Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article sancho romeu

913 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Article sancho romeu

 1. 1. Aprendre a llegir i a escriure, avui Maribel Sancho Romeu
 2. 2. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Revista Escola Catalana núm. 443 octubre de 2007 </li></ul><ul><li>Rosa Boixaderas </li></ul><ul><li>Revisió a les diferents metodologies d’aprenentatge de la lectura i de la escriptura </li></ul>Maribel Sancho Romeu
 3. 3. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>La lectura i l’escriptura han passat de ser un privilegi a ser una necessitat per a la majoria de la humanitat. </li></ul>Maribel Sancho Romeu
 4. 4. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>La motivació dels infants és cada cop més gran. </li></ul>Maribel Sancho Romeu
 5. 5. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Aprendre amb el mètode de Maria Montessori. </li></ul>Maribel Sancho Romeu <ul><ul><ul><li>Discriminació auditiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pronuncia correcta dels sons. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrenament motricitat fina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materials adaptats. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Aprendre amb el mètode de Ovide Decroly. </li></ul>Maribel Sancho Romeu <ul><ul><ul><li>A partir de centres d’interès. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incentivar la memòria visual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interioritzar paraules i frases habituals. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Aprendre amb el mètode Natural. </li></ul><ul><ul><ul><li>Afavoreix la motivació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de revistes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expressar-se de manera personal i creativa </li></ul></ul></ul>Maribel Sancho Romeu
 8. 8. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>La metodologia actual </li></ul>Maribel Sancho Romeu <ul><ul><ul><li>Fonament constructivista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixements previs de l’alumnat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introducció precoç de la lletra de pal </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Aprenentatge de la lectura am la metodologia actual </li></ul><ul><ul><ul><li>Etapa logogràfica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etapa alfabètica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etapa ortogràfica </li></ul></ul></ul>Maribel Sancho Romeu
 10. 10. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Aprenentatge de l’escriptura am la metodologia actual. </li></ul>Maribel Sancho Romeu <ul><ul><ul><li>Reproducció de gestos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració d’hipòtesis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segmentació de la síl·laba. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Més d’una lletra per síl·laba. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segmentació alfabètica de paraula. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Aprendre a llegir i a escriure, avui <ul><li>Englobar la metodologia actual i la tradicional. </li></ul>Maribel Sancho Romeu <ul><ul><ul><li>Només es pot emprar la tecnologia si prèviament es coneix la llengua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprenentatge sistemàtic de la correspondència so/grafia. </li></ul></ul></ul>

×