Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kortare ver

ww

 • Login to see the comments

kortare ver

 1. 1. Första världskriget 1914-18 Orsakerna
 2. 2. Vid sekelskiftet talade mycket för fred och utveckling: O Industrialisering O Vetenskaplig utveckling O Ökad levnadsstandard O Demokratisering Så varför blev det krig??
 3. 3. Frankrike O Hade förlorat i styrka efter Napoleonkrigen O Förlorade kriget 1870-71 mot Tyskland och förlorade gränsområdena Alsace och Lorraine. O Stark revanschlust!
 4. 4. Tyskland O Blev ett land 1871 O ”enande nationalism” O Stora naturtillgångar, bra utbildning, snabb industrialisering, modern armé med stor flotta …. …gjorde snabbt Tyskland till en stormakt. O OROANDE tyckte de andra
 5. 5. Storbritannien O Stördes av Tysklands flotta. De ville själva behärska haven. O De hade skaffat kolonier och bildat ett enormt imperium O Irriterande tyckte de andra och försökte göra likadant
 6. 6. Imperialism i Afrika
 7. 7. Imperialismen O Flera länder skapade i slutet av 1800-talet stora imperier. O Syften: O Behov av råvaror och marknader O Viljan att härska över andra och fostra goda européer. O Styrkedemonstration!
 8. 8. Österrike-Ungern O Var ett stort land som bestod av flera olika folk som ville bli fria, bl.a. Bosnien på Balkan. O ”Splittrande nationalism” O Grannlandet Serbien ville gärna ta Bosnien, något som Ryssland stöttade.
 9. 9. Oron och misstänksamheten gjorde att två lag/allianser skapades
 10. 10. 1: Storbritannien, Frankrike, Ryssland 2:Tyskland, Österrike-Ungern, Italien
 11. 11. Utlösande faktor:
 12. 12. Skotten i Sarajevo O Österrike- Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru mördades i Sarajevo sommaren 1914 O Det var den slaviska terrororganisationen Svarta handen som utförde detta.
 13. 13. Svarta veckan Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien och då förklarar de båda ”lagen” krig mot varandra.
 14. 14. Första världskriget del 2: Krigsförloppet och freden
 15. 15. Det här blir en lätt match… Utflykt till Paris
 16. 16. Kriget pågick sedan på tre fronter…
 17. 17. Västfronten O Frankrike och Storbritannien mot Tyskland O Från Engelska kanalen till Schweiz låg 5 miljoner soldater i skyttegravar och sköt på varandra i över 3 år. O (undret vid Marne, slaget vid Somme och många andra blodbad)
 18. 18. Östfronten O Tyskland och Österrike-Ungern mot Ryssland och Serbien. O 1917 bröt Ryska revolutionen ut och de drog sig ur kriget.
 19. 19. Till havs O Tyskland försökte utmatta den brittiska flottan genom torpedering från U-båtar. O Detta drabbade även neutrala skepp, inklusive USA, som blev arga och gick in i kriget 1917.
 20. 20. Nya vapen O Kulsprutan O Stridvagn O Stridsgas O Flygplan, zeppelinare O U-båtar
 21. 21. Äntligen fred! O Båda sidor var utmattade av stora förluster, men när USA började skeppa soldater till Europa pressades centralmakterna tillbaka och O 11/11 kl 11.00 1918 inleddes vapenvilan O Fredsfördraget undertecknades i juni 1919 Plats: Spegelsalen i Versailles O Tyskland fick bara komma och skriva på…
 22. 22. Fredsfördraget O Tyskland tvingades erkänna sig skyldiga O Tyskland avväpnades –nästan ingen armé kvar: max 100 000 soldater, liten flotta, ej flygplan, u-båtar, stridsvagnar O Tyskland fick lämna ifrån sig områden i Europa och sina kolonier O Tyskland skulle betala ett enormt krigsskadestånd O Nationernas förbund –NF bildades
 23. 23. Kartan ritades om: Länder som uppstod: O Finland O Estland, Lettland, Litauen O Polen O Tjeckolsolovakien O Österrike O Ungern O Jugoslavien (Se bild i boken!)
 24. 24. Följderna av kriget O Över 13 miljoner dog i striderna och lika många invalidiserades O Miljontals människor dog av svält och sjukdomar, 20 milj. dog i ”spanska sjukan”, en kraftig influensa 1918-19 O Tyskland känner sig överkörda…
 25. 25. Den ryska revolutionen O Det gick dåligt för Ryssland: O - långsam industrialisering O - Stor fattigdom O Enväldig tsar O Kriget gick jätte- dåligt
 26. 26. 1917: Revolution! O Lenin och kommunisterna genomförde en revolution inspirerade av filosofen Karl Marx. O Det ledde till att industrialiseringen tog fart och det nybildade Sovjet gick ur kriget. O MEN OCKSÅ: O - diktatur, med allt vad det innebär O Ekonomisk katastrof O Utrensningar av revolutionens fiender, miljontals avrättades

×