Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ip Telefonie Oplossingen

1,063 views

Published on

Mogelijkheden IP telefonie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ip Telefonie Oplossingen

 1. 1. IP Telefonieoplossingen<br />
 2. 2. Inhoud<br />Begrippen<br />Voordelen IP telefonie<br />Benodigdemiddelenvoor IP Telefonie<br />Oplossingsrichtingen<br />Phylax Oplossingen<br />
 3. 3. Begrippen<br />VOIP = Voice over Internet Protocol<br /> IP telefonie = het transporteren van telefoongesprekken met het IP protocol<br />IP telefooncentraleszijneencombinatie van hardware en software die de interne telefoongesprekkenbinneneenorganisatieover het datanetwerktransporterennaar de gebruikers<br />Unified Communications is eenverzamelnaamvooralletechnologiewaarmeespraak, video, fax, chat en mail in 1 systeemwordtgebundeld<br />Voor het transporteren van telefoongesprekkennaar de buitenwereldkangebruikwordengemaakt van: <br />Analogelijnen<br />ISDN bundels<br />Publiekeinternetverbindingen<br />Privé data verbindingennaareenspraakprovider<br />
 4. 4. Algemenevoordelen IP telefonie<br />Functionaliteit<br />Grotereflexibiliteitdoordattelefoniewerkplekonafhankelijkwordt<br />Integratie met applicaties<br />Verbeterenbereikbaarheidorganisatie<br />Kosten<br />Geenapartetelefoniebekabelingmeernoodzakelijk<br />Kostenbesparingenspraakverkeer<br />Telefoniewordteenapplicatie op het netwerkwaardoor het makkelijkertebeherenwordt<br />
 5. 5. Wat is noodzakelijkevoor IP Telefonieoplossingen<br /> IP telefooncentralegekoppeld<br />Werkplekvoorzieningen:<br />IP telefoons en/of<br />WIFI telefoons en/of<br />Softphones en/of<br />Headsets of USB hoorns<br />Netwerkvoorzieningen<br />Layer 3 (2,5) switching<br />Cat 5 of cat 6 bekabeling<br />Optioneel Power over Ethernet op de switches<br />Optioneelprofessionele Wireless Lanvoorzieningen<br />
 6. 6. Driefundamenteleoplossingsrichtingen<br />Hardware en software gecombineerd in 1 apparaat (appliance)<br />Telefonie software teinstalleren op server naarkeuze<br />Gebruik van eengehostetelefoniecentrale<br />
 7. 7. Phylax oplossingen<br />Appliances: Cisco Unified Communications portfolio<br />UC500 serie tot 48 gebruikers<br />Call Manager express tot 100 gebruikers<br />Unified Communications Manager Business edition tot 250 gebruikers<br />Unified Communications Manager tot 30.000 gebruikers<br />Software: SwyxWare<br />SwyxWare Compact tot 10 gebruikers<br />SwyxWare essential tot 500 gebruikers<br />Hosted: Routit/ Phylax hosted telefonie<br />Onbeperktaantalgebruikers<br />
 8. 8. Appliances: Cisco Unified Communications portfolio (1)<br />UC500 serie tot 48 gebruikers<br />Licenties in bundels van 8<br />ISDN 2 /analogeaansluitingennaarkeuze<br />Hunt groups / pickup groups<br />Voice mail in Outlook<br />Antwoordapparaatfunctionaliteit<br />8 POE ethernetaansluitingen<br />Basis firewall functionaliteit<br />Optioneel Wireless accespoint<br />Uitgebreide range van Cisco telefoons van € 150 tot € 500<br />Koppelbaaraanspraakprovider<br />
 9. 9. Appliances: Cisco Unified Communications Portfolio (2)<br />Call Manager express tot 100 gebruikers<br />Geïntegreerd in Cisco ISR router<br />Licenties in bundels<br />ISDN bundels / ISDN 2 /analogeaansluitingennaarkeuze<br />Hunt groups / pickup groups<br />Voice mail in Outlook<br />Antwoordapparaatfunctionaliteit<br />IVR<br />Click to dial<br />Video bellen<br />Presence (bereikbaarheid op 1 nummer)<br />Software TAPI voorintegratieapplicaties<br />IntegratieMobieletelefoons (Nokia E series)<br />Firewall functionaliteit<br />Uitgebreide range van Cisco telefoons van € 150 tot € 500<br />
 10. 10. Appliances: Cisco Unified Communications Portfolio (3)<br />Unified Communications Manager Business edition tot 250 gebruikers<br />Appliance in combinatie met ISR Router<br />Licenties in bundels<br />ISDN bundels / ISDN 2 /analogeaansluitingennaarkeuze<br />Hunt groups / pickup groups<br />Voice mail in Outlook<br />Antwoordapparaatfunctionaliteit<br />IVR<br />Click to dial<br />Video bellen<br />Presence (bereikbaarheid op 1 nummer)<br />Software TAPI voorintegratieapplicaties<br />IntegratieMobieletelefoons (Nokia E series)<br />Firewall functionaliteit<br />Uitgebreide range van Cisco telefoons van € 150 tot € 500<br />
 11. 11. Software: Swyxware<br />SwyxWare Compact version tot 10 gebruikers<br />SwyxWare Essential version tot 500 gebruikers<br />Software teinstalleren op Windows server<br />Licenties in bundels<br />ISDN bundels / ISDN 2 /analogeaansluitingennaarkeuze<br />Hunt groups / pickup groups<br />Voice mail in Outlook<br />Antwoordapparaatfunctionaliteit<br />IVR<br />Click to dial<br />Conference call functionaliteit<br />Opnemengesprekken<br />Uitgebreiderapportagemogelijkheden<br />Software TAPI voorintegratieapplicaties<br />IntegratieMobieletelefoons (Windows Mobile / Symbian)<br />Range van telefoons van € 180 tot € 450<br />
 12. 12. Hosted: Phylax / Routit hosted telefonie (1)<br />Routit/ Phylax hosted telefonieoplossing<br />Koppelingaan Phylax / Routittelefooncentrale in datacentrum via specialeverbinding (DSL of PVC over DSL)<br />Meerderevestigingen / telewerkerseenvoudigtekoppelen<br />Prijs per maand per gebruiker<br />
 13. 13. Hosted: Phylax / Routit hosted telefonie (2)<br />Gebaseerd op Broadsofttechnologie: wereldwijdmarktleider VOIP platformen<br />Platform is volledigdubbelopgezet op meerderelocaties<br />Uptime garantie van 99,99%<br />Gebruik backup verbindingenmogelijkvoor extra veiligheid<br />Gebruik over willekeurige internet verbindingmogelijkvoor 3 gebruikers, ookeventueelbijeenmedewerkerthuis<br />Doorschakelingenkunnen op afstandwordenaangepast, uworganisatie is nooitonbereikbaar<br />
 14. 14. Hosted: Phylax / Routit hosted telefonie (3)<br />Functionaliteitmodulairtekiezenondermeer:<br />Hunt groups / pickup groups<br />Voice mail to email<br />Antwoordapparaatfunctionaliteit<br />Nummersaankiezenvanuit Outlook en Internet Explorer<br />IVR<br />Receptiefunctionaliteit via PC applicaties<br />Conference call functionaliteit<br />Personal mobility (integratie met mobiel)<br />Uitgebreiderapportagemogelijkheden (in combinatie met IVR)<br />Range van telefoons van € 130 tot € 400 (vastetoestellen / DECT / softphones)<br />Gebruikbestaandetelefoonnummers, nummerblokken, 088 nummers, 0800 nummer, 0990 nummers etc. <br />
 15. 15. Aanpak<br />Telecom audit (huidigesituatie + wensen)<br />Opzet business case<br />Offerte<br />Plan van aanpak<br />Projectuitvoering<br />Oplevering<br />

×