Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Innovation Camp Norway, Innovation Forum 06.06.2012

727 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Social Innovation Camp Norway, Innovation Forum 06.06.2012

 1. 1. Jeg heter Merete Grimeland og jeg er ensamfunnsinnovatør. Jeg har oppsøktsituasjoner hvor det befinner seg andresamfunnsinnovatører
 2. 2. Metoder for samfunnsinnovasjonNovember 2011
 3. 3. Målet er å starte opptil seksvirksomheter som løser et samfunnsproblem med teknologi.
 4. 4. ...the world doesn’t change one person at a time. It changes as networks of relationships form among people who discover they share a common cause and vision of what’s possible...By Margaret Wheatley & Deborah Frieze (Berkana Institute)
 5. 5. One thing led to another...
 6. 6. Business Design Business+kommunikasjon +kommunikasjon +innovasjon+entreprenørskap +entreprenørskap +rådgivning
 7. 7. Arbeid Utdanning Helse Miljø
 8. 8. Mulige resultater Miljø Helse Utdanning Re:route Here´s a Hand Jean-Baptiste Huynh Gå eller ta sykkelen istedenfor. Et verktøy som har kommet ut avre:route gir deg poeng for ikke å SICamp i England. Det hjelper eldre velge bilen. Appen er støttet av og uføre med å lettere be om hjelp Transport of London. Beskrivelse og råd fra familie og venner. …. Tjenesten gjør det enkelt å spørre App som lærer elever 2.grads om hjelp av de du allerede kjenner ligninger på 30min. og stoler på, og ikke minst tilby hjelp for deg som vil hjelpe. Tjenesten kommuniserer via sms, email og sosiale medier. ….05/06/12
 9. 9. 21.jan – 22.mar, 2013 15.apr-.10.mai, 2013 10-12.mai, 2013 15-16.mai, 201305/06/12
 10. 10. 05/06/12
 11. 11. Arbeid Utdanning Helse Miljø Hvem er samfunnsinnovatørene som er opptatt av dette?
 12. 12. Hvordan kan forumet og dets medlemmer bidra til å øke tilfanget av gode ideer?Hvilke sponsorer kunne vært interessert i temaene(utdanning, helse, arbeidsliv, miljø), og har noen konkreterelasjoner som de vil dele?Hvordan kunne vi skapt engasjement for å delta i SI Camp ideres organisasjoner?

×