Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoració Post Laura Casaramona

355 views

Published on

Valoració del post del blog de la Laura Casaramona. Valorat per Meritxell Audebert Sànchez

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valoració Post Laura Casaramona

  1. 1. La novel·la “eròtica” més lucrativa de la història: Post de Laura Casaramona Meritxell Audebert Sànchez 3r Comunicació Audiovisual Comunicació Interactiva 14 abril 2015 UVIC FONT: http://usr.uvic.cat/bloc/2015/04/07/la-novel·la-erotica-mes-lucrativa-de-la-historia/
  2. 2. FORTALESES • COHERÈNCIA GENERAL - Contingut adequat i estructurat (Presentació, Nus, Conclusions) Tema enfocat per diferents temàtiques (Publicitat de les grans marques/ Xarxes Socials) - Bona documentació prèvia  Ben sintetitzada - Registre entenedor  Personal/Crític - Utilitza cites d’autors - Afirmacions ratificades amb contingut multimèdia • DISSENY EFECTIU I DE QUALITAT - Correcte utilització dels enllaços  Ajuden al lector - Contingut multimèdia ben complementat amb el text
  3. 3. DEBILITATS • Referenciar les imatges • Anotar les ocupacions dels autors • Capçaleres que captin més l’atenció • Enllaçar les definicions de les paraules complicades (“transmediàtica”).
  4. 4. CONCLUSIONS • ENTRETINGUT • CURIÓS • PROFESSIONAL • PERSONAL • CRÍTIC • INTERACTIU BONA FEINA! “El morbo d’aquest erotisme enllaunat és el fonament bàsic que respon l’èxit del film” Laura Casaramona

×