Opingukorraldus TTU yliopilastele

7,337 views

Published on

TTÜ Sotsiaalteaduskonna üliõpilaste õpingukorralduse loengu slaidid 2009.a sügissemester

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kontrolli see rektori käskkiri üle!
 • Opingukorraldus TTU yliopilastele

  1. 1. Tere tulemast Tallinna TehnikaülikooliSotsiaalteaduskonda!<br />
  2. 2. Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja<br />620 2646; 620 2647 <br />merli@staff.ttu.ee<br />X (Akadeemia tee 3) – 340<br />humanitaar.ttu.ee<br />Sise.ttu.ee<br />
  3. 3. Õpingukorraldus - õppeaine eesmärgid <br />Anda ülevaade ülikooli struktuurist <br />ja õppekorraldusest <br />ning üliõpilase õigustest ja kohustustest; <br />toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel<br />
  4. 4. Aine Õpingukorraldus korraldus<br />1 loeng eelnädalal<br />Ülikooli struktuur<br />Õppe korraldus<br />Olulisemad mõisted<br />Olulisemad reeglid<br />Infootsing – raamatukogu tutvustus, infootsimine<br />Loeng ja hindamine semestri lõpul neile, kes ei ole e-õppe keskkonnas kõigis testides saanud vähemalt 75%<br />e-õpe Blackboard (webCT) keskkonnas<br />Webct.e-uni.ee/webct<br />Materjalid<br />Lisainfo<br />Vajalikud veebid<br />Ja testid<br />Tehke omale kasutaja nimi ja <br />saatke see merli@staff.ttu.ee<br />Hiljemalt 1. septembriks<br />Lisan Teid kursusele<br />
  5. 5. Tallinna Tehnikaülikoolist<br />
  6. 6. Ülikooli struktuur<br />Ülikooli juhib rektor Peep Sürje<br />Akadeemiline <br />jaguneb teaduskondadeks<br />Haldus- ja tugistruktuur<br />Toetavad tegevused nagu nt raamatupidamine, aga ka erinevad nõustajad nt psühholoog, karjääriteenistus<br />
  7. 7. Õppehooned ja ruumid <br />Tunniplaan.ttu.ee<br />Ruumide leidmine – <br />esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet, <br />teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele<br />nt X-339 - dekanaat<br />
  8. 8. TTÜ õppehooned<br />I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5) <br />VII Energeetikamaja<br />VIII Loodusteaduste maja<br />IX Soojusemaja (Kopli 116)<br />X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)<br />IT – IT maja (Raja 15)<br />S Spordihoone (Ehitajate tee 4)<br />jne<br />
  9. 9. Sotsiaalteaduskond<br />Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees<br />Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks<br />Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas<br />
  10. 10.
  11. 11.
  12. 12. DEKANAAT<br />Õppekava täitmine<br />Akadeemiline puhkus<br />Õppekulude hüvitamise lepingud, arved<br />Õppeinfosüsteem ÕIS<br />Igasugused muud mured<br />Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilasi kui õppejõudusid<br />Tõendid õppimise kohta<br />Õpitulemuste arvestus<br />Õppekoormus<br />Õppetoetused <br />
  13. 13. Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD<br />Tuutorid <br />Õppeosakond<br />Üliõpilasesindus<br />Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)<br />Rahvusvaheliste suhete osakond<br />
  14. 14. Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt<br />
  15. 15. Õppetegevust reguleerivad õigusaktid<br />TTÜ õppekorralduse eeskiri<br />TTÜ lõpetamise eeskiri<br />Praktika korraldamise juhend<br />Õppetoetuste juhend<br />Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all<br />
  16. 16. Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest<br />ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee<br />Teaduskonna kodulehekülg humanitaar.ttu.ee<br />Sotsiaalteaduskonna dekanaadi teadetetahvel (Akadeemia tee 3 3. korrus)<br />Avaliku halduse instituudi koduleht<br />Õiguse instituudi koduleht<br />Sise.ttu.ee<br />
  17. 17. Mõisteid<br />Immatrikuleerimine – ülikooli vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse kandmine <br />Eksmatrikuleerimine – ülikoolist välja viskamine; üliõpilasregistrist kustutamine<br />Ennistamine - reimmatrikuleerimine, endise üliõpilase taasimmatrikuleerimine<br />RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased<br />REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased <br />
  18. 18. Üliõpilaskood<br />üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga <br />see õpi pähe<br />Matriklinumber + õppekava kood<br />Nt 081234HAAB <br />st 2008.a immatrikuleeritud, <br />1234. immatrikuleeritu 2008. aastal<br />Avaliku halduse bakalaureuseõppe üliõpilane<br />
  19. 19. EAP - ainepunkt<br />EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu<br />1 EAP = 26 tundi tööd (nii auditoorset kui iseseisvat)<br />Varem oli kasutusel AP<br />1 AP = 1,5 EAP = 40 tundi õppetööks kulutatud tööd<br />
  20. 20. Akadeemiline kalender<br />
  21. 21. Akadeemiline kalender<br />Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi<br />näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta algus ja lõpp<br />iga semestri algus ja lõpp<br />semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg<br />punase joone päev<br />ja palju muid olulisi tähtaegu<br />
  22. 22. Akadeemilise kalendri tähtajad on väga olulised<br />Õppetoetuse<br />Õppekoormuse<br />Õppelaenu<br />Millal saab veel eksameid teha<br />Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise <br />jpm jaoks<br />
  23. 23. Akadeemiline kalender<br />Õppetegevus on jagatud õppeaastateks<br />Õppeaastas 2 semestrit <br />sügis- ja <br />kevadsemester<br />Semester võib olla jagatud lühemateks tsükliteks <br />(nt poolsemestrid S1 ja S2)<br />
  24. 24. Akadeemiline kalender <br />Semestris <br />16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning<br />3 nädalat eksamisessioon<br />Ülikoolisisene õppenädalate lugemine <br />algab semestri 1. nädalast <br />1. septembrile lähim esmaspäev <br />1. nädal – 31.aug -6. sept. 2009<br />
  25. 25. Akadeemiline kalender – eel- ja vahenädal<br />Sügissemestrile eelneb eelnädal<br />Värsketele üliõpilastele TTÜ-d ja õppekorraldust tutvustavad loengud<br />Täiendav eksamisessioon<br />Sügissemestri sees on jõuluvaheaeg<br />Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal<br />Täiendav eksamisessioon<br />
  26. 26. Õppetöö toimub õppekavade alusel<br />
  27. 27. Õppekava<br />Õpingute alusdokument <br />Määrab ära <br />Õppe eesmärgid<br />õppeaja ja mahu, <br />õppeainete loetelu koos mahuga, <br />õppe lõpetamise tingimused<br />
  28. 28. Õppekava<br />jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks (üldõpe, alusõpe jne)<br />õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine<br />Moodulid<br />Üldõpe<br />Alusõpe<br />Põhiõpe<br />Eriõpe<br />Vabaõpe<br />
  29. 29. Vaatame näiteks õppekava<br />
  30. 30. Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad ...<br />Kohustuslik aine <br />tuleb õppekava täitmiseks läbida <br />Valikaine on üliõpilase poolt <br />õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine <br />Vabaaine on TTÜ-s õpetatav õppeaine, <br />mis ei kuulu ühessegi TTÜ õppekavasse<br />
  31. 31. Vabaõppe moodulisse võib valida <br />vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid<br />Vabaaineid (nt matemaatika täiendõpe, kehaline kasvatud) ja/või <br />Teiste õppekavade kohustuslikke ja/või <br />Teiste õppekavade valikaineid ja/või<br />Teiste ülikoolide aineid<br />
  32. 32. Tunniplaan<br />Koostatakse lähtudes tüüpõpingukavast<br />Leiab tunniplaan.ttu.ee <br />Tüüpõpingukava<br />Soovitatav tee õppekava täitmiseks<br />Selle järgi koosta oma õpingukava ehk deklareeri õppeained<br />
  33. 33. Õppetöö jaguneb<br />Auditoorne töö <br />loeng või <br />seminar<br />Praktiline töö <br />õppekeskkonnas harjutustund, praktikum (laboratoorne töö)<br />Töökeskkonnas tööpraktika<br />Iseseisev töö<br />
  34. 34. Osalemine tundides<br />Seminarides, harjutustundides, praktikumides ja õppepraktikal – KOHUSTUSLIK<br />1.semestril on bakalaureuseõppe üliõpilastel ka LOENGUTES osalemine KOHUSTUSLIK<br />
  35. 35. Õppekoormus<br />NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav<br />
  36. 36. Nominaalkoormus<br />Täiskoormus<br />Osakoormus<br />????<br />
  37. 37. Nominaalkoormus semestri kohta<br />Kõigi kõrgharidusastmete üliõpilaste täissemestrile taandatud õppekoormus <br />võrdub 30 Euroopa ainepunkti (EAP) semestris<br />3. aastaga saab bakalaureuseõppe lõpetada kui õppida nominaalkoormusega ehk 30 EAP semestris<br />
  38. 38. Õppekoormus<br />Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:<br />täiskoormusega õppija (vähemalt 75 % nominaalkoormusest)<br />osakoormusega õppija<br />
  39. 39. Õppekoormus <br />Sisseastumisel valisite esimeseks õppeaastaks oma koormuse<br />Edaspidi arvestatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel<br />Koormus näitab, kui palju te varem olete õppinud, ei näita seda kui palju algaval õppeaastal võib õppida<br />
  40. 40. Täiskoormusega õppes<br />peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks<br />NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – nt 2. juuli 2010<br />Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi)<br />oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta <br />St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP<br />alates viimasest immatrikuleerimisest<br />St et üle kantud varasemad sooritused ei lähe koormuse juures arvesse<br />
  41. 41. Osakoormusega õppes<br />peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks <br />Koguma kumulatiivselt <br />Oma õppekava ainetest 15-22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta<br />alates viimasest immatrikuleerimisest<br />Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP<br />
  42. 42. Üliõpilase kohustused koormusnõuete täitmisel<br />
  43. 43. Esimesel semestrilbak.õppe stats.õppe üliõpilane <br />peab deklareerima ja õppimakõiki tüüpõpingukavas ette nähtud 1. semestri kohustuslikke õppeaineid<br />Välja arvatud siis, kui need on varem läbitud<br />sooritamaeksameid ja arvestusi vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava ainetest<br />Arvesse lähevad ka vabaõppe moodulisse valitud õppeained, kuid mitte rohkem õppekavas ettenähtud vabaõppemooduli mahust<br />
  44. 44. RE üliõpilane<br />Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid<br />Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse<br />Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha<br />
  45. 45. REV üliõpilane<br />Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude<br />Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse<br />
  46. 46. Õppekoormusestja õppelaenust<br />Õppelaenu saab täiskoormusega üliõpilane<br />Osakoormusele üle viidud üliõpilane ei saa õppelaenu<br />Eksmatrikuleeritud (v.a diplomi saamise tõttu) üliõpilane peab hakkama laenu kiiremas korras tagasi maksma<br />
  47. 47. Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine<br />
  48. 48. Ainesüsteem<br />Õppur õpib aineid enda poolt koostatud õpingukavade (ehk õppeainete deklareerimise) alusel<br />Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima<br />Arvestades õppeainetele kehtestatud eeldusainete nõudeid<br />
  49. 49. Eeldusaine<br />Loogilise õppimisjärjestuse tagamiseks <br />Igale õppeainele võib kehtestada kuni kaks eeldusõppeainet <br />Need peavad üldjuhul olema läbitud enne antud õppeaine õppimist<br />Õppejõud võib lubada üliõpilase õppeainet õppima ka ilma eeldusaineid läbimata. <br />
  50. 50. Õppekava vs õpingukava<br />Õppekava on dokument, kus on ära toodud<br />õppeainete loetelu, <br />õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,<br />lõpetamise tingimused jne<br />Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on <br />õppuri poolt <br />eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, <br />mida ta kohustub õppima<br />Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima<br />
  51. 51. Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava<br />Välja arvatud välisõppesse siirdumisel<br />Õpingukava koostamise lihtsustamiseks on olemas tüüpõpingukava<br />Seda ei pea järgima (va esimene semester)<br />Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida <br />Õppida saab õppeaineid, mille ainekaardil märgitud eeldusained on sooritatud ja/või on täidetud muud eeltingimused, mis on toodud õppeainele registreerimise reeglites <br />
  52. 52. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks<br />Deklareerida saab kuni semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00 <br />E-deklareerimineois.ttu.ee<br />
  53. 53. Õpingukava esitamine ehk deklareerimine<br />NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele<br />Kui on mingeid probleem või sa ei saa kõigest aru – tule dekanaati<br />Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220)<br />
  54. 54. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Järgi tunniplaani ja tüüpõpingukava<br />Täida süsteemis kõik lahtrid <br />Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast<br />Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati<br />
  55. 55. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />NB! Üldjuhul tuleb valida õppejõuks see õppejõud, kes on tunniplaanis<br />Kui tunniplaanis on kaks õppejõudu<br />nt loenguid ja harjutusi annavad erinevad inimesed siis järgi õppejõudude instruktsioone või küsi õppejõult järele, kelle nimele ainet deklareerida<br />Kui ei ole sobivat õppejõudu, pöördu ainet õpetavasse instituuti või dekanaati<br />
  56. 56. Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt akadeemiline võõrkeel HLX0020<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada<br />HLI0020 akadeemiline inglise keel<br />HLS0020 akadeemiline saksa keel<br />HLS0120 akadeemiline prantsuse keel<br />HLE0120 akadeemiline vene keel<br />
  57. 57. Õppeainele registreerumise tühistamine<br />Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada <br />eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid <br />kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni. <br />Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga <br />
  58. 58. Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida, <br />esitab tühja deklaratsiooni<br />Pärast punase joone päeva akadeemilisele puhkusele siirdumisel <br />võib osaliselt või tervikuna loobuda selleks semestriks esitatud õpingukavas olevate õppeainete õppimisest, <br />Vastav avaldus tuleb esitada dekanaati<br />
  59. 59. Õpingukava esitamine:Õppekavasse mittekuuluvad õppeained<br />Kantakse vabaõppemoodulisse <br />Õppekavakomisjoni esimehe otsusel võib õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid kanda õppekava teistesse sobivatesse osadesse<br />
  60. 60. Õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine) on ühtlasi õppeainele registreerimine<br />Õppepraktika deklareerimisel kehtivad samad reeglid, mis õppeainete deklareerimisel. <br />Suvel toimunud õppepraktika tuleb deklareerida järgmise sügissemestri algul. <br />Teisi praktikaid ei deklareerita<br />
  61. 61. Iga õppeainet saab RE õppekohal tasuta õppida üks kord<br />Kui eksami või arvestuse sooritamine Õppekorralduse-eeskirjas toodud aja jooksul ei õnnestu<br />Saab õppeainet uuesti deklareerida ja õppida õppeteenustasu eest <br />Tasumäärad õppeainete korduval õppimisel on samad REV õppekohal õppivate üliõpilaste tasumääradega<br />
  62. 62. Üliõpilase õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid (vabaõpet) saab RE õppekohal õppiv üliõpilane <br />õppida tasuta kuni 2-kordses oma õppekavas ette nähtud vabaõppe mahus. <br />Lisaks võib tasuta õppida vabaaineid rektori kehtestatud tingimustel ja korras <br />nt 2 AP ulatuses üldvõõrkeelt (lisaks õppekavas olevale akadeemilisele võõrkeelele)<br />Põhjendatud juhtudel, näiteks õppekava vahetuse korral, võib dekaan/õppeasutuse direktor lubada suuremamahulist tasuta vabaõpet<br />Edasi võib õppida oma raha eest <br />
  63. 63. Võimaldada RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />üldvõõrkeel, pole mahuliselt piiratud;<br />tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud;<br />eesti keel kui riigikeel (vene keeles õpinguid alustanud üliõpilastel), kuni;<br />eesti keel kõrgtasemel;<br />matemaatika täiendõpe;<br />füüsika täiendõpe,;<br />tuutorite programm;<br />enesejuhtimine;<br />kehaline kasvatus, kuni 3 korda<br />Kusjuures neid võibõppidatasutalisaksomaõppekavasettenähtud2-kordseletasutavabaõppemahule<br />
  64. 64. Võimaldada REV õppekohal õppivatel üliõpilastel õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />eesti keel kui riigikeel (vene keeles õpinguid alustanud üliõpilastel);<br />matemaatika täiendõpe;<br />füüsika täiendõpe;<br />tuutorite programm;<br />enesejuhtimine <br />
  65. 65. Tasulised ained (RE üliõpilastele)<br />Õppeaineid, mis kuuluvad ainult nendesse õppekavadesse, millele moodustatakse ainult REV õppekohti, <br />saavad teiste õppekavade alusel õppivad üliõpilased õppida õppeteenustasu eest.<br />Vabaaineid saab üldjuhul õppida õppeteenustasu eest.<br />Tasuta on vabaaineid õigus õppida rektori kehtestatud tingimustel ja korras, samuti ka külalislektorite poolt õpetatavaid vabaaineid. <br />Õppeainet õpetava instituudi direktori/keskuse juhataja otsusel võivad RE ja TREV õppekohal õppivad üliõpilased õppida ka teisi vabaaineid tasuta.<br />
  66. 66. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />
  67. 67. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond<br />Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida<br />KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada<br />
  68. 68. ois.ttu.ee<br />
  69. 69. Sisse logimine<br />Sisselogimine ID-kaardiga või tuleb teha uus parool<br />Paroolisaabtekitada ka ID kaardiabil<br />Kellel ei ole ID-kaarti<br />dekanaati<br />Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse<br />
  70. 70. Mida saab ÕIS-is teha?<br />Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i<br />Tahte avaldamiseks tuleb esitada avaldus (akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne)<br />Üliõpilanesaab ÕIS-is teateidjasaab ka neilevastata. <br />on võimaliksaadaemailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade, sellevõimalusepeabigaükssüsteemisendaleiseseadistama<br />
  71. 71. Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?<br />ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”<br />Sisulised küsimused – dekanaat<br />Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod<br />
  72. 72.
  73. 73. PEAB ehk kohustused<br />
  74. 74. NB! Esimesel semestril õppija PEAB <br />1. semestril deklareerima kõik tüüpõpingukavas ette nähtud 1. semestri kohustuslikud ained<br />1. õpingusemestri jooksul peab sooritamavähemalt 10 AP ulatuses oma õppekava ainetest – sh ka valikained ja vabaõppe moodulisse kuuluvad ained<br />
  75. 75. Õppetööst osavõtt<br />Osalemine seminarides, harjutustundides ja praktikumides on kohustuslik<br />NB! Esimesel semestril on kohustuslik ka loengutes osalemine<br />
  76. 76. Õppeaasta lõpuks peab<br />RE kohal õppija täitma <br />täiskoormusega õppimise nõudeid<br />REV kohal õppija <br />Vähemalt osakoormusega õppimise nõude<br />
  77. 77. Ravikindlustus ja Kaitsevägi<br />
  78. 78. Haigekassa<br />Kindlustatud on Eesti alalisest elanikust (kodanikud või alalise elamisloaga) üliõpilane <br />Kindlustuskaitse lõpeb <br />õppeasutuse lõpetamisest - 3 kuu möödumisel<br />neil, kes ei ole lõpetanud aasta jooksul peale õppekava nominaalkestuse lõppemist (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või <br />on õppeasutust lõpetamata välja heidetud või eksmatrikuleeritud - 1 kuu möödumisel. <br />
  79. 79. Haigekassa 2<br />Kindlustuskaitse peatub akadeemilise puhkuse ajaks <br />Pärast peatumise lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata <br />ei peatu akadeemilise puhkuse ajaks, kui akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest <br />NB! Kui akadeemilist puhkust võtta semestri keskel, siis võib Haigekassaga tulla ette segadusi<br />
  80. 80. Kaitsevägi<br />Tõendit õppimise kohta ei ole vaja enam Kaitseressursside ametile viia – andmed on elektroonselt olemas<br />õigus saada akadeemilist puhkust kaitseväeteenistuse puhul kuni 1 aasta. Kaitseväeteenistuse läbimise ajal säilib 1 õppekoht<br />
  81. 81. Kaitsevägi 2<br />Kui kutsealune kutsutakse ajateenistus-kohustustust täitma, väljastab Kaitseressursside Amet talle teatise õppeasutusele esitamiseks<br />Dekanaati tuleb esitada avaldus akadeemilise puhkuse saamiseks<br />Lisada see teatis - selle alusel saab akadeemilist puhkust<br />Lisainfo www.kra.ee<br />
  82. 82. Riigieelarveväline (REV) õppekoht<br />
  83. 83. REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine<br />Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu<br />Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus<br />
  84. 84. NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks<br />
  85. 85. REV õppekohal õppimine<br />Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus<br />Praktika tasuta<br />Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord<br />Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest<br />
  86. 86. Veel REV<br />Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu<br />REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele<br />
  87. 87. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />Seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br />Omal soovil<br />Edasijõudmatuse tõttu<br />Õpingutest mitteosavõtu tõttu<br />Seoses õppekoha kaotamisega<br />Ebaväärika käitumise tõttu<br />Surma korral<br />
  88. 88. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br />kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses<br />üliõpilase soovil <br />isikliku avalduse alusel<br />
  89. 89. Eksmatrikuleerimine – edasijõudmatuse tõttu <br />edasijõudmatuse tõttu (bakalaureuseõppes) <br />on 1. õppetööst osavõtu semestril kogunud vähem kui 10,0 AP oma õppekava õppeainetest <br />õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet<br />
  90. 90. Eksmatrikuleerimine – õpingutest mitteosavõtu tõttu<br />akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane<br />ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava<br />RE õppekohal ei ole esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerinud punase joone päevaks kõiki tüüpõpingukavas ette nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid<br />
  91. 91. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega <br />kaotas RE õppekoha seoses <br />REL-i ammendumisega ja <br />RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />üleviimisega osakoormusega õppesse ja<br />ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />
  92. 92. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega 2<br />REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu<br />õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale<br />
  93. 93. Eksmatrikuleerimine <br />ebaväärika käitumise tõttu<br />tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel<br />dokumentide võltsimisel<br />rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest<br />surma korral<br />surma tõendava dokumendi alusel<br />
  94. 94. Akadeemiline puhkus<br />
  95. 95. Akadeemiline puhkus<br />Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks <br />Omal soovil või<br />Erakorraliselt <br />
  96. 96. Omal soovil<br />kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)<br />alates teisest semestrist<br />avaldus kuni punase joone päevani<br />Ei pea võtma 2 semestrit korraga<br />RE üliõpilane saab akadeemilist puhkust võtta niikaua kuni riigieelarveliste semestrite limiiti on<br />
  97. 97. Akadeemiline puhkus – erakorraline<br />Tervislikel põhjustel <br />arsti tõendi alusel kuni 4 semestrit<br />EV kaitsejõududes teenimise korral <br />teatis Kaitseväest kuni 2 semestrit<br />Lapse hooldamiseks <br />sünnitunnistuse alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni<br />Saab võtta igal ajal ka semestri keskel<br />Ettevaatust Haigekassaga, kui akadeemiline semestri keskel<br />
  98. 98. Akadeemiline puhkus 3<br />Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega<br />Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati<br />Läbi ÕISi<br />tõend tuleb tuua või saata dekanaati<br />Akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri keskel loetakse terve semester õppetööst osavõtu semestriks<br />Akadeemilisel olles võib osa võtta õppetööst ja sooritada eksameid ja arvestusi <br />Akadeemilise ajal (kui aineid ei deklareerita) REV üliõpilane registreerimistasu maksma ei pea<br />
  99. 99. Eksamisessiooni ajal haigestumine<br />Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist <br />Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi) <br />Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega <br />kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja <br />sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani. <br />Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka. <br />
  100. 100. Hindamine <br />
  101. 101. Õpisooritused<br />Aine sooritatud – ette nähtud eksamil või arvestusel on saadud positiivne tulemus ja kantud hinnetelehele/ vormistatud ÕIS-s<br />E – eksam ja H – hindeline arvestus - positiivsed sooritused „1“ kuni „5“,<br />A – arvestus positiivne „A“ – arvestatud; negatiivne „M“ – mittearvestatud<br />
  102. 102. Saadud AP-de arv ei sõltu hindest<br />Jooksva õppetöö (kontrolltööd, laboratoorsed tööd, referaadid jne) tulemuste hindamise alused ja korraldus määratakse õppeaine laiendatud ainekavas. <br />Neid võib arvestada lõpphindamisel <br />TTÜ-s kasutatav hindamissüsteem vastab haridusministri poolt kinnitatud ühtsele hindamissüsteemile <br />
  103. 103. Õppuri edukust mõõdetakse<br />Kaalutud keskhindega (KKH)<br />KKH = kõigi läbitud eksami ja hindelise arvestusega lõppenud õppeainete hinnete ja ainepunktide korrutiste summa jagamisel vastavate õppeainete ainepunktide kogusummaga<br />Hindeta arvestusi keskhinde arvutusel ei arvestata<br />Kasutatakse ka semestri kaalutud keskhinde (SKKH) mõistet, mille puhul arvestatakse ühe semestri soortusi <br />
  104. 104. Hindamine<br />Eksameid ja arvestusi hindab üldjuhul õppeainet õpetav või juhendav isik (õppejõud), kelle nimi on üliõpilase õpingukavas<br />Üliõpilasel on õigus nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni <br />
  105. 105. Õppejõud tagab tulemused<br />kirjaliku eksami või arvestuse puhul hiljemalt 1 nädala jooksul pärast eksami või arvestuse sooritamist<br />suulise eksami või arvestuse tulemus tehakse teatavaks eksami või arvestuse päeval. <br />eksamisessiooni viimasel nädalal sooritatud eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema kättesaadavad hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksamisessiooni lõppu <br />
  106. 106. Eksamid<br />Vähemalt 2 eksamiaega eksamisessiooni sees<br />kusjuures esimese ja viimase eksamiaja vahe peab olema vähemalt 3 päeva<br />1. semestril peab iga õppeaine 1. eksamiaja ees olema vähemalt 2 päeva, millal ei ole ette nähtud teiste õppeainete 1. eksamit<br />Edaspidi määrab eksamite ajad eksaminaator kokkuleppel üliõpilastega<br />Eksamite ajad avalikustatakse hiljemalt 4 nädalat enne eksamisessiooni algust<br />Enne 1. eksamit peab olema ette nähtud vähemalt 1 konsultatsioon, <br />mille aeg ja koht avalikustatakse koos eksamiaegadega.<br />Eksamile registreerimine <br />Õppejõu juures või instituudis/keskuses<br />toimub ÕIS-i kaudu (uue OIS käivitumisel)<br />
  107. 107. Eksamid – põhieksam ...<br />On õppeaine deklareerimissemestri esimene eksam eksamisessioonil<br />peab olema sooritatud deklareerimissemestri eksamisessiooni lõpupäevaks<br />Dekaanil on põhjendatud juhtudel (haigus) õigus üliõpilase avalduse alusel pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega<br />kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja <br />sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani. <br />Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka<br />Põhieksamile mitteilmunud üliõpilase eksamitulemuseks “mitte­ilmunud”<br />
  108. 108. Eksamid - lisaeksam<br />Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu. <br />Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril. <br />Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem. <br />Lisaeksami sooritamine peab olema võimalik vähemalt 1 kord mõlemal deklareerimissemestrile järgneval semestri eelnädalal/vahenädalal. <br />Õppejõu nõusolekul võib esimese lisaeksami sooritada ka eksamisessiooni sees pärast põhieksamit. <br />Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka<br />
  109. 109. Eksamid – lisaeksam 2<br />Lisaeksamile registreerida <br />ainet õpetavas instituudis või otse õppejõu juures (olenevalt õppejõust)<br />Dekanaadist järeleksamileht <br />Alates uue ÕIS-st - õppeinfosüsteemi kaudu. <br />Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud üliõpilasele märgitakse hindamislehele hinne “0” (puudulik).<br />õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit antud õppeaines mitte enam kui 3 korral<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane peab õppeaine uuesti deklareerima või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).<br />see aeg ei pikene akadeemilise puhkuse võrra<br />
  110. 110. Eksamid – hinde parandamine<br />Positiivset eksamit võib uuesti sooritada eksami sooritamisõiguse aja jooksul, <br />kui see ei ole saadud kolmandal eksamil<br />Kehtima jääb viimane hinne<br />Kui viimane hinne on “0”, siis tuleb aine uuesti deklareerida või tuleb sellest loobuda<br />Dekaanil on õigus lubada positiivsele hindele sooritatud eksamit üks kord uuesti sooritada pärast eksami sooritamisõiguse aja möödumist<br />
  111. 111. Eksamikorraldus<br />Eksaminaatori nõudel esitada isikut tõednav dokument<br />Toimub õppekeeles<br />Kokkuleppel õppejõuga võib kasutada muud keelt<br />Eksamikorralduse määrab õppejõud. <br />Mistahes abivahendeid või üliõpilase poolt koostatud materjale võib eksamil kasutada ainult õppejõu loal ja tingimustel. <br />Õppejõul on õigus üliõpilane eksamilt eemaldada, kui ta kasutab keelatud abimaterjale või eksamikaaslaste abi. Eksamihindeks on sel juhul “0” (puudulik).<br />Pärast eksamitulemuse teatavakstegemist on üliõpilasel õigus saada selgitusi eksamil tehtud vigade kohta<br />
  112. 112. Arvestused<br />on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm <br />võib olla ka hindeline (H)<br />sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil <br />selle sooritamiseks olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust <br />vajadusel võib osaleda kõigil kordadel<br />
  113. 113. Arvestused<br />Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani. <br />Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).<br />Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.<br />Dekaanil on õigus üliõpilase avalduse alusel ja õppejõu nõusolekul pikendada arvestuse sooritamise tähtaega kuni 2 semestri võrra <br />teoreetilist laadi õppeainetes või <br />juhul, kui praktilise tööga seotud tööosa on sooritatud. <br />Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.<br />
  114. 114. Aine sooritamise õigus<br />Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)<br />Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani<br />
  115. 115. Kui eksami või arvestuse sooritamine ei õnnestu ettenähtud aja jooksul, siis<br />REV (riigieelarveväline ehk tasuline) üliõpilane deklareerib (ja maksab) aine uuesti<br />RE üliõpilane saab ainet uuesti õppida <br />Kui maksab selle eest, saab läbi ÕIS-i arve<br />Valikainest võib ka loobuda<br />Täpsemalt tule küsi dekanaadist<br />
  116. 116. RE õppekohale vastu võetud üliõpilasel<br />eraldatakse üliõpilasele riigieelarveliste semestrite limiit (REL) vastavalt nominaalsele õppeajale <br />REL = 6 (semestrit)<br />REL vähendatakse ühe võrra pärast iga õppetööst osa võetud semestrit<br />Aeg pikeneb akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra<br />
  117. 117. Kui üliõpilasele eraldatud REL ammendub<br />Kaotab ta semestri lõpul RE õppekoha <br />Terve õppekava nominaalkestuse jooksul TTÜ-s õppinud ja <br />nominaalkestuse lõppedes (REL = 0) täiskoormusega õppiva üliõpilase <br />õppeaega RE õppekohal pikendatakse kahe semestri võrra.<br />
  118. 118. Erand – neile, kes ...<br />on keskmise, raske või sügava puudega isik või on alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või hooldaja<br />RE õppekohal 2 semestrit üle õppekava nominaalkestuse õppinud või täiskoormusega õppe nõudeid mittetäitnud üliõpilasel, kes on üle viidud osakoormusega õppesse, <br />pikendatakse RE õppekohal õppimise aega, kui ta jätkab õpinguid sama õppekava järgi, täidab vähemalt osakoormuse nõudeid <br />üliõpilase avalduse ja olukorda tõendavate dokumentide alusel<br />
  119. 119. Kui üliõpilane viiakse üle osakoormusega õppesse, <br />Kaotab ta RE õppekoha<br />Ta võib taotleda uuesti RE õppekohta. <br />Taotluse mitteesitamisel või selle mitterahuldamisel võib ta sõlmida hiljemalt järgmise semestri punase joone päevaks õppekulude hüvitamise lepingu üleminekuks REV õppekohale <br />Pärast RE õppekoha kaotamist ja enne uue õppekoha saamist <br />ei ole üliõpilasel õigust minna akadeemilisele puhkusele. <br />Kuni järgmise semestri punase joone päevani võib käesolevas lõikes nimetatud üliõpilane tasuta kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit. <br />
  120. 120. E-kurususelt iseseisvaks õppimiseks<br />Õppetoetused<br />Lõpetamine<br />Praktika<br />VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine<br />Külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis õppimine<br />Üliõpilaste nõustamine<br />Õppetööga seotud otsuste vaidlustamine<br />Hindamine<br />
  121. 121. E-kursusel kordamiseks, üle kontrollimiseks<br />ÕIS<br />Õpingukava esitamine<br />Akadeemiline puhkus<br />Eksmatrikuleerimine<br />Õppekoormus<br />Akadeemiline kalender<br />
  122. 122. Kohtumiseni!<br />PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele <br />isegi rumalaid küsimusi<br />
  123. 123. Õppetoetused<br />
  124. 124. Õppetoetused<br />Põhitoetus, täiendav toetus ja doktoranditoetus<br />Põhitoetus 1000 kr kuus<br />Täiendav toetus 500 kr kuus<br />õigus taotleda põhitoetust ja täiendavat toetust eritoetuse fondist, <br />kui on raskusi õpingute jätkamisega ilma õppetoetuseta või<br />ei vasta toetuse saamise nõuetele <br />Toetust ei saa taotleda <br />1. semestril ja <br />Akadeemilisel puhkusel olles<br />
  125. 125. Õppetoetused – kellel on õigus saada põhitoetust?<br />on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel<br />omandab kõrgharidust õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohti<br />õpib täiskoormusega <br />ei ole ületanud õppe nominaalkestust <br />
  126. 126. Õppetoetused – kellel on õigus saada täiendavat toetust?<br />Sellel, kellel on õigus saada põhitoetust<br />Lisaks<br />elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool kohalikku omavalitsusüksust või sellega piirnevaid kohalikke omavalitsusüksusi, kus asub TTÜ <br />
  127. 127. Õppetoetuse taotlemine ja määramine<br />Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)<br />Eritoetuse fondist toetuse taotlemisel taotlus dekanaati.<br />Taotlusele võib lisada dokumente, mis näitavad taotluse motiveeritust.<br />Septembris ja veebruaris<br />Toetused määratakse vastavalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks<br />Toetused 5 kuuks (sept – jaan ja veeb – juuni)<br />Makstakse välja 20. kuupäeval<br />
  128. 128. Õppetoetuste määramine<br />Potentsiaalsed toetuse saajad avalikustatakse vähemalt 3 tööpäeva enne toetuste määramist dekanaadi teadetetahvlil<br />Proteste võetakse vastu avalikustamisele järgneva 3 tööpäeva jooksul<br />Paremusjärjestus õppekavati<br />Erinevate aastate üliõpilased ühises paremusjärjestuses<br />
  129. 129. Õppetoetuste määramise pingerida<br />lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist <br />(30 EAP semestris = 100%)<br />Erinevate aastate üliõpilaste kohta ühine paremusjärjestus<br />Arvestatakse sooritusi, mis on tehtud <br />Pärast viimast üliõpilaseks immatrikuleerimist <br />kuni eelmise semestri viimase päevani (kevadsemestri määramisel) või kuni eelmise õppeaasta viimase päevani (sügissemestri määramisel)<br />kogu õppeaja KKH peab olema vähemalt 2,0 <br />
  130. 130. Õppetoetuste määramise pingerida<br />Semestris 30 EAP ja rohkem õppinud üliõpilased on pingereas võrdsed <br />Kui õppemahu täitmise % alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel üliõpilasel võrdsed tulemused, <br />eelistatakse esimeses järjekorras taotlejat, kellel on kõrgem kaalutud keskhinne <br />
  131. 131. Täiendav toetus määratakse paremusjärjestuse alusel<br />mis on koostatud samadel põhimõtetel põhitoetuse määramise paremusjärjestusega<br />Üliõpilase andmete puudumisel Eesti rahvastikuregistris täiendavat toetust ei määrata.<br />
  132. 132. Pärast õppetoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel<br />peatatakse üliõpilasele õppetoetuse maksmine ja <br />jätkatakse seda väljamaksmata jäänud mahus järgmisel õppetööst osavõtu semestril, mil üliõpilane ei saa taotleda uuesti õppetoetust. <br />
  133. 133. Kui üliõpilane esitas valeandmeid …<br />… ja ei vastanud toetuse saamise tingimustele<br />lõpetatakse õppetoetuse maksmine ja<br />üliõpilane kaotab õiguse saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning <br />sellele järgneval õppeaastal <br />Lisaks on õigus nõuda tagasi raha, mida ei oleks pidanud maksma<br />
  134. 134. Kui täiendava toetuse saamise ajal …<br />vahetab üliõpilane elukohta <br />ja kaotab seetõttu täiendava toetuse saamise õiguse <br />tuleb elukoha vahetusest teavitada 10 päeva jooksul dekanaati<br />lõpetatakse õppetoetuse maksmine<br />Kui dekanaati ei teavitata, järgnevad samad sanktsioonid valeandmete esitamisega<br />
  135. 135. Toetus eritoetuse fondist<br />Vormikohane taotlus (paberil) esitatakse dekanaati<br />Lisada dokumente, mis näitavad taotluse motiveeritust<br />Määramine oktoobri ja märtsi jooksul<br />Määratakse vastavalt taotluse esitanuile, arvestades<br />Põhjendusi <br />Dokumente ja<br />Eritoetuse fondi suurust<br />
  136. 136. Õppetegevusega seotud otsuste vaidlustamine <br />
  137. 137. Õppuri õigus vaidlustada tema suhtes tehtud õppetegevusega seotud otsuseid<br />Pöörduma koheselt otsuse teinud isiku või kogu esimehe poole<br />Väljendama selgelt soovi otsus vaidlustada<br />Vaidlustatava otsuse teinud isik või otsustuskogu võib oma otsust muuta<br />
  138. 138. Kui arutelu tulemusena otsust ei muudeta<br />võib üliõpilane esitada kirjaliku või suulise vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama <br />Dekaanile<br />õppeprorektorile või rektorile, kui vaidlustab dekaani korraldust või rektori käskkirja<br />Täpsemalt Õppekorralduse eeskirjas ja TTÜ nõukogu poolt kehtestatud kõrgharidusastme lõpetamise eeskirjas<br />
  139. 139. Üliõpilaste nõustamine<br />Üliõpilasel on õigus pöörduda<br />teaduskonna/õppeasutuse, <br />õppeosakonna ja <br />muude üliõpilaste nõustamisega tegelevate töötajate või üliõpilasesinduse poole, <br />et saada informatsiooni ja nõu tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamiseks.<br />Esimest õppeaastat TTÜ-s õppivaid üliõpilasi nõustab tuutor, <br />kes on üliõpilasnõustamise alal ettevalmistuse saanud üliõpilane.<br />
  140. 140. Akadeemiline liikumine<br />Võib taotleda õppekava vahetamist<br />Üleminek teisele õppekavale on võimalik ainult vabade õppekohtade olemasolul konkursi korras<br />RE õppekohal õppinud üliõpilaste riigieelarveliste semestrite limiiti ei saa üleminekul teisele õppekavale RE õppekohale suurendada<br />Uuele õppekavale saab üle minna, kui on kogutud uuest õppekavast vähemalt 20 AP <br />Spetsialiseerumist ja selle vahetamisega seonduvat korraldab õppekavakomisjon. <br />Võib taotleda üleminekut statsionaarsest õppest kaugõppesse ja <br />vastupidi. <br />Üleminek teise õppevormi on võimalik vabade õppekohtade olemasolul konkursi korras.<br />Kuni punase joone päevani<br />
  141. 141. (Töö)praktika <br />töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö<br />maht AP-des määratakse õppekavaga<br />1 AP-ga võrdsustatakse 1-3 praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest <br />1 AP = üldjuhul 40 tunni töötamisega praktikakohal<br />ei deklareerita õpingukavas <br />koha leiab üldjuhul üliõpilane, abistab karjääriteenistus <br />arvestuse saamiseks esitab praktika kuraatorile avalduse, originaalallkirjadega tõendid praktikakohtadelt ja praktikaaruande <br />
  142. 142. Õppimine külalis-üliõpilasena teistes kõrgkoolides <br />osa õppetööd võib sooritada teistes EV kõrgkoolides või välisriikide kõrgkoolides (välisõpe)<br />üheks või mitmeks semestriks teise kõrgkooli õppima siirduja peab esitama avalduse (dekanaati)<br />välisõppesse minnes <br />ei pea esitama semestri õpingukava<br />nominaalne õppeaeg ei pikene<br />välisõppes oleku aeg loetakse õppetööst osavõtu semestriteks<br />Sooritatud aineid arvestatakse (võimalusel) õppekava täitmisena<br />
  143. 143. Lõpetamine<br />Kõrgharidusastme lõpetamiseks peab õppur täitma õppekava täies mahus, <br />spetsialiseerumiste olemasolul tuleb õppekava täies mahus täita vähemalt ühe spetsialiseerumise osas <br />Juhendaja - meie teaduskonna magistrant või doktorant <br />Võib taotleda mõnede sooritatud vabaõppeainete lugemist õppekavavälisteks sooritusteks<br />
  144. 144. Eelnevate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA<br />
  145. 145. VÕTA<br />Üliõpilane võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel <br />Hinnatakse omandatud pädevuste vastavust õppeaine/ -mooduli/ -kava eesmärkidele <br />Eelnevate õpingutena ei arvestata mujal kaitstud sama kõrgharidusastme lõputööd või mujal sooritatud lõpueksamit <br />Erialast töökogemust võib arvestada, kui see on seotud üliõpilase õppekava või õpitava õppeainega. <br />Hindamisel võib üliõpilaselt nõuda pädevustesti sooritamist või omandatu muul viisil tõendamist <br />
  146. 146. VÕTA<br />Õigus nõuda kirjalikke selgitusi, alusdokumente, vajadusel taotleja teadmiste ja oskuste kontrolli<br />magistriõppe ja inseneriõppe lõpetamisel tuleb arvestada, et <br />erinevate kõrgharidusastmete õpingute, täiendõppe ja erialase töökogemuse eest arvestatud ainepunktide kogumaht peab olema vähemalt 200 AP<br />
  147. 147. Kohtumiseni!<br />PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele <br />isegi rumalaid küsimusi<br />

  ×