Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perisian Komputer & Aplikasi ICT dalam Pengajaran Agama

10,430 views

Published on

Pembentangan ini telah diadakan pada hari Khamis, 26 Mac 2009 (2.20 - 4.30 ptg)

 • boleh terangkan hubungkait dalil di pendahuluan awal presentation dengan tajuk p.p ini?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Perisian Komputer & Aplikasi ICT dalam Pengajaran Agama

 1. 1. PI 5403 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM ICT ICT ICT PERISIAN KOMPUTER & APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN AGAMA MaWaRDi 08M0751 LEA HS 08M0754 SARJANA PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM
 2. 2. DALIL DARIPADA AL-QUR’AN Firman Allah (Surah al-Baqarah : 31 – 32) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman , “ Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu Jika kamu memang orang-orang yang benar! ”
 3. 3. DALIL DARIPADA AL-QUR’AN Firman Allah (Surah al-Baqarah : 31 – 32) Mereka menjawab, “ Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . ”
 4. 4. APAKAH KOMPUTER ? ICT ICT ICT ICT Sebuah MESIN elektronik Memproses DATA dengan cepat Menyimpan MAKLUMAT & arahan Di simpan dalam UNIT INGATAN ( MEMORY ) Hanya dapat berfungsi menerusi perintah manusia
 5. 5. PERKAKASAN KOMPUTER [ COMPUTER HARDWARE ] ISTILAH yang digunakan bagi merujuk kepada KOMPONEN-KOMPONEN FIZIKAL sesebuah KOMPUTER PAPAN KEKUNCI ( keyboard ) UNIT PEMPROSESAN PUSAT ( central processing unit ) UNIT INGATAN ( memory ) PEMACU CAKERA ( disk drive ) UNIT PAMERAN VIDEO ( monitor ) PENCETAK ( printer )
 6. 6. PERISIAN KOMPUTER [ COMPUTER SOFTWARE ] Mengandungi SATU atau LEBIH aturcara (program) berserta dengan dokumen-dokumen dan cara menggunakannya. Dokumen  carta aliran,  spesifikasi program  buku panduan Klasifikasi  PENGGUNAAN ( APPLICATION )  SISTEM ( SYSTEM )
 7. 7. PERISIAN KOMPUTER [ COMPUTER SOFTWARE ] PROGRAM APLIKASI ( APPLICATION PROGRAM )  Direkabentuk & dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tertentu seseorang pengguna, contohnya mengira gaji bersih para pekerja <ul><li>PERISIAN SISTEM ( SYSTEM SOFTWARE ) </li></ul><ul><li>Bertujuan memudahkan serta menjadikan operasi sesuatu sistem komputer lebih cekap & efektif </li></ul><ul><li>Biasanya dihasilkan oleh pihak pengeluar sistem komputer kerana ianya memerlukan pengetahuan mengenai bagaimana sesebuah komputer berfungsi </li></ul>
 8. 8. <ul><li>KERATAN AKHBAR TEMPATAN </li></ul><ul><li>{BORNEO BULLETIN, </li></ul><ul><li>keluaran Isnin, 23 Februari 2009} </li></ul><ul><li>Kompilasi oleh Lance Thoo, halaman 32 </li></ul><ul><li>10 buah sekolah menengah BSB  1984 </li></ul><ul><li>membekalkan komputer-komputer ke sekolah-sekolah </li></ul><ul><li>Pendedahan kepada murid-murid / pelajar-pelajar </li></ul><ul><li>memperkenalkan konsep-konsep asas komputer. </li></ul><ul><li>Dua sekolah kerajaan – menggunakan komputer. </li></ul><ul><li>Pusat Tingkatan Enam (PTE)  MDPMAMB </li></ul><ul><li>Maktab Anthony Abell (AAC) </li></ul><ul><li>Idea memperkenalkan komputer-komputer di sekolah-sekolah di Brunei telah disarankan kira-kira 18 bulan lepas oleh Brunei Shell </li></ul>
 9. 9. AL-QUR’AN BAHASA ARAB DOA-DOA FARDHU ‘AIN http:// www.darulnuman.com/perisian/index.html
 10. 10. H A J I & U M R A H I Q R A ’ J A W I S O L A T http://www.darulnuman.com/perisian/index.html
 11. 11. AL-QUR’AN & AL-HADIS F A R A I D H KARTUN – MUHAMMAD di ragui  kawalan unit aqidah Jabatan Hal Ehwal Agama
 12. 12. PENGURUS PROJEK: SITI KHADIJAH BINTI ABU BAKAR PENGURUS SUMBER: ERNALISA @ HANISAH ‘AQILAH BTE SHAHEED PENGURUS REKABENTUK: HJ RAZALIDEEN BIN HJ MAHAL PENGURUS KAWALAN NILAI: SITI NURULFAEZ BINTI HJ MATALI PENGURUS MULTIMEDIA: MASNORLIZA BINTI HJ ABD LAMIN PERISIAN ( SOFTWARE ) IBADAT AMALAN HAJI
 13. 13. PERISIAN ( SOFTWARE ) IBADAT AMALAN HAJI
 14. 14. PERISIAN ( SOFTWARE ) MU’AMALAT GADAIAN HASIL USAHA : MORSIDI BIN HJ AWG TUAH SIRIMI BIN JAMALI HAYROL BIN HJ AHMAD RUZAIDI BIN HJ ZAKARIA SHAHRIN BIN HJ SHAMSUDIN MAHASISWA KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
 15. 15. PERISIAN ( SOFTWARE ) MU’AMALAT GADAIAN
 16. 16. PERISIAN ( SOFTWARE ) MU’AMALAT GADAIAN
 17. 17. PERISIAN ( SOFTWARE ) IBADAT ZAKAT HASIL USAHA : Hj Kairul Amri bin Hj Talipuddin, Azizah binti Hj Abd Rahman Dk Hjh Masniah binti Pg Hussin, Hjh Noorhaizadatul Akmar Hj Metamit, Siti Azalina binti Hj Othman MAHASISWA KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
 18. 18. <ul><li>LAMAN WEB </li></ul><ul><li>INTERNET </li></ul><ul><li>BLOG </li></ul><ul><li>i-POD </li></ul><ul><li>PDA </li></ul><ul><li>MOBILE </li></ul><ul><li>3.5G </li></ul>Image Source : http://ilham-syariah.blogspot.com
 19. 19. M A N F A A T MEMUDAHKAN MENARIK MINAT JIMAT KOS & TENAGA ABM ( SUMBER P & P ) SISTEMATIK P E R I S I A N K O M P U T E R
 20. 20. M U D H A R A T CIPLAK RAPUH ( FRAGILE ) CEDUK & SALIN ( COPY & PASTE ) TIADA KAWALAN AKHLAK & AKIDAH P E R I S I A N K O M P U T E R
 21. 21. Artikel Khas – Peranan Guru Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam, tulisan Allahyarham Profesor Dato Dr Hj Mahmud Saedon bin Awg Othman, pakar perundangan Islam, KHEU, sempena Hari Guru 1995 “ Peranan dan tugas guru adalah mulia kerana menyambung peranan dan tugas yang dipikul oleh Nabi-nabi dan Rasul-rasul termasuklah baginda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Yang demikian, guru hendaklah mempunyai niat yang benar dan bersifat ikhlas, jujur, cekap, gigih, dedikasi dan inovasi.”
 22. 22. APAKAH ICT ? ICT ICT ICT ICT INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI ( TMK ) TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI ( TIK )
 23. 23. APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN AGAMA <ul><li>Menggunakan ICT </li></ul><ul><li>secara </li></ul><ul><li>BERFIKRAH, TERANCANG, BERSESUAIAN </li></ul><ul><li>untuk mempertingkatkan </li></ul><ul><li>proses pengajaran & pembelajaran </li></ul><ul><li>khususnya </li></ul><ul><li>dalam mata pelajaran AGAMA </li></ul>
 24. 24. DALIL DARIPADA AL-QUR’AN Firman Allah (Surah al-Mu’minun : 61) “ mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang yang segera memperolehnya . ”
 25. 25. Pengiran Dato Seri Setia Dr. Hj. Mohammad bin Pengiran Hj Abd.Rahman, Timbalan Menteri Pendidikan berucap di dalam pertandingan Akhir Inforama 2007, “ Bahawa kita sedia maklum di mana kita sedang berada di era globalisasi atau apa yang kita kenali sebagai era dunia tanpa sempadan, maka tidak hairanlah kebanyakan negara-negara yang sedang membangun berlumba-lumba dalam memaju dan memperkembangkan ICT masing-masing sehingga muncullah istilah-istilah seperti e-Perdagangan , e-Pelaburan , e-Kesihatan , e-Pendidikan , e-Kerajaan dan lain-lain lagi. ”
 26. 26. Pengiran Dato Seri Setia Dr. Hj. Mohammad, Timbalan Menteri Pendidikan menegaskan, “ Bahawa Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dalam perkembangan ini di mana Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah memberi keutamaan terhadap perkembangan ICT dengan menyediakan peruntukan yang tinggi. Kecemerlangan negara kita dalam pendidikan akan terserlah jika penggunaan komputer menjadi satu budaya harian dan dapat dimanfaatkan secara intensif, efisien dan efektif di kalangan pelajar-pelajar kita di semua peringkat persekolahan rendah menengah dan tinggi.” (http://www.brunet.bn/news/pelita/19sept/didik.htm, 24 Feb 2008)
 27. 27. Yang Berhormat Pehin Dato Paduka Seri Setia Ustaz Awang Hj. Badaruddin bin Hj. Othman, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama telah menekankan mengenai penggunaan ABM dalam pengajaran ketika beliau berucap di Majlis Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran di Persekolahan Ugama Pada 6 Februari 2006 Di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah : “ Aktiviti pengajaran guru hendaklah berpusatkan kepada pelajar, guru-guru hendaklah menggunakan alat bantu mengajar multimedia supaya pengajaran mereka menyeronokkan, mudah difahami dan berkesan”. (http://www.religious-affairs.gov.bn, 16 April 2008)
 28. 28. Kajian Hajah Norwati,2002 Tesis M.A UBD mengenai penggunaan media elektronik dan bukan media elektronik dlm P & P Ugama
 29. 29. Penggunaan media asas dalam P & P Ugama (kajian Hjh Norwati, 2002)
 30. 30. Guru-guru ugama tidak pernah menggunakan komputer dalam P & P Ugama (kajian Hjh Norwati,2002 )
 31. 31. Kajian Azizah, 2007 Diploma Perguruan lepasan Ijazah, KUPU SB mengenai Aplikasi Perisian ICT 50 orang guru di salah sebuah sekolah ugama di Brunei.
 32. 32. KELEBIHAN ICT SEBAGAI ALAT APLIKASI <ul><li>1. Mengurangkan P & P secara tradisional </li></ul><ul><li>2. Boleh kongsi informasi dgn guru lain </li></ul><ul><li>3 . Penjimatan masa dan tenaga </li></ul><ul><li>4 . Murid boleh menumpukan aktiviti pembelajaran </li></ul><ul><li>5 . Meningkatkan kecekapan dan ketepatan </li></ul><ul><li>hasil pembelajaran </li></ul>
 33. 33. MASALAH TIDAK MENGGUNAKAN PERISIAN DALAM P & P UGAMA Tidak tahu menggunakan perisian Tidak ada kemudahan Perisian sukar diperolehi Kurang galakan jabatan Tidak semua PI boleh guna perisian
 34. 34. Projek e-kerajaan, JPI “ Interactive Teaching and Learning for Religious Institutions ” ( InTel ) <ul><li>Rancangan Tahun 2002 </li></ul><ul><li>Diluluskan Tahun2004 </li></ul><ul><li>Kerja-kerja pemasangan Tahun 2007 </li></ul><ul><li>Kerja-kerja selesai Tahun 2008 </li></ul>Objektif : Dapat mewujudkan suasana P & P yang lebih interaktif dan dapat meningkatkan kualiti P & P sesuai dgn kemajuan teknologi kini.
 35. 35. Projek InTel Sekolah Menengah Arab Lelaki Hassanal Bolkiah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei 37 buah sekolah ugama seluruh negara
 36. 36. MAKMAL KOMPUTER 26 set Tablet PC Inkjet / Deskjet Colour printer Setiap sekolah / institusi dibekalkan Scanner Portable Projector
 37. 37. Contoh penggunaan ICT di kalangan pelajar ICT ICT MAKMAL KOMPUTER
 38. 38. Contoh penggunaan ICT di kalangan pelajar ICT ICT MAKMAL ICT
 39. 39. CADANGAN PEMBAIKAN DALAM APLIKASI ICT JPI menyediakan setiap sekolah MAKMAL KOMPUTER, INTERACTIVE WHITE-BOARD dsb Guru-guru diberi peluang lebih banyak mengikuti KURSUS penggunaan komputer dan pembuatan perisian ICT Memberikan INSENTIF guru-guru yang boleh membuat perisian ICT, terutama dalam P & P ugama Setiap sekolah menyediakan period khas PEMBELAJARAN ICT
 40. 40. SEKIAN SAHAJA PERSEMBAHAN DARIPADA KAMI HJ ROSE DE YUSOF BIN HJ MOHD RAMLEE (08M0751) HJ RUSLI BIN HJ MD SALLEH (08M0754) SYUKRAN katsiiran jaziilan SESI SOAL JAWAB TAFADHAL 

×