Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araştırmacının Alet Kutusu - Mendeley

3,658 views

Published on

Akademik çalışma yaparken literatür taraması temel bir işlemdir. Her akademisyenin kendi alanına ait önemli makaleleri ve bildirileri biriktirdiği bir klasör bulunur. Geçmişte bu klasör genellikle yayınların dergilerden çekilmiş fotokopilerini içeren fiziksel klasörler oluşmaktayken, günümüzde daha çok bilgisayarımızda sakladığımız dijital belgelerden oluşmaktadır.

Günümüzde akademik araştırma yapmak neredeyse bütünüyle bilgisayar ortamında gerçekleşen bir etkinlik haline gelmiştir. Akademik çalışmanın laboratuvar, saha, gözlem, sanat vb. çalışmaları dışında kalan bütün aşamaları (sempozyum ya da bilimsel dergiyle iletişim kurup süreci başlatma, literatür tarama, alıntı yapma, referans verme, not alma, beyin fırtınası gerçekleştirme, istatistiksel işlemleri yapma, tablo ve şekil oluşturma, makale ya da bildiriyi bir sözcük işlemci programıyla düzenleme, diğer araştırmacılarla tartışma, bildiri sunusu hazırlama ve makale/bildiriyi dergi/sempozyuma gönderme vb. aşamalar) akademisyen tarafından kendi bilgisayarında gerçekleştirilmektedir.

Başlangıç aşamasında sınırlı sayıda belgeyle çalışmak sorun olmazken, zamanla binlerce Word, PowerPoint ve Pdf dosyasını yönetmek sorun olmaya başlar. Bu aşamada başvuru yönetim yazılımları araştırmacının hayatını kurtarır.

Başvuru yönetim yazılımları (alıntı yönetimi yazılımı ya da kişisel bibliyografya yönetimi yazılımı olarak da adlandırılırlar) akademisyen ve araştırmacıların başvuru kaynaklarını yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş yazılımlardır. Başlangıçta yayınlara ait alıntıların ve dijital kopyaların saklandığı ve saklanan bu kayıtlar üzerinde arama yapılabilen bir masaüstü veritabanı uygulaması olarak tasarlanmış olan bu yazılımlar, günümüzde bilimsel yayın veritabanlarında belge arama, belge paylaşma, sosyal ağ oluşturma, grup çalışmaları gerçekleştirme, belgeleri bulut ortamında saklama ve birden çok bilgisayarda senkronize etme gibi gelişmiş Web 2.0 özellikleri barındırmaktadırlar.

Günümüzde çok sayıda başvuru yönetim yazılımı bulunmaktadır. Örneğin Wikipedia'da 30 farklı başvuru yönetim yazılımı karşılaştırılmıştır (1). Biz bu eğitim seminerinde en popüler başvuru yönetim yazılımlarından birisi olan Mendeley yazılımını ele alacağız.

Seminer uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Seminer esnasında Mendeley yazılımı indirilecek (2), Yayın Kitaplığı Oluşturulacak, Belge ve Başvuruların Yönetimi, Alıntı Yapma, Birlikte Çalışma ve Belge Arama işlemleri örneklenecektir.

Siteler
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
(2) http://www.mendeley.com/

Published in: Education
 • http://webdersleri.net/dofollow-nofollow-linkler-nedir/ http://webdersleri.net/silinen-dosyalari-kurtarma/ http://webdersleri.net/facebookta-mesaj-gonderme-ucretli-oluyor/ http://webdersleri.net/whatsappta-silinen-mesajlari-geri-alma/ http://webdersleri.net/facebookun-acigi-bulundu/ http://webdersleri.net/godaddy-indirim-kuponlari-2015/ http://webdersleri.net/facebook-gruba-tum-arkadaslari-ekleme-kodu/ http://webdersleri.net/ucretsiz-blog-acma-siteleri/ http://webdersleri.net/google-trends-nedir/ http://webdersleri.net/google-seo-baslangic-rehberi/ http://webdersleri.net/seo-nedir/ http://webdersleri.net/googleda-bilinmeyen-arama-yontemleri/ http://webdersleri.net/heading-tags-etiketleri-sorunu/ http://webdersleri.net/ #sosyalmedya #seo #backlink #facebook #twitter #blogger #wordpress #blog #alexa #site #facebook #resimler #google #yandex #bilgisayar #goaddy #hile #web #webdersleri #dersler
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Araştırmacının Alet Kutusu - Mendeley

 1. 1. Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi İnet-Tr’12 XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı 2012, 7-9 Kasım 2012 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 2. 2. Geleneksel Akademik ÇalışmaAkademik çalışma yaparken literatür taramasıtemel bir işlemdir. Her akademisyenin kendialanına ait önemli makaleleri, bildirileri vekitap bölümlerini biriktirdiği bir klasörbulunur. Geçmişte bu klasörler genellikleyayınların basılı kopyalarından çekilmişfotokopilerini içeren fiziksel klasörleroluşmaktayken, günümüzde dahaçok bilgisayarımızda sakladığımız dijitalbelgelerden oluşmaktadır.
 3. 3. (Dijital) Akademik ÇalışmaGünümüzde akademik araştırma yapmak neredeyse bütünüyle bilgisayar ortamındagerçekleşen bir etkinlik haline gelmiştir. Akademik çalışmanın laboratuvar, saha, gözlem,sanat vb. çalışmaları dışında kalan bütün aşamaları akademisyen tarafından kendibilgisayarında gerçekleştirilmektedir:• Sempozyum ya da bilimsel dergiyle iletişim kurup süreci başlatma,• Literatür tarama,• Alıntı yapma,• Referans verme,• Not alma,• Beyin fırtınası gerçekleştirme,• İstatistiksel işlemleri yapma,• Tablo ve şekil oluşturma,• Makale ya da bildiriyi bir sözcük işlemci programıyla düzenleme,• Diğer araştırmacılarla tartışma,• Bildiri sunusu hazırlama ve• Makale/bildiriyi dergi/sempozyuma gönderme• Akademik ağlara katılıp çalışmayı paylaşma
 4. 4. Başvuru Yönetim Yazılımları• Başlangıç aşamasında sınırlı sayıda belgeyle çalışmak sorun olmazken, zamanla binlerce Word, PowerPoint ve Pdf dosyasını yönetmek sorun olmaya başlar. Bu aşamada başvuru yönetim yazılımları araştırmacının hayatını kurtarır.• Başvuru yönetim yazılımları (alıntı yönetimi yazılımı ya da kişisel bibliyografya yönetimi yazılımı olarak da adlandırılırlar) akademisyen ve araştırmacıların başvuru kaynaklarını yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş yazılımlardır.• Başlangıçta yayınlara ait alıntıların ve dijital kopyaların saklandığı ve saklanan bu kayıtlar üzerinde arama yapılabilen bir masaüstü veritabanı uygulaması olarak tasarlanmış olan bu yazılımlar, günümüzde; – Bilimsel yayın veritabanlarında belge arama, – Belge paylaşma, – Sosyal ağ oluşturma, – Grup çalışmaları gerçekleştirme, – Belgeleri bulut ortamında saklama ve – Dosyaları birden çok bilgisayarda senkronize etme gibi gelişmiş Web 2.0 özellikleri barındırmaktadırlar.
 5. 5. Software Windows Mac OS X Linux BSD Unix Günümüzde çok sayıda Aigaion Yes Yes Yes Yes Yes Bebop Yes Yes Yes Yes Yes başvuru yönetim yazılımı BibDesk Biblioscape No Yes Yes No No No No No No No bulunmaktadır. Örneğin BibSonomy Bibus N/A Yes N/A Experimental N/A Yes N/A Yes N/A Yes Wikipediada 30 farklı Bookends No Yes No No No başvuru yönetim yazılımı Citavi CiteULike Yes N/A No N/A No N/A No N/A No N/A karşılaştırılmaktadır (1). Connotea Docear Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes EndNote Yes Yes No No No JabRef Yes Yes Yes Yes Yes Jumper 2.0 Yes Yes Yes Yes Yes KBibTeX Experimental Experimental Yes Yes Yes Mendeley Yes Yes Yes No No [6] Papers Yes Yes No No No Pybliographer Partial[7] Partial[7] Yes Yes Yes Qiqqa Yes No No No No refbase Yes Yes Yes Yes Yes RefDB Yes Yes Yes Yes Yes Reference Yes[8] No No No No Manager Referencer No No Yes No No RefWorks[9] Yes Yes N/A N/A N/A Scholars Aid Yes No No No No Sente No Yes No No No Wikindx Yes Yes Yes Yes Yes WizFolio Yes Yes Yes Yes Yes Zotero Yes Yes Yes Yes Yes(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
 6. 6. Biz bu seminerde en popüler başvuru yönetimyazılımlarından birisi olan Mendeley yazılımınıinceleyeceğiz.
 7. 7. Mendeley’i KurmaMendeley yazılımı birMasaüstü bileşeni vebir Web sitesihizmetiniiçermektedir. Mendeleysitesine (2) giderekkayıt yaptırıp, Mendeleymasaüstü uygulamasınıbilgisayarınızaindirebilirsiniz.(2) http://www.mendeley.com/
 8. 8. Yayın Kitaplığı OluşturmaMendeley masaüstüuygulaması bilgisayarınızakurulduğunda hemenakademik yayın dosyalarınızaait kitaplık oluşturabilirsiniz.Bu amaçla bilgisayarınızdabulunan makalelere ait PDFdosyalarını (ya da diğerformatlardaki belgeleri)sürükle bırak ile Mendeleyyazılımına taşımanız yeterliolacaktır.
 9. 9. Bilgi ÇıkartmaMendeley kendisine yüklenen belgelerin içeriğini tarayarak,makalenin adı, yazar adları, makalenin yayınlandığıderginin adı, yayın yılı, cilt ve sayısı, yayınevi, özeti, anahtarsözcükleri vb. bilgilerini otomatik olarak çıkartacaktır.
 10. 10. Search by Title on Google Scholar• Eğer Mendeleye yüklenen belgeden Mendeley yayının adından başka bilgi çıkartamıyorsa, " Search by Title on Google Scholar " düğmesine tıklayarak, Mendeleyin bu makaleye ait künyeyi internette arayarak bulmasını sağlayabilirsiniz.
 11. 11. Yayın Türleri• Mendeley’e sadece dergi makaleleri değil, kitap, kitap bölümü, tez, web sayfası, bilgisayar programı, televizyon yayını vb. 20 farklı yayın türüne ait içerik girilebilmektedir.• Mendeley her yayın türü için çok sayıda alanda (örneğin dergi (Journal) yayınları için 66 farklı alan) meta veri tutabilmektedir.
 12. 12. İndekslemeMendeley kendisine yüklenenyayınları hemen yazar adına,dergi adına, yazarın belirlediğianahtar sözcüklere ya da sizingirdiğiniz etiketlere göreindeksleyecektir.Bilgisayarınızdaki yüzlercePDFyi bir kerede Mendeleyesürükleyerek bu işlemlerin birkaç dakika içerisindegerçekleşmesinisağlayabilirsiniz.
 13. 13. FiltrelemeMendeley’e yüklemişolduğunuz belgelerüzerinde filtrekullanarak seçiliyazarların ya da seçilidergilerin, yayınlarınılisteleyebilirsiniz. Aynışekilde, seçili anahtarsözcükler ya da seçilietiketleri barındıranyayınları da listelemekson derece kolaydır.
 14. 14. Belge ve Başvuruların Yönetimi• Mendeleyde yüklenen yayınları iç içe açabileceğiniz klasörlere yerleştirerek yayınlarınızı araştırma alanlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.• Bilgisayarınızdaki klasörleri Watch Folder olarak tanımlayarak, bu klasörlere kopyalanan belgelerin Mendeleye otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz.
 15. 15. SenkronizasyonMendeley’e yüklediğinizbelgeleri Mendeley Websitesiyle senkronizeedebilirsiniz.Böylece başka birbilgisayara Mendeleymasaüstü uygulamasıkurduğunuzda, yüklübelgelerinizi o bilgisayarada indirerek eşleştirmenizmümkün olacaktır.
 16. 16. Bilgi DüzenlemeBelgelerde yazar adı, yayın adı, anahtar sözcük veetiketlerde farklı yazımları ortadan kaldırmak için sürüklebırak yöntemiyle birleştirme işlemi yapabilirsiniz.
 17. 17. AramaMendeleyin diğer güçlü aracıise Arama aracıdır. Tümyayınlar üzerinde sözcük yada tümce bazlı aramayapabilirsiniz. Böylece birsözcüğün makale adı baştaolmak üzere, en çok geçtiğiyayınlara erişebilirsiniz. Buaraç literatür taramasını çokkolaylaştırmaktadır.
 18. 18. Not Almak• Mendeley içerisinde açarak incelediğiniz belgeler üzerinde not alabilir, belge üzerinde yazıların üstünü çizebilirsiniz.
 19. 19. Alıntı Yapmak• Bir ya da daha çok belge seçiliyken sağ tuş menüsündeki Copy Citation seçeneği ile belgelere ait alıntı bilgisini kopyalayabilir ve daha sonra Word belgesine yapıştırabilirsiniz.• Mendeley yararlanılan kaynakları APA, APSA, AMA gibi 16 farklı başvuru stilinde oluşturabilmekte, seçeceğiniz onlarca başka stili de kendisine indirebilmektedir.
 20. 20. Word Plug-InMendeley Word Plug-Inini indirerek, seçili belgelere aitalıntı bilgisini Microsoft Word belgelerine aktarabilir, ayrıcametin içerisinde yaptığınız alıntılara ait "YararlanılanBaşvurular" listesini tek bir işlemle oluşturabilirsiniz.
 21. 21. Çalışma GruplarıBelirli bir çalışma alanına aitgruplar oluşturarak bugruplara belgeyükleyebilir, diğeraraştırmacıları buraya davetedebilir, ya da kendiliğindenbu gruba kayıtyaptırmalarınısağlayabilirsiniz.
 22. 22. Birlikte ÇalışmaInvite Colleagues ile çalışma arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz.Onları bir çalışma grubuna dahil ederek belge paylaşımıyapabilirsiniz. Hatta aynı belge üzerinde not alma, belge üzerini çizmegibi işlemleri gerçekleştirerek ortak çalışma yapabilirsiniz.
 23. 23. Akışlar• Mendeley aynı zamanda bir sosyal ağ olarak da kullanılabilir. Kendinize, gruplarınıza ya da davetli arkadaşlarınızla mesaj paylaşımı yapabilirsiniz.• Grup üyelerinin etkinliklerinden akış biçiminde haberdar edilirsiniz.
 24. 24. Belge AramaMendeley Web sitesinde 7Kasım 2012’de• 310,216,240 adet kullanıcı belgesi,• 2,008,706 adet kayıtlı üye ve• 192,477 adet araştırma grububulunmaktaydı.Bu belgeler, kullanıcılar vegruplar üzerinde aramayapabilir, sizde olmayanbelgeleri kendinizeyükleyebilirsiniz.
 25. 25. Web’den Alıntı Bilgisi Alma ve Belge İndirme• Tarayıcıya Web Importer eklentisini kurarak, 30’dan fazla veritabanından doğrudan Mendeley’e belge indirmek ve alıntı bilgisi yakalamak mümkündür.
 26. 26. SonuçBaşvuru yönetim yazılımları ile araştırmayapmanın verimliliği oldukça artmaktadır.Geleneksel olarak gerçekleştirilen ve zamankaybına yol açan düzenleme, arama, alıntıyapma işlemleri başvuru yönetim yazılımlarıile otomatikleştirilmekte ve araştırmacınıniçeriğe ve araştırmaya daha fazlaodaklanması sağlanmaktadır.
 27. 27. Araştırma 2.0
 28. 28. Anadolu Üniversitesindeki Mendeley KullanıcılarıGoogle Search’desite:mendeley.com "anadolu university" profile

×