Mercer Signaal april 2012

1,351 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mercer Signaal april 2012

 1. 1. Mercer SignaalApril 2012Subhead example - Month XXXXHeadlinesEen toekomstbestendig pensioen-contract – Interview met PaulNotermans, bestuursvoorzittervan Pensioenfonds InesseRisicomanagement is zo makkelijk!Eindelijk structurele aandacht voorbeschikbare premieOntwikkelingen in eigenrisicodragenWGA en ZiektewetPensioen, Zorg en Wonen in 2020- Zitten ze wel op mij te wachten?Aanpassing van rekenrente- De oplossing voor dedekkingsgraadproblematiek voor 3 EEN NIEUWE IPADin oppensioenfondsen?Wettelijke wijzigingen 2012 WIN sonderzoek Vul het lezer l/signaal* www.mercer.n
 2. 2. Mercer Signaal April 2012 • Interview met Paul Notermans, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Inesse Een toekomstbestendig pensioencontract 6 • Coen Verdegaal en Marcel de Wit Risicomanagement is zo makkelijk! 8 • Tim Burggraaf 8 Eindelijk structurele aandacht voor beschikbare premie 13 • Gerrit bij de Leij Ontwikkelingen in eigenrisicodragen WGA en Ziektewet 17 • Raymond Brood 13 Pensioen, Zorg en Wonen in 2020 Zitten ze wel op mij te wachten? 21 • Dennis van Ek en Sasja Keijmel Aanpassing van rekenrente De oplossing voor de dekkingsgraad problematiek voor pensioenfondsen? 24 • Richard Witteveen 17 Wettelijke wijzigingen 2012 29 21 Rubrieken Voorwoord 5 Kader M&A Ready Workshop 2012 32 24 Summary 33 29 Onze dienstverlening 352 Mercer Signaal | April 2012 Mercer Signaal | april 2012 3
 3. 3. Doe mee aan he t lezersonderzoe Mercer Signaal k voor Voorwoord via www.merce r.nl/signaal en win een nieu we iPad 3* *Deze actie is ge ldig tot 1 juni 20 12 Seminar: Digitalisering van uw pensioenprocessen Arnout Korteweg Het leveren van betere services tegen ook de structuur van pensioenadmi- Market Leader Benelux lagere kosten en verwachte verande- nistratiepakketten professionaliseren. AANMELDEN ringen in pensioenwetgeving zijn Voor pensioenadministraties blijft de Deelname is geheel kosteloos! actuele uitdagingen voor veel pensioentechniek een belangrijk pensioenuitvoerders. U dient effici- onderdeel; de rekenregeltjes moeten Datum ënter te opereren, te voldoen aan de immers allemaal kloppen. Zonder Donderdag 19 april 2012 vereisten van de toezichthouders en goede motor, geen goede auto. IT aan de verwachtingen van uw systemen mogen dan in de tijd Tijd Geachte relaties, Mercer beraadt zich op een manier van inspelen op deelnemers. Uw communicatie dient wellicht eenvoudiger zijn geworden, 09.00 tot 13.30 uur Dit is de eerste editie van Mercer Signaal in dit nieuwe deze behoefte, met als doel global trustee management daarbij duidelijk, actueel en betrouw- pensioenen wordt alsmaar complexer. jaar. Een jaar met opnieuw overweldigende turbulentie in mogelijk te maken voor zijn relaties. In deze editie van baar te zijn. In deze sessie gaat Mercer in op Locatie de economie, de bestendigheid van de euro, het begro- Mercer Signaal wordt hieraan nog geen specifieke enerzijds ontwikkelingen en trends in Grand Hotel Karel V tingstekort en de positie van onze pensioenfondsen. Een aandacht besteed; wél treft u onder meer een interes- Aan de hand van praktijkvoorbeelden de pensioenmarkt en staat anderzijds Geertebolwerk 1 flink aantal pensioenfondsen zal moeten aankondigen dat sante bijdrage aan over de eurocrisis en de uitdagingen en trends wil Artena u tijdens dit stil bij wat dit voor pensioenadminis- 3511 XA Utrecht gekort zal worden als de omstandigheden zo blijven. waarvoor we staan op het vlak van de demografie. seminar informeren over ontwik- tratiepakketten betekent. Weliswaar heeft de DNB enige ruimte geboden door de Hierover is recent een boek verschenen, door Mercer kelingen die voor u van belang zijn. Sprekers disconteringsvoet vast te stellen, maar dat laat onverlet samengesteld in het kader van zijn deelname aan het Wat zijn de eerste ervaringen met Artena presenteert u een - Prof. Dr. Willem Vermeend dat pensioenfondsen nog steeds in volatiele omstandig- onderzoek van het World Economic Forum. In deze cloud computing, het nut van vernieuwde wijze van - Paul Bruggeman, Artena heden verkeren. De “bets” tussen de mate van renteaf- editie lichten wij alvast een tipje van de sluier op. Mocht communiceren via social media en pensioenuitvoering. - Luc Schamhart, Microsoft dekking en de keuze voor rendement op grond van risico’s u voor dit boek en onderzoek belangstelling hebben, welke effecten heeft de opkomst van U bent van harte welkom op dit - Tim Burggraaf en Jolanda Vink, zijn immers moeilijk te maken. Dat brengt ons in een dan kunt u ons hierover berichten via onze website de smartphone? Welke mogelijke interactieve seminar van Artena en Mercer situatie dat zowel pensioenbeleggers als pensioenfonds- www.mercer.nl/WEF. Hierop vindt u nog veel meer kostenbesparingen zijn te realiseren haar partners. Meld u nu kosteloos - Gerard van der Schoor, bestuurders moeten kiezen tussen een aantal kwaden informatie over Mercer en de kennis die Mercer op basis door volledig digitaal te communi- aan via www.fincircle.nl of bel ons op PBO-Dienstverlening waarvan de uitkomst uiterst onzeker is, om zodoende het van zijn thought leadership aangaande beloning, ceren en wat is de rol van IT daarin? telefoonnummer: 070 363 77 33. - Edwin van Waaijenberg, beste voor de deelnemers te bewerkstelligen. Nu al is er benefits en pensioen graag met u wil delen. Wij garanderen u een inspirerende Stichting Pensioenfonds TNO sprake van behoefte aan “reverse ALM”, ofwel: welke Tim Burggraaf en Jolanda Vink van ochtend met ruimte voor vragen en economische omstandigheden (uitgangspunten) passen Maak dus vrijblijvend een afspraak met ons, of neem Mercer praten u deze dag bij over discussie. het best bij, of zijn het meest waarschijnlijk in de scena- contact op met een van de Mercer consultants. Ook dit “Goede pensioenadministratie kan rio’s die zich kunnen voordoen. jaar hebben we weer het voornemen om u via events, niet zonder goede pensioenkennis”. seminars of magazines nader te informeren en u te In een wereld waarin IT een steeds In dat kader stellen wij vast dat risicomanagement overtuigen van de waarde van Mercer. prominentere rol gaat innemen, zal inmiddels grensoverschrijdend is, om te bewerkstelligen dat grotere ondernemingen met (gesloten) DB-regelingen Veel leesgenoegen in een uitdagend 2012. in het buitenland hun risicomaat of -budget beheersbaar Colofon Redactie-adres houden. In de discussies die bedrijven voeren moeten ze Met vriendelijke groet, keuzes maken in de wijze waarop het budget wordt Mercer Signaal is een nieuwsbrief voor relaties Redactie-adres Website aangewend. Hiertoe worden de bestuursleden of trustees Arnout Korteweg van Mercer (Nederland) B.V. Startbaan 6 www.mercer.nl op wereldwijde schaal bij corporate risk management Market Leader Benelux Postbus 2271 www.mercer.nl/ betrokken en kan een nieuwe service of behoefte ontstaan Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van Mercer 1180 EG Amstelveen nieuwsbrieven onder de noemer ‘global trustee management’. Signaal, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid marketing.nl@mercer.com voor onvolledigheid, onjuistheid of voor de gevolgen Ontwerp en layout daarvan. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van Adres- of Indrukwekkend, Heiloo Mercer Signaal door middel van druk, fotokopie, micro- naamswijzigingen: film of op welke wijze dan ook is slechts toegestaan met marketing.nl@mercer.com Drukwerk bronvermelding. Indrukwekkend, Heiloo4 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | april 2012 5
 4. 4. Een toekomstbestendig Twee Mercer teams maar achteruitboeren.’ Het tweede Unieke voorwaarden pensioencontract PQ Silicas werd geadviseerd door alternatief was een collectieve Notermans is zeer te spreken over een team van Mercer Rotterdam bij waardeoverdracht naar een nieuwe het resultaat. ‘Mercer heeft zich de harmonisatie van de pensioenre- uitvoerder van de geharmoniserde bewezen als een partij die enerzijds gelingen, de onderhandelingen met regeling en het derde alternatief verstand heeft van pensioenen, vakbonden, et cetera. Het Pensioen- was een buy-out waarin alle bezit- wetten, kosten en dergelijke en fonds Inesse werd bijgestaan door tingen en verplichtingen (zowel anderzijds commercieel en zakelijk een team van Mercer ’s-Hertogen- nominaal als indexatie) werden mee kan denken. Mercer heeft zich Twee bedrijven, vier pensioenregelingen, twee pensioen- bosch om een mogelijk conflict of overgedragen naar een verzekeraar. ingeleefd en voelde prima aan welke uitvoerders. De fusie tussen PQ Nederland bv en Ineos Silicas interest te voorkomen. ‘De vraag Voor dat laatste werd gekozen. belangen er lagen. Bovendien heeft waar Mercer ’s-Hertogenbsoch zich ‘Mercer adviseerde aan de hand van Mercer geadviseerd, ons geholpen Netherlands bv bracht ze samen. Het harmonisatietraject mee bezig hield, was wat er moest een intensief offerte- en onderhan- om met de verschillende belang- resulteerde in één bedrijf met één pensioenregeling en gebeuren met het pensioenfonds delingstraject met welke verzeke- hebbenden te communiceren, één uitvoerder. Paul Notermans, bestuursvoorzitter van toen PQ Silicas had besloten niet raar verder te gaan. We kozen er onderhandeld en ook nog eens het bestuur ondersteund met het Pensioenfonds Inesse: ‘Met hulp van Mercer hebben we nu tevens een antwoord op de ontstane onderdekking.’ Alles bij elkaar een hele kluif. runnen van het fonds zolang het nog bestond. Wij hadden een fonds meer door te gaan met het onderne- uiteindelijk voor om de opge- met een te lage dekkingsgraad, mingspensioenfonds. In de tussen- bouwde aanspraken onder te voorzien van een herstelplan, met tijd moest Mercer het pensioen- brengen bij Delta Lloyd, waar wij het vooruitzicht dat bij een voortbe- fondsbestuur ondersteunen bij de met behulp van Mercer aantrek- staan ervan op de pensioenen dagelijkse werkzaamheden en kelijke voorwaarden wisten te moest worden gekort. Samen rapportage richting DNB. Het bedingen op het overnamecontract.’ hebben we dat weten om te zetten pensioenfonds heeft geen eigen in een toekomstbestendig contract uitvoering, geen eigen bureau. Alle Specialistisch met Delta Lloyd, waarin de pensi- Pensioenen zijn hot. Dekkings- gevolg van de fusie, moest Inesse in leveranciers worden ingehuurd, van ‘Als je je bezittingen en verplich- oenen gegarandeerd zijn en waarbij graden staan onder druk met veilig vaarwater worden gebracht. organisatie. ‘PQ Silicas wil als goed administrateur tot actuaris en van tingen overdraagt aan een verzeke- er ook nog een gegarandeerde kortingen op de uitkeringen moge- Een traject dat onmogelijk door ons werkgever de medewerkers een asset beheerder tot adviseur. Alles raar en vervolgens je fonds gedeeltelijke indexatie is ingekocht. lijk als desastreus gevolg. Pensioen- vierkoppige fondsbestuur alleen uitstekende pensioenregeling bij elkaar een hele kluif’, aldus liquideert, besta je dus niet meer. Voorwaarden die we nu nooit meer fondsbestuurders zoeken naarstig kon worden volbracht.’ bieden, maar dan wel een die voor Notermans. Met andere woorden, zo’n buy-out zouden krijgen. Een traject ook dat naar een oplossing. Daaraan alle medewerkers gelijk is. Het doe je maar één keer als bestuur. we nooit alleen hadden kunnen hebben ze hun handen vol. En dat Keuze voor Mercer bedrijf heeft daarvoor Mercer in de Drie alternatieven Het ontbreekt je dus aan ervaring, afleggen. En al helemaal niet binnen terwijl de bestuurders van vaak PQ Silicas bv is de Nederlandse arm genomen. Een logische keuze’, Per 2011 besloot PQ Silicas de terwijl het heel specialistisch werk de gestelde termijnen.’ relatief kleine pensioenfondsen hun dochtermaatschappij van PQ zegt Notermans. Mercer is de nieuwe, geharmoniseerde pensi- is. En dus heb je een adviseur nodig bestuursfunctie doorgaans parttime Corporation, een wereldwijd huisleverancier van PQ Corporation oenregeling door een verzekeraar die vaker met het bijltje heeft naast hun reguliere werkzaamheden opererend chemiebedrijf dat reeds wereldwijd op het gebied van uit te laten voeren. Vanaf dat gehakt. Een die weet waar hij op pensioenadvisering en met lokale moment werd het pensioenfonds moet letten en wat er bij alle Dekkingsgraden staan onder druk vestigingen in staat aansluiting te vinden bij de markt, lokale wetten een gesloten fonds: er stroomden geen nieuwe deelnemers en verschillende partijen speelt, zoals de deelnemers, werkgever, DNB en met kortingen op de uitkeringen en regelgeving. Pensioenfonds Inesse koos ook voor premies meer het fonds in. Noter- mans vertelt dat het pensioenfonds- verzekeraars. En die weet wiens belangen hij behartigt en op welk mogelijk als desastreus gevolg. Mercer als adviseur om een nieuwe toekomst te kunnen bepalen als bestuur samen met Mercer drie alternatieven onderzocht voor wat moment hij met welke partij moet schakelen. Je moet je dus laten uitvoeren. Voor de bestuurders van meer dan 180 jaar bestaat. PQ gevolg van de harmonisatie. ‘Gezien er met het fonds moest gebeuren. bijstaan door een specialist die je Pensioenfonds Inesse, verantwoor- Silicas verwerkt kwartszand tot de complexiteit van het harmonisa- Het eerste alternatief was het fonds kan adviseren, die het project delijk voor de uitvoering van de silicas en silicaten, wat belangrijke tievraagstuk, de inspanningen die voort laten bestaan als gesloten begeleidt en die als uitvoerder oude pensioenregelingen van Ineos grondstoffen zijn voor onder andere het voeren van een eigen onderne- fonds. ‘Maar vanwege de aanwezige optreedt’, stelt Notermans. Silicas Netherlands bv, was een de papierindustrie, autobanden, mingspensioenfonds vergt en de onderdekking en de mogelijke Volgens hem zijn er veel oplossing voor de onderdekking verf en coatings, tandpasta, strenge eisen die toezichthouder korting op de pensioenen in de vergelijkbare organisaties die in onderdeel van een groter vraagstuk. wasmiddelen en industriële reini- DNB stelt aan het besturen van een nabije toekomst, was dit een dezelfde situatie verkeren als zijn Notermans: ‘Na de harmonisatie gingsmiddelen. In Nederland, waar ondernemingspensioenfonds, is onaantrekkelijk alternatief. In dit pensioenfonds. ‘Die partijen van de vier pensioenregelingen van het bedrijf actief is sinds 1990, toegesneden ondersteuning geval zou het fonds, gezien de hebben allemaal behoefte aan de PQ-bedrijven in Nederland, als werken 240 mensen voor de onmisbaar.’ huidige omstandigheden, alleen een partner als Mercer.’6 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | april 2012 7
 5. 5. risicomanagement bij een groot processen hebben beschreven Met een tiental praktische tips aantal pensioenfondsen en verzeke- waarin het beheersen van de diverse hopen wij u hierbij te kunnen raars. Maar eerst zullen wij laten risico’s een plaats krijgt. Tenslotte zal helpen. Om deze tips in het juiste zien dat u al heel veel aan risico- de manier waarop uw bestuur of perspectief te plaatsen beginnen wij management doet. Hierbij zullen beleggingscommissie werkt vaak met het kort beschrijven van de de twee bouwstenen van risico- impliciete afspraken bevatten die bouwstenen van risicomanagement: management, de risicomanage- met risicomanagement te maken de risicomanagementcyclus en mentcyclus en de bijbehorende hebben. Zo zijn er vaak verschillende bijbehorende governance. governance, kort worden personen vanuit het fonds die elk beschreven. hun specifieke contacten hebben Er zijn vele definities voor risicoma- met de vermogensbeheerders, de nagement, maar ze komen allemaal Risicomanagement is ALM-uitvoerder en de pensioen- min of meer op hetzelfde neer. niets nieuws! administrateur. Risicomanagement kan worden Risicomanagement is niet nieuw omschreven als het managen van de voor u! U doet er al heel erg veel aan. Maar betekent het feit dat u dagelijks cyclus van: Dat gebeurt dagelijks, als u uw met risicomanagement bezig bent • het formuleren van de doelstel- pensioenfonds aan het managen nu ook dat risicomanagement ook lingen en de risicobereidheid van bent op de processen betreffende daadwerkelijk geborgd is in de uw fonds; uw pensioenregeling en beleg- dagelijkse besturing van uw fonds? • het identificeren van risico’s; gingen. Zodra u nadenkt over de inrichting van de pensioenregeling, het Risicomanagement is niet nieuw voor u! Risicomanagement langlevenrisico of de indexatieam- bitie bent u al met risicomanage- ment bezig. En als u met behulp van Helaas, die vlieger gaat niet op. Ondanks het feit dat bijna alle pensioenfondsen al heel veel doen • het opstellen en implementeren van beleid voor risicobeheersing; • de uitvoering, monitoring en is zo makkelijk! een ALM-studie en een strategische aan risicomanagement, blijven velen terugkoppeling van risico’s en asset allocatie het strategisch toch met het gevoel zitten dat beheersmaatregelen; én beleggingsbeleid van uw pensioen- risicomanagement een apart proces • het formuleren en nemen van fonds formuleert, vermogensbe- is. Daarbij kunnen ze ook niet goed beslissingen op basis van de heerders selecteert en beleggings- aangeven of datgene wat ze aan informatie uit de vorige stappen. rapportages bespreekt, bent u ook risicomanagement doen aansluit Dit kan mogelijk gevolgen hebben met risicomanagement bezig! bij het dagelijkse management voor de doelstellingen en risicobe- Ook zult u al veel beleid en van het fonds. reidheid van uw fonds (zie figuur 1). Nee, dit is niet alweer een artikel om te benadrukken hoe belangrijk risicomanagement voor uw pensioenfonds is. Doelstellingen & Risico- Ook is het geen ingewikkeld artikel over een complex risico- bereidheid Pensioenfonds model. Dit artikel bevat tien praktische tips waarmee u risicomanagement beter in het dagelijks beheer van uw Coen Verdegaal pensioenfonds kunt integreren. Rollen & Zorgvuldig Effectieve Investments Beleid & Effectief comité verantwoordelijk- toezicht & Informatie- producedures Bijna alle pensioenfondsen zijn al fondsen nu al veel aan risicoma- heden monitoren voorziening met risicomanagement bezig. nagement doen, blijven veel Managen Indentificeren Sommige zijn enthousiast fondsen toch met het gevoel zitten Risico’s Supervisie - hoe Risico’s Beslissingen Uitvoering begonnen met het opsommen van dat het nog geen integraal onder- weet je het alle risico’s, maar daar is het dan bij deel van hun besturingsmodel is. gebleven. Bij andere pensioen- fondsen zijn pakken papier volge- In dit artikel willen wij u op dit Governance schreven, die vaak nuttige zaken gebied een paar praktische en bevatten maar ook nogal eens eenvoudige tips geven. Deze Marcel de Wit Monitoren Beheersen ongelezen de kast ingaan. Ondanks komen voort uit de ervaringen van Risico’s Risico’s Retirement, Risk & Finance Consulting het feit dat bijna alle pensioen- Mercer met de implementatie van Figuur 1. risicomanagementcyclus8 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | april 2012 9
 6. 6. Risicomanagement is dus meer, • Effectieve informatie- risico’s geen normen worden 4. Besteed aandacht aan veel meer, dan het identificeren van voorziening gesteld (zie tip 3). een goede beschrijving de risico’s en hierover rapporteren. Het pensioenfonds moet over van beheersmaatregelen Ook staat de risicomanagementcy- effectieve informatievoorziening 2. Kwantificeren en prio- Stel bij de beschrijving van een clus niet op zichzelf. beschikken. Dat wil zeggen juiste, riteren van risico’s beheersmaatregel niet alleen dat er De cyclus functioneert alleen goed tijdige en volledige informatie ten Veel pensioenfondsen hebben een iets gebeurt (bijvoorbeeld moni- bij een goed werkende governance behoeve van de relevante verant- risicoassessment uitgevoerd. Nog toren rapportage vermogensbe- om deze draaiende te houden. woordelijken en beslisorganen. vaak zien wij dat pensioenfondsen heerder), maar wees specifiek in het Goede governance bestaat uit een hun risico’s niet kwantificeren en/of benoemen van het rapport en de aantal elementen die u hieronder Beide bouwstenen zijn essentieel daar geen scenarioanalyses op voor de betreffende beheersmaat- ziet aangegeven, en die door elk voor risicomanagement in uw loslaten. Hierdoor kunnen ze niet regel relevante grafiek of tabel. Zo fonds op de eigen specifieke wijze pensioenfonds. Maar hoe zorgt u er goed aangeven of een risico al dan kunnen de personen die voor de worden ingevuld, omdat elk fonds nu voor dat deze bouwstenen niet acceptabel is. Een mogelijk risico’s verantwoordelijk zijn goed immers verschillend is. feitelijk onderdeel van uw dagelijks gevolg daarvan is dat lang niet alle beoordelen of de risico’s beheers- management worden? pensioenfondsen hun risico’s baar zijn. Vaak leidt dit tot • Effectief comité aanscherping van de rapportages Het pensioenfonds moet een orgaan hebben voor effectieve Ze kunnen u helpen uw risico- van de leveranciers die betere informatie moeten verschaffen besluitvorming over het risicoma- nagementproces en de geïdentifi- management een integraal zodat u kunt bepalen of u alles onder controle heeft. Figuur 2. risicodashboard ceerde risico’s. Dit orgaan moet voor deze besluitvorming over onderdeel van uw bestaande 5. Risicodashboard wanneer het collateral beleid wordt geëvalueerd. periodiek worden geëvalueerd. Een ander voordeel is dat risicoma- voldoende tijd, kennis en capaci- teit beschikken. besturingsmodel te maken. Maak risicomanagement toeganke- lijk voor bestuur en beleggingscom- Geef in de planningen vervolgens de risico’s aan waarop de behan- nagement voor bestuurders niet wordt beperkt tot een jaarlijkse missie door met behulp van een delde onderwerpen betrekking risicoassessment, die in de praktijk • Beleid en procedures Tips ter verbetering prioriteren; iets wat van belang is risicodashboard op eenvoudige hebben. Hierdoor wordt het voor de vaak al na een paar keer wordt De manier waarop beslissingen van integratie- als u wilt weten waar uw pensioen- wijze inzicht in de risico’s te geven. bestuurders heel inzichtelijk hoe gestaakt. Echt begrip van de risico’s met betrekking tot het risicoma- risicomanagement fonds de vaak zo beperkte capaci- Op basis van de eerdergenoemde het risicomanagement aan de ontstaat namelijk pas als u weet nagementproces bij uw pensioen- in het besturingsmodel teit moet inzetten. prioritering en normering (zie tips 2 dagelijkse besturing van uw fonds is welke risico’s betrekking hebben op fonds worden voorbereid en Mercer heeft al veel ervaring en 3) kunnen zij vervolgens de gekoppeld en kunnen zij zich ervan de onderwerpen die u in de dage- uitgevoerd moet helder zijn. opgedaan bij het implementeren 3. Stel normen bij de status of veranderingen van de verzekeren dat de geïdentificeerde lijkse besturing van uw fonds van risicomanagementprocessen risico’s en bepaal vooraf belangrijkste risico’s in één oogop- risico’s, de gestelde normen en de behandelt (zie figuur 3). • Rollen en verantwoordelijk- bij verschillende grote en kleine acties slag zien. Dit biedt grotere bestuur- belangrijkste beheersmaatregelen heden pensioenfondsen en verzekeraars. Essentieel voor het goed kunnen dersbetrokkenheid in het risicoma- De rollen en verantwoordelijk- Uit deze praktijk hebben we tien monitoren van uw risico’s is het nagement (zie figuur 2). heden en de daaraan toegewezen tips geformuleerd die op de eerder- vaststellen van normen om aan te personen moeten bij het genoemde bouwstenen betrekking geven wat acceptabele risiconi- 6. Stel planning op, uitvoeren van de verschillende hebben. Ze kunnen u helpen uw veaus zijn. Zonder deze normen is met koppeling naar onderdelen van het risicomanage- risicomanagement een integraal dat niet mogelijk. Wij zien dit vaker de risico’s mentproces binnen uw pensioen- onderdeel van uw bestaande niet, dan wel gebeuren. Ook is het Stel een jaar- of meerjarenplanning fonds duidelijk en inzichtelijk zijn. besturingsmodel te maken. verstandig om alvast te bepalen op voor zowel bestuur als beleg- welke acties u gaat ondernemen als gingscommissie inzake de onder- • Zorgvuldig toezicht en 1. Bepaal uw maximale een norm bereikt wordt. Overigens werpen die u in de dagelijkse monitoren risicobereidheid! moet dit proces van normen stellen besturing van uw fonds behandelt. De verantwoordelijken binnen uw In de praktijk zien we nog vaak dat en daaraan acties verbinden In zo’n planning kan bijvoorbeeld pensioenfonds moeten er zorg- pensioenfondsen weliswaar hun sowieso in het kader van het staan wanneer de custodian of een vuldig op toezien dat het risico- doelstellingen helder voor ogen financieel crisisplan worden specifieke manager wordt geëvalu- managementproces goed wordt hebben, maar niet duidelijk hebben doorlopen. Fondsen worden eerd, of de uitvoeringsovereen- uitgevoerd. Ook moeten ze de welk risico zij daarbij maximaal namelijk geacht uiterlijk per 1 mei komst moet worden onderhandeld. ontwikkeling van de risico’s, de willen, c.q. mogen lopen bijvoor- a.s. over een financieel crisisplan te De planning bevat tevens de beheersmaatregelen en de beeld uitgedrukt in risicobudget of beschikken. evaluatie van beleid en beheers- daaruit voorvloeiende acties strak kans op onderdekking. Hierdoor maatregelen zoals wanneer de ALM Figuur 3. planning met koppeling naar risico’s monitoren. kunnen voor de geïdentificeerde studie weer wordt uitgevoerd of10 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | April 2012 11
 7. 7. in de praktijk soms dat deze ook voor de risico’s zelf verantwoorde- lijkheid draagt! Dat kan natuurlijk niet. De tips zijn niet ingewikkeld zoals u ziet. Risicomanagement is zo makkelijk! Wat voor alle tips wel geldt, is dat ze een initiële inspan- ning vergen, waarna u er vervol- gens met relatief weinig moeite veel plezier van kunt hebben. Conclusie Eindelijk structurele In het dagelijks management van uw pensioenfonds doet u al heel veel aan risicomanagement. Wij hopen dat u uit deze tips-uit-de- praktijk een aantal zinvolle kunt destilleren om u verder te helpen uw risicomanagementcyclus en bijbehorende governance beter in aandacht voor 7. Begin uw bestuurs- vergadering met het bespreken van de alle of enkele taken en bevoegd- heden op gebied van risicomanage- ment uit te besteden aan bijvoor- uw besturingsmodel te integreren. Als dat het geval is, kunt u vervol- gens eenvoudig aantonen dat beschikbare premie belangrijkste risico’s beeld de beleggingscommissie of risicomanagement belangrijk is in Zet als eerste punt op de agenda de een interne of externe risicoma- het dagelijks management van uw belangrijkste risico’s en eventueel nager is het in ieder geval belangrijk pensioenfonds. En omdat u dan opgetreden incidenten, en probeer dat vanuit het bestuur een sponsor veel meer ‘in control’ bent, kunt u daar vervolgens lessen uit te wordt aangewezen die de belangen desgewenst ook weer eens tijd trekken. Zo weet u zeker dat de van risicomanagement in het besteden aan het lezen van een belangrijkste risico’s voldoende bestuur kan vertegenwoordigen. ingewikkeld artikel over een Over het uitblijven van een massale groei in beschikbare- aandacht krijgen en niet worden complex risico model. veronachtzaamd door tijdgebrek. 10. Leg de rollen en premieregelingen in Nederland wordt al vele jaren verantwoordelijkheden Onze mensen van Investments en geschreven en gesproken. Toch lijkt het begrip ‘beschikbare 8. Stel een sjabloon op eenduidig vast Retirement, Risk & Finance Consul- voor te nemen besluiten Leg duidelijk vast wie binnen uw ting staan u uiteraard graag terzijde premie’ hier nu ook langzaam maar zeker terrein te winnen. Een eenvoudige sjabloon voor te pensioenfonds verantwoordelijk is bij het (verder) vormgeven en Onlangs stelde VNO-NCW nog in de Volkskrant dat alle nemen besluiten, met daarin voor het goed functioneren van de integreren van risicomanagement werkgevers na de komst van het Pensioenakkoord een verplicht aandacht voor de risico’s, risicomanagementcyclus, en wie binnen uw pensioenfonds. Tim Burggraaf zorgt dat u deze risico’s meeneemt voor welk risico verantwoordelijk is. Retirement, Risk & Finance Consulting beschikbare-premieregeling zullen hebben, zij het met een in uw beslissingsproces, waarmee u Soms, maar vaak ook niet, zijn de hogere mate van collectiviteit. Linksom of rechtsom komt het risicobewustzijn vergroot. rollen en verantwoordelijkheden Heeft u vragen of wilt u meer informatie, het dus uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. We zien een binnen een pensioenfonds goed neem dan gerust contact op met uw 9. Zorg voor een sponsor vastgelegd. Taken binnen het Mercer-consultant of met Coen Verdegaal ‘perfect storm’ optreden als gevolg van lage rente, een aantal voor risicomanagement risicomanagementproces kunnen of Marcel de Wit. opeenvolgende financiële crises en het feit dat we almaar in het bestuur worden toebedeeld aan een interne Om risicomanagement voldoende of externe risicomanager of aan E-mail: coen.verdegaal@mercer.com langer leven. Tel daarbij op dat het voor alle generaties in onder de aandacht van het bestuur andere partijen, zoals een custo- Tel.: +31 20 431 3813 een welvaartsstaat nu eenmaal lastig is een stapje terug te krijgen is het heel belangrijk dat dian. Waar het vaak de risicoma- te doen, waardoor mensen geneigd zijn zich vast te houden iemand binnen het bestuur op nager is die verantwoordelijk is voor E-mail: marcel.de.wit@mercer.com gebied van risicomanagement de het draaiend houden van het Tel.: +31 73 640 6908 aan iets dat op verworven rechten lijkt, en een kloof tekent kar trekt. Als het bestuur besluit om risicomanagementproces, zien we zich af tussen de generaties.12 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | April 2012 13
 8. 8. In een financieel lastige tijd zijn delijk om gaat - maar de klanten zijn de onderliggende beleggings- langzaam in verval raakt als er twintig de bestaande uitvoerder te accep- op het moment van uitstel. Uiteraard werkgevers niet langer van plan bleken om heel andere redenen niet producten stevig doorontwikkeld, jaar niet naar wordt omgekeken is teren. Ze hebben dus wat hulp zal langer werken daarbij wel verdere kostenstijgingen te accep- geïnteresseerd, waardoor het geen waardoor onder meer het risico van nog geen slecht huis, en dat geldt nodig bij het shoppen met hun mogelijk en reëel moeten zijn, wat teren, waardoor moet worden succes geworden is. Het Betamax- het uitsluitend moeten aankopen van ook voor een pensioenregeling. Ook pensioenkapitaal. niet altijd zo is. Bovendien betekent ingegrepen als nooit tevoren. probleem lijkt zich nu ook af te pensioen op één moment met een bij de beschikbare-premieregelingen dit iets voor de werkgever, aange- Tegelijkertijd wordt de Nederlandse tekenen in pensioenland. Een laatste lage marktrente per de pensioen- lijkt dit een belangrijk issue. Doordat De tweede optie: ‘knippen’. Hierbij zien de werknemer langer in dienst markt na de introductie van een belangrijke vraag is of de klanten datum grotendeels geëlimineerd ze klein begonnen en langzaam maar gebruikt de werknemer een deel van blijft en niet door een jongere kan wordt. Verder is de deelnemer door zeker tot wasdom zijn gekomen is er het kapitaal op de pensioendatum en worden vervangen. Kortom, allemaal In een financieel lastige tijd zijn werk- afbouw van het risico aan het einde van de looptijd in hoge mate lange tijd niet of nauwelijks naar omgekeken. Intussen deed de tand koopt daarvan een tijdelijke uitkering van bijvoorbeeld vijf jaar. Het restant zaken die goed in de “workforce planning” van de onderneming gevers niet langer van plan verdere beschermd tegen lage aandelen- koersen op dat moment. Als werk- des tijds zijn werk, waarna er op een moment niets meer aan te doen viel. van het kapitaal blijft dan staan en moet bij het aflopen van de tijdelijke moeten worden ingebed. kostenstijgingen te accepteren. gever en werknemer hun regeling Zelfs als dit een “fact of life” is, dan nieuw soort uitvoerder (de zoge- echt niet geïnteresseerd zijn, of dat gedurende het actieve dienstver- band met enige regelmaat toetsen nog lijkt het verstandig om de deelnemer gaandeweg de rit continu De derde en laatste optie is uitstel. naamde PPI) betreden door prijs- ze wellicht een latente behoefte (door Mercer aangeduid met DC Plan hierop te wijzen. uitkering gebruikt worden voor Beschikbare- vechters, en hebben bij schrijven van hebben aan dat betere pensioen, Management) zullen er bij pensione- aankoop van een nieuwe – levens- premieregelingen met dit artikel inmiddels 8 PPI’s een maar dat zelf nog niet weten. ring van de werknemer kortom Als anno 2012 vervolgens blijkt dat lange – uitkering. Helaas is deze direct aankoop van vergunning. Daarmee krijgt de weinig verrassingen zijn. de uiteindelijk aan te kopen pensi- oplossing slechts beperkt, want hij een uitkering beschikbare-premieregeling zeker Problemen bij pensione- oenen tegenvallen of, beter geformu- werkt immers alleen maar als de In een eerdere editie van dit blad meer aandacht. De kosten van dit ring in de huidige markt Toch is er de laatste maanden veel te leerd, de verwachtingen van werk- situatie over 5 jaar significant is stond een artikel over het einde van soort producten vormden in het Opvallend is dat diverse grote lezen geweest over lage uitkeringen gever en/of werknemer niet bij de verbeterd. Sinds de herinvoering van defined benefit en het einde van verleden vaak een probleem, maar werkgevers in de loop van 2011 zijn bij pensionering. Ten eerste is een praktijk aansluiten, dan is er nog een deze regeling in 2008 (hij bestond al individueel beschikbare premie. zijn na invoering van de PPI’s fors gestart met een overstap naar een belangrijk gegeven dat als je weinig beperkt aantal opties voorhanden sinds de jaren 90) is dat niet het Uiteraard zal Nederland een nieuwe omlaag gegaan. beschikbare-premieregeling, geld in een pensioenregeling stopt, om het probleem enigszins te geval. Inmiddels ligt het knipbesluit middenweg tussen deze twee waarmee een nieuwe golf zich er natuurlijk ook weinig geld uit gaat verzachten, zoals shoppen, knippen, ter revisie in de Tweede Kamer. systemen proberen te zoeken, wat Door bovengenoemde storm kraakt inderdaad lijkt in te zetten. Hoewel komen. Maar daarnaast betreft het in uitstellen, en nog enkele opties. Zonder structurele aanpassing is het volledig in de traditie past van het het Nederlandse pensioenstelsel het Pensioenakkoord wellicht veel gevallen deelnemers die met besluit slechts een methode om het iedereen tevreden houden. Laten we inmiddels in zijn voegen, met een voldoende draagvlak heeft - iets wat pensioen gaan en een beschikbare- Shoppen, knippen probleem uit te stellen en te hopen die tussenweg voor het gemak maar vertrouwenscrisis als gevolg. nog te bezien valt - pakken donkere premieregeling hebben afgesloten in en uitstellen op betere tijden. Overigens is even Collectief DC noemen; een Uiteindelijk is de vraag of met name wolken zich boven het pensioenland- de tijd waarin de eerste golf van ‘Shoppen’ betekent dat met het tot Nederland een van de weinige makkelijk containerbegrip waar- de jongere generaties nog bereid zijn schap samen zodra de implementatie dergelijke producten ontstond. Dat is uitkering komende kapitaal wordt landen ter wereld die een volledige onder allerlei ondefinieerbaars kan te accepteren dat collectiviteit en ervan om de hoek komt kijken. Een met name in het midden van de jaren rondgekeken in de markt. Net als op verplichting kennen tot aankoop van worden gerubriceerd. Hulde in dit solidariteit op de lange duur een andere markten worden ook pensi- een annuïteit, wat in zijn algemeen- verband aan onze toezichthouder, beter financieel eindresultaat zullen opleveren. In verband hiermee Ten eerste is een belangrijk oenuitkeringen per kilo verkocht. Een kilo pensioen is bij een lage rente heid als grote tekortkoming van ons model geldt. In de huidige markt die al eens eerder heeft aangegeven dat Collectief DC niet bestaat. doemt de vraag op waar het voor die groep nu echt nog om gaat. Is dat gegeven dat als je weinig geld in een simpelweg duur, maar toch zijn tussen de verschillende aanbieders worden mensen namelijk gedwongen het verlies voor de rest Immers, een pensioenregeling is het één (uitkeringsovereenkomst) of het wel het beste financiële eindresul- pensioenregeling stopt, er natuurlijk van hun leven in te kopen. ander (kapitaals- of premieovereen- taat? Het alternatieve Pensioenak- De tweede komst). koord van de Jonge Liberalen ook weinig geld uit gaat komen. De derde en laatste optie is uitstel, (“Pensioen op Stand”) zet de toon voor een andere benadering, zelfs al alternatief is dan een beschikbare- negentig het geval geweest. Het optie: ‘knippen’. dat een hogere uitkering oplevert. Enerzijds kan het zijn dat de werk- In de “DC-poldervariant” wordt de beschikbare premie direct in een zou deze financieel minder dan premieregeling. Opvallend genoeg is ging daarbij om producten die prijsverschillen te bespeuren. Is de nemer langer pensioen opbouwt (hij (uitgestelde) annuïteit gestort. Dit optimaal zijn. dit soort regelingen bij een aantal minder ontwikkeld waren dan de prijs 10% lager, dan is het uiteinde- betaalt dan langer premie en het heeft uiteraard grote beleggings- CAO onderhandelingen momenteel huidige, met alle gevolgen van dien. lijk jaarlijks pensioen 10% hoger. geld rendeert langer), waardoor de technische voordelen. De beleg- Een illustratie hiervan. In de jaren onderwerp van gesprek en lijkt de Echter, als het zo is dat werkgever en Wellicht lost dit het probleem dus uiteindelijke pot geld groter is. gingshorizon hoeft immers niet te tachtig woedde een strijd tussen de principiële tegenstand langzaam werknemer in die twintig jaar maar gedeeltelijk op. Uit de theorie Anderzijds wordt over een gemid- eindigen op de pensioendatum, videosystemen Betamax en VHS. Als weg te ebben. De producten die regelmatig samen naar de pensioen- van behavioral finance is bekend dat deld kortere periode uitgekeerd omdat de pot na de pensioendatum we de experts mogen geloven inmiddels worden aangeboden regeling hebben gekeken, zijn werknemers weinig genegen zijn omdat later wordt gepensioneerd. gewoon blijft staan. Dat levert een leverden videorecorders van onder de noemer beschikbare- vermoedelijk tussentijds aanpas- om actief naar een andere aanbieder De exacte hoogte van het extra extra beleggingsrendement en Betamax een aanzienlijk beter beeld premieregeling zijn de laatste jaren singen gemaakt en is de regeling te zoeken, en dat ze daarentegen pensioen hangt af van de specifieke daarmee een hoger verwacht - waar het bij videorecorders uitein- fors geprofessionaliseerd. Daarbij gemoderniseerd. Een huis dat eerder geneigd zijn het aanbod van omstandigheden en de marktrente pensioen op. Deze soort van beschik-14 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | April 2012 15
 9. 9. bare-premieregeling kan op twee pensioenregeling. Te denken valt aan Ontwikkelingen in eigenrisicodragen manieren worden uitgevoerd: een een model waarbij uit de beschikbare Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem waarbij een gegarandeerde uitkering premie een laag nominaal pensioen dan gerust contact op met uw Mercer-consultant wordt toegezegd, en mogelijk (zodra wordt ingekocht en een ander deel of met Tim Burggraaf. het nieuwe FTK2 er is) een regeling van de beschikbare premie gebruikt die een voorwaardelijke uitkering toezegt. Beide keuzes hebben elk hun eigen consequenties voor de wordt voor indexatie van die nomi- nale aanspraak. Het mag duidelijk zijn dat het eenvoudiger zal zijn E-mail: tim.burggraaf@mercer.com Tel.: +31 10 40 60 874 WGA en Ziektewet wijze waarop de pensioenregeling dergelijke regelingen uit de boeken wordt verantwoord in de balans en van de onderneming te houden, de verlies- en winstregeling van de maar het uitzicht op de garantie van onderneming. de uitkering voor de deelnemer verdwijnt. Hoewel dergelijke rege- In geval van een gegarandeerde lingen met veel kunst en vliegwerk uitkering ligt het het meest voor de ook binnen het huidig toezichtskader hand dat de uitvoering van de vorm kunnen krijgen (het zijn de regeling in handen wordt gelegd van facto immers CDC regelingen), ligt een verzekeraar, aangezien daarmee dit type regeling meer in lijn met het het risico volledig wordt overge- nieuwe toezichtsregime FTK2. dragen aan een externe partij. Daarover is op dit moment echter Hoewel uitvoering via een pensioen- nog veel onduidelijk. Met name de fonds ook mogelijk is, kan er in dat vraag of dergelijke regelingen zonder geval sprake zijn van gevolgen voor gevolgen voor accounting kunnen de cijfers van de onderneming. worden vormgegeven kan op dit Anderzijds is het voor deelnemers moment nog niet definitief worden juist een belangrijk gegeven dat beantwoord. eens beloofde uitkeringen ook daadwerkelijk worden gegarandeerd Conclusies door de verzekeraar. Uiteraard blijft De markt maakt zich klaar voor een wel het solvabiliteitsrisico van de nieuwe golf van beschikbare- verzekeraar een belangrijk gegeven premieregelingen. Dat kunnen en het verdient dan ook aanbeveling individuele vormen zijn waarbij een daar goed op te letten. Dat rekent kapitaal beschikbaar wordt gesteld, dan gelijk af met de onzekerheden of collectieve vormen waarbij een die optreden op het moment dat uitkering in het vooruitzicht wordt pensioen wordt aangekocht, zoals gesteld. Linksom of rechtsom komt hierboven omschreven. Dergelijke daarbij op hetzelfde neer. Beide regelingen zijn bovendien regelingen kennen specifieke voor- eenvoudig te communiceren. Tot en nadelen, die in kaart kunnen De daling van het ziekteverzuim en de WIA-instroom van de slot zou een PPI kunnen worden worden gebracht. Diverse grote overwogen, maar daarvoor is van multinationals zijn u onlangs reeds afgelopen jaren is vooral toe te schrijven aan werknemers belang te vermelden dat een PPI niet voorgegaan, en de expertise die met een vast dienstverband. Het ziekteverzuim en de WIA- zelfstandig een gegarandeerde Mercer daarbij heeft opgedaan kunt instroom van personen met een Ziektewetuitkering (‘vangnet- uitkering mag aanbieden, en dus in u uiteraard gebruiken. Specifiek voor beginsel afvalt. dit doel ontwikkelde tools kunnen u ters’) blijft op een onverminderd hoog niveau en toont zelfs daarbij helpen. Hoe dan ook lijkt de een stijgende tendens, waarbij vangnetters ongeveer de helft In geval van een niet-gegarandeerde tijd aangebroken om over dit Gerrit bij de Leij uitkering wordt van de beschikbare onderwerp na te denken; u hoeft Health & Benefits van de WIA-instroom voor hun rekening nemen. Dit voorjaar premie een pensioen aangekocht dat hiervoor zeker niet te wachten tot zal het kabinet een wetsvoorstel indienen om het langdurig afhankelijk is van de beschikbare alle details van het Pensioenakkoord ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van vangnetters middelen. Concreet betekent dit dat duidelijk zijn. die uitkering kan mee-ademen met te beperken. Het betreft hier de Wet beperking langdurig de economische staat van de ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.16 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | April 2012 17
 10. 10. Voor werknemers met een vast nemers met een tijdelijk dienstver- wetsvoorstellen, met financiële gebracht op het ziekengeld. De dienstverband is bij ziekte sprake band, uitzendkrachten en zieke prikkels voor werkgevers en werk- uitkeringshoogte bedraagt dan 70% van een loondoorbetalingsverplich- werklozen. De helft van de WIA- nemers. Daarnaast zal een specifiek *(minimumloon - inkomen). ting voor de werkgever gedurende instroom komt voor rekening van de beleid voor uitzendbureaus worden twee jaar. Werknemers die geen vangnetters, terwijl deze juist een gevoerd. Het gaat hier om vangnetters werkgever (meer) hebben, zoals aanzienlijk kleiner deel van de zonder werkgever en werknemers zieke WW-gerechtigden, uitzend- verzekerdenpopulatie vormen. Om de Ziektewet activerender te met een tijdelijk dienstverband dat krachten en werknemers waarvan Daarnaast hervatten vangnetters maken, wordt in het huidig tijdens ziekte eindigt. De genoemde het tijdelijk dienstverband tijdens hun werk (eventueel gedeeltelijk) (concept-)wetsvoorstel voorgesteld maatregelen gaan al per 1-1-2013 hun ziekte afloopt kunnen als minder vaak dan werknemers met om in geval van vangnetters het in, waarna per 1-1-2014 een aantal vangnetter voor een uitkering een een vast dienstverband. Er is dus ziektewetcriterium aan te scherpen andere maatregelen worden beroep op de Ziektewet doen. sprake van een flinke oververtegen- en na het eerste ziektejaar uit te ingevoerd die vooral te maken woordiging in de WIA-instroom. gaan van “algemeen geaccepteerde hebben met de financieringssyste- Hierbij wordt Onderzoek van het UWV wees uit dat arbeid”. Dit uitgangspunt vormt dan de maatstaf voor het ongeschikt zijn matiek voor de Ziektewet en de WGA. de werkgever de medische problematiek en functionele beperkingen van vang- tot werken, en daarmee het recht op ziekengeld. Met dit criterium wordt De overheid is van mening dat ook verantwoordelijk netters niet wezenlijk afwijken van die bij werknemers met een vast dienst- aangesloten bij de Wet WIA. Na het eerste ziektejaar wordt beoordeeld uitzendwerkgevers financieel betrokken moeten worden bij het voor de “eigen” verband. Bij vangnetters speelt verder vooral een rol dat werkhervat- of de vangnetter in staat is met algemeen geaccepteerde arbeid terugdringen van het - kortdurend - ziekteverzuim. Het voorstel is dat schadelast. ting bij ziekte of arbeidsongeschikt- heid moeizamer is. Werkhervatting meer te verdienen dan 65% van zijn “maatmaninkomen”. Zo ja, dan heeft uitzendbureaus het salaris gedu- rende de eerste twee ziekteweken vindt meestal plaats bij de werkgever de vangnetter geen recht meer op zelf aan de uitzendkracht moeten De voorgestelde maatregelen, die waar men werkte op het moment dat een ziektewetuitkering. Op dit gaan doorbetalen. Na afloop van deels op 1-1-2013, deels op men ziek werd, terwijl bij vangnetters moment wordt nog uitgegaan van deze twee weken bestaat vervol- 1-1-2014 ingaan, zijn specifiek van een werkgever geen sprake meer de “laatstelijk verrichte arbeid”. gens recht op maximaal 102 weken gericht op vangnetters en hun is. Daarnaast komt het UWV als ziekengeld op grond van de Ziek- voormalige werkgever en hebben plaatsvervangende “werkgever” Naast deze aanscherping wordt een tewet. financiële en administratieve onvoldoende aan zijn re-integratie- op het arbeidsverleden gebaseerde, gevolgen voor alle werkgevers die taken toe. loongerelateerde fase ingevoerd, Bij grote werkgevers zullen de lasten werknemers met een bepaald waarbij de re-integratie- en sollicita- van ziekte en arbeidsongeschikt- termijncontract in dienst hebben. Financiële prikkels voor werkgevers tieverplichtingen van de vangnetter heid van vangnetters meer dan nu De wet voorziet erin om zowel het en werknemers hebben in belangrijke worden aangescherpt. Momenteel individueel worden afgewenteld op Ziektewet- als het WGA-vangnet mate bijgedragen aan een daling van is de hoogte van het ziekengeld de werkgever, en wel via een sectoraal naar individueel gedif- premie. Daar staat evenwel een onder de werking van het eigenrisi- de WIA-instroom bij vaste werkne- gedurende 104 weken gebaseerd gedifferentieerde premie. Daarbij ferentieerd. Al deze uitkeringen daling van de premie voor de codragen te brengen. Hierbij wordt mers. Deze prikkels, in de vorm van op het laatstverdiende loon en wordt de bestaande gedifferenti- zullen gefinancierd worden via de sectorfondsen en het Ufo (Uitvoe- de werkgever verantwoordelijk voor de verlengde loondoorbetalingsver- bedraagt de uitkering 70% hiervan. eerde WGA-premie voor de vaste Werkhervattingskas (Whk), die op ringsfonds voor de overheid) de “eigen” schadelast. plichting en premiedifferentiatie in de De duur van de loongerelateerde werknemers aangevuld met de zijn beurt wordt gevoed door de tegenover. Per saldo verwacht de WGA, gelden niet voor vangnetters fase zal, net als bij de WW en de risico’s voor de WGA- en ZW-vang- gedifferentieerde premies. Hiermee overheid op macroniveau een daling De waargenomen daling van de en hun voormalige werkgevers. De WIA, drie maanden bedragen en kan netters. Hierbij zal dezelfde bereke- vervalt bij de WGA dus het huidig van de lasten voor ziekteverzuim en instroom van niet-vangnetters in de noodzaak om het ziekteverzuim terug worden verlengd met een periode ningssystematiek worden gehan- onderscheid tussen financiering van arbeidsongeschiktheid vanwege de WIA wordt toegeschreven aan te dringen en de instroom in de WIA die bepaald wordt op basis van het teerd die nu ook wordt toegepast bij de WGA voor werknemers met een genoemde financiële prikkels voor ingezette beleidsmaatregelen zoals te voorkomen staat bij hen daardoor arbeidsverleden en maximaal 104 de bepaling van de gedifferenti- vast dienstverband en voor werkne- werkgevers en vangnetters. de Wet verlenging loondoorbeta- niet hoog op de agenda. Op de weken bedraagt. Tijdens de loonge- eerde WGA-premie. De schadeuit- mers met een dienstverband dat al lingsverplichting bij ziekte, de Wet arbeidsmarkt staan vangnetters bij relateerde fase is de ziektewetuitke- keringen uit het verleden worden in de eerste twee ziektejaren Voor kleine werkgevers zal een WIA, het Schattingsbesluit en de ziekte dus te vaak en te lang langs de ring 70% van het laatstverdiende per bedrijf gerelateerd aan de eindigt. Ook de financiering van de sectorale, uniforme premie gaan Wet verbetering poortwachter, en kant, zo werd in de WIA-evaluatie van - gemaximeerde - loon. In de loonsom en vervolgens vergeleken Ziektewet voor werknemers van wie gelden, waarmee het karakter van als uitvloeisel van dit alles de directe 2011 geconcludeerd. vervolgfase daalt de uitkering tot met het landelijke kengetal ter het dienstverband tijdens ziekte de reguliere WGA-premie verandert financiële prikkels voor zowel 70% van het minimumloon. Mocht bepaling van het uiteindelijke eindigt zal dan lopen via de Werk- van individueel naar sectoraal. De werkgever als werknemer. Deze Een flinke daling in de WIA-instroom de vangnetter naast deze uitkering premiepercentage. Het karakter van hervattingskas. Als werkgever zult u premie voor het ZW- en WGA- maatregelen hebben echter nauwe- door vangnetters wil men verder ook een inkomen hebben, dan de UWV-premie voor het ZW- en dus te maken krijgen met een vangnet werd overigens al sectoraal lijks of geen effect gehad op werk- ook bewerkstelligen via de nieuwe wordt dit deels in mindering WGA-vangnet verandert dus van stijging van de gedifferentieerde vastgesteld.18 Mercer Signaal | april 2012 Mercer Signaal | April 2012 19

×