Ba ğırova Mənzər Bakı Kompüter Kolleci Bakı - 2011
Dərsin planı: <ul><li>Motivasiya; </li></ul><ul><li>Alman riyaziyyatçısı  Karl Veyerştras; </li></ul><ul><li>Veyerştr...
Motivasiya : Şagirdlər qruplara bölünür və onlara “Qutu ” məsələsini həll etmək tapşırılır. Qruplara tərəfi 15 sm olan k...
Karl Veyerştras parçada kəsilməz funksiyanın əsas xassələrini araşdırmış və isbat etmişdir. “ Qəlbən şair olmadan ə...
Veyerştras teoremi: y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b
Funksiyanın [a;b ] parçasında ƏBQ və ƏKQ-nin tapılması alqoritmi: 1.  Funksiyanın [a;b] parçasının uc nöqtələrindəki ...
Düzbucaqlı paralelepiped formasında olan otağın ölçüləri necə olmalıdır ki, tikinti ucuz başa gəlsin? Optimallaşdırma mə...
Optimallaşdırma məsələlərini aşağıdakı sxem üzrə həll etmək olar : riyazi model üzrə hesablamalar aparılır ; məsələn...
<ul><li>Tərəfi  a olan kvadrat şəklində kağız parçasından üstü açıq bir qutu hazırlamaq lazımdır. </li></ul><ul><li>Qutu...
Qutunun həcmi: Hesablamalar:  Cavab : Qutunun həcminin ən böyük olması üçün onun oturacağı olmalıdır, bu halda qutun...
R 2R H P əncərənin sahəsi: P əncərənin perimetri: buradan onda Cavab: pəncərənin ölçüləri olmalıdır: və
Test tapşırıqları: 2 ) 12 ədədini mənfi olmayan elə iki toplananın cəmi şəklində göstərin ki, bu ədədlərin kvadratları c...
Doğru deyil
Doğrudur
Ev tapşırığı: Misal  № 236-246  (dərslik) Testlər  səhifə 51 -57 (sinif testi )
R efleksiya fəaliyyəti: <ul><li>B u dərsdə hansı yeni biliklər qazandı n iz? </li></ul><ul><li>Bu bilikləri lazım gəldik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Funksiyanın ƏBQ və ƏKQ-nin tapılması

3,186 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Funksiyanın ƏBQ və ƏKQ-nin tapılması

 1. 1. Ba ğırova Mənzər Bakı Kompüter Kolleci Bakı - 2011
 2. 2. Dərsin planı: <ul><li>Motivasiya; </li></ul><ul><li>Alman riyaziyyatçısı Karl Veyerştras; </li></ul><ul><li>Veyerştras teoremi; </li></ul><ul><li>Funksiyanın [a;b] parçasında ƏBQ və ƏKQ-nin tapılması alqoritmi; </li></ul><ul><li>Optimallaşdırma məsələlərinə nümunələr; </li></ul><ul><li>Optimallaşdırma məsələlərinin həll sxemi; </li></ul><ul><li>Məsələlər; </li></ul><ul><li>Test tapşırıqları; </li></ul><ul><li>Ev tapşırığı; </li></ul><ul><li>R efleksiya fəaliyyəti. </li></ul>
 3. 3. Motivasiya : Şagirdlər qruplara bölünür və onlara “Qutu ” məsələsini həll etmək tapşırılır. Qruplara tərəfi 15 sm olan kvadrat formada kağız parçaları paylanır. Bu kağızlardan həcmi ən böyük olan üstü açıq qutu (düzgün prizma) düzəltmək lazımdır. -Qutunun həcminin ən böyük olması üçün oturacağın tərəfi necə olmalıdır? - sualı ortaya çıxır.
 4. 4. Karl Veyerştras parçada kəsilməz funksiyanın əsas xassələrini araşdırmış və isbat etmişdir. “ Qəlbən şair olmadan əsil riyaziyyatçı olmaq mümkün deyil” Veyerştras riyazi analizin əsaslarını qoymuş, öz tədqiqatları ilə riyaziyyatı əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirmişdir. Karl Veyerştras 1815-1897 ( alman riyaziyyatçısı )
 5. 5. Veyerştras teoremi: y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b y 0 x a b
 6. 6. Funksiyanın [a;b ] parçasında ƏBQ və ƏKQ-nin tapılması alqoritmi: 1. Funksiyanın [a;b] parçasının uc nöqtələrindəki qiymətləri hesablanır; 2. Funksiyanın ( a;b) aralığında olan bütün böhran nöqtələri tapılır və bu nöqtələrdə funksiyanın qiymətləri hesablanır; 3.Tapılımış qiymətlər müqayisə olunur və onlardan ən böyüyü və ən kiçiyi götürülür. b a ƏBQ ƏKQ
 7. 7. Düzbucaqlı paralelepiped formasında olan otağın ölçüləri necə olmalıdır ki, tikinti ucuz başa gəlsin? Optimallaşdırma məsələlərinə nümunələr ( optimum - “ən yaxşı” ) Dairə daxiılinə şəkilmiş bərabəryanlı üçbucaqlardan sahəsi ən böyük olanını tapin . Pəncərənin ölçüləri necə olmalıdır ki, onun sahəsi ən böyük olsun ? . Qutunun həcminin ən böyük olması üçün oturacağın tərəfi necə olmalıdır? Özü ilə kvadratının cəmi ən kiçik olan ədədi tapın.
 8. 8. Optimallaşdırma məsələlərini aşağıdakı sxem üzrə həll etmək olar : riyazi model üzrə hesablamalar aparılır ; məsələnin riyazi modeli qurulur ; məsələdə qoyulan suala cavab verilir .
 9. 9. <ul><li>Tərəfi a olan kvadrat şəklində kağız parçasından üstü açıq bir qutu hazırlamaq lazımdır. </li></ul><ul><li>Qutunun həcminin ən böyük olması üçün oturacağın tərəfi necə olmalıdır? </li></ul><ul><li>Pəncərənin ölçüləri necə olmalıdır ki, onun sahəsi ən böyük olsun? (çərçivənin perimetri verilmişdir) </li></ul><ul><li>“ Pəncərə” məsələsini n şərti: </li></ul><ul><li>“ Qutu” məsələsinin şərti: </li></ul>Məsələnin həlli Məsələnin həlli
 10. 10. Qutunun həcmi: Hesablamalar: Cavab : Qutunun həcminin ən böyük olması üçün onun oturacağı olmalıdır, bu halda qutunun həcmi olacaq. x a a-x 2
 11. 11. R 2R H P əncərənin sahəsi: P əncərənin perimetri: buradan onda Cavab: pəncərənin ölçüləri olmalıdır: və
 12. 12. Test tapşırıqları: 2 ) 12 ədədini mənfi olmayan elə iki toplananın cəmi şəklində göstərin ki, bu ədədlərin kvadratları cəmi ən kiçk olsun. 1 ) funksiyanın [-4;0] parçasında ən böyük qiymətini tapı n. 3) Çevrə daxilinə çəkilmiş bütün düzbucaqlılardan sahəsi ən böyük olanının tərəfləri nisbətini tapın. A)-1 A) 2 və 10 A)1:2 B)0 C)1 D)2 E)3 B) 4 və 4 C) 6 və 6 D) 5 və 7 E) 3 və 9 B)1:3 C)1:10 D)1:1 E)1:5
 13. 13. Doğru deyil
 14. 14. Doğrudur
 15. 15. Ev tapşırığı: Misal № 236-246 (dərslik) Testlər səhifə 51 -57 (sinif testi )
 16. 16. R efleksiya fəaliyyəti: <ul><li>B u dərsdə hansı yeni biliklər qazandı n iz? </li></ul><ul><li>Bu bilikləri lazım gəldikdə istifadə edə bilərsinizmi? </li></ul><ul><li>Dərsdə iştirak etməyən sinif yoldaşınıza mövzunu başa sala bilərsinizmi? </li></ul>

×