Mga Tauhan sa pelikulang Pinoy

1,682 views

Published on

Pagsusuri sa mga tauhan sa pelikulang Pilipino ayon kay Lumbera.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mga Tauhan sa pelikulang Pinoy

  1. 1. Tipo ng Tauhan sa Pelikulang Pilipino
  2. 2. <ul><li>Pasyon- Buhay at pasakit ni </li></ul><ul><li>Hesukristo </li></ul><ul><li>2. Florante at Laura </li></ul><ul><li>3. Noli at El Fili </li></ul>
  3. 3. Pasyon 1.1 Kristo 1.2 Birheng Maria 1.3 Hudas 1.4 Magdalena
  4. 4. 2. Florante at Laura 2.1 Florante 2.2 Laura 2.3 Adolfo 2.4 Flerida
  5. 5. 3. Noli at El Fili
  6. 6. Paggawa ng rebyu Pamagat Buod Tipo ng Tauhan Pantematiko Pang-estetiko Spectacle

×