Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. Vakum

550 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. Vakum

 1. 1. VAKUM BİYOPSİ Prof Dr Levent Çelik Radiologica Görüntüleme ve Tanı Merkezi İstanbul Onkoloji Hastanesi Meme Radyolojisi
 2. 2. Niçin Vakum Biyopsi Günümüzde tarama sayesinde tüm meme kanserlerinin % 20 si henüz klinik bir bulgu vermeden sadece radyolojik olarak tanı almaktadır. Taramalarda saptanan lezyonların % 55 ini mikrokalsifikasyonlar oluşturmaktadır. Klasik yaklaşım ( telle işaretleme + cerrahi eksizyon) ile %76-81 benign olarak sonuçlanmaktadır. Stereotaktik/Tomosentez rehberliğinde vakum destekli biyopsi telle işaretleme ile cerrahi eksizyonun yerini alan minimal invazif perkütan bir biyopsi tekniğidir.
 3. 3. 1 2 3 4  Lezyon posterioruna kadar ilerletilen biyopsi probu vakum yaparak lezyonu kendi içine çeker.  İğnenin içindeki kesici bölüm lezyon içinde ilerleyerek örnekleme yapar.  İğne meme içerisinden çıkarılmadan saat yönünde döndürülerek ardışık parçalar alınır. Vakum Biyopsi
 4. 4. Vakum Biyopsi Avantajları Tek girişte çok sayıda parça Uzun ve kalın doku parçaları İğne deviasyonu olmaz Vakum yaparak kanamayı azaltır/önler Biyopsi kavitesi mamografi ile görüntülenebilir Biyopsi loju klip ile işaretlenebilir Mikrokalsifikasyonlarda ve sadece MR da görüntülenen lezyonlarda en seçkin yöntemdir
 5. 5. Stereotaksik Biyopsi – Prone Masa Pahalı ve sadece biyopsi için kullanılabilir Vazovagal reaksiyon ve hareket riski düşük İşlem süresi kısıtlama yaratmaz
 6. 6. Stereotaksik Biyopsi – Eklenebilen Üniteler Ucuz ve mamografi tetkikleri için kullanılabilir Pozisyon vermeye daha uygun Hasta oturur veya yatar durumda İmaj kalitesi daha yüksek
 7. 7. Tomosentez Rehberliğinde Vakum Biyopsi Günümüzde gelişen teknoloji ile tomosentez rehberliğinde vakum biyopsi yapabilen sistemlerde çıkmıştır. Tomosentez rehberliğinde vakum biyopsiler stereotaksik sistemlerde kullanılan tüm endikasyonlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca sadece tomosentez imajlarında görülebilen lezyonların biyopsileri de tomosentez rehberliğinde biyopsi yapabilen sistemler ile yapılmaktadır. Tomosentez rehberliğinde vakum biyopsiler stereotaktik sistemlere göre daha hızlı ve daha yüksek hassasiyet ile yapılmaktadır.
 8. 8. Vakum Biyopsi Endikasyonlar Mikrokalsifikasyonlar Parankimal distorsiyon Papiller lezyonlar Mikrokistik, komplike kistik lezyonlar Önceki biyopsilerde yetersiz sonuç alınan olgular
 9. 9. İğne biyopsilerinde, iğne kalınlığı ve alınan doku hacmi ilişkisi İğne Kalınlığı 14 G tru-cut → 17 mg 14 G vakum → 35 mg 11 G vakum → 100 mg 8 G vakum → 300mg
 10. 10. Perkütan Meme Biyopsi Yanlış Negatif Sonuçlar Tru-cut YN oranı 8% VB 5935 hasta - 6 çalışma YN oranı 0.67% Jackman et al AJR 2009
 11. 11. Stereotaksi Rehberliğinde Vakum Biyopsi
 12. 12. Tomosentez Rehberliğinde Vakum Biyopsi
 13. 13. Vakum biyopsi sistemleri ile benign lezyonların terapotik komplet Eksizyonu yapılabilir Düşük riskli palpabl lezyonlar 6 ay sonra % 98 lezyon nonpalpabl %73 ‘ünde US ‘de rezidüel lezyon yok %98 hasta memedeki insizyonun görünümünden memnun %92 hasta bu işlemi başkalarına da öneriyor % 2 olguda aspirasyon gerektiren hematom

×