Hostaleriasostenible 1

289 views

Published on

hostaleria sostenible

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hostaleriasostenible 1

 1. 1. Hostaleria sostenible Índex 1. Presentació 2. L’ONG. UTOPIK MóN 3. La nostra empresa. 6thLoft 4.El projecte. HOSTALERIA SOSTENIBLE ÍNDEX
 2. 2. Hostaleria sostenible Presentació Aquest document recull la descripció del disseny dels cursos, tallers idesenvolupament de plataforma d’ e- learning per a la formació dels associats de l'ONG UTOPIK MóN, especialment en TIC i gestió mediambiental. http://utopikmonong.webnode.es/ ÍNDEX
 3. 3. Hostaleria sostenible L’ONG. UTOPIK MóN El canvi climàtic és un dels majors desafiaments de l’home i la seva relació amb el planeta. L’ONGcentra la seva activitat en un projecte dirigit a l’hostaleria per extendre les pautes necessàries per arribar a la ciutat sostenible. ÍNDEX
 4. 4. Hostaleria sostenible La nostra empresa. 6thLoft Som una empresa especialitzada en el disseny i pilotatge de cursos de formació virtuals, sempre mitjançant una tecnologia i metodologia que minimitzi l’impacte ambiental. http://6thloftbcn00.webnode.com/ ÍNDEX
 5. 5. Hostaleria sostenible Quisom? MeritxellRibéSeuba David Abarca Castro Cap de projecte Cap de formació Administrador Empar Casanova Plana Isabel Lucio Vidal Dissenyadora Pedagoga i Tecnopedagògica Dissenyadora i programadora tecnopedagògica ÍNDEX
 6. 6. Hostaleria sostenible Què fem? 6thLoft som una consultora d’E-learning que ajudem als nostres clients en l’elaboració i definició de la seva estratègia formativa i comunicativa. Assessorem també en la definició de projectes i en l’elaboració de continguts. ÍNDEX
 7. 7. Hostaleria sostenible Experiènciesanteriors Tallers d’introducció a la formació virtual i a les eines de la web 2.0 per l’empresa SANTIVERI Cursos d’introducció i de perfeccionament en la utilització de Simuladors mecànics per l’empres NISSAN ÍNDEX
 8. 8. Hostaleria sostenible Experiènciesanteriors Tallers d’introducció al Moodle com a eina de treball col·laboratiu pels socis de Greenpeace. Dinamització del fòrum virtual sobre l’escalfament del planeta pels socis de Greenpace. Cursos de formació per tutors virtuals pel Centre de Recursos Pedagògics d’Alacant ÍNDEX
 9. 9. Hostaleria sostenible El projecte. HOSTALERIA SOSTENIBLE UTOPIK MóNens demana un projecte de formació, dirigit tant als seus socis com a altres treballadors de l’àmbit social amb l’objectiu que puguin formar i oferir assessorament a propietaris, cambrers, cuiners, repartidors, etc. dels locals d’hostaleria. ÍNDEX
 10. 10. Hostaleria sostenible El projecte. HOSTALERIA SOSTENIBLE Aquest locals han rebut un gran allau d’empresaris i treballadors immigrants xinesos, pakistanesos, indis, sud- americans, etc. que tenen, en general, unes pràctiques sobre l’eliminació de residus i la utilització del l’aigua, el paper i el plàstic amb desacord amb com entenem a Europa que ha de ser una ciutat sostenible ÍNDEX
 11. 11. Hostaleria sostenible El projecte. HOSTALERIA SOSTENIBLE Índex del projecte • Contextualització • Model de disseny • Objectius • Oferta formativa • Model pedagògic • Plataforma de formació • Proposta formativa del curs • Proposta formativa dels tallers • Prova pilot • Cronograma ÍNDEX
 12. 12. Hostaleria sostenible Contextualització L’UE ha proposat un paquet integrat de mesures sobre canvi climàtic i energia que preveu objectius nous i ambiciosos per a 2020. La seva intenció és portar Europa cap al camí del futur sostenible, amb una economia que generi poques emissions de carboni i consumeixi menys energia L’ONGUTOPIK MóN és una de les 6ThLoft, integrada en la xarxa 3R,treballar de encarregades, dins la xarxa 3R, en forma equilibrada amb l’entorn i dóna servei a què no sols es coneguin les paraules qualsevol entitat de la xarxa 3R i a qualsevol sinó que la societat reflexioni i actuï altra institució que tinguin com a objectiu la per aconseguir un món sostenible. formació on line amb equilibri amb l’entorn. ÍNDEX
 13. 13. Hostaleria sostenible Model de disseny Model ADDIE El model ADDIE és un procés de disseny Instruccional interactiu, on els resultats de l'avaluació de cada fase poden conduir al dissenyador instruccional de retorn a qualsevol de les fases prèvies. El producte final d'una fase és el producte d'inici de la següent fase. ÍNDEX
 14. 14. Hostaleria sostenible Objectius • Formar educadors experts en formació mediambiental en l’àmbit de l’hostaleria. • Capacitació en l’ús de les TIC als membres i formadors contractats de l’ONG. • Formar a experts en la dinamització de les accions formatives de la plataforma d’E-learning per la seva òptima utilització. • Promoure els fòrums de discussió i les eines de comunicació virtuals, per l’organització de campanyes de l’ONG. • Potenciar l’aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu i el Learningbydoing. • Desenvolupar habilitats socials comunicatives envers altres cultures. ÍNDEX
 15. 15. Hostaleria sostenible Ofertaformativa • Dissenyar o escollir la millor plataforma de formació segons les necessitats a cobrir amb la implementació dels recursos activats necessaris. • Configurar-la amb els recursos i eines necessàries pel seguiment dels cursos i tallers. • El disseny i implementació d’un curs anomenat “Noves tecnologies i sostenibilitat” totalment a mida i adaptat a les necessitats formatives d’ UTOPIK MóN • El disseny i implementació d’un taller anomenat “disseny d’accions de comunicació participativa • El disseny i implementació d’un taller anomenat “Introducció al treball col·laboratiu” ÍNDEX
 16. 16. Hostaleria sostenible Model pedagògic CONSTRUCTIVISME L’èmfasi de la nostra proposta no es troba en l’acció centrada en el professor ni en l’acció centrada en l’alumne, sinó en la relació que s’establirà entre ells per a construir coneixement conjuntament, al igual que la col·laboració entre companys. ÍNDEX
 17. 17. Hostaleria sostenible Model pedagògic Learning by doing Cooperació Col·laboració connectivisme ÍNDEX
 18. 18. Hostaleria sostenible Plataforma de formació Després de realitzar una avaluació de les plataformes més conegudes de open source i closed source i hem arribat a la conclusió que Moodle ofereix més funcionalitats didàctiques i el seu disseny modular de l’entorn és molt flexible. També l’índex d’usabilitat de Moodle és superior al dels seus competidors. ÍNDEX
 19. 19. Hostaleria sostenible Plataforma de formació Els aspectes que s’han tingut en Compte en la valoració són: • Funcionalitat i facilitat d’ús • Qualitat del suport • Cost total (maquinari, programari i recursos humans) ÍNDEX
 20. 20. Hostaleria sostenible Propostaformativa del curs El curs esdivideix en 3 mòduls Presa de contacte amb el ciberecoespai La sostenibilitat a l’hostaleria Eines socials i habilitats comunicatives ÍNDEX
 21. 21. Hostaleria sostenible Propostaformativa del curs BLOC 0: PRESA DE CONTACTE AMB EL CIBERECOESPAI Aquest bloc esdesenvolupadurant 6 hores en unasetmana. Els principals objectiussón: •Familiaritzar-se amb la plataforma i el seu ús •Adquirir les habilitats bàsiques per a aprendre en un entorn virtual. •Descobrir les diferents eines i espais que té al seu abast •Conèixer als companys de curs i al tutor •Conèixer la metodologia, què s’espera d’ells i els objectius del curs. •Crear un ambient positiu i dinàmic de treball. •Exposar els rols dels diferents agents en el procés d’ensenyament-aprenentatge ÍNDEX
 22. 22. Hostaleria sostenible Propostaformativa del curs BLOC 1: LA SOSTENIBILITAT A L’HOSTALERIA Aquest bloc concentraelscontingutsrelacionatsambl’educacióambientaliesdividei x en elssegüentstemes: 1.1. La sostenibilitat a l’hostaleria 1.2. La gestió de residus 1.3. El consum energètic 1.4. El treball amb les Administracions ÍNDEX
 23. 23. Hostaleria sostenible Propostaformativa del curs BLOC 2: EINES SOCIALS I HABILITATS COMUNICATIVES El tercer bloc de contingutsreculll’aspectemés social de la propostaformativa, centrant-se en el treball intercultural queduran a termeelseducadors. Es divideix en elssegüentstemes: 2.1. Les habilitats socials 2.2. La resolució de conflictes 2.3. La interculturalitat ÍNDEX
 24. 24. Hostaleria sostenible Propostaformativadelstallers INTRODUCCIÓ AL TREBALL DISSENY D’ACCIÓNS DE COMUNICACIÓ PARTICIPATIVA COL·LABORATIU MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’EINES DE LA WEB 2.0 20 hores 30 hores Coneixer les eines de comunicació virtual Conèixer altres eines de comunicació asincrònica a disposició dels membres de sincrònica i asincrònica fora de les que l’ONG a traves de l’enllaç a moodle de la estan a la disposició de la pàgina web de seva pàgina web. l’ONG. Utilitzar l’eina fòrum per el disseny d’una Organitzar el treball col·laboratiu dins d’un acció de l’ONG equip. ÍNDEX
 25. 25. Hostaleria sostenible Prova pilot L’alumnat que la durà a terme està format per: • Voluntaris de l’ONG que formen part dels destinataris finals de la formació • El coordinador del curs • Un tutor • Comissió mixta avaluadora (formada per 2 membres de l’equip de 6th Loft i 2 d’UTOPIK MóN) http://hostaleriasostenibleutopikmon.webnode.com/ ÍNDEX
 26. 26. Hostaleria sostenible Cronograma ÍNDEX
 27. 27. ÍNDEX SORTIR

×