Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mục tiêu

167 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mục tiêu

  1. 1. Mục tiêu - Cung cấp cho HV các kiến thức về kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống từ cơ bản đếnnâng cao- Rèn luyện và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm của HV thông qua các tình huống kiểmthử phần mềm thực tế.- Cung cấp, cập nhật những công nghệ kiểm thử phần mềm hiện đại nhất đang được ứng dụngtrên thế giới.- Trang bị cho HV những kỹ năng mềm cần thiết để HV có thể làm công việc kiểm thử phầnmềm một cách chuyên nghiệp trong thực tế cũng như thích nghi nhanh với công việc của chuyênviên kiểm thử phần mềm tại các tập đòan phần mềm đa quốc gia.Đối tượng học- Học viên tham dự cần có trình độ Cao đẳng hoặc tương đương trở lên; rất thích hợp cho họcviên là sinh viên các năm cuối ĐH hoặc tốt nghiệp đại học.- Học viên có hơn 2 năm kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng phần mềm và cơ bản lập trình ứngdụng máy tính nhưng không bắt buộc phải có kiến thức và/hoặc kinh nghiệm về kiểm thử phầnmềm.- Học viên có mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm.- Thời gian học: 4 đến 6 tháng liên tục- Tổng số giờ: 144 giờ học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại.Kết quả đạt đượcSau khi hoàn thành khóa học:- HV sẽ biết được những kỹ thuật và tư duy kiểm thử phần mềm đang được áp dụng hàng ngàytrong các công ty thành công trong việc phát triển phần mềm cho khách hàng hoặc cung cấp dịchvụ phát triển và kiểm thử phần mềm cho các công ty khác.- HV sẽ biết được cách nâng cao tính hiệu quả của phần mềm thông qua việc áp dụng các kiếnthức, quy trình, công nghệ kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp.- Với những HV là kỹ sư kiểm thử mới vào nghề, HV hoàn toàn có thể thích ứng thành công vàđóng góp hiệu quả vào họat động của các tập đoàn phần mềm lớn.
  2. 2. Nội dung họcLCTP1- Vai trò, ý nghĩa của kiểm thử phần mềm trong các quy trình phát triển phần mềm thực tế.- Các giai đoạn và các cột mốc quan trọng của việc kiểm thử trong quy trình phát triển phầnmềm.- Sự khác biệt giữa các khái niệm căn bản: QA, QC và kiểm thử phần mềm.- Vai trò, trách nhiệm của nhóm kiểm thử phần mềm và chuyên viên kiểm thử phần mềm.- Tổng quan về LogiGear® Software Test Planning Framework và cách áp dụng những chiếnlược, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật kiểm thử trong các giai đoạn phát triển phần mềmđể đạt được những mục tiêu chất lượng đã đặt ra.- Tìm hiểu các cách tiếp cận kiểm thử phần mềm: hộp đen, hộp xám và hộp trắng.- Tìm hiểu các loại tài liệu kỹ thuật dùng trong kiểm thử phần mềm: danh sách yêu cầu kiểm thử(test requirements), bản mô tả (test specification) và bản thiết kế kiểm thử (test design).- Cách phân tích và thực hiện kiểm thử phần mềm dựa vào danh sách yêu cầu kiểm thử (testrequirements).- Các kỹ thuật thiết kế trường hợp kiểm thử (test case) thường gặp và cách áp dụng.- Bug là gì? Xây dựng báo cáo bug như thế nào?- Các lỗi phần mềm thông dụng.- Cách sử dụng hệ thống quản lý bug (Bug Management System) và hệ thống quản lý các trườnghợp kiểm thử (Test Case Management System).- Cách viết một báo cáo tình trạng kiểm thử phần mềm (Testing Progress Report).LCTP2-Chân dung của một chuyên viên kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp.-Những hoạt động kiểm thử hàng ngày thông dụng và những công việc bạn phải thực hiện.-Làm việc ở vị trí là chuyên viên kiểm thử cho nhóm phát triển phần mềm nội bộ và làm chuyênviên kiểm thử trong nhóm làm dịch vụ outsource khác nhau như thế nào.
  3. 3. -Những kỹ năng làm việc hiệu quả trong một nhóm làm dịch vụ outsource.-Phương pháp nắm bắt nhanh chóng những thông tin cần thiết khi đối mặt với một lượng thôngtin lớn từ những tài liệu kỹ thuật để thực hiện công việc một cách hiệu quả.-Cách viết một danh sách yêu cầu kiểm thử dựa vào các yêu cầu phần mềm (businessrequirements) của khách hàng.-Tổng quan công nghệ kiểm thử phần mềm tự động (Test Automation Engineering)-Giới thiệu kỹ thuật Action Based Testing (keyword-driven) tiên tiến trong lĩnh vực kiểm thửphần mềm tự động.-Giới

×