.uludag.edu.tr/temel-tipbilimleri/fizyoloji/ders-notlari/eritrositler-anemipolisitemi.pdf  http://tahlil.com/lokosit-wbc-nedir-lokosit-yuksekligive-lokosit-dusuklugu  http://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/eritrosit -nedir 

×