Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tich hop internet vao bai day

289 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tich hop internet vao bai day

 1. 1. Nhóm 04
 2. 2.  Tên dự án: “Một phần của cuộc sống” Đề tài: Dòng điện xoay chiều – các đoạn mạch xoay chiều Bộ câu hỏi định hướng:Câu hỏi khái quát: Điều gì làm cho cuộc sống của con người trở nên văn minh và tốt đẹp hơn?
 3. 3. Câu hỏi bài học:  Như thế nào là dòng điện xoay chiều?  Các đặc trưng cơ bản của dòng điện xoay chiều  Điện áp và cường độ dòng điện có mối quan hệ như thế nào trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tự điện hoặc cuộn cảm?  Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp các đại lượng của dòng điện xoay chiều liên hệ với nhau như thế nào?  Khi nào thì dòng điện xoay chiều đạt cực đại?
 4. 4. Câu hỏi nội dung: Người ta tạo ra suất điện động xoay chiều như thế nào? Biểu thức của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều như thế nào? Mối quan hệ của chúng trong đoạn mạch chỉ có điện trở R. Vì sao bên cạnh các giá trị tức thời, dòng điện xoay chiều lại có thêm các giá trị hiệu dụng? Có thể dùng hình thức nào để biểu diễn dòng điện xoay chiều?
 5. 5.  Tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều? các đại lượng của dòng điện xoay chiều liên hệ với nhau như thế nào khi trong mạch chỉ có tụ điện? Tác dụng của cuộn cảm L đối với dòng điện xoay chiều? các đại lượng liên hệ với nhau như thế nào trong đoạn mạch chỉ có cuộn cảm? Có phải điện áp của mạch R,L, C bằng tổng 3 điện áp thành phần? Có phải dòng điện chạy trong mạch có bằng tổng của 3 dòng điện thành phần? Có thể tạo ra hiện tượng cộng hưởng điện bằng cách nào?
 6. 6.  Tổ chức một buổi thảo luận về “Ứng dụng internet vào nghiên cứu, cộng tác và giao tiếp như thế nào? Trong buổi thảo luận sẽ bàn luận đến các vấn đề như: + Vai trò của internet? Những công cụ nào của internet có thể phục vụ trong nghiên cứu (tìm tài liệu, thông tin, hình ảnh, âm thanh…), cộng tác và giao tiếp (với bạn bè, giáo viên, những người khác về ý tưởng, giải pháp…)? + Làm thế nào để ứng dụng internet một cách có hiệu quả nhất trong học tập? + Thế nào là văn minh internet? (đạo đức liên quan đến việc truy cập và sử dụng internet, các trang web nào nên tìm hiểu, không nên tìm hiểu…)...
 7. 7.  Trong quá trình học sinh thực hiện dự án có thể: + Cung cấp cho học sinh các trang web thông thường như: google.com, yahoo.com, youtobe.com,… các công cụ tìm kiếm âm thanh, phim; trang web về vật lý vatlysupham.com, vatlyvietnam.org, thuvienvatly.com,... + hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ tìm kiếm nâng cao để đỡ mất nhiều thời gian và có được nguồn tài liệu tin cậy. + hướng dẫn học sinh tạo dropbox cho nhóm gồm các mục như: Giới thiệu (tên các thành viên, địa chỉ mail, blog…); bài tập, tài liệu tham khảo,… nhờ đó các em sẽ trao đổi kiến thức, chia sẻ nguồn tài liệu, đóng góp và xây dựng cho bài học thông qua những phản hồi…
 8. 8.  Kỹ năng học tập và sáng tạo Kỹ năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và hợp tác Kỹ năng hiểu biết về thông tin và truyền thông Kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp
 9. 9.  Giới thiệu các trang web đáng tin cậy để tìm kiếm tài liệu xây dựng dự án. Góp ý cho Bộ câu hỏi định hướng. Góp ý cho kế hoạch sản phẩm của học sinh như hình thức thể hiện sản phẩm khác hoặc phần mềm trình diễn đa phương tiện có hiệu quả hơn Powerpoint. Nhận phản hồi dự án trên wiki nhóm nhằm hoàn thiện dự án.

×