Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Трудните звукове и букви

 • Login to see the comments

Трудните звукове и букви

 1. 1. Трудните звукове и букви ЗИП-Бълг. език и литература „Езикови задачи“-авт. Кр. Брайкова
 2. 2. Да си припомним: Щ-1 буква, 2 звука
 3. 3. щастие, къща, поща, щука, връща щърке щраус, щипка , щруде л, училищеки, , л, ще,
 4. 4. Да си припомним: буквите Ю и Я са 2 звука в началото на думата и след гласен и 1 звук след съгласен!
 5. 5. Лястовиците юг люляк южен одеяло Юлия
 6. 6. Да си припомним: Йо се пише в началото на думата и след гласна, ьо се пише след съгласна, ь е буква без звук.
 7. 7. Йо Йо ьо ьо ьо Йо ьо ьоЙо ьо ьо йо йо
 8. 8. Да си припомним: 1 звук -2 букви ДЖ и ДЗ
 9. 9. джип джинси джапан джудж тендже
 10. 10. Браво! Справихте се чудесно!

×