Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dels mètodes cooperatius a la xarxa cooperativa de l’aula Tutoria entre iguals: Ajut en les operacions Co-correcció de tex...
Co-correcció de textos <ul><li>ASPECTES A CONSIDERAR EN L’ELABORACIÓ D’UN TEXT </li></ul><ul><li>COHERÈNCIA </li></ul><ul>...
Correcció de la coherència i la cohesió en petits grups Cocorrecció en parelles de l’ortografia, lèxic i morfosintàxis
 
 
Suport a les operacions - La tasca l’ha de fer el nen o  nena que encara li costa. -El que ja ho fa corregeix en el procés...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dels MèTodes Cooperatius A La Xarxa Cooperativa De

1,571 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dels MèTodes Cooperatius A La Xarxa Cooperativa De

  1. 1. Dels mètodes cooperatius a la xarxa cooperativa de l’aula Tutoria entre iguals: Ajut en les operacions Co-correcció de textos
  2. 2. Co-correcció de textos <ul><li>ASPECTES A CONSIDERAR EN L’ELABORACIÓ D’UN TEXT </li></ul><ul><li>COHERÈNCIA </li></ul><ul><ul><li>Text ordenat: presentació, nus i desenllaç </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir el fil conductor donat a l’inici </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de tenir elements que ens permetin imaginar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com són els personatges </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El lloc on passa l’acció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan passa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què passa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com es resol la situació </li></ul></ul></ul><ul><li>COHESIÓ </li></ul><ul><ul><li>Text no repetitiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de connectors de temps, ordinal o causal: primer, més tard, després, quan, en un primer moment, .. </li></ul></ul><ul><li>LÈXIC </li></ul><ul><ul><li>Vocabulari ric, precís i variat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús d’adjectius, adverbis, comparacions que enriqueixen el text. </li></ul></ul><ul><ul><li>No barreja idiomes: català, castellà,... </li></ul></ul><ul><li>ORTOGRAFIA </li></ul><ul><ul><li>Separació correcta de paraules </li></ul></ul><ul><ul><li>No omissió o repetició de lletres o síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>Majúscules </li></ul></ul><ul><ul><li>Verb haver </li></ul></ul><ul><ul><li>Terminació: -ava </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaig, vas,va, vam. vau, van + infinitiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Apòstrof </li></ul></ul><ul><ul><li>Grups: mm, mb,mp,br,bl,nv, tx, tg, tj </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternança: c-qu, g-j, g-gu, c-ç </li></ul></ul><ul><ul><li>Essa sonora i essa sorda </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraules amb vocal neutre </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraules amb o/u àtones </li></ul></ul><ul><ul><li>Lletres mudes: h, r, t </li></ul></ul><ul><ul><li>Puntuació: punt i seguit, punt i a part, coma, guions, admiració, interrogació </li></ul></ul><ul><li>MORFOSINTAXIS </li></ul><ul><ul><li>Frases ben estructurades </li></ul></ul><ul><ul><li>Concordança del verb, del verb amb el nom, del nom amb l’article o adjectiu. </li></ul></ul><ul><li>PRESENTACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Netedat, marges i separació entre línies </li></ul></ul><ul><li>GRAFIA </li></ul><ul><ul><li>Lletra llegible, proporcionada i amb bona direccionalitat </li></ul></ul>
  3. 3. Correcció de la coherència i la cohesió en petits grups Cocorrecció en parelles de l’ortografia, lèxic i morfosintàxis
  4. 6. Suport a les operacions - La tasca l’ha de fer el nen o nena que encara li costa. -El que ja ho fa corregeix en el procés, no al final. -Cal detectar l’errada i esmenar- la amb les pistes que calgui.

×