Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мэндбаяр гимнастик5р анги

719 views

Published on

1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

мэндбаяр гимнастик5р анги

 1. 1. Г ИМНАСТЕК <ul><li>Гимнастек хүний бие бялдрын хөгжилтийн нэг чухал хэрэглүүр юм.
 2. 2. Гимнастекийн дасгалыг хэсэгчлэн ба бүтнээр нь сургах арга ,тусалцаа ба хамгаалалтын тухай. </li></ul>
 3. 3. Гимнастекийн дасгалыг хэсэгчлэн сургах арга <ul><li>Энэ арга нь дасгал хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн зааж эзэмшүүлсний дараа бүтнээр нь сургах аргатай холбож хийнэ.Эдгээр нь хоорондоо харилцан холбоотой гол аргууд юм. </li></ul>Зурагт үзүүлсэн дасгалуудыг хэсэгчлэн зааж эзэмшүүлсний дараа бүтнээр зааж сургах аргатай холбон хэрэглэнэ. #Slide 2
 4. 4. Гимнастекийн дасгалыг бүтнээр нь сургах арга <ul><li>Энэ арга нь гимнастекийн дасгалууд,хэрэглэл дээрх энгийн хөдөлгөөнүүд мөн хөдөлгөөнүүдийг хөнгөвчилсэн нөхцөлд бүтнээр нь сургах ашиглана. </li></ul>
 5. 5. Гимнастекийн дасгалыг бүтнээр нь сургах арга <ul><li>Энэ арга нь гимнастекийн дасгалууд,хэрэглэл дээрх энгийн хөдөлгөөнүүд мөн хөдөлгөөнүүдийг хөнгөвчилсэн нөхцөлд бүтнээр нь сургах ашиглана. </li></ul>
 6. 6. Гимнастекийн дасгалыг бүтнээр нь сургах арга <ul><li>Энэ арга нь гимнастекийн дасгалууд,хэрэглэл дээрх энгийн хөдөлгөөнүүд мөн хөдөлгөөнүүдийг хөнгөвчилсэн нөхцөлд бүтнээр нь сургах ашиглана. </li></ul>
 7. 7. Гимнастекийн дасгалыг бүтнээр нь сургах арга <ul><li>Энэ арга нь гимнастекийн дасгалууд,хэрэглэл дээрх энгийн хөдөлгөөнүүд мөн хөдөлгөөнүүдийг хөнгөвчилсэн нөхцөлд бүтнээр нь сургах ашиглана. </li></ul>
 8. 8. Тусалцаа ба хамгаалалт Сурагчдад тусалцаа үзүүлж шинэ хөдөлгөөн эзэмшихэд үйлдлийг нь хөнгөвчлөн сургах, туслах хэрэгслийг ашиглан хамтарч гүйцэтгэх , хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ашиглана.
 9. 9. А КРОБАТИКИЙН ДАСГАЛ <ul>Цагираг эргэлт <li>Б/БГараа өргөн зүүн хөлөө урагш доош өлмийгөөр тулан зогсоно.Өлмийдэн тавьсан хөлөө өргөн урагш алхан баруун хөлөө саван зүүн хөлөө түлхэн зүүн гараар даран баруун гараар цувуулан тулж хөлөө салган чигээрээ эргэлдэн баруун гараа түлхэн авч баруун хөлөөр газардан зүүн хөлөө өргөн зогсоно. </li></ul>Хамгаалалтын тусалалцаа: Нуруу буюу ард талд нь зогсон эргэх үед бүсэлхийнээс нь барьж эргүүлэн дэмжинэ.

×