Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lichamelijke Gevolgen Alcohol

3,742 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lichamelijke Gevolgen Alcohol

 1. 1. Overmatig alcoholgebruik: lichamelijke gevolgen 800.000 Nederlanders: alcohol veroorzaakt problemen op psychisch, lichamelijk, sociaal gebied Mannen, vrouwen in verhouding 4:1 Langdurig overmatig alcoholgebruik (jaren, decennia): toename gevolgen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied. Deze presentatie: lichamelijke gevolgen. Literatuur: start van klinische behandeling (GGZ of Algemeen Ziekenhuis) is praktisch meetmoment. Recent alcoholgebruik, maar onderzoek is mogelijk in een gecontroleerde situatie. Feedback, aanvullingen: [email_address]
 2. 2. Inhoud <ul><li>Ethanol </li></ul><ul><li>Zenuwstelsel </li></ul><ul><li>Lever </li></ul><ul><li>Maag </li></ul><ul><li>Pancreas </li></ul><ul><li>Hart en bloedvaten </li></ul><ul><li>Kanker </li></ul><ul><li>Diversen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul><ul><li>Literatuur </li></ul>
 3. 3. Ethanol <ul><li>Alcohol = Ethanol (toxisch) </li></ul><ul><li>Vetoplosbaar en wateroplosbaar </li></ul><ul><li>Afbraakproduct: o.a. acetaldehyde (toxisch) </li></ul><ul><li>Kettingreactie van orgaanschade </li></ul><ul><li>Meer ethanol = meer schade </li></ul>
 4. 4. Zenuwstelsel <ul><li>Centrale en perifere schade, door toxische werking en door voedingsdeficienties. </li></ul><ul><li>Thiaminedeficientie (30-80% van chronisch alcoholisten) </li></ul><ul><li>Syndroom van Korsakov: reststoornis na ernstig thiaminegebrek. Ernstige geheugenstoornissen en executieve stoornissen. 2-5% van ernstig alcoholverslaafden zou dit ontwikkelen. Onset na WE, mogelijk ook sluipend. </li></ul>
 5. 5. Zenuwstelsel <ul><li>Wernicke-encephalopathie (WE): 12,5% van overleden alcoholisten ooit doorgemaakt. Duidelijk anatomisch beeld, maar wisselend klinisch beeld. De meerderheid van de gevallen wordt niet herkend tijdens het leven van de patient. </li></ul><ul><li>Als het wel herkend wordt: 15% herstelt volledig, 70% is levenslang beschadigd, 15% overlijdt. </li></ul>
 6. 6. Zenuwstelsel <ul><li>Verhoogd risico WE: langdurig alcoholverslaafden met </li></ul><ul><ul><li>Verwaarlozing </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitieve stoornissen </li></ul></ul><ul><ul><li>Loopstoornis of polyneuropathie </li></ul></ul><ul><li>Verdenking WE: (sub)acute, significante verandering van één of meer punten: </li></ul><ul><ul><li>Bewustzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Looppatroon </li></ul></ul><ul><ul><li>Oogbewegingen (nystagmus, dubbelzien) </li></ul></ul>
 7. 7. Zenuwstelsel <ul><li>Cerebellaire degeneratie bij 27% van overleden alcoholisten </li></ul><ul><li>Polyneuropathie, bij klinische detox 11-67% </li></ul><ul><li>Cerebrale atrofie door demyelinisatie van axonen. Geen rechtstreeks verband stoornissen van cognitie en gedrag. NB: meestal reversibel na enkele maanden abstinentie. </li></ul>
 8. 8. Zenuwstelsel <ul><li>Erectiestoornissen 2-7% bij klinische detox </li></ul><ul><li>Stoornissen van cognitie en gedrag Cognitie: vooral executieve en visioconstructieve functies. Bij persisterende klachten >3-4wkn na detoxificatie screening (bijv. BCRS/MMSE) evt. uitgebreid psychologisch onderzoek cognitie </li></ul><ul><li>Alcoholintoxicatie </li></ul>
 9. 9. Zenuwstelsel <ul><li>Onttrekkingsverschijnselen: autonome hyperactiviteit, zoals </li></ul><ul><ul><li>Tachycardie </li></ul></ul><ul><ul><li>Transpireren </li></ul></ul><ul><ul><li>Hypertensie </li></ul></ul><ul><ul><li>tremor (<10%) </li></ul></ul><ul><ul><li>slapeloosheid </li></ul></ul><ul><ul><li>psychomotorische agitatie </li></ul></ul><ul><ul><li>angst </li></ul></ul><ul><ul><li>misselijkheid en braken </li></ul></ul><ul><ul><li>grand mailinsulten (<3%) delier (<10%) </li></ul></ul>
 10. 10. Zenuwstelsel <ul><li>Gevolgen van een fluctuerende serumnatriumspiegel </li></ul><ul><li>Hersenletsel (5-18% bij klinische populatie) </li></ul><ul><li>Hepatische encefalopathie en hepatocerebrale degeneratie </li></ul>
 11. 11. De lever <ul><li>Steatosis hepatis (leververvetting) (33-30% bij klinische detox) </li></ul><ul><li>Levercirrose (2-5% bij klinische detox) </li></ul><ul><li>Oesophagusvarices </li></ul><ul><li>Ascitis </li></ul><ul><li>Alcoholische hepatitis (2-9% bij klinische detox) </li></ul>
 12. 12. De maag <ul><li>Chronische gastritis 16-33% bij klinische detox </li></ul><ul><li>Maagzweer 7-13% bij klinische detox </li></ul><ul><li>Maag-darm bloedingen 0-10% bij klinische detox </li></ul>
 13. 13. De pancreas <ul><li>Pancreatitis 6-15% bij klinische detox </li></ul><ul><li>Chronische pancreatitis: 70% is veroorzaakt door alcohol </li></ul><ul><li>Vaak pijnlijk, kan leiden tot DM-I. </li></ul>
 14. 14. Hart en bloedvaten <ul><li>Hypertensie </li></ul><ul><li>CVA (m.n. intracerebrale bloeding) </li></ul><ul><li>Cardiomyopathie (atrofie van de hartspier) </li></ul>
 15. 15. Kanker <ul><li>Mond </li></ul><ul><li>Keel </li></ul><ul><li>Slokdarm </li></ul><ul><li>Lever </li></ul>
 16. 16. Diversen <ul><li>Dehydratie bij onthouding </li></ul><ul><li>Ondervoeding </li></ul><ul><li>Alcoholische pellagra </li></ul><ul><li>Verwondingen, ongevallen </li></ul><ul><li>Jicht </li></ul><ul><li>Beenmergdepressie/ trombocytopenie. Pathogenese onduidelijk.10-60% van chronisch alcoholisten. In principe herstel na enkele weken abstinentie. </li></ul>
 17. 17. Geen verhoogd risico <ul><li>Longontsteking </li></ul><ul><li>SOA’s </li></ul><ul><li>Hartinfarct </li></ul><ul><li>DM-II </li></ul><ul><li>Alzheimer </li></ul>
 18. 18. Samenvatting <ul><li>Alcohol in hoge dosis gedurende lange periode geeft sterk verhoogd risico op een groot aantal lichamelijke aandoeningen. </li></ul><ul><li>Vooral zenuwstelsel en spijsverterignsstelsel </li></ul><ul><li>Veel problemen herstellen in enkele weken na staken alcoholgebruik. </li></ul>
 19. 19. Literatuur: <ul><li>American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition, text revision (DSM- IV- TR) p191- 211 en p212- 273. Washington, DC: American Psychiatric Press. </li></ul><ul><li>Beer, H. de & Glind, G. van de (2009). Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: Trimbos-Instituut. </li></ul><ul><li>Franken, I & Brink, W. van den (2009). Handboek verslaving. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij. </li></ul><ul><li>Gmel, G., Rehm, J. (2003). Harmful Alcohol Use. Alcohol Research and Health 27(1): 52- 62. </li></ul><ul><li>Jong, C. de, Hoek, A. van, Jongerhuis, M. (2004). Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie. Amersfoort, GGZ Nederland - Resultaten Scoren </li></ul><ul><li>Miller, N. S. & Kipnis, S. S. (2006). Treatment Improvement Protocol 45: Detoxification and Substance Abuse Treatment. Rockville, MD, Verenigde Staten: U.S. Department of health and human services. </li></ul><ul><li>Poppelier, A., Wiel. A. van de & Mheen, D van de (2002). Overdaad schaadt: een inventarisatie van de lichamelijke gevolgen van sociaal geaccepteerd alcoholgebruik en binge-drinken. Rotterdam: Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving. </li></ul><ul><li>Wetterling, T., Veltrup, C., Driessen, M. & John, U. (1999). Drinking pattern related to medical disorders. Alcohol and Alcoholism 34 (3): 330-336. </li></ul>

×