Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panitikan sa Panahon ng Hapones

265,890 views

Published on

Nilalaman ng slide presentation na ito ang panitikan sa panahon ng Hapones.

Published in: Sports, Technology

Panitikan sa Panahon ng Hapones

  1. 1. PANITIKAN SA PANAHON NG HAPONES Marcojos, Medina, Miguel Group A IV – 3 Ms. Menchu Lacsamana
  2. 2. SANLIGANG KASAYSAYAN <ul><li>Binomba ang Pearl Harbor, pati na rin ang Pilipinas </li></ul><ul><li>Madaling nasakop ang Pilipinas </li></ul><ul><li>Nasa ilalim ng mga Hapones ang Pilipinas mula 1941-1945 </li></ul>
  3. 3. SANLIGANG KASAYSAYAN <ul><li>Pansamantalang natigil ang mga palimbagan </li></ul><ul><li>Muling nabuksan ang lingguhang Liwayway </li></ul><ul><li>Sumunod sa Liwayway ang Taliba </li></ul><ul><li>Ipinagbawal ang mga magasing Ingles tulad ng Tribune at Free Press </li></ul>
  4. 4. SANLIGANG KASAYSAYAN <ul><li>Paksa ng mga akdang pampanitikan: </li></ul><ul><ul><li>BUHAY LALAWIGAN </li></ul></ul>
  5. 5. SANLIGANG KASAYSAYAN <ul><li>Naging mapalad ang panitikan dahil kay Kinichi Isikawa </li></ul><ul><li>Tinuring na Gintong Panahon ng panitikang Pilipino </li></ul>
  6. 6. MGA URI NG AKDA: Maikling Kwento <ul><li>Naging maunlad at lubusang namulaklak sa panahon ng mga Hapones </li></ul><ul><li>Hindi binigyang pansin ng mga patnugot ang panlasa ng mga karaniwang mamamayan </li></ul><ul><li>Buhay lalawigan </li></ul>
  7. 7. Maikling Kwento: Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes <ul><li>Unang gantimpala - pinakamahusay na akda noong 1945 </li></ul><ul><li>Pumunta si Danding sa probinsya ng kanyang ama at kinilala niya ang kanyang mga kamag-anak at ang lugar </li></ul>
  8. 8. MGA URI NG AKDA: Dula <ul><li>Mahalaga sa panahon ng mga Hapones </li></ul><ul><li>Pugo at Tugo (mga artista)‏ </li></ul><ul><li>Ang mga mabubuting dula ay ipinapalabas sa Avenue Theater at Life Theater </li></ul>
  9. 9. MGA URI NG AKDA: Dula <ul><li>Sino Ba Kayo? ni Julian C. Balmaceda ( Alpahol )‏ </li></ul><ul><li>Pitong Taon ni Fidel Sicam </li></ul><ul><li>Libangan para sa mga tao upang makalimot sa kawalan at karahasan </li></ul><ul><li>Nagkaroon ng puwang sa lipunan at nangako ng magandang hinaharap </li></ul>
  10. 10. MGA URI NG AKDA: Panulaan at Nobela <ul><li>Namalasak ang haiku </li></ul><ul><ul><li>17 pantig, 3 taludtod </li></ul></ul><ul><ul><li>Matalinghaga at masining ang pagpapahayag </li></ul></ul><ul><li>Ildefonso Santos (I law Silangan ) – tanaga </li></ul><ul><ul><li>7 pantig bawat taludtod </li></ul></ul><ul><ul><li>May sukat at tugma </li></ul></ul><ul><li>Namayani ang tulang may malayang taludturan </li></ul><ul><li>Hindi maunlad ang nobela sa panahong ito </li></ul><ul><ul><li>Kakapusan ng papel </li></ul></ul><ul><li>Mga nobela: </li></ul><ul><ul><li>Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz </li></ul></ul><ul><ul><li>Pamela ni Adriano Laudico </li></ul></ul><ul><ul><li>Magandang Silangan, at Sa Lundo ng Pangarap ni Gervacio Santiago </li></ul></ul>

×