Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Telle İşaretleme

585 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5. Telle İşaretleme

  1. 1. TELLE İŞARETLEME Prof Dr Levent Çelik Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi İstanbul Onkoloji Hastanesi Meme Radyolojisi
  2. 2. Mikrokalsifikasyonlar nedeniyle yapılan biyopsilerde malignite saptanma sıklığı %20-35 Günümüz teknolojisinde vakum biyopsi ile malign veya premalign karakterde olduğu tanımlanan mikrokalsifikasyonların cerrahi eksizyon öncesi işaretlenmesi gereklidir.
  3. 3. TELLE İŞARETLEME Telle işaretlemede sıklıkla patolojisi ortaya konmuş mikrokalsifikasyonlara stereotaksi veya delikli plaka yöntemi ile, Sonografide izlenen lezyonlara sonografi rehberliğinde yapılır. Lezyon bölgesine ucu çengel şeklinde kolay hareket etmeyecek şekilde bir tel yerleştirilir. Telle işaretleme, tellin hareket etme ihtimalini azaltmak için sıklıkla operasyon ile aynı günde operasyondan hemen önce yapılır
  4. 4. TELLE İŞARETLEME Bir lezyonu ortogonal iki ayrı planda işaretlemek, tel migrasyonuna bağlı hata ihtimalini azaltır, operasyonu kolaylaştırır. Tel tracesinin iz düşümünü meme üstüne operasyon öncesi meme üstüne çizmek operasyonu kolaylaştırmaktadır.
  5. 5. TELLE İŞARETLEME Telle işaretleme sonrası yapılan eksizyonun, operasyon esnasında spesmen mamografisi çekilerek hedef lezyonun çıkarılıp çıkarılmadığı, ve cerrahi sınırlara uzaklığı kontrol edilir. Uygun şartların sağlanması halinde operasyon sonlandırılır. Gereği halinde patolojinin parafin bloklarına da mamografi çekilerek patolojik işlem kolaylaştırılır, örnekleme hatası ihtimali azaltılır.

×