Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Raydan Çıkanlar
Raydan Çıkanlar
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel?

Download to read offline

Biyografileri okurken algımızı ve yargımızı belirleyen hayat/dünya görüşümüz olabilir. Bununla birlikte diğer etkenlerden bir diğeri de öne çıkarılan veya çıkarılmayanlar olabilir.

Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu - Gürgün Say

Çabuk Büyüme Çocuk - Ergun Hiçyılmaz

İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin

Gen - Siddhartha Mukherjee

Biyografileri okurken algımızı ve yargımızı belirleyen hayat/dünya görüşümüz olabilir. Bununla birlikte diğer etkenlerden bir diğeri de öne çıkarılan veya çıkarılmayanlar olabilir.

Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu - Gürgün Say

Çabuk Büyüme Çocuk - Ergun Hiçyılmaz

İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin

Gen - Siddhartha Mukherjee

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from menemenazdacorba (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel?

  1. 1. menemenazdacorba Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel? Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu Gürgün Say no. 51 (7 s.) Bu iki biyogra
  2. 2. no. 51 (7 s.)
  3. 3. menemenazdacorba * (Say, G., 2000, Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu, Cumhuriyet Kitapları) “Deneyimlerimi paylaşarak, çocuklarının yetenekli olduğunu farkeden, anne ve babaların izleyecekleri yolda da, yardımcı olabilmeyi ümit ettim. no. 51 (7 s.)
  4. 4. menemenazdacorba * (Hiçyılmaz, E., 2017, Çabuk Büyüme Çocuk, 1. Baskı, Karakarga Yayınları) “Şüphesiz Zeki Müren’i yakından tanıyan sayısız insan mevcuttur. Ama herkesin anlattığını ‘doğru’ olarak nitelemek mümkün mü? Bu sebeple tercihimiz söylentilere değil, kanıtlara yönelmiştir. no. 51 (7 s.)
  5. 5. menemenazdacorba “Babalara ili ş kin modern kavrayı ş ın izlerini 1850’ye, köy kökenli bir delikanlının ö ğ retmenlik sınavında ba ş arısız oldu ğ u günlere dek sürebiliriz. İ nsanlık, ba ş arısız ki ş ilere, sapkınca dü ş ünceler üreten, sınav sorularını yanlı ş cevaplayan ve bazen tarihin seyrini de ğ i ş tiren insanlara çok ş eyler borçludur. Viyana Üniversitesi’nin de ğ erli profesörleri Gregor Mendel'e (1822-1884) geçer not vermemi ş lerdi, çünkü kendi kendini yeti ş tirmi ş bir gençti o. Ayrıca zamanının ölçütlerine göre anormaldi de, çünkü papaz olmasına ra ğ men, yaratılı ş tarihinin henüz tamamlanmadı ğ ına, yani dünyanın ebediyen oldu ğ u gibi kalmayaca ğ ına inanıyordu. Aslında dünyayı o kadar ciddiye almıyordu: Sertifikasız da olsa ö ğ retmenli ğ e devam etmi ş ti, derslerinde bol bol el kol hareketi kullanıyor, kendi yaptı ğ ı ş akalara kızarıp gülüyordu, ‘gözlerindeki muzip pırıltı hiç kaybolmuyor, kimseye asla so ğ uk davranmıyordu,’ günlük konu ş malarda seksten söz açıyor, utanıp gülenlere, ‘Aptal olmayın; normal ş eyler bunlar,’ diye çıkı ş ıyordu. Hayatta korktu ğ u tek ş ey hava akımıydı, bahçesindeki rüzgar çıngıra ğ ı uyarı notalarını vurmaya ba ş ladı mı hemen ş apkasını ba ş ına geçirirdi. E ğ er sizi daha büyük korkulardan koruyorlarsa, küçük korkular faydalıdır. Mendel, kendi dü ş üncelerini, ya ş adı ğ ı döneme hakim olan dü ş üncelerle uyumlu hale getirmenin zorlu ğ undan korkmuyordu. ” * ss.359-360 * (Zeldin, T., 2010, İnsanlığın Mahrem Tarihi, 4. Baskı, Ayrıntı Yayınları) İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin Gregor Mendel hakkında 30 Temmuz 2021 no. 51 (7 s.)
  6. 6. “1843 Ekim’inde, manastıra Silezya’dan çiftçi çocuğu bir genç katıldı. Ciddi suratlı, miyom ve hafif cüsseliydi. İlahiyata pek ilgi duymasa da entellektüel konulara meraklıydı, el becerisi iyiydi ve usta bir bahçıvandı. Manastır ona bir yuva ve okuyup öğrenebileceği bir yer sağladı. 6 Ağustos 1847’de papazlığa yükseldi. İlk adı Johann’dı ama keşişler ona Gregor Johann Mendel adını verdiler. Eğitim alan genç keşiş için manastırdaki hayat kısa sürede rutine binmişti. Mendel 1845’te manastır eğitiminin bir parçası olarak Brno İlahiyat Koleji’nde ilahiyat, tarih ve doğa bilimleri dersleri almaya başladı. …… Mendel’in ilk yıllarına dair hiçbir şey, sonradan ortaya çıkacak çığır açıcı bilim insanlarının ışığını ufaktan bile olsa taşımıyordu. Disiplinli, ağırkanlı, saygılıydı — tertibe göre yaşayan insanlar arasında tertipli bir adam. Anlaşılabildiği kadarıyla otoriteye tek karşı çıkışı, derse girerken arada bir kepini takmayı reddetmek olmuş. Ona da üstlerinin uyarısı üzerine usulca boyun eğmiş. 1848’in yazında Mendel’i Brno’da bir cemaate papaz atadılar. Nereden bakılırsa bakılsın berbat bir papazdı. Başrahibin tabiriyle, ‘başa çıkamadığı bir ürkekliğin kıskacındaki’ Mendel cemaat üyelerinin çoğunun dili olan Çekçeyi tutuk konuşuyor, rahip olarak heyecan uyandıramıyor, yoksul ve çaresizler arasında çalışmanın sinirsel yükünü kaldıramıyordu. O yıl kendisine elverişli bir kaçış yolu buldu: Znaim Lisesi’nde matematik, doğa bilimleri ve temel Yunanca öğretmek için işe başvurdu.” * s.18 Mendel verilerle de biraz oynamış olabilir, arkada o sayfanın fotoğrafını da bulabilirsiniz. no. 51 (7 s.)
  7. 7. Gen - Siddhartha Mukherjee menemenazdacorba Daha en başta söylediğim gibi bunlar sizi kandırmak için olan oyunlar, elbette Mendel’in adı kitap boyunca ara ara geçiyor, sadece bu iki yerde değil. Eksik kalanlar hep olacak, sizler okuyana kadar. Çoğunlukla gerçek yerine dedikodu peşinde olan bir toplum olduğumuzu inkar edemeyiz sanırım :) Gregor Mendel hakkında (Mukherjee, S., 2018, Gen, 3. Baskı, Domingo Yayınevi, Çev. Cem Duran) 30 Temmuz 2021 no. 51 (7 s.)

×