Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Аз и Сугестопедията
  Милена Ленева
Аз и Сугестопедията
 1977-1979 година
Аз и Сугестопедията
   2002 година     питаме Google

 Георги Лозанов – 1 на руски
Georgi Lozanov – more than ...
Аз и
Сугестопедията
2009 – 2010
     АЗ и сугестопедията
     2009 - 2010 година
Кой е д-р Лозанов
Сугестопедия
Десугестопедия
 Резервопедия
Фактори
Внушение – универсален комуникативен
фактор, който взима участие през всеки миг
от живота ни, макар и не винаги
ор...
Фактори
Периферни перцепции
Нормални надпрагови дразнители
Когато са извън обсега на вниманието ни,
придобиват качество на...
Фактори

Двоен план

Инфантилизация – повишено доверие и


перцептивност, но при запазена критичност и
себеконтрол.
...
Фактори


Престиж – повишена рецептивност, поради


повишено довериеМножествена личност – всеки ум е ново



качеств...
ЗАКОНИ

     ЛЮБОВ

 В сугестопедията, любовта на
  учителя към учещите може
  най-добре да се илюстрира
   ч...
ЗАКОНИ

         СВОБОДА

Свободата дава възможност на учещия се да се
  вслуша във вътрешния си глас и да избере...
ЗАКОНИ        ЧУДО

Убедеността на преподавателя, че нещо
   необикновено се случва (чудо)
ЗАКОНИ
Многократно увеличен
 учебен материал
ЗАКОНИ


  Цяло – Част

  Част – Цяло

Частта чрез Цялото
ЗАКОНИ
Златната Пропорция
ЗАКОНИ
  Приложение на
Класическото Изкуство и
   Естетиката
БЛАГОДАРЯ!

 Милена Ленева
mileneva@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suggestopedia

1,678 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suggestopedia

 1. 1. Аз и Сугестопедията Милена Ленева
 2. 2. Аз и Сугестопедията 1977-1979 година
 3. 3. Аз и Сугестопедията 2002 година питаме Google Георги Лозанов – 1 на руски Georgi Lozanov – more than 10 000
 4. 4. Аз и Сугестопедията 2009 – 2010 АЗ и сугестопедията 2009 - 2010 година
 5. 5. Кой е д-р Лозанов
 6. 6. Сугестопедия Десугестопедия Резервопедия
 7. 7. Фактори Внушение – универсален комуникативен фактор, който взима участие през всеки миг от живота ни, макар и не винаги организирано. То се изразява в „предлагане“ на личността да избира, едновременно разсъдачно и интуитивно, според своята структура и диспозиция, между широк спектър от комплексни стимули, които сложно се асоциират, сгъстяват, кодират, символизират и усилват.
 8. 8. Фактори Периферни перцепции Нормални надпрагови дразнители Когато са извън обсега на вниманието ни, придобиват качество на подпрагови. Периферните перцепции са динамично подпрагови. Опитите на сугестолозите показват, че периферните перцепции, осъществяват дълговременната памет. В миговете, когато са съзнателни, те допринасят за яснотата на задачата.
 9. 9. Фактори Двоен план  Инфантилизация – повишено доверие и  перцептивност, но при запазена критичност и себеконтрол. Псевдопасивност – спокойна, ненапрегната,  несмущаваща и контролирана активност.
 10. 10. Фактори Престиж – повишена рецептивност, поради  повишено доверие Множествена личност – всеки ум е ново  качество, ново съзнание, нова личност
 11. 11. ЗАКОНИ ЛЮБОВ В сугестопедията, любовта на учителя към учещите може най-добре да се илюстрира чрез образа на родител, който учи детето си да кара велосипед, без то да може да каже в кой момент родителят му го придържа или не.
 12. 12. ЗАКОНИ СВОБОДА Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.
 13. 13. ЗАКОНИ ЧУДО Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва (чудо)
 14. 14. ЗАКОНИ Многократно увеличен учебен материал
 15. 15. ЗАКОНИ Цяло – Част Част – Цяло Частта чрез Цялото
 16. 16. ЗАКОНИ Златната Пропорция
 17. 17. ЗАКОНИ Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката
 18. 18. БЛАГОДАРЯ! Милена Ленева mileneva@gmail.com

×