Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L´energia

649 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L´energia

  1. 1. 1- Què és l’energia? 2.- Com es transmet?   3.- De quines formes es manifesta   4.- D‘ on s‘ obté? 5.- Alternatives energètiques respectuoses amb el medi ambient. L'energia
  2. 2. 1- Què és l’energia? <ul><li>L‘ energia es una força invisible, que no es pot veure ni tocar. L’energia pot fer moure coses, canviar-les o fins i tot destrossar-les i cremar-les: el llamp. </li></ul>Tornar
  3. 3. 2.- Com es transmet?  <ul><li>La cadena d’energia es refereix al procés en s’extreu un recurs fins que arriba al consumidor final. És a dir, per a obtenir energia elèctrica, cal passar per tres estats: GENERACIÓ- TRANSMISSIÓ- DISTRIBUCIÓ. La generació és on es produeix l’energia, com per exemple les centrals hidroelèctriques (la força de l’aigua fa girar unes turbines connectades a un generador, produint l’electricitat)i les centrals termoelèctriques (s’utilitza petroli o carbó com fonts de calor per a generar l’electricitat) La transmissió es refereix a tota la xarxa de cables que condueix l’electricitat en alta tensió des de les centrals generadores fins als centres de distribució a nivell regional. La distribució és el procés que se subministra a les llars d’energia elèctrica. Aquesta energia és utilitzada per a satisfer les demandes bàsiques de les persones </li></ul>Tornar
  4. 4. 3.- De quines formes es manifesta   <ul><li>L‘ energia es manifesta de moltes maneres: energia nuclear: es l’energia que es fa amb el plutoni, termoelèctrica: es la energia que es produeix ales fabriques termoelèctriques, eòlica: es crea amb la força del vent, hidroelèctrica: es l’energia que es crea en les preses, solar: es fan servir places per capta els rajos del sol. </li></ul>Tornar
  5. 5. 4.- D‘ on s‘ obté? <ul><li>L‘ energia s‘obté del petroli: líquid oliós i fosc, del sol: es capta a traves de panells solars, es fan servir per escalfar aigua,del carbó:es feia servir per escalfar l’aigua i produir vapor, de l’aire: fa girar uns molins gegants situats a les muntanyes, de l’aigua: fa girar unes turbines que produeixen energia, i del plutoni: es un mineral radioactiu que es fa servir de dues maneres: la fusió calenta que consisteix en escalfar-lo i evaporar l’aigua fer energia, i la freda que consisteix en agafar dos plaques de dos materials diferents, fondre el plutoni i avocar nitrogen líquid que ens produirà energia. </li></ul>Tornar
  6. 6. 5.- Alternatives energètiques respectuoses amb el medi ambient. <ul><li>Hi ha diverses alternatives energètiques respectuoses amb el medi: l‘energia eòlica que respecta el medi perquè fa servir l’aire per genera electricitat, també hi ha l’anergia solar que es la que es fa servir per produir anergia i escalfar l’aigua, hi per acabat tenim la energia hidràulica que és la que es genera a les preses per mitjà de turbines. biomassa tots aquells agregats, constituïts per matèria orgànica, que tenen un contingut energètic considerable que prové directament -vegetals- o bé indirectament a través de cadenes de transformació -animals- de la captació i fixació de I'energia solar en els processos de fotosíntesi. </li></ul>Tornar

×